แหวนจักรกันคลายถี่นอกสแตนเลส (Stainless External-Tooth Lock Washers)

Stainless Steel External-Tooth Lock Washers M24 แหวนกันคลายฟันด้านนอก

฿ 44 ฿ 44

Stainless Steel External-Tooth Lock Washers M22 แหวนกันคลายฟันด้านนอก

฿ 40 ฿ 40

Stainless Steel External-Tooth Lock Washers M20 แหวนกันคลายฟันด้านนอก

฿ 37 ฿ 37

Stainless Steel External-Tooth Lock Washers M18 แหวนกันคลายฟันด้านนอก

฿ 32 ฿ 32

Stainless Steel External-Tooth Lock Washers M16 แหวนกันคลายฟันด้านนอก

฿ 25 ฿ 25

Stainless Steel External-Tooth Lock Washers M14 แหวนกันคลายฟันด้านนอก

฿ 19 ฿ 19

Stainless Steel External-Tooth Lock Washers M12 แหวนกันคลายฟันด้านนอก

฿ 13 ฿ 13

Stainless Steel External-Tooth Lock Washers M10 แหวนกันคลายฟันด้านนอก

฿ 9 ฿ 9

Stainless Steel External-Tooth Lock Washers M8 แหวนกันคลายฟันด้านนอก

฿ 7 ฿ 7

Stainless Steel External-Tooth Lock Washers M6 แหวนกันคลายฟันด้านนอก

฿ 5 ฿ 5