ข้อต่อตาไก่ทองเหลือง (Tube-Ferrule Compression Fitting)

New

[B325]ข้อต่อตาไก่ท.ล. 1/8"x5/16"

(Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) 1/8"x5/16" mm ( 9.9 mm x 8.0 mm )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿65 ฿65
 

 

New

[B325]ข้อต่อตาไก่ท.ล. 1/8"x3/8"

(Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) 1/8"x3/8"mm ( 9.9 mm x 9.8 mm )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿75 ฿75
 

 

New

[LBM32]ข้อต่อตาไก่ท.ล. 1/4x8

Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) 1/4"x8 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿85 ฿85
 

 

New

[LBM32]ข้อต่อตาไก่ท.ล. 1/4x6

Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) 1/4"x6 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿85 ฿85
 

 

New

[LBM22]ข้อต่อสามทางตาไก่ทองเหลือง ตาไก่xตาไก่xตาไก่ท.ล. 10 mm

Three-way joint, brass eyelet (Tube x Tube x Tube)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

New

[LBM22]ข้อต่อสามทางตาไก่ทองเหลือง ตาไก่xตาไก่xตาไก่ท.ล. 12 mm

Three-way joint, brass eyelet (Tube x Tube x Tube)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

New

[LBM35]ข้อต่อสามทางตาไก่ทองเหลือง ตาไก่xตาไก่xตาไก่ท.ล. 4 mm

Three-way joint, brass eyelet (Tube x Tube x Tube)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

New

[LBM35]ข้อต่อสามทางตาไก่ทองเหลือง ตาไก่xตาไก่xตาไก่ท.ล. 6 mm

Three-way joint, brass eyelet (Tube x Tube x Tube)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

New

[B313]ข้อต่อสามทางตาไก่ทองเหลือง ตาไก่xตาไก่xตาไก่ท.ล. 1/8"x1/8"x1/8"

Three-way joint, brass eyelet (Tube x Tube x Tube)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

New

[B313]ข้อต่อสามทางตาไก่ทองเหลือง ตาไก่xตาไก่xตาไก่ท.ล. 3/8"x3/8"x3/8"

Three-way joint, brass eyelet (Tube x Tube x Tube)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

New

[LBM13]ข้อต่อตาไก่ทองเหลืองงอ 90° (เกลียวนอก x เสียบสาย) 1/2"x 12 mm

90° Degree, Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) (1/2"x 12 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

New

[LBM11]ข้อต่อตาไก่ทองเหลืองงอ 90° (เกลียวนอก x เสียบสาย) 3/8"x 12 mm

90° Degree, Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) (3/8"x 12 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿236 ฿236
 

 

New

[LBM29]ข้อต่อตาไก่ทองเหลืองงอ 90° (เกลียวนอก x เสียบสาย) 1/2"x 14 mm

90° Degree, Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) (1/2"x 14 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

New

[LBM29]ข้อต่อตาไก่ทองเหลืองงอ 90° (เกลียวนอก x เสียบสาย) 3/8"x 14 mm

90° Degree, Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) (3/8"x 14 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿260 ฿260
 

 

New

[LBM23]ข้อต่อตาไก่ทองเหลืองงอ 90° (เกลียวนอก x เสียบสาย) 3/8"x 10 mm

90° Degree, Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) (3/8"x 10 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿289 ฿289
 

 

New

[LBM23]ข้อต่อตาไก่ทองเหลืองงอ 90° (เกลียวนอก x เสียบสาย) 1/4"x 10 mm

90° Degree, Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) (1/4"x 10 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿182 ฿182
 

 

New

[LBM37]ข้อต่อตาไก่ทองเหลืองงอ 90° (เกลียวนอก x เสียบสาย) 1/4"x 12 mm

90° Degree, Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) (1/4"x 12 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

New

[LBM37]ข้อต่อตาไก่ทองเหลืองงอ 90° (เกลียวนอก x เสียบสาย) 1/4"x 6 mm

90° Degree, Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) (1/4"x 6 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿113 ฿113
 

 

New

[B319]ข้อต่องอ ตาไก่xตาไก่ท.ล. 1/2"x1/2"

90 Degree, Brass, Ferrule Compression Fitting (Tube x Tube) (18x1.25) x (18x1.25)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

New

[B319]ข้อต่องอ ตาไก่xตาไก่ท.ล. 1/4"x1/4"

90 Degree, Brass, Ferrule Compression Fitting (Tube x Tube) (12x1.0) x (12x1.0)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿150 ฿150
 

