สปริงเกี่ยวสแตนเลส (Stainless Steel Tension Spring)

Stainless Steel Tension Spring Outer Diameter 20 mm สปริงยืด-สปริงดึง ขนาดความโต 20 mm

฿ 214 ฿ 214

Stainless Steel Tension Spring Outer Diameter 16 mm สปริงยืด-สปริงดึง ขนาดความโต 16 mm

฿ 214 ฿ 214

Stainless Steel Tension Spring Outer Diameter 12 mm สปริงยืด-สปริงดึง ขนาดความโต 12 mm

฿ 268 ฿ 268

Stainless Steel Tension Spring Outer Diameter 10 mm สปริงยืด-สปริงดึง ขนาดความโต 10 mm

฿ 96 ฿ 96

Stainless Steel Tension Spring Outer Diameter 10 mm สปริงยืด-สปริงดึง ขนาดความโต 10 mm

฿ 128 ฿ 128

Stainless Steel Tension Spring Outer Diameter 8 mm สปริงยืด-สปริงดึง ขนาดความโต 8 mm

฿ 75 ฿ 75

Stainless Steel Tension Spring Outer Diameter 8 mm สปริงยืด-สปริงดึง ขนาดความโต 8 mm

฿ 75 ฿ 75

Stainless Steel Tension Spring Outer Diameter 6 mm สปริงยืด-สปริงดึง ขนาดความโต 6 mm

฿ 64 ฿ 64

Stainless Steel Tension Spring Outer Diameter 3 mm สปริงยืด-สปริงดึง ขนาดความโต 3 mm

฿ 54 ฿ 54