สปริงดันสแตนเลส Compression Springs

SpringSTL0.6x8.8x40

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 8.8 mm 0.6x8.8x40

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿54 ฿54
 

 

SpringSTL2.5x26x70

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 26 mm 2.5x26x70

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿150 ฿150
 

 

SpringSTL2.5x26x50

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 26 mm 2.5x26x50

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿130 ฿130
 

 

SpringSTL1.2x12.6x50

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 12 mm 1.2x12.6x50

ขายแล้ว 10 ชิ้น

฿65 ฿65
 

 

SpringSTL2.5x20x80

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 20 mm

ขายแล้ว 7 ชิ้น

฿139 ฿139
 

 

SpringSTL2x21x50

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 21 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿120 ฿120
 

 

SpringSTL1.2x21x100

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 21 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿120 ฿120
 

 

SpringSTL2x21x70

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 21 mm

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿120 ฿120
 

 

SpringSTL1x6.0x40

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 6 mm 1x6.0x40

ขายแล้ว 20 ชิ้น

฿40 ฿40
 

 

New

SpringSTL0.6x9.8x40

Stainless Steel Compression Spring สปริงสแตนเลส-สปริงดัน ขนาดรูใน 9 mm

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿50 ฿50
 

 

SpringSTL0.8x10.4x40

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 10 mm 0.8x10.4x40

ขายแล้ว 20 ชิ้น

฿45 ฿45
 

 

SpringSTL0.4x11.2x40

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 11 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿40 ฿40
 

 

SpringSTL1.2x13.6x50

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 13 mm 1.2x13.6x50

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿65 ฿65
 

 

SpringSTL1.2x11.6x50

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 11 mm 1.2x11.6x50

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿65 ฿65
 

 

SpringSTL1x6.0x8x50

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 7 mm 1x6.0x50

ขายแล้ว 6 ชิ้น

฿45 ฿45
 

 

New

SpringSTL1.5x9x12x50

Stainless Steel Compression Spring สปริงสแตนเลส-สปริงดัน ขนาดรูใน 8 mm

ขายแล้ว 8 ชิ้น

฿64.20 ฿64.20
 

 

SpringSTL0.4x10.2x40

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 10 mm

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿40 ฿40
 

 

SpringSTL0.5x2x25

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 2 mm

ขายแล้ว 7 ชิ้น

฿27 ฿27
 

 

SpringSTL1.2x10.6x50

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 10 mm

ขายแล้ว 8 ชิ้น

฿54 ฿54
 

 

SpringSTL3x25x72

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 25 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

SpringSTL2.5x40.4x72

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 40 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

SpringSTL0.6x3.8x35

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 3 mm

ขายแล้ว 8 ชิ้น

฿37 ฿37
 

 

SpringSTL0.6x2.8x20

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 2 mm

ขายแล้ว 63 ชิ้น

฿27 ฿27
 

 

SpringSTL0.4x11.2x35

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 11 mm

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿40 ฿40
 

 

SpringSTL0.3x2.4x20

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 2 mm

ขายแล้ว 8 ชิ้น

฿27 ฿27
 

 

SpringSTL0.3x3.4x20

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 3 mm

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿27 ฿27
 

 

SpringSTL0.6x3.8x50

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 3 mm

ขายแล้ว 27 ชิ้น

฿37 ฿37
 

 

SpringSTL0.6x8.8x50

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 8 mm

ขายแล้ว 30 ชิ้น

฿54 ฿54
 

 

SpringSTL0.5x6.0x35

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 6 mm

ขายแล้ว 14 ชิ้น

฿35 ฿35
 

 

SpringSTL0.4x8.2x40

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 8 mm

ขายแล้ว 7 ชิ้น

฿42 ฿42
 

 

SpringSTL0.4x11.2x30

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 11 mm

ขายแล้ว 36 ชิ้น

฿40 ฿40
 

 

SpringSTL0.4x2.2x20

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 2 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿27 ฿27
 

 

SpringSTL0.8x12.4x50

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 12 mm

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿54 ฿54
 

 

