แหวนจักรกันคลายถี่นอกสแตนเลส (Stainless External-Tooth Lock Washers)

Stainless Steel External-Tooth Lock Washers M6 แหวนกันคลายฟันด้านนอก

฿ 4 ฿ 4

Stainless Steel External-Tooth Lock Washers M8 แหวนกันคลายฟันด้านนอก

฿ 6 ฿ 6

Stainless Steel External-Tooth Lock Washers M10 แหวนกันคลายฟันด้านนอก

฿ 8 ฿ 8

Stainless Steel External-Tooth Lock Washers M12 แหวนกันคลายฟันด้านนอก

฿ 13 ฿ 13

Stainless Steel External-Tooth Lock Washers M14 แหวนกันคลายฟันด้านนอก

฿ 16 ฿ 16

Stainless Steel External-Tooth Lock Washers M16 แหวนกันคลายฟันด้านนอก

฿ 22 ฿ 22

Stainless Steel External-Tooth Lock Washers M18 แหวนกันคลายฟันด้านนอก

฿ 27 ฿ 27

Stainless Steel External-Tooth Lock Washers M20 แหวนกันคลายฟันด้านนอก

฿ 37 ฿ 37

Stainless Steel External-Tooth Lock Washers M22 แหวนกันคลายฟันด้านนอก

฿ 40 ฿ 40

Stainless Steel External-Tooth Lock Washers M24 แหวนกันคลายฟันด้านนอก

฿ 44 ฿ 44