ลิ่มวงเดือน-ลิ่มส่งกำลัง (Woodruff Key)

Woodruff Key ลิ่มเพลาปั่น ลิ่มต่อเพลา

฿ 32 ฿ 32

Woodruff Key ลิ่มเพลาปั่น ลิ่มต่อเพลา

฿ 37 ฿ 37

Woodruff Key ลิ่มเพลาปั่น ลิ่มต่อเพลา

฿ 27 ฿ 27

Woodruff Key ลิ่มเพลาปั่น ลิ่มต่อเพลา

฿ 129 ฿ 129

Woodruff Key ลิ่มเพลาปั่น ลิ่มต่อเพลา

฿ 0 ฿ 0

Woodruff Key ลิ่มเพลาปั่น ลิ่มต่อเพลา

฿ 0 ฿ 0

Woodruff Key ลิ่มเพลาปั่น ลิ่มต่อเพลา

฿ 192 ฿ 192

Woodruff Key ลิ่มเพลาปั่น ลิ่มต่อเพลา

฿ 128 ฿ 128

Woodruff Key ลิ่มเพลาปั่น ลิ่มต่อเพลา

฿ 128 ฿ 128

Woodruff Key ลิ่มเพลาปั่น ลิ่มต่อเพลา

฿ 140 ฿ 140

Woodruff Key ลิ่มเพลาปั่น ลิ่มต่อเพลา

฿ 129 ฿ 129

Woodruff Key ลิ่มเพลาปั่น ลิ่มต่อเพลา

฿ 81 ฿ 81

Woodruff Key ลิ่มเพลาปั่น ลิ่มต่อเพลา

฿ 74 ฿ 74

Woodruff Key ลิ่มเพลาปั่น ลิ่มต่อเพลา

฿ 90 ฿ 90

Woodruff Key ลิ่มเพลาปั่น ลิ่มต่อเพลา

฿ 53 ฿ 53

Woodruff Key ลิ่มเพลาปั่น ลิ่มต่อเพลา

฿ 50 ฿ 50

Woodruff Key ลิ่มเพลาปั่น ลิ่มต่อเพลา

฿ 49 ฿ 49

Woodruff Key ลิ่มเพลาปั่น ลิ่มต่อเพลา

฿ 49 ฿ 49

Woodruff Key ลิ่มเพลาปั่น ลิ่มต่อเพลา

฿ 41 ฿ 41

Woodruff Key ลิ่มเพลาปั่น ลิ่มต่อเพลา

฿ 41 ฿ 41

Woodruff Key ลิ่มเพลาปั่น ลิ่มต่อเพลา

฿ 37 ฿ 37

Woodruff Key ลิ่มเพลาปั่น ลิ่มต่อเพลา

฿ 37 ฿ 37

Woodruff Key ลิ่มเพลาปั่น ลิ่มต่อเพลา

฿ 22 ฿ 22