หัวอัดจารบีทองเหลือง (Brass Grease Nipple)

New

GNNickel BrassM6x0.75 - 45 เกลียวยาวพิเศษ 28 mm

Nickel Brass, 45° Angle, Grease Nipple M6x0.75 เกลียวยาวพิเศษ 28 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿135 ฿135
 

 

New

GNNickel BrassM6x0.75 - 45 เกลียวยาวพิเศษ 18 mm

Nickel Brass, 45° Angle, Grease Nipple M6x0.75 เกลียวยาวพิเศษ 18 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿84 ฿84
 

 

New

GNNickel BrassM6x0.75 - 45 เกลียวยาวพิเศษ 12 mm

Nickel Brass, 45° Angle, Grease Nipple M6x0.75 เกลียวยาวพิเศษ 12 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿69 ฿69
 

 

New

GNSTLM10x1.5-90°

Brass, 90° Angle, Grease Nipple M10x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿27 ฿27
 

 

New

GNBrass1/8เกลียว28ตรง เกลียวยาวพิเศษ

Brass, Angle, Grease Nipple 1/8 เกลียว 28 (BSPT)

ขายแล้ว 6 ชิ้น

฿69 ฿69
 

 

New

GNNickel BrassM6x0.75 - 45 เกลียวยาวพิเศษ 10.2 mm

Nickel Brass, 45° Angle, Grease Nipple M6x0.75 เกลียวยาวพิเศษ 10.2 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿44 ฿44
 

 

New

GNBrassM8x1.25ตรง

Brass, Straight Type, Nipple M8x1.25

ขายแล้ว 325 ชิ้น

฿11 ฿11
 

 

New

GNNickel BrassM6x0.75-45°

Nickel Brass, 45° Angle, Grease Nipple M6x0.75

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿27 ฿27
 

 

New

GNBrassM6x0.75ตรง

Brass, Straight Type, Nipple M6x0.75

ขายแล้ว 50 ชิ้น

฿11 ฿11
 

 

New

GNBrassM12x1.75ตรง

Brass, Straight Type, Nipple M12x1.75

ขายแล้ว 70 ชิ้น

฿19 ฿19
 

 

New

GNBrass3/8เกลียว28ตรง

Brass, Angle, Grease Nipple 3/8 เกลียว 28

ขายแล้ว 12 ชิ้น

฿10 ฿10
 

 

New

GNBrass3/8-28งอ45

Brass, 45° Angle, Grease Nipple 3/8 เกลียว 28

ขายแล้ว 12 ชิ้น

฿15 ฿15
 

 

New

GNBrass3/8-28-90

Brass, 90° Angle, Grease Nipple 3/8 เกลียว 28 (BSPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿15 ฿15
 

 

New

GNBrass1/16เกลียว27ตรง

Brass, Angle, Grease Nipple 1/16 เกลียว 27 (PT)

ขายแล้ว 20 ชิ้น

฿34 ฿34
 

 

New

GNBrass3/8เกลียว24ตรง

Brass, Angle, Grease Nipple 3/8 เกลียว 24 (UNF)

ขายแล้ว 20 ชิ้น

฿29 ฿29
 

 

New

GNBrass3/8-24งอ45

Brass, 45° Angle, Grease Nipple 3/8 เกลียว 24 (UNF)

ขายแล้ว 10 ชิ้น

฿36 ฿36
 

 

New

GNBrass3/8-24งอ90

Brass, 90° Angle, Grease Nipple 3/8" เกลียว 24 (UNF)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿36 ฿36
 

 

New

GNBrass1/4-28งอ90

Brass, 90° Angle, Grease Nipple 1/4" เกลียว 28 (UNF)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿22 ฿22
 

 

New

GNBrass1/4-28งอ45

Brass, 45° Angle, Grease Nipple 1/4 เกลียว 28 (UNF)

ขายแล้ว 5 ชิ้น

฿22 ฿22
 

 

New

GNSTLM12x1.5-90°

Brass, 90° Angle, Grease Nipple M12x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿29 ฿29
 

 

New

GNSTLM12x1.5-45°

Brass, 45° Angle, Grease Nipple M12x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿29 ฿29
 

