ปิ๊นตัวอาร์-R (Steel R Clip - Snap Pin)

Stainless Snap Pin สลักตัวอาร์ 2.0x43.8 mm รหัส SSP-16 (#16)

฿ 10 ฿ 10

Stainless Snap Pin สลักตัวอาร์ 2.0x40.6 mm รหัส SSP-14 (#14)

฿ 10 ฿ 10

Stainless Snap Pin สลักตัวอาร์ 1.8x35.8 mm รหัส SSP-12 (#12)

฿ 8 ฿ 8

Stainless Snap Pin สลักตัวอาร์ 1.8x32.6 mm รหัส SSP-10 (#10)

฿ 6 ฿ 6

Stainless Snap Pin สลักตัวอาร์ 1.6x27.7 mm รหัส SSP-8 (#8)

฿ 5 ฿ 5

Stainless Snap Pin สลักตัวอาร์ 1.2x21 mm รหัส SSP-6 (#6)

฿ 3 ฿ 3

Stainless Snap Pin สลักตัวอาร์ 1.0x17.9 mm รหัส SSP-5 (#5)

฿ 3 ฿ 3

Stainless Snap Pin สลักตัวอาร์ 1.0x16.3mm รหัส SSP-4 (#4)

฿ 3 ฿ 3