แหวนจักรกันคลายถี่ในสแตนเลส (Stainless Internal-Tooth Lock Washers)

Stainless Steel Internal-Tooth Lock Washers M24 แหวนกันคลายฟันด้านใน

฿ 54 ฿ 54

Stainless Steel Internal-Tooth Lock Washers M20 แหวนกันคลายฟันด้านใน

฿ 37 ฿ 37

Stainless Steel Internal-Tooth Lock Washers M16 แหวนกันคลายฟันด้านใน

฿ 27 ฿ 27

Stainless Steel Internal-Tooth Lock Washers M14 แหวนกันคลายฟันด้านใน

฿ 11 ฿ 11

Stainless Steel Internal-Tooth Lock Washers M12 แหวนกันคลายฟันด้านใน

฿ 9 ฿ 9

Stainless Steel Internal-Tooth Lock Washers M10 แหวนกันคลายฟันด้านใน

฿ 7 ฿ 7

Stainless Steel Internal-Tooth Lock Washers M8 แหวนกันคลายฟันด้านใน

฿ 5 ฿ 5

Stainless Steel Internal-Tooth Lock Washers แหวนกันคลายฟันด้านใน

฿ 3 ฿ 3