วัสดุ Materials

Parallel key Both Round 18x11x65

Parallel key Both Round ลิ่มแท่งเหล็กสี่เหลี่ยมปลายมน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿84 ฿84
 

 

Parallel key Both Round 16x10x50

Parallel key Both Round ลิ่มแท่งเหล็กสี่เหลี่ยมปลายมน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿84 ฿84
 

 

Parallel key Both Round 20x12x70

Parallel key Both Round ลิ่มแท่งเหล็กสี่เหลี่ยมปลายมน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿84 ฿84
 

 

New

MK38x24x300

PRECISION MACHINE KEY STEEL

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,301 ฿2,301
 

 

New

MK18x12x300

PRECISION MACHINE KEY STEEL

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿514 ฿514
 

 

Parallel key Both Round10x8x40

Stainless Steel Parallel Key Both Round ลิ่มแท่งสแตนเลสสี่เหลี่ยมปลายมน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿45 ฿45
 

 

Parallel key Both Round10x8x30

Stainless Steel Parallel Key Both Round ลิ่มแท่งสแตนเลสสี่เหลี่ยมปลายมน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿42 ฿42
 

 

Parallel key Both Round8x7x35

Stainless Steel Parallel Key Both Round ลิ่มแท่งสแตนเลสสี่เหลี่ยมปลายมน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿32 ฿32
 

 

Parallel key Both Round8x7x20

Stainless Steel Parallel Key Both Round ลิ่มแท่งสแตนเลสสี่เหลี่ยมปลายมน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿32 ฿32
 

 

Parallel key Both Round6x6x25

Stainless Steel Parallel Key Both Round ลิ่มแท่งสแตนเลสสี่เหลี่ยมปลายมน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿28 ฿28
 

 

Parallel key Both Round5x5x30

Stainless Steel Parallel Key Both Round ลิ่มแท่งสแตนเลสสี่เหลี่ยมปลายมน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿24 ฿24
 

 

Parallel key Both Round5x5x15

Stainless Steel Parallel Key Both Round ลิ่มแท่งสแตนเลสสี่เหลี่ยมปลายมน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿24 ฿24
 

 

Parallel key Both Round 20x12x100

Parallel key Both Round ลิ่มแท่งเหล็กสี่เหลี่ยมปลายมน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿86 ฿86
 

 

Parallel key Both Round 18x11x75

Parallel key Both Round ลิ่มแท่งเหล็กสี่เหลี่ยมปลายมน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿83 ฿83
 

 

Parallel key Both Round 16x10x75

Parallel key Both Round ลิ่มแท่งเหล็กสี่เหลี่ยมปลายมน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿83 ฿83
 

 

Parallel key Both Round 14x9x50

Parallel key Both Round ลิ่มแท่งเหล็กสี่เหลี่ยมปลายมน

ขายแล้ว 20 ชิ้น

฿54 ฿54
 

 

Parallel key Both Round 12x8x50

Parallel key Both Round ลิ่มแท่งเหล็กสี่เหลี่ยมปลายมน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿34 ฿34
 

 

Parallel key Both Round 12x8x30

Parallel key Both Round ลิ่มแท่งเหล็กสี่เหลี่ยมปลายมน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿54 ฿54
 

 

Parallel key Both Round 6x6x20

Parallel key Both Round ลิ่มแท่งเหล็กสี่เหลี่ยมปลายมน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿34 ฿34
 

 

Parallel key Both Round 6x6x16

Parallel key Both Round ลิ่มแท่งเหล็กสี่เหลี่ยมปลายมน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿34 ฿34
 

 

Parallel key Both Round 4x4x20

Parallel key Both Round ลิ่มแท่งเหล็กสี่เหลี่ยมปลายมน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿34 ฿34
 

 

Parallel key Both Round 4x4x16

Parallel key Both Round ลิ่มแท่งเหล็กสี่เหลี่ยมปลายมน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿34 ฿34
 

 

