หัวอัดจารบีแบบเขี้ยว (Pin Type Grease Nipple and Coupler)

ปลายอัดจารบีแบบเขี้ยว Grease Coupler Pin Type

฿ 295 ฿ 295

หัวอัดจารบีแบบเขี้ยว ทองเหลืองชุบ Grease Nipple Pin Type

฿ 105 ฿ 105

หัวอัดจารบีแบบเขี้ยว ทองเหลืองชุบ Grease Nipple Pin Type

฿ 105 ฿ 105