ซีลกันน้ำมัน

TC30-62-8Viton

Oil Seal TC Viton

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

TC 175-210-15

Oil Seal TC 175-210-15

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿590 ฿590
 

 

TC125-155-14

Oil Seal TC 125-155-14

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

TC70-95-13

Oil Seal TC 70-95-13

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

417555- 5.5/8"x6.3/4"x1/2" (142.87x171.45x12.7)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,836 ฿1,836
 

 

416107- 5.1/2"x6.3/4"x9/16" (139.7x171.45x14.28)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,620 ฿1,620
 

 

417362- 5.3/4"x6.3/4"x9/16" (146.05x171.45x14.28)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,296 ฿1,296
 

 

455104- 5.1/4"x6.1/2"x5/8" (133.35x165.1x15.87)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,404 ฿1,404
 

 

417262- 5.1/4"x6.1/4"x1/2" (133.35x158.75x12.7)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,188 ฿1,188
 

 

417551- 5.3/8"x6.3/8"x1/2" (136.52x161.92x12.7)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,620 ฿1,620
 

 

417278- 5"x6.3/8"x1/2" (127x161.92x12.7)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,620 ฿1,620
 

 

417541- 5"x6.1/2"x1/2" (127x165.1x12.7)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,296 ฿1,296
 

 

412040- 2.7/16"x3.1/4"x7/16" (61.9x82.5x11.1)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿482 ฿482
 

 

TC120-150-12

Oil Seal TC 120-150-12

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿290 ฿290
 

 

415137 - 3.1/4"x4.1/2"x1/2" (82.55x114.3x12.7 )

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿540 ฿540
 

 

415389 - 3.5/8"x4.7/8"x1/2" (92.07x123.82x12.7 )

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿540 ฿540
 

 

455137 - 3.1/4"x4.1/4"x1/2" (82.55x107.95x12.7 )

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿540 ฿540
 

 

455566 - 3.1/4"x4.1/8"x1/2" (82.55x104.77x12.7 )

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿594 ฿594
 

 

455479 - 3"x3.7-8"x1/2" (76.2x98.42x12.7 )

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿486 ฿486
 

 

415023 - 3.1-4"x5"x1/4" (82.55x127x6.35)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿486 ฿486
 

 

417621 - 3.1-8"x4.1/8"x3/8" (79.37x104.77x9.52)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿486 ฿486
 

 

415304 - 3.1-4"x4.1/4"x1/2" (82.55x107.95x12.7)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿486 ฿486
 

 

456305 - 3.1-4"x4.3/4"x1/2" (82.55x120.65x12.7)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿810 ฿810
 

 

416404- 3.1-8"x4"x3/8" (79.37x101.6x9.52)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿540 ฿540
 

 

415563- 3.1-4"x4"x1/2" (82.5x101.6x12.7)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿486 ฿486
 

 

455088- 3"x4.1/2"x1/2" (76.2114.36x12.7)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿648 ฿648
 

 

455013- 3"x4"x1/2" (76.2x101.6x12.7)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿648 ฿648
 

 

415281- 33"x3.3/4"x1/2" (76.2x95.25x12.7)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿486 ฿486
 

 

455354- 3"x4.1/18"x1/2" (76.2x104.7x12.7)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿540 ฿540
 

 

417351- 3"x4.1/18"x7/16" (76.2x104.7x11.11)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿540 ฿540
 

 

473473- 2.1/4"x3.1/16"x3/8" (57.15x77.78x9.52)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿432 ฿432
 

 

455009- 2.13/16"x3.7/8"x1/2" (71.43x98.42x12.7)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿540 ฿540
 

 

417344- 2.7/8"x3.3/4"x3/8" (73.02x95.21x9.52)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿527 ฿527
 

 

416664- 2.3/4"x3.1/2"x1/2" (69.85x88.9x12.7)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿432 ฿432
 

 