 

New

GNBrassM12x1.5ตรง

Brass, Straight Type, Nipple M12x1.5

ขายแล้ว 110 ชิ้น

฿19 ฿19
 

 

New

GNSTLM12x1.25-90°

Brass, 90° Angle, Grease Nipple M12x1.25

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿29 ฿29
 

 

New

GNSTLM12x1.25-45°

Brass, 45° Angle, Grease Nipple M12x1.25

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿29 ฿29
 

 

New

GNBrassM12x1.25ตรง

Brass, Straight Type, Nipple M12x1.25

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿19 ฿19
 

 

New

GNBrassM4x0.7งอ45

Brass, 45° Angle, Grease Nipple M4x0.7

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿27 ฿27
 

 

New

GNSTLM4x0.7-90°

Brass, 90° Angle, Grease Nipple M4x0.7

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿27 ฿27
 

 

New

GNBrassM10x1.25งอ45

Brass, 45° Angle, Grease Nipple M10x1.25

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿16 ฿16
 

 

New

GNBrassM10x1.5งอ45

Brass, 45° Angle, Grease Nipple M10x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿16 ฿16
 

 

New

GNBrassM4x0.7ตรง

Brass, Straight Type, Grease Nipple M4x0.7

ขายแล้ว 20 ชิ้น

฿16 ฿16
 

 

New

GNBrassM8x1.25งอ45

Brass, 45° Angle, Grease Nipple M8x1.25

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿27 ฿27
 

 

New

GNBrassM10x1.25ตรง

Brass, Straight Type, Grease Nipple M10x1.25

ขายแล้ว 820 ชิ้น

฿15 ฿15
 

 

New

GNSTLM8x1.25-90°

Brass, 90° Angle, Grease Nipple M8x1.25

ขายแล้ว 50 ชิ้น

฿27 ฿27
 

 

BGN10x1.5

Brass Grease Nipple M10x1.5

ขายแล้ว 23 ชิ้น

฿14 ฿14
 

 

New

GNBrass1/2เกลียว14ตรง

Brass, Angle, Grease Nipple 1/2 เกลียว 14 (BSPT/PT)

ขายแล้ว 30 ชิ้น

฿95 ฿95
 

 

New

GNBrassM5x0.8 ตรง

Brass, Straight Type, Nipple M5x0.8

ขายแล้ว 52 ชิ้น

฿14 ฿14
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

GNSTLM5x0.8-90°

Brass, 90° Angle, Grease Nipple M5x0.8

ขายแล้ว 10 ชิ้น

฿27 ฿27
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

GNSTLM5x0.8-45°

Brass, 45° Angle, Grease Nipple M5x0.8

ขายแล้ว 35 ชิ้น

฿27 ฿27
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

GNBrass1/8-27งอ90

Brass, 90° Angle, Grease Nipple 1/8 เกลียว 27 (NPT)

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿28 ฿28
 

 

New

GNBrass1/8-27ตรง

Brass, Angle, Grease Nipple 1/8 เกลียว 27 (NPT)

ขายแล้ว 108 ชิ้น

฿22 ฿22
 

 

New

GNBrass1/8-27งอ45

Brass, 45° Angle, Grease Nipple 1/8 เกลียว 27 (NPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿28 ฿28
 

 

New

GNBrass1/4เกลียว28ตรง

Brass, Angle, Grease Nipple 1/4 เกลียว 28 (UNF)

ขายแล้ว 125 ชิ้น

฿10 ฿10
 

 

New

GNBrass1/4-19งอ45

Brass, 45° Angle, Grease Nipple 1/4 เกลียว 19 (BSPT)

ขายแล้ว 11 ชิ้น

฿32 ฿32
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

GNBrass1/4-19

Brass, 90° Angle, Grease Nipple 1/4 เกลียว 19 (BSPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿32 ฿32
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

GNBrass1/4เกลียว19ตรง

Brass, Angle, Grease Nipple 1/4 เกลียว 19 (BSPT)

