หัวอัดจารบีทรงแหลม (Needle Type Grease Coupler)

Tip or funnel type Grease Nozzle

฿ 180 ฿ 180

Tip or funnel type Grease Nozzle

฿ 180 ฿ 180

Needle type Grease Nozzle ปลายหัวอัดจารบีแบบเข็มพยาบาล

฿ 180 ฿ 180

Tip or funnel type Grease Nozzle

฿ 180 ฿ 180