ลูกยางกลมแบน หน้าตัดสี่เหลี่ยม (Flat O-Ring)

Flat O-Ring (Rectagular Cross-Section Ruber) (ราคาแพคละ 1 วง)

฿ 214 ฿ 214

Flat O-Ring (Rectagular Cross-Section Ruber) (ราคาแพคละ 1 วง)

฿ 128 ฿ 128

Flat O-Ring (Rectagular Cross-Section Ruber) (ราคาแพคละ 1 วง)

฿ 86 ฿ 86

Flat O-Ring (Rectagular Cross-Section Ruber) (ราคาแพคละ 1 วง)

฿ 70 ฿ 70

Flat O-Ring (Rectagular Cross-Section Ruber) (ราคาแพคละ 1 วง)

฿ 70 ฿ 70

Flat O-Ring (Rectagular Cross-Section Ruber) (ราคาแพคละ 1 วง)

฿ 107 ฿ 107

Flat O-Ring (Rectagular Cross-Section Ruber) (ราคาแพคละ 1 วง)

฿ 85 ฿ 85

Flat O-Ring (Rectagular Cross-Section Ruber) (ราคาแพคละ 1 วง)

฿ 64 ฿ 64

Flat O-Ring (Rectagular Cross-Section Ruber) (ราคาแพคละ 1 วง)

฿ 43 ฿ 43