SpringSTL1.3x12.2x50

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 12 mm

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿64 ฿64
 

 

SpringSTL1.2x7.6x50

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 7 mm

ขายแล้ว 28 ชิ้น

฿43 ฿43
 

 

SpringSTL0.8x11.4x40

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 11 mm

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿37 ฿37
 

 

SpringSTL0.7x3.6x40

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 3 mm

ขายแล้ว 10 ชิ้น

฿32 ฿32
 

 

SpringSTL0.4x7.2x25

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 7 mm

ขายแล้ว 19 ชิ้น

฿27 ฿27
 

 

SpringSTL0.4x6.2x25

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 6 mm

ขายแล้ว 20 ชิ้น

฿27 ฿27
 

 

SpringSTL0.4x5.2x15

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 5 mm

ขายแล้ว 7 ชิ้น

฿27 ฿27
 

 

SpringSTL0.3x5.4x30

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 5 mm

ขายแล้ว 31 ชิ้น

฿27 ฿27
 

 

SpringSTL0.3x4.4x20

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 4 mm

ขายแล้ว 34 ชิ้น

฿27 ฿27
 

 

SpringSTL0.3x2.4x15

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 2 mm

ขายแล้ว 29 ชิ้น

฿22 ฿22
 

 

SpringSTL0.3x1.4x15

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 1 mm

ขายแล้ว 5 ชิ้น

฿22 ฿22
 

 

SpringSTL3.0x24.7x70

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 24 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

SpringSTL3.0x20.2x65

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 20 mm

ขายแล้ว 16 ชิ้น

฿139 ฿139
 

 

SpringSTL3.0x15x62

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 15 mm

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

SpringSTL2.5x42x76

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 42 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿235 ฿235
 

 

SpringSTL2.5x30.2x77

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 30 mm

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

SpringSTL2.5x25.4x74

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 25 mm

ขายแล้ว 100 ชิ้น

฿171 ฿171
 

 

SpringSTL2.5x25.2x52

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 25 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿139 ฿139
 

 

SpringSTL2.0x25x71

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 25 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿139 ฿139
 

 

SpringSTL2.0x25x51

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 25 mm

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

SpringSTL2.0x22.1x74

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 22 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

SpringSTL2.0x16x70

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 16 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

SpringSTL2.0x16x52

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 16 mm

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿86 ฿86
 

 

SpringSTL2.0x14x73

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 14 mm

ขายแล้ว 6 ชิ้น

฿86 ฿86
 

 

SpringSTL2.0x14x51

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 14 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿64 ฿64
 

 

SpringSTL2.0x12x72

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 12 mm

ขายแล้ว 20 ชิ้น

฿86 ฿86
 

 

SpringSTL2.0x12x52

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 12 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿64 ฿64
 

 

SpringSTL1.5x14x52

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 14 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿65 ฿65
 

 

SpringSTL1.8x16x52

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 16 mm

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿75 ฿75
 

 

SpringSTL1.5x17.2x50

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 17 mm 1.5x17.2x50

ขายแล้ว 32 ชิ้น

฿65 ฿65
 

 

SpringSTL1x10.0x50

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 10 mm 1x10.0x50

ขายแล้ว 7 ชิ้น

฿45 ฿45
 

 

SpringSTL1x10.0x40

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 10 mm 1x10.0x40

ขายแล้ว 24 ชิ้น

฿45 ฿45
 

 

SpringSTL0.8x8.4x40

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 8 mm 0.8x8.4x40

ขายแล้ว 37 ชิ้น

฿35 ฿35
 

 

SpringSTL1x7.0x50

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 7 mm 1x7.0x50

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿45 ฿45
 

 

SpringSTL1x7.0x40

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 7 mm 1x7.0x40

ขายแล้ว 55 ชิ้น

฿40 ฿40
 

 

SpringSTL0.8x7.4x40

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 7 mm 0.8x7.4x40

ขายแล้ว 16 ชิ้น

฿40 ฿40
 

 