Parallel key Both Round 3x3x16

Parallel key Both Round ลิ่มแท่งเหล็กสี่เหลี่ยมปลายมน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿34 ฿34
 

 

Parallel key Both Round 3x3x10

Parallel key Both Round ลิ่มแท่งเหล็กสี่เหลี่ยมปลายมน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿34 ฿34
 

 

New

LatheHSS- M2-4x200 mm

High Quality HSS Round Milling Lathe HSS Tool Bits

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

LatheHSS- 3.0x8 mm

High Quality HSS Round Milling Lathe HSS Tool Bits

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

LatheHSS- 9.0x8 mm

High Quality HSS Round Milling Lathe HSS Tool Bits

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

New

LatheHSS- 3/8x8 mm

High Quality HSS Round Milling Lathe HSS Tool Bits

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿157 ฿157
 

 

New

LatheHSS- 1/4x8 mm

High Quality HSS Round Milling Lathe HSS Tool Bits

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿127 ฿127
 

 

New

LatheHSS-3.5x200mm

High Quality HSS Round Milling Lathe HSS Tool Bits

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

LatheKEIBAK17HSS4.5x200mm

High Quality KEIBA HSS K17 Round Milling Lathe HSS Tool Bits

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿127 ฿127
 

 

Parallel key Both Round 5x5x25

Parallel key Both Round ลิ่มแท่งเหล็กสี่เหลี่ยมปลายมน

ขายแล้ว 59 ชิ้น

฿22 ฿22
 

 

Parallel key Both Round 5x5x20

Parallel key Both Round ลิ่มแท่งเหล็กสี่เหลี่ยมปลายมน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿22 ฿22
 

 

Parallel key Both Round 10x8x40

Parallel key Both Round ลิ่มแท่งเหล็กสี่เหลี่ยมปลายมน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿54 ฿54
 

 

Parallel key Both Round 10x8x30

Parallel key Both Round ลิ่มแท่งเหล็กสี่เหลี่ยมปลายมน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿38 ฿38
 

 

Carbide Brazed Tips HERCULES P-9

Carbide Brazed Tips HERCULES P-9 21x18x6 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿159 ฿159
 

 

Carbide Brazed Tips HERCULES P-8

Carbide Brazed Tips HERCULES P-8 19x16x6 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿127 ฿127
 

 

Carbide Brazed Tips HERCULES P-7

Carbide Brazed Tips HERCULES P-7 17x12x6 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿97 ฿97
 

 

Carbide Brazed Tips HERCULES P-6

Carbide Brazed Tips HERCULES P-6 20x16x5 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿97 ฿97
 

 

Carbide Brazed Tips HERCULES P-5

Carbide Brazed Tips HERCULES P-5 13x11x5 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿64 ฿64
 

 

Parallel key Both Round 6x6x30

Parallel key Both Round ลิ่มแท่งเหล็กสี่เหลี่ยมปลายมน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿22 ฿22
 

 

Parallel key Both Round 5x5x15

Parallel key Both Round ลิ่มแท่งเหล็กสี่เหลี่ยมปลายมน

ขายแล้ว 10 ชิ้น

฿17 ฿17
 

 

Parallel key Both Round 6x6x25

Parallel key Both Round ลิ่มแท่งเหล็กสี่เหลี่ยมปลายมน

ขายแล้ว 50 ชิ้น

฿22 ฿22
 

 

Parallel key Both Round 5x5x30

Parallel key Both Round ลิ่มแท่งเหล็กสี่เหลี่ยมปลายมน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿22 ฿22
 

 

Parallel key Both Round 8x7x35

Parallel key Both Round ลิ่มแท่งเหล็กสี่เหลี่ยมปลายมน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿33 ฿33
 

 

Parallel key Both Round 8x7x30

Parallel key Both Round ลิ่มแท่งเหล็กสี่เหลี่ยมปลายมน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿33 ฿33
 

 

Parallel key Both Round 8x7x25

Parallel key Both Round ลิ่มแท่งเหล็กสี่เหลี่ยมปลายมน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿22 ฿22
 