 

New

[B324]ข้อต่อตาไก่ทองเหลืองงอ 90° (เกลียวนอก x เสียบสาย) 1/2"x1/2"

90° Degree, Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) (1/2"x1/2")

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿257 ฿257
 

 

New

[B327]ข้อต่อตาไก่ทองเหลืองงอ 90° (เกลียวนอก x เสียบสาย) 3/8"x3/8"

90° Degree, Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) (3/8"x3/8")

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

New

[B327]ข้อต่อตาไก่ทองเหลืองงอ 90° (เกลียวนอก x เสียบสาย) 3/8"x5/16"

90° Degree, Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) (3/8"x5/16")

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

New

[B317]ข้อต่อตาไก่ทองเหลืองงอ 90° (เกลียวนอก x เสียบสาย) 1/4"x1/2"

90° Degree, Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) (1/4"x1/2")

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿113 ฿113
 

 

New

[B317]ข้อต่อตาไก่ทองเหลืองงอ 90° (เกลียวนอก x เสียบสาย) 1/4"x3/8"

90° Degree, Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) (1/4"x3/8")

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿113 ฿113
 

 

New

[B317]ข้อต่อตาไก่ทองเหลืองงอ 90° (เกลียวนอก x เสียบสาย) 1/4"x5/16"

90° Degree, Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) (1/4"x5/16")

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿113 ฿113
 

 

New

[B317]ข้อต่อตาไก่ทองเหลืองงอ 90° (เกลียวนอก x เสียบสาย) 1/4"x1/4"

90° Degree, Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) (1/4"x1/4")

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿113 ฿113
 

 

New

[B312]ข้อต่อตาไก่ทองเหลืองงอ 90° (เกลียวนอก x เสียบสาย) 1/8"x3/8"

90° Degree, Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) (1/8"x3/8")

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿120 ฿120
 

 

New

[B312]ข้อต่อตาไก่ทองเหลืองงอ 90° (เกลียวนอก x เสียบสาย) 1/8"x5/16"

90° Degree, Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) (1/8"x5/16")

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

[B312]ข้อต่อตาไก่ทองเหลืองงอ 90° (เกลียวนอก x เสียบสาย) 1/8"x1/8"

90° Degree, Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) (1/8"x1/8")

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

[B310]ข้อต่อตาไก่xตาไก่ท.ล. 3/4"x3/4" mtom

Brass, Ferrule Compression Fitting (Tube x Tube) (M27x1.5) x (M27x1.5)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿354 ฿354
 

 

New

[B310]ข้อต่อตาไก่xตาไก่ท.ล. 5/8"x5/8" mtom

Brass, Ferrule Compression Fitting (Tube x Tube) (M22x1.5) x (M22x1.5)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿247 ฿247
 

 

New

[B13]ข้อต่อตาไก่xตาไก่ท.ล. 1/2"x1/2" mtom

Brass, Ferrule Compression Fitting (Tube x Tube) (M18x1.0) x (M18x1.0)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿140 ฿140
 

 

New

[B39]ข้อต่อตาไก่xตาไก่ท.ล. 3/8"x3/8" mtom

Brass, Ferrule Compression Fitting (Tube x Tube) (M14x1.25) x (M14x1.25)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿75 ฿75
 

 

New

[B39]ข้อต่อตาไก่xตาไก่ท.ล. 5/16"x5/16" mtom

Brass, Ferrule Compression Fitting (Tube x Tube) (M12x1.0) x (M12x1.0)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿75 ฿75
 

 

New

[B314]ข้อต่อตาไก่xตาไก่ท.ล. 3/16"x3/16" mtom

Brass, Ferrule Compression Fitting (Tube x Tube) (M10x1.0) x (M10x1.0)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿75 ฿75
 

 

New

[B314]ข้อต่อตาไก่xตาไก่ท.ล. 1/8"x1/8" mtom

Brass, Ferrule Compression Fitting (Tube x Tube) (M8x1.0) x (M8x1.0)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿75 ฿75
 

 

New

[B211/6]StraightBrass เกลียวนอก x สาย 1/8"x4mm

Tube Compression Fitting x Pipe Thread (Male), Brass Fitting, Adapter 4 mm x 1/8"

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿115 ฿115
 

 

New

[B214]StraightBrass เกลียวนอก x สาย 1/4"x4mm PD-414

Tube Compression Fitting x Pipe Thread (Male), Brass Fitting, Adapter 4 mm x 1/4"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿97 ฿97
 

