หัวอัดจารบี Grease Nipple

New

Stainless Steel 304, Straight-Type Grease Nipple 1/2 เกลียว 14

฿ 0 ฿ 0
New

Stainless Steel 304, 90° Angle, Grease Nipple 1/4 - 19 (BSPT)

฿ 97 ฿ 97
มีสินค้าราคาส่ง
New

Stainless Steel 304, 45° Angle, Grease Nipple 1/4 เกลียว 19 (BSPT)

฿ 97 ฿ 97
มีสินค้าราคาส่ง
New

Brass, Straight Type, Nipple M16x1.5

฿ 52 ฿ 52
มีสินค้าราคาส่ง
New

Brass, Straight Type, Nipple M12x1.0

฿ 19 ฿ 19
มีสินค้าราคาส่ง
New

Brass, 90° Angle, Grease Nipple M12x1.0

฿ 29 ฿ 29
มีสินค้าราคาส่ง
New

Brass, 45° Angle, Grease Nipple M12x1.0

฿ 29 ฿ 29
มีสินค้าราคาส่ง
New

Stainless Steel 304, Straight-Type Grease Nipple 1/4 เกลียว 28

฿ 25 ฿ 25
มีสินค้าราคาส่ง
New

Brass, 45° Angle, Grease Nipple 1/8 เกลียว 28 (BSPT)

฿ 10 ฿ 10
มีสินค้าราคาส่ง
New

Brass, 45° Angle, Grease Nipple 1/8 เกลียว 28 (BSPT)

฿ 15 ฿ 15
มีสินค้าราคาส่ง
New

Brass, 90° Angle, Grease Nipple 1/8 เกลียว 28 (BSPT)

฿ 15 ฿ 15
มีสินค้าราคาส่ง
New

Stainless Steel 316, Straight-Type Grease Nipple M10x1.0

฿ 40 ฿ 40
New

Stainless Steel 316, Straight-Type Grease Nipple 1/4 เกลียว 19

฿ 95 ฿ 95
New

Stainless Steel 316, Straight-Type Grease Nipple 1/8 เกลียว 28

฿ 40 ฿ 40
New

Stainless Steel 304, Straight-Type Grease Nipple 3/8 เกลียว 19

฿ 98 ฿ 98
New

Brass, 45° Angle, Grease Nipple 1/4-19 BSP

฿ 27 ฿ 27
New

Brass, Straight Type, Nipple M6x1.0

฿ 5 ฿ 5
มีสินค้าราคาส่ง
New

Brass, 45° Angle, Grease Nipple M6x1.0

฿ 8 ฿ 8
มีสินค้าราคาส่ง
New

Brass, 90° Angle, Grease Nipple M6x1.0

฿ 10 ฿ 10
มีสินค้าราคาส่ง
New

Brass, 45° Angle, Grease Nipple M8x1.0

฿ 7 ฿ 7
มีสินค้าราคาส่ง
New

Brass, 90° Angle, Grease Nipple M8x1.0

฿ 7 ฿ 7
มีสินค้าราคาส่ง
New

Brass, Straight Type, Grease Nipple M8x1.0

฿ 6 ฿ 6
มีสินค้าราคาส่ง
New

Brass, 90° Angle, Grease Nipple 3/8 เกลียว 19 (BSPT)

฿ 57 ฿ 57
New

Brass, 45° Angle, Grease Nipple 3/8 เกลียว 19 (BSPT)

฿ 57 ฿ 57
New

Brass, 45° Angle, Grease Nipple 3/8 เกลียว 19 (BSPT)

฿ 37 ฿ 37
New

Stainless Steel 304, 45° Angle, Grease Nipple M6x1.0

฿ 22 ฿ 22
มีสินค้าราคาส่ง
New

Stainless Steel 304, 90° Angle, Grease Nipple M6x1.0

฿ 22 ฿ 22
มีสินค้าราคาส่ง

หัวอัดจารบีแบบตรง ยาวพิเศษ M6x1.0x28

฿ 18 ฿ 18
New

Grease Nipple Cover 10 mm

฿ 5 ฿ 5
New

Grease Nipple Cover 10 mm

฿ 5 ฿ 5
New

Stainless Steel 304, 90° Angle, Grease Nipple M10x1.0

฿ 34 ฿ 34
มีสินค้าราคาส่ง
New

Stainless Steel 304, 90° Angle, Grease Nipple M8x1.0

฿ 29 ฿ 29
มีสินค้าราคาส่ง
New

Stainless Steel 304, 45° Angle, Grease Nipple M10x1.0

฿ 34 ฿ 34
มีสินค้าราคาส่ง
New

Stainless Steel 304, 45° Angle, Grease Nipple M8x1.0

฿ 29 ฿ 29
มีสินค้าราคาส่ง
New

Stainless Steel 304, Straight-Type Grease Nipple 1/4 เกลียว 19 (BSPT)

฿ 45 ฿ 45
มีสินค้าราคาส่ง

Steel Grease Nipple M8x1.0 Germany

฿ 27 ฿ 27

หัวอัดจารบีแบบตรง ยาวพิเศษ M10x1.0

฿ 26 ฿ 26

หัวอัดจารบีแบบตรง ยาวพิเศษ M8x1.0

฿ 24 ฿ 24
New

Brass, 45° Angle, Grease Nipple M14x1.5

฿ 22 ฿ 22
New

Stainless Steel 304, Straight-Type Grease Nipple 1/8 เกลียว 28 (BSPT/PT)

