ข้อต่อตาไก่ เกลียวนอก x เสียบสายตาไก่ (Male x Tube-Ferrule Compression Fitting)

New

[B325]ข้อต่อตาไก่ท.ล. 1/8"x5/16"

(Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) 1/8"x5/16" mm ( 9.9 mm x 8.0 mm )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿65 ฿65
 

 

New

[B325]ข้อต่อตาไก่ท.ล. 1/8"x3/8"

(Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) 1/8"x3/8"mm ( 9.9 mm x 9.8 mm )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿75 ฿75
 

 

New

[LBM32]ข้อต่อตาไก่ท.ล. 1/4x8

Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) 1/4"x8 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿85 ฿85
 

 

New

[LBM32]ข้อต่อตาไก่ท.ล. 1/4x6

Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) 1/4"x6 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿85 ฿85
 

 

New

[B211/6]StraightBrass เกลียวนอก x สาย 1/8"x4mm

Tube Compression Fitting x Pipe Thread (Male), Brass Fitting, Adapter 4 mm x 1/8"

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿115 ฿115
 

 

New

[B214]StraightBrass เกลียวนอก x สาย 1/4"x4mm PD-414

Tube Compression Fitting x Pipe Thread (Male), Brass Fitting, Adapter 4 mm x 1/4"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿97 ฿97
 

 

New

[B214]StraightBrass เกลียวนอก x สาย 1/8"x4 mm PD-418

Tube Compression Fitting x Pipe Thread (Male), Brass Fitting, Adapter 4 mm x 1/8"

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿61 ฿61
 

 

New

[B214]StraightBrass เกลียวนอก x สายM4x0.7 x4 mm PD-404

Tube Compression Fitting x Pipe Thread (Male), Brass Fitting, Adapter 4 mm x M4x0.7

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿97 ฿97
 

 

New

[B214]StraightBrass เกลียวนอก x สายM5x0.8 x4 mm PD-405

Tube Compression Fitting x Pipe Thread (Male), Brass Fitting, Adapter 4 mm x M5x0.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿87 ฿87
 

 

New

[B214]StraightBrass เกลียวนอก x สายM5x0.8 x6 mm PD-605

Tube Compression Fitting x Pipe Thread (Male), Brass Fitting, Adapter 6 mm x M5x0.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿87 ฿87
 

 

New

[B214]StraightBrass เกลียวนอก x สายM10x1.0 x4 mm PD-410

Tube Compression Fitting x Pipe Thread (Male), Brass Fitting, Adapter 4 mm x M10x1.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿61 ฿61
 

 

New

[B214]StraightBrass เกลียวนอก x สายM6x1.0 x4 mm PD-406

Tube Compression Fitting x Pipe Thread (Male), Brass Fitting, Adapter 4 mm x M6x1.0

ขายแล้ว 10 ชิ้น

฿61 ฿61
 

 

New

[B214]StraightBrass เกลียวนอก x สายM8x1.0 x4 mm PD-408

Tube Compression Fitting x Pipe Thread (Male), Brass Fitting, Adapter 4 mm x M8x1.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿61 ฿61
 

 

New

[B214]StraightBrass เกลียวนอก x สายM4x0.7 x6 mm PD-604

Tube Compression Fitting x Pipe Thread (Male), Brass Fitting, Adapter 6 mm x M4x0.7

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿97 ฿97
 

 

New

[B214]StraightBrass เกลียวนอก x สายM6x0.75 x4 mm PD-406A

Tube Compression Fitting x Pipe Thread (Male), Brass Fitting, Adapter 4 mm x M6x0.75

ขายแล้ว 20 ชิ้น

฿87 ฿87
 

 

New

[B214]StraightBrass เกลียวนอก x สายM8x1.0 x6 mm PD-608

Tube Compression Fitting x Pipe Thread (Male), Brass Fitting, Adapter 6 mm x M8x1.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿61 ฿61
 

 

New

[B214]StraightBrass เกลียวนอก x สายM10x1.0 x6 mm PD-610

Tube Compression Fitting x Pipe Thread (Male), Brass Fitting, Adapter 6 mm x M10x1.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿61 ฿61
 

 

