แหวนจักรกันคลายถี่นอกสแตนเลส (Stainless External-Tooth Lock Washers)

Stainless Steel External-Tooth Lock Washers M14 แหวนกันคลายฟันด้านนอก

฿ 11 ฿ 11

Stainless Steel External-Tooth Lock Washers M12 แหวนกันคลายฟันด้านนอก

฿ 7 ฿ 7

Stainless Steel External-Tooth Lock Washers M10 แหวนกันคลายฟันด้านนอก

฿ 5 ฿ 5

Stainless Steel External-Tooth Lock Washers M8 แหวนกันคลายฟันด้านนอก

฿ 4 ฿ 4

Stainless Steel External-Tooth Lock Washers M6 แหวนกันคลายฟันด้านนอก

฿ 3 ฿ 3