416664- 2.3/4"x3.1/2"x3/8" (69.85x88.9x9.52)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿540 ฿540
 

 

416271- 2.3/8"x3.3.1/2"x3/8" (60.32x88.9x9.52)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿540 ฿540
 

 

455006- 2.13/16"x3.3/4"x1/2" (71.43x95.25x12.7)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿540 ฿540
 

 

455364- 2.11/16"x3.1/2"x1/2" (68.26x88.9x12.7)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿540 ฿540
 

 

455272- 2.3/4"x4"x1/2" (69.85x101.60x12.7)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿432 ฿432
 

 

455322- 2.3/4"x3.9/16"x1/2" (69.85x90.48x12.7)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿540 ฿540
 

 

455355- 2.7/8"x3.7/8"x1/2" (73.02x98.42x12.7)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿540 ฿540
 

 

417547-5.1/8"x6.1/2"x1/2" (127x165.1x12.7)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,080 ฿1,080
 

 

417541-5"x6.1/2"x1/2" (127x165.1x12.7)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,080 ฿1,080
 

 

417262-5.1/4"x6.1/4"x1/2" (133.3x158.7x12.7)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,188 ฿1,188
 

 

417278-5"x6.3/8"x1/2" (127x161.9x12.7)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,620 ฿1,620
 

 

417551-5.3/8"x6.3/8"x3/8" (136.5x161.9x9.52)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,620 ฿1,620
 

 

455134-4.1/8"x5"x1/2" (104.7x127x12.7)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿810 ฿810
 

 

455194-4.3/16"x5.1/4"x1/2" (106.3x133.3x12.7)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿648 ฿648
 

 

455197-4"x5"x1/2" (101.6x127x12.7)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,296 ฿1,296
 

 

415034-4"x5"x1/2" (101.6x127x12.7)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿810 ฿810
 

 

455035-4"x5"x1/2" (101.6x127x12.7)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿810 ฿810
 

 

415196-4.1/4"x5.3/8"x1/2" (107.9x136.5x12.7

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿756 ฿756
 

 

415953-4"x5"x1/2" (101.6x127x12.7)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿810 ฿810
 

 

416891-4.1/4"x5.1/2"x1/2" (107.9x139.7x12.7)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,080 ฿1,080
 

 

415142-4.1/8"x5.1/4"x1/2" (104.7x133.3x12.7)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,080 ฿1,080
 

 

416130-4"x5.3/8"x1/2" (101.6x136.5x12.7)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿918 ฿918
 

 

455192-4"x5.1/4"x1/2" (101.6x133.3x12.7)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿918 ฿918
 

 

415389-3.15/16"x3.5/8"x1/2" 3.5/8"x4.1/2"x1/2" (92.07x114.3x12.7)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿843 ฿843
 

 

415263-3.15/16"x3.5/8"x1/2" (100.0x136.52x12.7)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿843 ฿843
 

 

39882-3.5/8"x4.5/8"x3/8" (92.07x117.47x9.52)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿696 ฿696
 

 

416130- 3.7/8"x5.3/8"x1/2" (98.42x136.52x12.7)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿864 ฿864
 

 

455031- 3.3/4"x5"x1/2" (95.25x127x12.7)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿843 ฿843
 

 

417366- 3.7/8"x5.1/4"x1/2" (98.42x133.35x12.7)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿594 ฿594
 

 

415697- 3.7/8"x5.1/8"x1/2" (98.42x130.17x12.7)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿594 ฿594
 

 

417698- 3.5/8"x4.3/8"x3/8" (92.07x111.12x9.52)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿756 ฿756
 

 

415937- 3.7/8"x4.3/4"x3/8" (98.4x120.6x9.52)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿756 ฿756
 

 

417210- 3.7/8"x4.3/4"x3/8" (98.4x120.6x9.52)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿594 ฿594
 

 

416047 - 3.5/8"x4.5/8"x1/2" (92.07x117.47x12.7)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿540 ฿540
 

 

