หัวอัดจารบีทองเหลือง (Brass Grease Nipple)

New

Brass, Angle, Grease Nipple 1/2 เกลียว 14 (BSPT/PT)

฿ 95 ฿ 95
New

Brass, Straight Type, Nipple M5x0.8

฿ 14 ฿ 14
มีสินค้าราคาส่ง
New

Brass, 90° Angle, Grease Nipple M5x0.8

฿ 38 ฿ 38
มีสินค้าราคาส่ง
New

Brass, 45° Angle, Grease Nipple M5x0.8

฿ 38 ฿ 38
มีสินค้าราคาส่ง
New

Brass, 90° Angle, Grease Nipple 1/8 เกลียว 27 (NPT)

฿ 28 ฿ 28
New

Brass, Angle, Grease Nipple 1/8 เกลียว 27 (NPT)

฿ 22 ฿ 22
New

Brass, 45° Angle, Grease Nipple 1/8 เกลียว 27 (NPT)

฿ 28 ฿ 28
New

Brass, Angle, Grease Nipple 1/4 เกลียว 28 (UNF)

฿ 10 ฿ 10
New

Brass, 45° Angle, Grease Nipple 1/4 เกลียว 19 (BSPT)

฿ 27 ฿ 27
มีสินค้าราคาส่ง
New

Brass, 90° Angle, Grease Nipple 1/4 เกลียว 19 (BSPT)

฿ 27 ฿ 27
มีสินค้าราคาส่ง
New

Brass, Angle, Grease Nipple 1/4 เกลียว 19 (BSPT)

฿ 18 ฿ 18
มีสินค้าราคาส่ง
New

Brass, Straight Type, Nipple M16x1.5

฿ 52 ฿ 52
มีสินค้าราคาส่ง
New

Brass, Straight Type, Nipple M12x1.0

฿ 19 ฿ 19
มีสินค้าราคาส่ง
New

Brass, 90° Angle, Grease Nipple M12x1.0

฿ 29 ฿ 29
มีสินค้าราคาส่ง
New

Brass, 45° Angle, Grease Nipple M12x1.0

฿ 29 ฿ 29
มีสินค้าราคาส่ง
New

Brass, Angle, Grease Nipple 1/8 เกลียว 28 (BSPT)

฿ 10 ฿ 10
มีสินค้าราคาส่ง
New

Brass, 45° Angle, Grease Nipple 1/8 เกลียว 28 (BSPT)

฿ 15 ฿ 15
มีสินค้าราคาส่ง
New

Brass, 90° Angle, Grease Nipple 1/8 เกลียว 28 (BSPT)

฿ 15 ฿ 15
มีสินค้าราคาส่ง
New

Brass, 45° Angle, Grease Nipple 1/4-19 BSP

฿ 27 ฿ 27
New

Brass, Straight Type, Nipple M6x1.0

฿ 5 ฿ 5
มีสินค้าราคาส่ง
New

Brass, 45° Angle, Grease Nipple M6x1.0

฿ 8 ฿ 8
มีสินค้าราคาส่ง
New

Brass, 90° Angle, Grease Nipple M6x1.0

฿ 10 ฿ 10
มีสินค้าราคาส่ง
New

Brass, 45° Angle, Grease Nipple M8x1.0

฿ 10 ฿ 10
มีสินค้าราคาส่ง
New

Brass, 90° Angle, Grease Nipple M8x1.0

฿ 10 ฿ 10
มีสินค้าราคาส่ง
New

Brass, Straight Type, Grease Nipple M8x1.0

฿ 6 ฿ 6
มีสินค้าราคาส่ง
New

Brass, 90° Angle, Grease Nipple 3/8 เกลียว 19 (BSPT)

฿ 57 ฿ 57
New

Brass, 45° Angle, Grease Nipple 3/8 เกลียว 19 (BSPT)

฿ 57 ฿ 57
New

Brass, 45° Angle, Grease Nipple 3/8 เกลียว 19 (BSPT)

฿ 42 ฿ 42
มีสินค้าราคาส่ง
New

Brass, 45° Angle, Grease Nipple M14x1.5

฿ 22 ฿ 22
New

Brass, 90° Angle, Grease Nipple M14x1.5

฿ 41 ฿ 41
New

Brass, 45° Angle, Grease Nipple M14x1.5

฿ 41 ฿ 41

Brass Grease Nipple M10x1.0

฿ 16 ฿ 16
มีสินค้าราคาส่ง

Brass Grease Nipple M10x1.0

฿ 16 ฿ 16
มีสินค้าราคาส่ง

Brass Grease Nipple M10x1.0

฿ 14 ฿ 14
มีสินค้าราคาส่ง

Brass Grease Nipple 1/4-19 BSP

฿ 18 ฿ 18

Brass Grease Nipple 1/4-19 BSP

฿ 27 ฿ 27