New

[B214]StraightBrass เกลียวนอก x สายM10x1.0 x8 mm PD-810

Tube Compression Fitting x Pipe Thread (Male), Brass Fitting, Adapter 8 mm x M10x1.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

[B214]StraightBrass เกลียวนอก x สาย 1/8"x6 mm PD-618

Tube Compression Fitting x Pipe Thread (Male), Brass Fitting, Adapter 6 mm x 1/8"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿61 ฿61
 

 

New

[B214]StraightBrass เกลียวนอก x สาย 1/4"x6mm PD-614

Tube Compression Fitting x Pipe Thread (Male), Brass Fitting, Adapter 6 mm x 1/4"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿97 ฿97
 

 

New

[B214]StraightBrass เกลียวนอก x สาย M6x1.0 x6 mm PD-606

Tube Compression Fitting x Pipe Thread (Male), Brass Fitting, Adapter 6 mm x M6x1.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿85 ฿85
 

 

New

[B318]ข้อต่อตาไก่ท.ล. 1/2"x1/4"

(Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) 1/2"x 1/2"mm ( 20.5 mm x 12.7 mm )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

[B318]ข้อต่อตาไก่ท.ล. 1/2"x1/2"

(Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) 1/2"x 1/2"mm ( 20.5 mm x 12.7 mm )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿171 ฿171
 

 

New

[B323]ข้อต่อตาไก่ท.ล. 1/4"x5/16"

(Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) 1/4"x 5/16"mm ( 13.5 mm x 7.93 mm )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿81 ฿81
 

 

New

[B316]ข้อต่อตาไก่ท.ล. 3/8

(Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) 3/8"x 3/8"mm ( 16.5 mm x 9.52 mm )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿97 ฿97
 

 

New

[B325]ข้อต่อตาไก่ท.ล. 1/8"x3/16"

(Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) 1/8"x 3/16"mm ( 9.4 mm x 4.9 mm )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿70 ฿70
 

 

New

[B325]ข้อต่อตาไก่ท.ล. 1/8"x1/8"

(Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) 1/8"x1/8" mm ( 9.4 mm x 3.4 mm )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿70 ฿70
 

 

New

[LBM18]ข้อต่อตาไก่ท.ล. 3/8x8

Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) 3/8"x8 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿97 ฿97
 

 

New

[LBM18]ข้อต่อตาไก่ท.ล. 3/8x6

Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) 3/8"x6 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿97 ฿97
 

 

New

[LBM8]ข้อต่อตาไก่ท.ล. 3/8x12

Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) 3/8"x12 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿142 ฿142
 

 

New

[LBM8,18]ข้อต่อตาไก่ท.ล. 3/8x10

Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) 3/8"x10 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿128 ฿128
 

 

New

[LBM24]ข้อต่อตาไก่ท.ล.1/2x12

Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) 1/2"x12 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿178 ฿178
 

 

New

[LBM24]ข้อต่อตาไก่ท.ล. 1/2x10

Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) 1/2"x10 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿142 ฿142
 

 

New

[LBM16]ข้อต่อตาไก่ท.ล. 3/8x16

Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) 3/8"x16 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿178 ฿178
 

 

New

[LBM16]ข้อต่อตาไก่ท.ล. 1/4x16

Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) 1/4"x16 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿142 ฿142
 

 

New

[LBM6]ข้อต่อตาไก่ท.ล. 1/4x10

Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) 1/4"x10 mm

ขายแล้ว 70 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

[LBM6]ข้อต่อตาไก่ท.ล. 1/4x12

Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) 1/4"x12 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿128 ฿128
 

 

New

[LBM27]ข้อต่อตาไก่ท.ล. 1/4x4

Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) 1/4"x4 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿67 ฿67
 

 

New

[LBM32]ข้อต่อตาไก่ท.ล. 1/4x4

Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) 1/4"x4 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿85 ฿85
 

 

New

[LBM32]ข้อต่อตาไก่ท.ล. 1/8x6

Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) 1/8"x6 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿85 ฿85
 

 

New

[LBM32]ข้อต่อตาไก่ท.ล. 1/8x4

Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) 1/8"x4 mm

ขายแล้ว 8 ชิ้น

฿85 ฿85
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้