ข้อต่อตรงเกลียวใน x เกลียวใน (Female x Female Pipe Fitting, Adapter)

New

[]ข้อต่อตรงเกลียวในเหล็กชุบ 3/8" x 3/8"(NPT)

Female x Female Thread Pipe 3/8"(NPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿129 ฿129
 

 

New

ข้อต่อเกลียวในยาวFS 1.1/2" x 1.1/2" แบบยาว 50 mm รุ่นหนาพิเศษ 58 imtoim

Female x Female Thread Pipe 1.1/2" (BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿931 ฿931
 

 

New

ข้อต่อเกลียวในยาวFS 1.1/4" x 1.1/4" แบบยาว 40 mm รุ่นหนาพิเศษ 48.8 imtoim

Female x Female Thread Pipe 1.1/4" (BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿863 ฿863
 

 

New

ข้อต่อเกลียวในยาว 1" x 1" BSP ยาว 40 mm imtoim

Female x Female Thread Pipe 1" (BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿640 ฿640
 

 

New

ข้อต่อเกลียวในยาวFS 3/4" x 3/4" แบบยาว 55 mm รุ่นหนาพิเศษ imtoim

Female x Female Thread Pipe 3/4" (BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿489 ฿489
 

 

New

ข้อต่อเกลียวในยาวFS 1/2" x 1/2" แบบยาว 48 mm รุ่นหนาพิเศษ imtoim

Female x Female Thread Pipe 1/2" (BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿299 ฿299
 

 

New

ข้อต่อเกลียวในยาวFS 3/8" x 3/8" แบบยาว 42 mm รุ่นหนาพิเศษ imtoim

Female x Female Thread Pipe 3/8 (BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿217 ฿217
 

 

New

ข้อต่อเกลียวในยาวFS 1/4" x 1/4" แบบยาว 38 mm รุ่นหนาพิเศษ imtoim

Female x Female Thread Pipe 1/4" (BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿191 ฿191
 

 

New

ข้อต่อเกลียวในยาวFS1/8" x 1/8" แบบยาว 30 mm รุ่นหนาพิเศษ imtoim

Female x Female Thread Pipe 1/8" (BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿137 ฿137
 

 

New

[]ข้อต่อตรง ทล. เกลียวใน 2 ด้าน 1/4

Brass Fitting Female x Female Thread Pipe 1/4" (BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿43 ฿43
 

 

New

ข้อต่อเกลียวในยาว 1/4" x 1/4" BSP imtoim

Female x Female Thread Pipe 1/4" (BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿97 ฿97
 

 

New

ข้อต่อเกลียวในยาว 3/4" x 3/4" BSP imtoim

Female x Female Thread Pipe 3/4" (BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿389 ฿389
 

 

New

ข้อต่อเกลียวในยาว 1.1/4" x 1.1/4" BSP imtoim

Female x Female Thread Pipe 1.1/4" (BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿863 ฿863
 

 

New

ข้อต่อเกลียวในยาว 1.1/2" x 1.1/2" BSP imtoim

Female x Female Thread Pipe 1.1/2" (BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿931 ฿931
 

 

New

ข้อต่อเกลียวในยาว 2"x2" BSP imtoim

Female x Female Thread Pipe 2" (BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,179 ฿1,179
 

 

New

ข้อต่อเกลียวในยาว 1" x 1" NPT imtoim

Female x Female Thread Pipe 1" (NPT)

ขายแล้ว 10 ชิ้น

฿594 ฿594
 

 

New

ข้อต่อเกลียวในยาว 3/4" x 3/4" NPT imtoim

Female x Female Thread Pipe 3/4" (NPT)

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿364 ฿364
 

 

New

ข้อต่อเกลียวในยาว 1/2" x 1/2" NPT imtoim

Female x Female Thread Pipe 1/2" (NPT)

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿267 ฿267
 

 

New

ข้อต่อเกลียวในยาว3/8" x 3/8" NPT imtoim

Female x Female Thread Pipe 3/8" (NPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿179 ฿179
 

 

New

ข้อต่อเกลียวในยาว1/4" x 1/4" NPT imtoim

Female x Female Thread Pipe 1/4" (NPT)

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿154 ฿154
 

 