 

Parallel key Both Round 8x7x20

Parallel key Both Round ลิ่มแท่งเหล็กสี่เหลี่ยมปลายมน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿22 ฿22
 

 

Carbide Brazed Tips HERCULES BA-20

Carbide Brazed Tips HERCULES BA-20 19.9x12x7 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿149 ฿149
 

 

Carbide Brazed Tips HERCULES L-7

Carbide Brazed Tips HERCULES L-7 19.1x20.2x5.1 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿127 ฿127
 

 

Carbide Brazed Tips HERCULES J-6

Carbide Brazed Tips HERCULES J-6 16.1x16.1x4.1 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿60 ฿60
 

 

Carbide Brazed Tips HERCULES S-7

Carbide Brazed Tips HERCULES S-7 25.1x8x4.6 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿84 ฿84
 

 

Carbide Brazed Tips HERCULES S-6

Carbide Brazed Tips HERCULES S-6 23.4x6.7x3.1 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿63 ฿63
 

 

Carbide Brazed Tips HERCULES S-5

Carbide Brazed Tips HERCULES S-5 20.4x5.2x2.9 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿63 ฿63
 

 

Carbide Brazed Tips HERCULES BE-12

Carbide Brazed Tips HERCULES BE-12 19.7x12x6 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿117 ฿117
 

 

Carbide Brazed Tips HERCULES E-12

Carbide Brazed Tips HERCULES E-12 25x12x7 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿149 ฿149
 

 

Carbide Brazed Tips HERCULES D-4

Carbide Brazed Tips HERCULES D-4 20.1x12x7.1 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿149 ฿149
 

 

Carbide Brazed Tips HERCULES B-5

Carbide Brazed Tips HERCULES B-5 18.9x10.4x6.6 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿75 ฿75
 

 

Carbide Brazed Tips HERCULES B-4

Carbide Brazed Tips HERCULES B-4 17.4x9.4x5 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿59 ฿59
 

 

New

MK10x6x300

PRECISION MACHINE KEY STEEL

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

New

MKSUS10x8x300

MACHINE KEY STAINLESS STEEL SUS304

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,280 ฿1,280
 

 

New

LatheKEIBAK17HSS5.5x200mm

High Quality KEIBA HSS K17 Round Milling Lathe HSS Tool Bits

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

New

LatheHSS6x200mm

High Quality HSS Round Milling Lathe HSS Tool Bits

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿128 ฿128
 

 

New

LatheHSS-1"x8"

High Quality HSS Round Milling Lathe HSS Tool Bits

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

LatheHSS-7/8"x8"

High Quality HSS Round Milling Lathe HSS Tool Bits

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿856 ฿856
 

 

New

LatheHSS-7/16"x8"

High Quality HSS Round Milling Lathe HSS Tool Bits

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

New

LatheHSS-12x200mm

High Quality HSS Round Milling Lathe HSS Tool Bits

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

New

LatheHSS-3/16"x8"

High Quality HSS Round Milling Lathe HSS Tool Bits

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

LatheHSS-10mmx8"

High Quality HSS Round Milling Lathe HSS Tool Bits

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

New

LatheHSS-8mmx8"

High Quality HSS Round Milling Lathe HSS Tool Bits

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

New

LatheHSS-11x200mm

High Quality HSS Round Milling Lathe HSS Tool Bits

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

New

LatheHSS-7x200mm

High Quality HSS Round Milling Lathe HSS Tool Bits

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

New

LatheHSS-6.5x200mm

High Quality HSS Round Milling Lathe HSS Tool Bits

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿139 ฿139
 

 

New

LatheHSS-6x200mm

High Quality HSS Round Milling Lathe HSS Tool Bits

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿128 ฿128
 

 

New

LatheKEIBAK17HSS-1/8"x8"