 

New

[B214]StraightBrass เกลียวนอก x สาย 1/8"x4 mm PD-418

Tube Compression Fitting x Pipe Thread (Male), Brass Fitting, Adapter 4 mm x 1/8"

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿61 ฿61
 

 

New

[B214]StraightBrass เกลียวนอก x สายM4x0.7 x4 mm PD-404

Tube Compression Fitting x Pipe Thread (Male), Brass Fitting, Adapter 4 mm x M4x0.7

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿97 ฿97
 

 

New

[B214]StraightBrass เกลียวนอก x สายM5x0.8 x4 mm PD-405

Tube Compression Fitting x Pipe Thread (Male), Brass Fitting, Adapter 4 mm x M5x0.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿87 ฿87
 

 

New

[B214]StraightBrass เกลียวนอก x สายM5x0.8 x6 mm PD-605

Tube Compression Fitting x Pipe Thread (Male), Brass Fitting, Adapter 6 mm x M5x0.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿87 ฿87
 

 

New

[B214]StraightBrass เกลียวนอก x สายM10x1.0 x4 mm PD-410

Tube Compression Fitting x Pipe Thread (Male), Brass Fitting, Adapter 4 mm x M10x1.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿61 ฿61
 

 

New

[B214]StraightBrass เกลียวนอก x สายM6x1.0 x4 mm PD-406

Tube Compression Fitting x Pipe Thread (Male), Brass Fitting, Adapter 4 mm x M6x1.0

ขายแล้ว 10 ชิ้น

฿61 ฿61
 

 

New

[B214]StraightBrass เกลียวนอก x สายM8x1.0 x4 mm PD-408

Tube Compression Fitting x Pipe Thread (Male), Brass Fitting, Adapter 4 mm x M8x1.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿61 ฿61
 

 

New

[B214]StraightBrass เกลียวนอก x สายM4x0.7 x6 mm PD-604

Tube Compression Fitting x Pipe Thread (Male), Brass Fitting, Adapter 6 mm x M4x0.7

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿97 ฿97
 

 

New

[B214]StraightBrass เกลียวนอก x สายM6x0.75 x4 mm PD-406A

Tube Compression Fitting x Pipe Thread (Male), Brass Fitting, Adapter 4 mm x M6x0.75

ขายแล้ว 20 ชิ้น

฿87 ฿87
 

 

New

[B214]StraightBrass เกลียวนอก x สายM8x1.0 x6 mm PD-608

Tube Compression Fitting x Pipe Thread (Male), Brass Fitting, Adapter 6 mm x M8x1.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿61 ฿61
 

 

New

[B214]StraightBrass เกลียวนอก x สายM10x1.0 x6 mm PD-610

Tube Compression Fitting x Pipe Thread (Male), Brass Fitting, Adapter 6 mm x M10x1.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿61 ฿61
 

 

New

[B214]StraightBrass เกลียวนอก x สายM10x1.0 x8 mm PD-810

Tube Compression Fitting x Pipe Thread (Male), Brass Fitting, Adapter 8 mm x M10x1.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

[B214]StraightBrass เกลียวนอก x สาย 1/8"x6 mm PD-618

Tube Compression Fitting x Pipe Thread (Male), Brass Fitting, Adapter 6 mm x 1/8"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿61 ฿61
 

 

New

[B214]StraightBrass เกลียวนอก x สาย 1/4"x6mm PD-614

Tube Compression Fitting x Pipe Thread (Male), Brass Fitting, Adapter 6 mm x 1/4"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿97 ฿97
 

 

New

[B214]StraightBrass เกลียวนอก x สาย M6x1.0 x6 mm PD-606

Tube Compression Fitting x Pipe Thread (Male), Brass Fitting, Adapter 6 mm x M6x1.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿85 ฿85
 

 

New

[B318]ข้อต่อตาไก่ท.ล. 1/2"x1/4"

(Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) 1/2"x 1/2"mm ( 20.5 mm x 12.7 mm )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

[B330]ข้อต่อท.ล. เกลียวใน x ตาไก่ 1/4"x3/8"

Brass, Ferrule Compression Fitting (Female x Tube) 1/4"x3/8" mm (13.5x9.52mm)

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿92 ฿92
 

 

New

[B325]ข้อต่อท.ล. เกลียวใน x ตาไก่ 3/8"x1/2"