New

ข้อต่อเกลียวในยาว1/8" x 1/8" NPT imtoim

Female x Female Thread Pipe 1/8" (NPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿121 ฿121
 

 

New

[]ข้อต่อตรงเกลียวใน ทล. 1/2" x 1/2" imtoim

Female x Female Thread Pipe 1/2" (BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

[]ข้อต่อตรง ทล. เกลียวใน 2 ด้าน M14x1.0 x 1/4"-19 mtoim

Brass Fitting Female x Female Thread Pipe M14x1.0 x 1/4"-19 (BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿129 ฿129
 

 

New

[F]ข้อต่อเกลียวในยาวFS2"x2"ยาว 56.6

Female x Female Thread Pipe 2" (BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

New

[F]ข้อต่อเกลียวในยาวFS1.1/2"x1.1/2"ยาว 52.3

Female x Female Thread Pipe 1.1/2" (BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿236 ฿236
 

 

New

[F]ข้อต่อเกลียวในยาวFS1"x1"ยาว 42.3

Female x Female Thread Pipe 1" (BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

New

[F132]ข้อต่อตรงเกลียวในเหล็กชุบ 3/4" x 3/4"

Female x Female Thread Pipe 3/4" (BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿129 ฿129
 

 

New

[F132]ข้อต่อตรงเกลียวในเหล็กชุบ 3/8" x 3/8"

Female x Female Thread Pipe 3/8" (BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿86 ฿86
 

 

New

[F132]ข้อต่อตรงเกลียวในเหล็กชุบ 1/2" x 1/2"

Female x Female Thread Pipe 1/2" (BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

[F132]ข้อต่อตรงเกลียวในเหล็กชุบ 1/4" x 1/4"

Female x Female Thread Pipe 1/4" (BSP)

ขายแล้ว 5 ชิ้น

฿75 ฿75
 

 

New

[F113]ข้อต่อเกลียวในยาวFS1/8" x 1/8" แบบยาว 25 mm

Female x Female Thread Pipe 1/8" (BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿70 ฿70
 

 

New

[F113]ข้อต่อเกลียวในยาวFS3/4" x 3/4" แบบยาว 37.6 mm

Female x Female Thread Pipe 3/4" (BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

[F113]ข้อต่อเกลียวในยาวFS1/4" x 1/4" แบบยาว 25.6 mm

Female x Female Thread Pipe 1/4" (BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿54 ฿54
 

 

New

[F113]ข้อต่อเกลียวในยาวFS1/8" x 1/8" แบบยาว 19.4 mm

Female x Female Thread Pipe 1/8" (BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿70 ฿70
 

 

New

[F113]ข้อต่อเกลียวในยาวFS3/8" x 3/8" แบบยาว 25.2 mm

Female x Female Thread Pipe 3/8" (BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿70 ฿70
 

 

New

[F113]ข้อต่อเกลียวในยาวFS3/8" x 3/8" แบบยาว 28.2 mm

Female x Female Thread Pipe 3/8" (BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿70 ฿70
 

 

New

[F113]ข้อต่อเกลียวในยาวFS1/2"x1/2"ยาว 33.9

Female x Female Thread Pipe 1/2" (BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿102 ฿102
 

 

New

[F113]ข้อต่อเกลียวในยาวFS1/2"x1/2"

Female x Female Thread Pipe 1/2" (BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿65 ฿65
 

 

New

[B356]ข้อต่อตรง ทล. เกลียวใน 2 ด้าน 1/2

Brass Fitting Female x Female Thread Pipe 1/2" (BSP)

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿54 ฿54
 

 

New

[b356]ข้อต่อตรง ทล. เกลียวใน 2 ด้าน 3/8" x 3/8"

Brass Fitting Female x Female Thread Pipe 3/8" (BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿43 ฿43
 

 

New

[B356]ข้อต่อตรง ทล. เกลียวใน 2 ด้าน 1/8" x 1/8"

Brass Fitting Female x Female Thread Pipe 1/8" (BSP)

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿43 ฿43
 

 

New

[B356}ข้อต่อตรงเกลียวใน ทล. 3/8

Female x Female Thread Pipe 3/8" (BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿86 ฿86
 

 

