สกรูน็อตหัวจมดำ M8x1.25 (12.9)

Steel Socket Hex Cap Screw M8x1.25x280 เกรด Grade 12.9

฿ 193 ฿ 193

Steel Socket Hex Cap Screw M8x1.25x250 เกรด Grade 12.9

฿ 161 ฿ 161

Steel Socket Hex Cap Screw M8x1.25x200 เกรด Grade 12.9

฿ 80 ฿ 80

Steel Socket Hex Cap Screw M8x1.25x180 เกรด Grade 12.9

฿ 70 ฿ 70

Steel Socket Hex Cap Screw M8x1.25x300 เกรด Grade 12.9

฿ 175 ฿ 175

Steel Socket Hex Cap Screw M8x1.25x230 เกรด Grade 12.9

฿ 155 ฿ 155

Steel Socket Hex Cap Screw M8x1.25x170 เกรด Grade 12.9

฿ 64 ฿ 64

Steel Socket Hex Cap Screw M8x1.25x160 เกรด Grade 12.9

฿ 49 ฿ 49

Steel Socket Hex Cap Screw M8x1.25x150 เกรด Grade 12.9

฿ 29 ฿ 29

Steel Socket Hex Cap Screw M8x1.25x140 เกรด Grade 12.9

฿ 29 ฿ 29

Steel Socket Hex Cap Screw M8x1.25x130 เกรด Grade 12.9

฿ 25 ฿ 25

Steel Socket Hex Cap Screw M8x1.25x120 เกรด Grade 12.9

฿ 22 ฿ 22

Steel Socket Hex Cap Screw M8x1.25x110 เกรด Grade 12.9

฿ 20 ฿ 20

Steel Socket Hex Cap Screw M8x1.25x90 เกรด Grade 12.9

฿ 15 ฿ 15

Steel Socket Hex Cap Screw M81.25x80

฿ 13 ฿ 13

Steel Socket Hex Cap Screw M81.25x75

฿ 11 ฿ 11

Steel Socket Hex Cap Screw M81.25x70

฿ 10 ฿ 10

Steel Socket Hex Cap Screw M81.25x65

฿ 9.50 ฿ 9.50

Steel Socket Hex Cap Screw M81.25x60

฿ 9 ฿ 9

Steel Socket Hex Cap Screw M81.25x55

฿ 9 ฿ 9

Steel Socket Hex Cap Screw M81.25x50

฿ 8 ฿ 8

Steel Socket Hex Cap Screw M81.25x45

฿ 7.50 ฿ 7.50

Steel Socket Hex Cap Screw M81.25x40

฿ 7.50 ฿ 7.50

Steel Socket Hex Cap Screw M8x1.25x35

฿ 7 ฿ 7

Steel Socket Hex Cap Screw M8x1.25x30

฿ 7 ฿ 7

Steel Socket Hex Cap Screw M8x1.25x25

฿ 6 ฿ 6

Steel Socket Hex Cap Screw M8x1.25x20

฿ 6 ฿ 6

Steel Socket Hex Cap Screw M8x1.25x15

฿ 5 ฿ 5

Steel Socket Hex Cap Screw M8x1.25x12

฿ 5 ฿ 5

Steel Socket Hex Cap Screw M8x1.25x10

฿ 5 ฿ 5