฿ 24 ฿ 24
มีสินค้าราคาส่ง
New

Brass, 90° Angle, Grease Nipple M14x1.5

฿ 41 ฿ 41
New

Brass, 45° Angle, Grease Nipple M14x1.5

฿ 41 ฿ 41
New

Stainless Steel 304, Straight-Type Grease Nipple M10x1.0

฿ 25 ฿ 25
มีสินค้าราคาส่ง
New

Stainless Steel 304, Straight-Type Grease Nipple M8x1.0

฿ 25 ฿ 25
มีสินค้าราคาส่ง
New

Stainless Steel 304, Straight-Type Grease Nipple M6x1.0

฿ 18 ฿ 18
มีสินค้าราคาส่ง
New

Stainless Steel 304, 90° Angle, Grease Nipple 1/8 - 28 (BSPT/PT)

฿ 33 ฿ 33
มีสินค้าราคาส่ง
New

Stainless Steel 304, 45° Angle, Grease Nipple 1/8 เกลียว 28 (BSPT/PT)

฿ 33 ฿ 33
มีสินค้าราคาส่ง
New

Button Grease Nipple Cover 10 mm

฿ 15 ฿ 15

Brass Nickel Plated Grease Button Nipple

฿ 48 ฿ 48

Brass Nickel Plated Grease Button Nipple Large Head 22 mm

฿ 77 ฿ 77

Brass Grease Nipple M10x1.0

฿ 16 ฿ 16
มีสินค้าราคาส่ง

Brass Grease Nipple M10x1.0

฿ 16 ฿ 16
มีสินค้าราคาส่ง
New

Grease Nipple Cover 10 mm

฿ 5 ฿ 5
มีสินค้าราคาส่ง
New

Grease Nipple Cover 8 mm

฿ 5 ฿ 5
มีสินค้าราคาส่ง
New

Grease Nipple Cover 6 mm

฿ 5 ฿ 5
มีสินค้าราคาส่ง

Brass Nickel Plated Grease Button Nipple

฿ 52 ฿ 52

Brass Nickel Plated Grease Button Nipple

฿ 52 ฿ 52

Tip or funnel type Grease Nozzle

฿ 180 ฿ 180

Tip or funnel type Grease Nozzle

฿ 180 ฿ 180

Brass Nickel Plated Grease Button Nipple

฿ 37 ฿ 37

ปลายอัดจารบีแบบเขี้ยว Grease Coupler Pin Type

฿ 295 ฿ 295

หัวอัดจารบีแบบเขี้ยว ทองเหลืองชุบ Grease Nipple Pin Type

฿ 105 ฿ 105

หัวอัดจารบีแบบเขี้ยว ทองเหลืองชุบ Grease Nipple Pin Type

฿ 105 ฿ 105

Brass Nickel Plated Grease Button Nipple

฿ 35 ฿ 35

Grease Cup ถ้วยอัดจารบีแบบหมุน เกลียวนอก 1/8" BSP

฿ 45 ฿ 45

Needle type Grease Nozzle ปลายหัวอัดจารบีแบบเข็มพยาบาล

฿ 180 ฿ 180

Tip or funnel type Grease Nozzle

฿ 180 ฿ 180

Brass Grease Nipple M10x1.0

฿ 12 ฿ 12

Brass Grease Nipple 1/4-19 BSP

฿ 18 ฿ 18

MATO GREASE COUPLER 4-JAWS

฿ 110 ฿ 110

Brass Grease Nipple 1/4-19 BSP

฿ 27 ฿ 27
New

หัวอัดจารบีตรงเหล็กชุบ SUNWA ญี่ปุ่น 1/4 BSPT

฿ 42 ฿ 42
มีสินค้าราคาส่ง

Steel Grease Nipple 1/4-28 UNF Germany

฿ 23 ฿ 23

Steel Grease Nipple 1/4-28 UNF Germany

฿ 20 ฿ 20
New

หัวอัดจารบีตรงทองเหลือง 1/4-28 UNF

฿ 10 ฿ 10

Steel Grease Nipple M8x1.25 Germany

฿ 28 ฿ 28

Steel Grease Nipple M8x1.25 Germany

฿ 28 ฿ 28

Steel Grease Nipple M8x0.75 Germany

฿ 28 ฿ 28

หัวอัดจารบีแบบตรง ยาวพิเศษ M6x1.0x40

฿ 18 ฿ 18

Steel Grease Nipple M6x0.75 Germany

฿ 17 ฿ 17

Grease Button Nipple

฿ 280 ฿ 280
มีสินค้าราคาส่ง

Brass Nickel Plated Grease Button Nipple Germany

฿ 69 ฿ 69

Nickel Plated Grease Button Nipple Germany

฿ 69 ฿ 69

Steel Grease Nipple M10x1.0 Germany

฿ 30 ฿ 30

Steel Grease Nipple M10x1.0 Germany

฿ 30 ฿ 30

Steel Grease Nipple M8x0.75 Germany

฿ 20 ฿ 20

Steel Grease Nipple M8x1.0 Germany

฿ 20 ฿ 20

Steel Grease Nipple M10x1.0 Germany

฿ 20 ฿ 20

Steel Grease Nipple M12x1.5 Germany

฿ 38 ฿ 38

Steel Grease Nipple M12x1.75 Germany

฿ 35 ฿ 35

Steel Grease Nipple M10x1.5 Germany

฿ 18 ฿ 18

Steel Grease Nipple M8x1.25 Germany

฿ 17 ฿ 17
New

Brass Grease Nipple 6x1.0 Germany

฿ 25 ฿ 25
New

Brass Grease Nipple 6x1.0 Germany

฿ 23 ฿ 23
New

Steel Grease Nipple 6x1.0

฿ 8 ฿ 8
New

Brass Grease Nipple 6x1.0

฿ 10 ฿ 10