ข้อต่อตาไก่ เกลียวนอก x เสียบสายตาไก่ (Male x Tube-Ferrule Compression Fitting)

New

Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) 3/8"x8 mm

฿ 86 ฿ 86
New

Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) 3/8"x6 mm

฿ 86 ฿ 86
New

Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) 3/8"x12 mm

฿ 128 ฿ 128
New

Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) 3/8"x10 mm

฿ 107 ฿ 107
New

Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) 1/2"x12 mm

฿ 161 ฿ 161
New

Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) 1/2"x10 mm

฿ 128 ฿ 128
New

Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) 3/8"x16 mm

฿ 161 ฿ 161
New

Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) 1/4"x16 mm

฿ 128 ฿ 128
New

Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) 1/4"x10 mm

฿ 85 ฿ 85
New

Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) 1/4"x12 mm

฿ 107 ฿ 107
New

Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) 1/4"x4 mm

฿ 54 ฿ 54
New

Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) 1/4"x4 mm

฿ 75 ฿ 75
New

Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) 1/8"x6 mm

฿ 75 ฿ 75
New

Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) 1/8"x4 mm

฿ 75 ฿ 75