SpringSTL0.7x6.6x40

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 6.6 mm 0.7x6.6x40

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿35 ฿35
 

 

SpringSTL0.7x6.6x30

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 6.6 mm 0.7x6.6x30

ขายแล้ว 11 ชิ้น

฿30 ฿30
 

 

SpringSTL0.7x5.6x40

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 5.6 mm 0.7x5.6x40

ขายแล้ว 12 ชิ้น

฿42 ฿42
 

 

SpringSTL0.7x5.6x30

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 6.6 mm 0.7x5.6x30

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿35 ฿35
 

 

SpringSTL0.8x6.4x40

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 6 mm 0.8x6.4x40

ขายแล้ว 78 ชิ้น

฿40 ฿40
 

 

SpringSTL0.5x6.0x40

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 6 mm 0.5x6.0x40

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿35 ฿35
 

 

SpringSTL0.5x6.0x30

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 6 mm 0.5x6.0x30

ขายแล้ว 9 ชิ้น

฿35 ฿35
 

 

SpringSTL1x5.9x50

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 5.9 mm 1x5.9x50

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿45 ฿45
 

 

SpringSTL1x5.9x40

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 5.9 mm 1x5.9x40

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿40 ฿40
 

 

SpringSTL1x5.0x40

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 5 mm 1x5.0x40

ขายแล้ว 56 ชิ้น

฿35 ฿35
 

 

SpringSTL0.8x5.4x40

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 5 mm 0.8x5.4x40

ขายแล้ว 7 ชิ้น

฿40 ฿40
 

 

SpringSTL0.5x5.0x40

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 5 mm 0.5x5.0x40

ขายแล้ว 6 ชิ้น

฿35 ฿35
 

 

SpringSTL0.5x5.0x30

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 5 mm 0.5x5.0x30

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿35 ฿35
 

 

SpringSTL0.7x4.6x40

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 4.6 mm 0.7x4.6x40

ขายแล้ว 15 ชิ้น

฿35 ฿35
 

 

SpringSTL0.7x4.6x30

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 4.6 mm 0.7x4.6x30

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿35 ฿35
 

 

SpringSTL0.8x4.4x40

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 4 mm 0.8x4.4x40

ขายแล้ว 32 ชิ้น

฿35 ฿35
 

 

SpringSTL0.6x3.8x20

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 3.8 mm 0.6x3.8x20

ขายแล้ว 8 ชิ้น

฿25 ฿25
 

 

SpringSTL1.95x14.1x51.5

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 14 mm

ขายแล้ว 8 ชิ้น

฿85 ฿85
 

 

SpringSTL2.5x32.5x46

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 32 mm

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿180 ฿180
 

 

SpringSTL2.5x25.5x65

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 25 mm

ขายแล้ว 13 ชิ้น

฿180 ฿180
 

 

SpringSTL2x22.3x53

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 22 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿120 ฿120
 

 

SpringSTL2x22.3x64

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 22 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿120 ฿120
 

 

SpringSTL2x20.4x80

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 20 mm

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿128 ฿128
 

 

SpringSTL2x20x80

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 20 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿128 ฿128
 

 

SpringSTL1.6x16.2x49

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 16 mm

ขายแล้ว 10 ชิ้น

฿55 ฿55
 

 

SpringSTL3x15.2x65

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 15 mm

ขายแล้ว 8 ชิ้น

฿140 ฿140
 

 

SpringSTL1.3x14.4x51

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 14 mm

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿55 ฿55
 

 

SpringSTL2.0x12.2x52

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 12 mm

ขายแล้ว 20 ชิ้น

฿50 ฿50
 

 

SpringSTL1.9x12.2x51

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 12 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿50 ฿50
 

 

SpringSTL1.3x12.4x61

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 12 mm

ขายแล้ว 11 ชิ้น

฿50 ฿50
 

 

SpringSTL1.3x10.4x61

Stainless Steel Compression Spring สปริงกด-สปริงดัน ขนาดรูใน 10 mm

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿50 ฿50
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้