High Quality KEIBA HSS K17 Round Milling Lathe HSS Tool Bits

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

LatheKEIBAK17HSS-2.5x200mm

High Quality KEIBA HSS K17 Round Milling Lathe HSS Tool Bits

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿96 ฿96
 

 

New

LatheKEIBAK17HSS-1.0x200mm

High Quality KEIBA HSS K17 Round Milling Lathe HSS Tool Bits

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿86 ฿86
 

 

New

LatheKEIBAK17HSS-1.5x200mm

High Quality KEIBA HSS K17 Round Milling Lathe HSS Tool Bits

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿86 ฿86
 

 

New

Lathe-1/8"x3/8"x8"

Rectangular Milling Lathe Tool Bits

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿128 ฿128
 

 

New

Lathe-1/8"x1/8"x8"

Rectangular Milling Lathe Tool Bits

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

New

Lathe-1/2"x1/2"x8"

Rectangular Milling Lathe Tool Bits

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿482 ฿482
 

 

New

Lathe-1/8"x5/8"x8"

Rectangular Milling Lathe Tool Bits

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿353 ฿353
 

 

New

Lathe-1/4"x5/8"x8"

Rectangular Milling Lathe Tool Bits

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

New

Lathe-3/16"x5/8"x8"

Rectangular Milling Lathe Tool Bits

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

New

Lathe-3/8"x3/8"x8"

Rectangular Milling Lathe Tool Bits

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿110 ฿110
 

 

New

Lathe-1/4"x1/2"x8"

Rectangular Milling Lathe Tool Bits

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿514 ฿514
 

 

New

Lathe-3/16"x1/2"x8"

Rectangular Milling Lathe Tool Bits

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿482 ฿482
 

 

New

Lathe-1/8"x1/2"x8"

Rectangular Milling Lathe Tool Bits

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

New

LatheKEIBAK17-1"x1"x8"

High Quality KEIBA HSSCo5 K17 Rectangular Milling Lathe HSSCo5 Tool Bits

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,177 ฿1,177
 

 

New

LatheKEIBAK17-3/8"x3/8"x8"

High Quality KEIBA HSSCo5 K17 Rectangular Milling Lathe HSSCo5 Tool Bits

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

New

LatheKEIBAK17-1/8"x5/8"x8"

High Quality KEIBA HSSCo5 K17 Rectangular Milling Lathe HSSCo5 Tool Bits

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

New

LatheKEIBAK17-1/8"x3/8"x8"

High Quality KEIBA HSSCo5 K17 Rectangular Milling Lathe HSSCo5 Tool Bits

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿171 ฿171
 

 

New

LatheKEIBAK17-1/4"x1/4"x8"

High Quality KEIBA HSSCo5 K17 Rectangular Milling Lathe HSSCo5 Tool Bits

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

New

LatheKEIBAK19-1/8"x1/2"x8"

High Quality KEIBA HSSCo5 K19 Rectangular Milling Lathe HSSCo5 Tool Bits

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

New

LatheKEIBAK19-1/2"x1/2"x8"

High Quality KEIBA HSSCo5 K19 Rectangular Milling Lathe HSSCo5 Tool Bits

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿963 ฿963
 

 

New

LatheKEIBAK19-1/4"x1/2"x8"

High Quality KEIBA HSSCo5 K19 Rectangular Milling Lathe HSSCo5 Tool Bits

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿525 ฿525
 

 

New

LatheKEIBAK19-3/16"x1/2"x8"

High Quality KEIBA HSSCo5 K19 Rectangular Milling Lathe HSSCo5 Tool Bits

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

New

LatheKEIBAK19-1/4"x1/4"x8"

High Quality KEIBA HSSCo5 K19 Rectangular Milling Lathe HSSCo5 Tool Bits

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

New

LatheKEIBAK19-5/16"x5/16"x8"

High Quality KEIBA HSSCo5 K19 Rectangular Milling Lathe HSSCo5 Tool Bits

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

New

MK22x22x300

PRECISION MACHINE KEY STEEL

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,819 ฿1,819
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้