New

[B356]ข้อต่อตรงเกลียวใน ทล. 1/4" x 1/4"

Female x Female Thread Pipe 1/4" (BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿54 ฿54
 

 

New

[B356]ข้อต่อตรงเกลียวใน ทล. 1/8" x 1/8"

Female x Female Thread Pipe 1/8" (BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿43 ฿43
 

 

New

ข้อลดตรงท.ล.MxF M8x1.0xM10x1.0 แบบงอ

Straight Male x Female Brass Pipe Reducer, Fitting, Reduction Adapter M8x1.0 x M10x1.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿115 ฿115
 

 

New

[F125]ข้อต่อเกลียวในยาวFS1

Female x Female Thread Pipe 1" (BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

New

[F114,F125]ข้อต่อเกลียวในยาวFS1

Female x Female Thread Pipe 1" (BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

[FI4]ข้อต่อเกลียวในยาวFS1.1/4

Female x Female Thread Pipe 1.1/4" (BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿235 ฿235
 

 

New

[F113]ข้อต่อเกลียวในยาวFS3/8

Female x Female Thread Pipe 3/8" (BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿140 ฿140
 

 

New

[F113]ข้อต่อเกลียวในยาวFS1/2

Female x Female Thread Pipe 1/2" (BSP)

ขายแล้ว 67 ชิ้น

฿184 ฿184
 

 

New

[F113]ข้อต่อเกลียวในยาวFS1/4

Female x Female Thread Pipe 1/4" (BSP)

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

[F113]ข้อต่อเกลียวในยาวFS1/8

Female x Female Thread Pipe 1/8" (BSP)

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿95 ฿95
 

 

New

[B210/1]BrassStraightMxF M8x1.0xM8x1.0

Straight Female x Female Brass Pipe Fitting, Adapter M8x1.0 x M8x1.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿70 ฿70
 

 

New

[B37]ข้อต่อเกลียวแป๊ปxเกลียวมิล1/8xM14x1.5

Female x Female Thread Pipe 1/8" (BSP) x M14x1.5 (Pipe x Metric Thread)

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿70 ฿70
 
สินค้าหมด

 

New

[B37]ข้อต่อเกลียวแป๊ปxเกลียวมิล1/4xM16x1.5

Female x Female Thread Pipe 1/4" (BSP) x M16x1.5 (Pipe x Metric Thread)

ขายแล้ว 8 ชิ้น

฿70 ฿70
 

 

New

[B37]ข้อต่อเกลียวแป๊ปxเกลียวมิล3/8xM12x1.0

Female x Female Thread Pipe 3/8" (BSP) x M12x1.0 (Pipe x Metric Thread)

ขายแล้ว 6 ชิ้น

฿91 ฿91
 

 

New

[B37]ข้อต่อเกลียวแป๊ปxเกลียวมิล1/4xM12x1.0

Female x Female Thread Pipe 1/4" (BSP) x M12x1.0 (Pipe x Metric Thread)

ขายแล้ว 8 ชิ้น

฿70 ฿70
 

 

New

[B37]ข้อต่อเกลียวแป๊ปxเกลียวมิล1/4xM14x1.5

Female x Female Thread Pipe 1/4" (BSP) x M14x1.5 (Pipe x Metric Thread)

ขายแล้ว 31 ชิ้น

฿70 ฿70
 

 

New

[B37]ข้อต่อเกลียวแป๊ปxเกลียวมิล3/8xM16x1.5

Female x Female Thread Pipe 3/8" (BSP) x M16x1.5 (Pipe x Metric Thread)

ขายแล้ว 23 ชิ้น

฿91 ฿91
 

 

New

[B37]ข้อต่อเกลียวแป๊ปxเกลียวมิล3/8xM20x1.5

Female x Female Thread Pipe 3/8" (BSP) x M20x1.5 (Pipe x Metric Thread)

ขายแล้ว 8 ชิ้น

฿91 ฿91
 

 

New

[B37]ข้อต่อเกลียวแป๊ปxเกลียวมิล1/4xM20x1.5

Female x Female Thread Pipe 1/4" (BSP) x M16x1.5 (Pipe x Metric Thread)

ขายแล้ว 5 ชิ้น

฿70 ฿70
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้