รีเวท (Rivet)

New

NCG No.H-3 Hand Riveter M4 - M10

NCG No.H-3 Hand Riveter M4 - M10

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,996 ฿2,996
 

 

New

ปากอะไหล่ Hand Riveter Tools M4x0.7

Hand Riveter Tools M4x0.7

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

New

BLINDRIVET8-6

Blind (Pop) Rivet

ขายแล้ว 71 ชิ้น

฿13 ฿13
 

 

New

BLINDRIVET8-12

Blind (Pop) Rivet

ขายแล้ว 100 ชิ้น

฿19 ฿19
 

 

New

RIVETM12x.1.75YellowZinc รุ่นคอเหลี่ยมชุบรุ้งหัวกลมแบน

Round Flat Head, Hexagonal-Necked rivet nut M12

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿18 ฿18
 

 

New

RIVETM10x.1.5YellowZinc รุ่นคอเหลี่ยมชุบรุ้งหัวกลมแบน

Round Flat Head, Hexagonal-Necked rivet nut M12

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿6 ฿6
 

 

New

RIVETM8x.1.25 รุ่นคอเหลี่ยมชุบรุ้งหัวกลมแบน

Round Flat Head, Hexagonal-Necked rivet nut M8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4 ฿4
 

 

New

RIVETM6x.1.0 รุ่นคอเหลี่ยมชุบรุ้งหัวกลมแบน

Round Flat Head, Hexagonal-Necked rivet nut M6

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3.10 ฿3.10
 

 

New

RIVETM5x.08YellowZinc รุ่นคอเหลี่ยมชุบรุ้งหัวกลมแบน

Round Flat Head, Hexagonal-Necked rivet nut M5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2.90 ฿2.90
 

 

New

RIVETM4x.07 รุ่นคอเหลี่ยมชุบรุ้งหัวกลมแบน

Round Flat Head, Hexagonal-Necked rivet nut M4

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2.80 ฿2.80
 

 

New

RIVETM3x.05 รุ่นคอเหลี่ยมชุบรุ้งหัวกลมแบน

Round Flat Head, Hexagonal-Necked rivet nut M3

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2.80 ฿2.80
 

 

New

ปากอะไหล่ Hand Riveter Tools M10x1.5

Hand Riveter Tools M10x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿280 ฿280
 

 

New

ปากอะไหล่ Hand Riveter Tools M8x1.25

Hand Riveter Tools M6x1.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿280 ฿280
 

 

New

ปากอะไหล่ Hand Riveter Tools M6x1.0

Hand Riveter Tools M6x1.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

New

ปากอะไหล่ Hand Riveter Tools M5x0.8

Hand Riveter Tools M5x0.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

New

RIVETSUSM10 รุ่นคอเหลี่ยม

Stainless Steel Hexagonal Rivet Nut M10 Pop Nut

ขายแล้ว 12 ชิ้น

฿28 ฿28
 

 

New

RIVETSUSM8 รุ่นคอเหลี่ยม

Stainless Steel Hexagonal Rivet Nut M8 Pop Nut

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿22 ฿22
 

 

New

RIVETSUSM6 รุ่นคอเหลี่ยม

Stainless Steel Hexagonal Rivet Nut M6 Pop Nut

ขายแล้ว 12 ชิ้น

฿16 ฿16
 

 

New

RIVETSUSM5 รุ่นคอเหลี่ยม

Stainless Steel Hexagonal Rivet Nut M5 Pop Nut

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿13 ฿13
 

 

New

RIVETSUSM4 รุ่นคอเหลี่ยม

Stainless Steel Hexagonal Rivet Nut M4 Pop Nut

ขายแล้ว 215 ชิ้น

฿8.50 ฿8.50
 

 

New

RIVETSUSM3 รุ่นคอเหลี่ยม

Stainless Steel Hexagonal Rivet Nut M3 Pop Nut

ขายแล้ว 20 ชิ้น

฿7.50 ฿7.50
 

 

New

RIVETSUSM12 รุ่นยาวพิเศษ

Stainless Steel Extra Long Nut Rivet M12 Pop Nut

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿40 ฿40
 

 

New

RIVETSUSM10x26 รุ่นยาวพิเศษ

Stainless Steel Extra Long Nut Rivet M10 Pop Nut

ขายแล้ว 12 ชิ้น

฿28 ฿28
 

 

New

RIVETSUSM10x23 รุ่นยาวพิเศษ

Stainless Steel Extra Long Nut Rivet M10 Pop Nut

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿28 ฿28
 

 

New

RIVETSUSM8 รุ่นยาวพิเศษ

Stainless Steel Extra Long Nut Rivet M8 Pop Nut

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿22 ฿22
 

 

New

RIVETSUSM6 รุ่นยาวพิเศษ

Stainless Steel Extra Long Nut Rivet M6 Pop Nut

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿16 ฿16
 

 

