ปิ๊นกลม-สลักกลม (Dowel Pin)

เหล็กแท่งกลมสั้น Dowel Pin Snap Pin Parallel Pin 5x50

฿ 25 ฿ 25

เหล็กแท่งกลมสั้น Dowel Pin Snap Pin Parallel Pin 5x40

฿ 23 ฿ 23

เหล็กแท่งกลมสั้น Dowel Pin Snap Pin Parallel Pin 5x30

฿ 22 ฿ 22

เหล็กแท่งกลมสั้น Dowel Pin Snap Pin Parallel Pin 5x25

฿ 20 ฿ 20

เหล็กแท่งกลมสั้น Dowel Pin Snap Pin Parallel Pin 5x20

฿ 17 ฿ 17

เหล็กแท่งกลมสั้น Dowel Pin Snap Pin Parallel Pin 5x16

฿ 17 ฿ 17

เหล็กแท่งกลมสั้น Dowel Pin Snap Pin Parallel Pin 10x30

฿ 23 ฿ 23

เหล็กแท่งกลมสั้น Dowel Pin Snap Pin Parallel Pin 6x50

฿ 18 ฿ 18

เหล็กแท่งกลมสั้น Dowel Pin Snap Pin Parallel Pin 6x40

฿ 15 ฿ 15

เหล็กแท่งกลมสั้น Dowel Pin Snap Pin Parallel Pin 6x32

฿ 12 ฿ 12

เหล็กแท่งกลมสั้น Dowel Pin Snap Pin Parallel Pin 6x28

฿ 10 ฿ 10

เหล็กแท่งกลมสั้น Dowel Pin Snap Pin Parallel Pin 12x100

฿ 80 ฿ 80

เหล็กแท่งกลมสั้น Dowel Pin Snap Pin Parallel Pin 12x80

฿ 60 ฿ 60

เหล็กแท่งกลมสั้น Dowel Pin Snap Pin Parallel Pin 12x70

฿ 50 ฿ 50

เหล็กแท่งกลมสั้น Dowel Pin Snap Pin Parallel Pin 12x60

฿ 40 ฿ 40

เหล็กแท่งกลมสั้น Dowel Pin Snap Pin Parallel Pin 12x45

฿ 35 ฿ 35

เหล็กแท่งกลมสั้น Dowel Pin Snap Pin Parallel Pin 10x90

฿ 50 ฿ 50

เหล็กแท่งกลมสั้น Dowel Pin Snap Pin Parallel Pin 10x80

฿ 45 ฿ 45

เหล็กแท่งกลมสั้น Dowel Pin Snap Pin Parallel Pin 10x70

฿ 40 ฿ 40

เหล็กแท่งกลมสั้น Dowel Pin Snap Pin Parallel Pin 10x40

฿ 27 ฿ 27

เหล็กแท่งกลมสั้น Dowel Pin Snap Pin Parallel Pin 10x32

฿ 20 ฿ 20

เหล็กแท่งกลมสั้น Dowel Pin Snap Pin Parallel Pin 8x80

฿ 48 ฿ 48

เหล็กแท่งกลมสั้น Dowel Pin Snap Pin Parallel Pin 8x70

฿ 43 ฿ 43

เหล็กแท่งกลมสั้น Dowel Pin Snap Pin Parallel Pin 8x60

฿ 38 ฿ 38

เหล็กแท่งกลมสั้น Dowel Pin Snap Pin Parallel Pin 8x50

฿ 33 ฿ 33

เหล็กแท่งกลมสั้น Dowel Pin Snap Pin Parallel Pin 8x45

฿ 27 ฿ 27

เหล็กแท่งกลมสั้น Dowel Pin Snap Pin Parallel Pin 8x36

฿ 22 ฿ 22

เหล็กแท่งกลมสั้น Dowel Pin Snap Pin Parallel Pin 8x32

฿ 22 ฿ 22

เหล็กแท่งกลมสั้น Dowel Pin Snap Pin Parallel Pin 8x28

฿ 22 ฿ 22