ตัวตอกรู (Hole Puncher)

New

Hole Punche 38.1 mm (1.1/2")

฿ 267 ฿ 267
New

Hole Punche 31.2 mm (1.1/4")

฿ 214 ฿ 214
New

Hole Punche 25.4 mm (1")

฿ 107 ฿ 107
New

Hole Punche 19 mm (3/4")

฿ 65 ฿ 65
New

Hole Punche 15.9 mm (5/8")

฿ 58 ฿ 58
New

Hole Punche 14.3 mm (9/16")

฿ 54 ฿ 54
New

Hole Punche 12.7 mm (1/2")

฿ 49 ฿ 49
New

Hole Punche 11.1 mm (7/16")

฿ 49 ฿ 49
New

Hole Punche 9.5 mm (3/8")

฿ 38 ฿ 38
New

Hole Punche 7.9 mm (5/16")

฿ 33 ฿ 33
New

Hole Punche 6.4 mm (1/4")

฿ 21 ฿ 21
New

Hole Punche 5.6 mm (7/32")

฿ 21 ฿ 21
New

Hole Puncher 4.8 mm (3/16")

฿ 16 ฿ 16
New

Hole Puncher 4 mm (5/32")

฿ 16 ฿ 16
New

Hole Puncher 3.2 mm (1/8")

฿ 16 ฿ 16