ขายแล้ว 7 ชิ้น

฿18 ฿18
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

GNBrassM16x1.5ตรง

Brass, Straight Type, Nipple M16x1.5

ขายแล้ว 30 ชิ้น

฿52 ฿52
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

GNBrassM12x1.0ตรง

Brass, Straight Type, Nipple M12x1.0

ขายแล้ว 100 ชิ้น

฿19 ฿19
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

GNSTLM12x1.0-90°

Brass, 90° Angle, Grease Nipple M12x1.0

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿29 ฿29
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

GNSTLM12x1.0-45°

Brass, 45° Angle, Grease Nipple M12x1.0

ขายแล้ว 10 ชิ้น

฿29 ฿29
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

GNBrass1/8เกลียว28ตรง

Brass, Angle, Grease Nipple 1/8 เกลียว 28 (BSPT)

ขายแล้ว 55 ชิ้น

฿10 ฿10
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

GNBrass1/8-28งอ45

Brass, 45° Angle, Grease Nipple 1/8 เกลียว 28 (BSPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿15 ฿15
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

GNBrass1/8-90

Brass, 90° Angle, Grease Nipple 1/8 เกลียว 28 (BSPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿15 ฿15
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

GNBrass1/4-45°

Brass, 45° Angle, Grease Nipple 1/4-19 BSP

ขายแล้ว 10 ชิ้น

฿27 ฿27
 

 

New

GNBrassM6x1.0ตรง

Brass, Straight Type, Nipple M6x1.0

ขายแล้ว 763 ชิ้น

฿5 ฿5
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

GNBrassM6x1.0งอ45

Brass, 45° Angle, Grease Nipple M6x1.0

ขายแล้ว 102 ชิ้น

฿8 ฿8
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

GNBrassM6x1.0งอ90

Brass, 90° Angle, Grease Nipple M6x1.0

ขายแล้ว 185 ชิ้น

฿10 ฿10
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

GNBrassM8x1.0งอ45

Brass, 45° Angle, Grease Nipple M8x1.0

ขายแล้ว 40 ชิ้น

฿10 ฿10
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

GNBrassM8x1.0งอ90

Brass, 90° Angle, Grease Nipple M8x1.0

ขายแล้ว 39 ชิ้น

฿10 ฿10
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

GNBrassM8x1.0ตรง

Brass, Straight Type, Grease Nipple M8x1.0

ขายแล้ว 30 ชิ้น

฿8 ฿8
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

GNBrass3/8-90

Brass, 90° Angle, Grease Nipple 3/8 เกลียว 19 (BSPT)

ขายแล้ว 127 ชิ้น

฿57 ฿57
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

GNBrass3/8-45°

Brass, 45° Angle, Grease Nipple 3/8 เกลียว 19 (BSPT)

ขายแล้ว 36 ชิ้น

฿57 ฿57
 

 

New

GNBrass3/8เกลียว19ตรง

Brass, 45° Angle, Grease Nipple 3/8 เกลียว 19 (BSPT)

ขายแล้ว 158 ชิ้น

฿42 ฿42
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

GNSTLM14x1.5

Brass, 45° Angle, Grease Nipple M14x1.5

ขายแล้ว 106 ชิ้น

฿22 ฿22
 

 

New

GNSTLM14x1.5-90°

Brass, 90° Angle, Grease Nipple M14x1.5

ขายแล้ว 20 ชิ้น

฿41 ฿41
 

 

New

GNSTLM14x1.5-45°

Brass, 45° Angle, Grease Nipple M14x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿41 ฿41
 

 

GN10x1.0Brass45degree

Brass Grease Nipple M10x1.0

ขายแล้ว 90 ชิ้น

฿17 ฿17
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

GN10x1.0Brass

Brass Grease Nipple M10x1.0

ขายแล้ว 45 ชิ้น

฿17 ฿17
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

BGN10x1.0S

Brass Grease Nipple M10x1.0

ขายแล้ว 252 ชิ้น

฿16 ฿16
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

GNB1/4BSPStraight

Brass Grease Nipple 1/4-19 BSP

ขายแล้ว 6 ชิ้น

฿18 ฿18
 

 

GNB1/4BSP90

Brass Grease Nipple 1/4-19 BSP

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿27 ฿27
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้