สกรูน็อตหัวจมดำ 1/2" UNC-13 (12.9)

Socket Screw 1/2" เกลียว UNC-13 Material Steel เหล็กแข็งมาตรฐาน 12.9

฿ 43 ฿ 43

Socket Screw 1/2" เกลียว UNC-13 Material Steel เหล็กแข็งมาตรฐาน 12.9

฿ 38 ฿ 38

Socket Screw 1/2" เกลียว UNC-13 Material Steel เหล็กแข็งมาตรฐาน 12.9

฿ 35 ฿ 35

Socket Screw 1/2" เกลียว UNC-13 Material Steel เหล็กแข็งมาตรฐาน 12.9

฿ 32 ฿ 32

Socket Screw 1/2" เกลียว UNC-13 Material Steel เหล็กแข็งมาตรฐาน 12.9

฿ 29 ฿ 29

Socket Screw 1/2" เกลียว UNC-13 Material Steel เหล็กแข็งมาตรฐาน 12.9

฿ 27 ฿ 27

Socket Screw 1/2" เกลียว UNC-13 Material Steel เหล็กแข็งมาตรฐาน 12.9

฿ 22 ฿ 22

Socket Screw 1/2" เกลียว UNC-13 Material Steel เหล็กแข็งมาตรฐาน 12.9

฿ 17 ฿ 17

Socket Screw 1/2" เกลียว UNC-13 Material Steel เหล็กแข็งมาตรฐาน 12.9

฿ 15 ฿ 15

Socket Screw 1/2" เกลียว UNC-13 Material Steel เหล็กแข็งมาตรฐาน 12.9

฿ 15 ฿ 15

Socket Screw 1/2" เกลียว UNC-13 Material Steel เหล็กแข็งมาตรฐาน 12.9

฿ 13 ฿ 13