New

RIVETSUSM3 รุ่นบ่าเล็ก

Stainless Steel Small Flat Head Insert Nut Rivet M3 Pop Nut

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿7.50 ฿7.50
 

 

New

RIVETSUSM4 รุ่นบ่าเล็ก

Stainless Steel Small Flat Head Insert Nut Rivet M4 Pop Nut

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿8.50 ฿8.50
 

 

New

RIVETSUSM5 รุ่นบ่าเล็ก

Stainless Steel Small Flat Head Insert Nut Rivet M5 Pop Nut

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿13 ฿13
 

 

New

RIVETSUSM6 รุ่นบ่าเล็ก

Stainless Steel Small Flat Head Insert Nut Rivet M8 Pop Nut

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿16 ฿16
 

 

New

RIVETSUSM8 รุ่นบ่าเล็ก

Stainless Steel Small Flat Head Insert Nut Rivet M8 Pop Nut

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿22 ฿22
 

 

New

RIVETSUSM10 รุ่นบ่าเล็ก

Stainless Steel Small Flat Head Insert Nut Rivet M10 Pop Nut

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿28 ฿28
 

 

New

RIVETSUSM12 รุ่นบ่าเล็ก

Stainless Steel Small Flat Head Insert Nut Rivet M12 Pop Nut

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿40 ฿40
 

 

New

Riveter M3-M12

Riveter M3 - M12

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿1,551 ฿1,551
 

 

New

BLINDRIVET5-6

Blind (Pop) Rivet

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0.70 ฿0.70
 

 

New

BLINDRIVET5-4

Blind (Pop) Rivet

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0.70 ฿0.70
 

 

New

RIVETM5x.08 YellowZinc

Flat Head Insert Nut Rivet M5

ขายแล้ว 80 ชิ้น

฿2.90 ฿2.90
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

RIVETM4x.07YellowZinc

Flat Head Insert Nut Rivet M4

ขายแล้ว 124 ชิ้น

฿2.80 ฿2.80
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

RIVETM3x.05YellowZinc

Flat Head Insert Nut Rivet M6

ขายแล้ว 20 ชิ้น

฿2.80 ฿2.80
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

BLINDRIVET6-6

Blind (Pop) Rivet

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1.50 ฿1.50
 

 

New

RIVETM12x1.75YellowZInc

Flat Head Insert Nut Rivet M12

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿18 ฿18
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

BLINDRIVET8-14

Blind (Pop) Rivet

ขายแล้ว 100 ชิ้น

฿20 ฿20
 

 

New

BLINDRIVETSTL4-2

Blind (Pop) Rivet

ขายแล้ว 105 ชิ้น

฿3 ฿3
 

 

New

RIVETM8x1.25YellowZInc

Flat Head Insert Nut Rivet M8

ขายแล้ว 240 ชิ้น

฿4 ฿4
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

RIVETM6x1.0YellowZinc

Flat Head Insert Nut Rivet M6

ขายแล้ว 125 ชิ้น

฿3.10 ฿3.10
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

BLINDRIVETSTL4-8

Blind (Pop) Rivet

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4 ฿4
 

 

New

BLINDRIVETSTL4-6

Blind (Pop) Rivet

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3.80 ฿3.80
 

 

New

BLINDRIVETSTL4-4

Blind (Pop) Rivet

ขายแล้ว 110 ชิ้น

฿3.50 ฿3.50
 

 

New

BLINDRIVETSTL4-3

Blind (Pop) Rivet

ขายแล้ว 10 ชิ้น

฿3 ฿3
 

 

New

BLINDRIVETSTL6-10

Blind (Pop) Rivet

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿8 ฿8
 

 

New

BLINDRIVETSTL6-9

Blind (Pop) Rivet

ขายแล้ว 100 ชิ้น

฿7 ฿7
 

 

New

BLINDRIVETSTL6-8

Blind (Pop) Rivet

ขายแล้ว 15 ชิ้น

฿6 ฿6
 

 

New

BLINDRIVETSTL6-7

Blind (Pop) Rivet

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿6 ฿6
 

 

New

BLINDRIVETSTL6-6

Blind (Pop) Rivet

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿6 ฿6
 

 

New

BLINDRIVETSTL6-5

Blind (Pop) Rivet

ขายแล้ว 50 ชิ้น

฿5.50 ฿5.50
 

 

New

BLINDRIVETSTL6-4

Blind (Pop) Rivet

ขายแล้ว 10 ชิ้น

฿5 ฿5
 

 

New

BLINDRIVETSTL5-8

Blind (Pop) Rivet

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿5 ฿5
 

 

New

BLINDRIVETSTL5-6

Blind (Pop) Rivet

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿5 ฿5
 

 

New

BLINDRIVETSTL5-5

Blind (Pop) Rivet

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4.50 ฿4.50
 

 

New

BLINDRIVETSTL5-4

Blind (Pop) Rivet

ขายแล้ว 15 ชิ้น

฿4 ฿4
 

 

