ปิ๊นตัวอาร์-R (Stainless R Clip - Snap Pin)

Stainless Snap Pin สลักตัวอาร์ 2.0x43.8 mm รหัส SSP-16 (#16)

฿ 16 ฿ 16

Stainless Snap Pin สลักตัวอาร์ 2.0x40.6 mm รหัส SSP-14 (#14)

฿ 14 ฿ 14

Stainless Snap Pin สลักตัวอาร์ 1.8x35.8 mm รหัส SSP-12 (#12)

฿ 12 ฿ 12

Stainless Snap Pin สลักตัวอาร์ 1.8x32.6 mm รหัส SSP-10 (#10)

฿ 11 ฿ 11

Stainless Snap Pin สลักตัวอาร์ 1.6x27.7 mm รหัส SSP-8 (#8)

฿ 9 ฿ 9

Stainless Snap Pin สลักตัวอาร์ 1.2x21 mm รหัส SSP-6 (#6)

฿ 8 ฿ 8

Stainless Snap Pin สลักตัวอาร์ 1.0x17.9 mm รหัส SSP-5 (#5)

฿ 6 ฿ 6

Stainless Snap Pin สลักตัวอาร์ 1.0x16.3 mm รหัส SSP-4 (#4)

฿ 6 ฿ 6