Brass, Ferrule Compression Fitting (Female x Tube) 3/8"x1/2" mm (16.5x12.7mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿170 ฿170
 

 

New

[B330]ข้อต่อท.ล. เกลียวใน x ตาไก่ 1/4"x5/16"

Brass, Ferrule Compression Fitting (Female x Tube) 1/4"x5/16" mm (13.5x7.93mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿80 ฿80
 

 

New

[B328]ข้อต่อท.ล. เกลียวใน x ตาไก่ 1/8"x5/16"

Brass, Ferrule Compression Fitting (Female x Tube) 1/8"x5/16" mm (9.52x7.93mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿80 ฿80
 

 

New

[B328]ข้อต่อท.ล. เกลียวใน x ตาไก่ 1/8"x1/4"

Brass, Ferrule Compression Fitting (Female x Tube) 1/8"x1/4" mm (9.52x6.35mm)

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿80 ฿80
 

 

New

[B318]ข้อต่อตาไก่ท.ล. 1/2"x1/2"

(Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) 1/2"x 1/2"mm ( 20.5 mm x 12.7 mm )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿171 ฿171
 

 

New

[B323]ข้อต่อตาไก่ท.ล. 1/4"x5/16"

(Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) 1/4"x 5/16"mm ( 13.5 mm x 7.93 mm )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿81 ฿81
 

 

New

[B316]ข้อต่อตาไก่ท.ล. 3/8

(Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) 3/8"x 3/8"mm ( 16.5 mm x 9.52 mm )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿97 ฿97
 

 

New

[B325]ข้อต่อตาไก่ท.ล. 1/8"x3/16"

(Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) 1/8"x 3/16"mm ( 9.4 mm x 4.9 mm )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿70 ฿70
 

 

New

[B325]ข้อต่อตาไก่ท.ล. 1/8"x1/8"

(Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) 1/8"x1/8" mm ( 9.4 mm x 3.4 mm )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿70 ฿70
 

 

New

[LBM33]ข้อต่องอ ตาไก่xตาไก่ท.ล. 12x12

90 Degree, Brass, Ferrule Compression Fitting (Tube x Tube) (18x1.5) x (18x1.5)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿225 ฿225
 

 

New

[LBM41]ข้อต่อตาไก่ลด ตาไก่xตาไก่ท.ล. 12x8

Brass, Ferrule Compression Fitting, Reducing Union (Tube x Tube) (18x1.5) x (12x1.0)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿225 ฿225
 

 

New

[LBM41]ข้อต่อตาไก่ลด ตาไก่xตาไก่ท.ล. 12x6

Brass, Ferrule Compression Fitting, Reducing Union (Tube x Tube) (18x1.5) x (10x1.0)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿225 ฿225
 

 

New

[LBM5]ข้อต่องอ ตาไก่xตาไก่ท.ล. 4x4

90 Degree, Brass, Ferrule Compression Fitting (Tube x Tube) (8x1.0) x (8x1.0)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿90 ฿90
 

 

New

[BM4]ข้อต่อตาไก่xตาไก่ท.ล. 8x8

Brass, Ferrule Compression Fitting (Tube x Tube) (14x1.5) x (14x1.5)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿125 ฿125
 

 

New

[LBM]ข้อต่อตาไก่ลด ตาไก่xตาไก่ท.ล. 18x16

Brass, Ferrule Compression Fitting, Reducing Union (Tube x Tube)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿320 ฿320
 

 

New

[LBM5,15]ข้อต่องอ ตาไก่xตาไก่ท.ล. 6x6

90 Degree, Brass, Ferrule Compression Fitting (Tube x Tube) (10x1.0) x (10x1.0)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿128 ฿128
 

 

New

[LBM21]ข้อต่อตาไก่xตาไก่ท.ล. 18x18

Brass, Ferrule Compression Fitting (Tube x Tube) (24x1.5) x (24x1.5)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿320 ฿320
 

 

New

[LBM5]ข้อต่อตาไก่xตาไก่ท.ล. 4x4

Brass, Ferrule Compression Fitting (Tube x Tube) (8x1.0) x (8x1.0)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿91 ฿91
 

 

New

[LBM5]ข้อต่อตาไก่xตาไก่ท.ล. 6x6

Brass, Ferrule Compression Fitting (Tube x Tube) (10x1.0) x (10x1.0)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿91 ฿91
 

 

New

[LBM7]ข้อต่อตาไก่xตาไก่ท.ล. 16x16

Brass, Ferrule Compression Fitting (Tube x Tube) (22x1.5) x (22x1.5)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