New

BLINDRIVET6-9

Blind (Pop) Rivet

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1.50 ฿1.50
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

BLINDRIVET6-8

Blind (Pop) Rivet

ขายแล้ว 500 ชิ้น

฿1.50 ฿1.50
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

BLINDRIVET6-5

Blind (Pop) Rivet

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1.40 ฿1.40
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

BLINDRIVET6-4

Blind (Pop) Rivet

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1.40 ฿1.40
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

BLINDRIVET5-8

Blind (Pop) Rivet

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0.70 ฿0.70
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

BLINDRIVET5-5

Blind (Pop) Rivet

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0.70 ฿0.70
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

BLINDRIVET4-10

Blind (Pop) Rivet

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0.80 ฿0.80
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

BLINDRIVET4-8

Blind (Pop) Rivet

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0.80 ฿0.80
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

BLINDRIVET4-5

Blind (Pop) Rivet

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0.60 ฿0.60
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

BLINDRIVET4-4

Blind (Pop) Rivet

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0.60 ฿0.60
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

BLINDRIVET4-3

Blind (Pop) Rivet

ขายแล้ว 500 ชิ้น

฿0.60 ฿0.60
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

RIVETM8x1.25

Flat Head Insert Nut Rivet M8

ขายแล้ว 882 ชิ้น

฿4 ฿4
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

RIVETM6x1.0

Flat Head Insert Nut Rivet M6

ขายแล้ว 336 ชิ้น

฿3.10 ฿3.10
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

RIVETM5x0.8

Flat Head Insert Nut Rivet M5

ขายแล้ว 290 ชิ้น

฿2.90 ฿2.90
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

RIVETM4x0.7

Flat Head Insert Nut Rivet M4

ขายแล้ว 606 ชิ้น

฿2.90 ฿2.90
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

RIVETM3x0.5

Flat Head Insert Nut Rivet M3

ขายแล้ว 1540 ชิ้น

฿2.80 ฿2.80
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

RIVETM10ชุบ

Flat Head Insert Nut Rivet M10 Pop Nut

ขายแล้ว 260 ชิ้น

฿6 ฿6
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

RIVETM10x1.5

Flat Head Insert Nut Rivet M10 Pop Nut

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿6 ฿6
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

RIVETM12

Flat Head Insert Nut Rivet M12 Pop Nut

ขายแล้ว 70 ชิ้น

฿18 ฿18
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

RIVETSUSM12

Stainless Steel Flat Head Insert Nut Rivet M12 Pop Nut

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿40 ฿40
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

RIVETSUSM10

Stainless Steel Flat Head Insert Nut Rivet M10 Pop Nut

ขายแล้ว 100 ชิ้น

฿28 ฿28
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

RIVETM10

Flat Head Insert Nut Rivet M10 Pop Nut

ขายแล้ว 33 ชิ้น

฿11 ฿11
 

 

New

RIVET M8

Flat Head Insert Nut Rivet M8 Pop Nut

ขายแล้ว 517 ชิ้น

฿6 ฿6
 

 

New

RIVETM8

Flat Head Insert Nut Rivet M8 Pop Nut

ขายแล้ว 40 ชิ้น

฿6 ฿6
 

 

New

RIVETM6คอเรียบ

Flat Head Insert Nut Rivet M6 Pop Nut

ขายแล้ว 30 ชิ้น

฿4 ฿4
 

 

New

RIVETM5

Flat Head Insert Nut Rivet M5 Pop Nut

ขายแล้ว 112 ชิ้น

฿2.90 ฿2.90
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

RIVET M5

Flat Head Insert Nut Rivet M5 Pop Nut

ขายแล้ว 10 ชิ้น

฿4 ฿4
 

 

New

RIVETM4

Flat Head Insert Nut Rivet M4 Pop Nut

ขายแล้ว 42 ชิ้น

฿2.90 ฿2.90
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

RIVET M3

Flat Head Insert Nut Rivet M3 Pop Nut

ขายแล้ว 32 ชิ้น

฿2.80 ฿2.80
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

RIVETSUSM8

Stainless Steel Flat Head Insert Nut Rivet M8 Pop Nut

ขายแล้ว 294 ชิ้น

฿22 ฿22
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

RIVETSUSM6

Stainless Steel Flat Head Insert Nut Rivet M6 Pop Nut

ขายแล้ว 373 ชิ้น

฿16 ฿16
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

RIVETSUSM5

Stainless Steel Flat Head Insert Nut Rivet M5 Pop Nut

ขายแล้ว 143 ชิ้น

฿13 ฿13
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

RIVETSUSM4

Stainless Steel Flat Head Insert Nut Rivet M4 Pop Nut

ขายแล้ว 43 ชิ้น

฿8.50 ฿8.50
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

RIVETSUSM3

Stainless Steel Flat Head Insert Nut Rivet M3 Pop Nut

ขายแล้ว 812 ชิ้น

฿7.50 ฿7.50
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้