455379- 3.3/4"x4.3/4"x1/2" (95.2x120.6x12.7)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿594 ฿594
 

 

5K983X- 3.7/8"x4.3/4"x1/2" (98.4x120.5x12.7)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿702 ฿702
 

 

415983- 3.3/4"x4.1/2"x1/2" (95.2x114.3x12.7)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿702 ฿702
 

 

415138- 4.5/8"x5.3/4"x1/2" (117.4x146.0x12.7)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿810 ฿810
 

 

415066- 4.7/8"x6.1/4"x1/2" (123.8x158.7x12.7)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,296 ฿1,296
 

 

416892- 4.1/2"x5.3/4"x1/2" (114.3x146.05x12.7)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿864 ฿864
 

 

416156- 4.5/8"x5.5/8"x1/2" (117.4x142.8x12.7)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿810 ฿810
 

 

416892- 4.3/4"x5.3/4"x1/2" (120.6x146.0x12.7)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿810 ฿810
 

 

416888- 4.1/2"x5.1/2"x1/2" (114.3x139.7x12.7)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿702 ฿702
 

 

455079- 2.1/2"x3.3/4"x1/2" (63.5x95.25x12.7)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿540 ฿540
 

 

417343- 2.5/8"x3.3/4"x3/8" (66.67x95.25x9.52)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿580 ฿580
 

 

416273- 2.1/2"x3.5/8"x3/8" (63.5x92.0x9.52)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿486 ฿486
 

 

200851- 2.1/2"x3.3/4"x3/8" (63.5x95.25x9.52)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿756 ฿756
 

 

470605- 2.1/2"x3"x3/8" (63.5x76.2x9.52)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿486 ฿486
 

 

455003- 2.5/8"x3.5/8"x1/2" (66.67x92.07x12.7)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿486 ฿486
 

 

455368- 2.5/8"x3.1/2"x1/2" (66.67x88.9x12.7)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿540 ฿540
 

 

415001- 2.1/2"x3.9/16"x1/2" (63.5x90.48x12.7)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿435 ฿435
 

 

415458- 2.5/8"x3.5/8"x3/8" (66.67x92.0x9.52)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿540 ฿540
 

 

5S-9021- 2.1/2"x3.11/16"x9/16" (63.5x93.66x14.28)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿648 ฿648
 

 

455147-2.1/2"x3.1/2"x1/2" (63.5x88.9x12.7)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿486 ฿486
 

 

415449-2.1/2"x3.1/2"x3/8" (63.5x88.9x9.52)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿486 ฿486
 

 

471271-2.1/2"x3.1/4"x3/8" (63.5x82.55x9.52)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿428 ฿428
 

 

413248-2.5/8"x3.3/8"x3/8" (66.67x85.72x9.52)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿486 ฿486
 

 

41644-2.5/16"x3.1/2"x5/16" (58.73x88.9x9.52)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿918 ฿918
 

 

460519-2.1/2"x3.1/4"x1/2" (63.582.5x12.7)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿406 ฿406
 

 

3813-2.5/8"x3.11/16"x1/2" (66.67x93.66x12.7)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿754 ฿754
 

 

415007-2.5/8"x3.7/8"x1/2" (66.67x98.42x12.7)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿540 ฿540
 

 

413470-2.1/8"x3.3/8"x3/8" (53.97x85.72x9.52)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿432 ฿432
 

 

455093-2.1/4"x3.1/2"x1/2" (57.15x88.9x12.7)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿589 ฿589
 

 

450303-2.1/16"x3"x1/2" (52.3x76.2x12.7)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿411 ฿411
 

 

472016- 2.1/8"x3.1/8"x3/8" (53.97x79.37x9.52)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿378 ฿378
 

 

8430S- 2.1/8"x3"x5/16" (53.97x76.2x7.93)

ซีลกันน้ำมันหน่วยนิ้ว Imperial Unit Oil Seal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿270 ฿270
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้