New

[BM4]ข้อต่อตาไก่xตาไก่ท.ล. 10x10

Brass, Ferrule Compression Fitting (Tube x Tube) (16x1.5) x (16x1.5)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿155 ฿155
 

 

New

[BM3,LBM9]ข้อต่อตาไก่xตาไก่ท.ล. 12x12

Brass, Ferrule Compression Fitting (Tube x Tube) (18x1.5) x (18x1.5)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿178 ฿178
 

 

New

[LBM]ข้อต่องอ ตาไก่xตาไก่ท.ล. 3/8x12

90 Degree, Brass, Ferrule Compression Fitting (Tube x Tube) 3/8"x3/8"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

New

[BM2]ข้อต่อตาไก่xตาไก่ท.ล. 14x14

Brass, Ferrule Compression Fitting (Tube x Tube) (20x1.5) x (20x1.5)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

New

[LBM18]ข้อต่อตาไก่ท.ล. 3/8x8

Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) 3/8"x8 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿97 ฿97
 

 

New

[LBM18]ข้อต่อตาไก่ท.ล. 3/8x6

Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) 3/8"x6 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿97 ฿97
 

 

New

[LBM8]ข้อต่อตาไก่ท.ล. 3/8x12

Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) 3/8"x12 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿142 ฿142
 

 

New

[LBM8,18]ข้อต่อตาไก่ท.ล. 3/8x10

Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) 3/8"x10 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿128 ฿128
 

 

New

[LBM26]ข้อต่อท.ล. เกลียวใน x ตาไก่ 3/8x12 mm

Brass, Ferrule Compression Fitting (Female x Tube) 3/8"x12 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿170 ฿170
 

 

New

[LBM26]ข้อต่อท.ล. เกลียวใน x ตาไก่ 3/8x10 mm

Brass, Ferrule Compression Fitting (Female x Tube) 3/8"x10 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿151 ฿151
 

 

New

[LBM30]ข้อต่อท.ล. เกลียวใน x ตาไก่ 3/8x16 mm

Brass, Ferrule Compression Fitting (Female x Tube) 3/8"x16 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿217 ฿217
 

 

New

[LBM37]ข้อต่อท.ล. เกลียวใน x ตาไก่ 3/8x14 mm

Brass, Ferrule Compression Fitting (Female x Tube) 3/8"x14 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿188 ฿188
 

 

New

[LBM37]ข้อต่อท.ล. เกลียวใน x ตาไก่ 1/2x14 mm

Brass, Ferrule Compression Fitting (Female x Tube) 1/2"x14 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

New

[LBM28]ข้อต่อท.ล. เกลียวใน x ตาไก่ 1/2x12 mm

Brass, Ferrule Compression Fitting (Female x Tube) 1/2"x12 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

New

[LBM28]ข้อต่อท.ล. เกลียวใน x ตาไก่ 1/2x10 mm

Brass, Ferrule Compression Fitting (Female x Tube) 1/2"x10 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿178 ฿178
 

 

New

[LBM24]ข้อต่อตาไก่ท.ล.1/2x12

Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) 1/2"x12 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿178 ฿178
 

 

New

[LBM24]ข้อต่อตาไก่ท.ล. 1/2x10

Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) 1/2"x10 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿142 ฿142
 

 

New

[LBM16]ข้อต่อตาไก่ท.ล. 3/8x16

Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) 3/8"x16 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿178 ฿178
 

 

New

[LBM16]ข้อต่อตาไก่ท.ล. 1/4x16

Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) 1/4"x16 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿142 ฿142
 

 

New

[LBM6]ข้อต่อตาไก่ท.ล. 1/4x10

Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) 1/4"x10 mm

ขายแล้ว 70 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

[LBM6]ข้อต่อตาไก่ท.ล. 1/4x12

Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) 1/4"x12 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿128 ฿128
 

 

New

[LBM27]ข้อต่อท.ล. เกลียวใน x ตาไก่ 1/4x4 mm

Brass, Ferrule Compression Fitting (Female x Tube) 1/4"x4 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿82 ฿82
 

 

New

[LBM27]ข้อต่อตาไก่ท.ล. 1/4x4

Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) 1/4"x4 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿67 ฿67
 

 

New

[LBM27]ข้อต่อท.ล. เกลียวใน x ตาไก่ 1/4x6 mm

Brass, Ferrule Compression Fitting (Female x Tube) 1/4"x6 mm

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้