ข้อต่อเกลียวนอก x เกลียวใน ข้อต่อตรง ข้อต่อลด ข้อต่อเพิ่ม สแตนเลส (Male x Female Thread, Pipe Connector, Fitting)

New

Reducer1/4"-24 UNF x M10x1.0 imtom

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1/4"-28 UNF x M10x1.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿154 ฿154
 

 

New

Reducer1/4"-24 UNF x 1/8"-28 BSPT imtoim

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1/4"-28 UNF x 1/8"-28 BSPT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿154 ฿154
 

 

New

Left external thread x Right internal thread 1.1/4" x 1" (BSPT/NPT)

Stainless steel 316 straight joint Left external thread x Right internal thread 1.1/4" x 1"(BSPT/NPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿428 ฿428
 

 

New

Left external thread x Right internal thread 7/8" x 3/4" (BSPT/NPT)

Stainless steel 304 straight joint Left external thread x Right internal thread 7/8" x 3/4" (BSPT/NPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

New

Left external thread x Right internal thread 3/4" x1/2" (BSPT/NPT)

Stainless steel 304 straight joint Left external thread x Right internal thread 3/4" x1/2"(BSPT/NPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

New

ReducerM16x2.0x1/4"

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe M16x2.0 x 1/4" (BSPT/NPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

New

Reducer1"x1/2"รุ่นหนาพิเศษ

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1"(BSPT) x 1/2" (PT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿295 ฿295
 

 

New

Reducer3/8"-19 BSPF x 3/8"-18 NPT imtoim

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 3/8"-19 BSPF x 3/8"-18 NPT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿229 ฿229
 

 

New

Reducer3/8"-18 NPT x 3/8"-19 BSPF imtoim

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 3/8"-18 NPT x 3/8"-19 BSPF

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿229 ฿229
 

 

New

Reducer1/4"-18 NPT x 1/4"-19 BSPF imtoim

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1/4"-18 NPT x 1/4"-19 BSPF

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿198 ฿198
 

 

New

Reducer1/4"-19 BSPF x 1/4"-18 NPT imtoim

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1/4"-19 BSPF x 1/4"-18 NPT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿198 ฿198
 

 

New

Reducer1/8"-28 BSPF x 1/8"-27 NPT imtoim

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1/8"-28 BSPF x 1/8"-27 NPT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿198 ฿198
 

 

New

Reducer1/8"-27 NPT x 1/8"-28 BSPF imtoim

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1/8"-27 NPT x 1/8"-28 BSPF

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿198 ฿198
 

 

New

ReducerM8x1.25 x M10x1.5 mtom

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe M8x1.25 x M10x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿86 ฿86
 

 

New

ReducerM12x1.75 x M10x1.5 mtom

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe M12x1.75 x M10x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

ReducerM10x1.5 x M6x1.0 mtom

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe M10x1.5 x M6x1.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿86 ฿86
 

 

New

ReducerM10x1.5 x M8x1.25 mtom

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe M10x1.5 x M8x1.25

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿86 ฿86
 

 

New

ReducerM5x0.8 x M6x1.0 mtom

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe M5x0.8 x M6x1.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿86 ฿86
 

 

New

ReducerM6x1.0xM5x0.8 mtom

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe M6x1.0 x M5x0.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿86 ฿86
 

 

New

Reducer3/4"x1/2"

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 3/4"(BSPT) x 1/2" (PT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

New

ReducerM6x0.75x1/8"

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe M6x0.75 x 1/8" (BSPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

New

Reducer1/4"xM18x1.5 ItoM

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1/4" (BSPT/NPT) x M18x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

New

Reducer1/2"xM18x1.5

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1/2" (BSPT/NPT) x M18x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

New

Reducer3/8"xM18x1.5

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 3/8" (BSPT/NPT) x M18x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿247 ฿247
 

 

New

ReducerM16x2.0 x 1/2"

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe M16x2.0 x 1/2" (BSPT/NPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿247 ฿247
 

 

New

ReducerM12x1.75 x 1/4"

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe M12x1.75 x 1/4" (BSPT/NPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

New

Reducer1/4"xM10x1.5

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1/4" (BSPT/NPT) x M10x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿129 ฿129
 

 

New

ReducerM6x1.0x1/4"

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe M6x1.0 x 1/4" (BSPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

New

ReducerM5x0.8x1/4"

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe M5x0.8 x 1/4" (BSPT/NPT)

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

New

ReducerM8x1.25x1/4"

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe M8x1.25 x 1/4" (BSPT/NPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

New

Reducer1/8"xM8x1.25

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1/8" (BSPT/NPT) x M8x1.25

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿129 ฿129
 

 

New

ReducerM8x1.25 x M6x1.0

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe M8x1.25 x M6x1.0 (BSPT/NPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿129 ฿129
 

 

New

ReducerM6x1.0xM8x1.25

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe M6x1.0 x M8x1.25 (BSPT/NPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿129 ฿129
 

 

New

ReducerM6x1.0x1/8"

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe M6x1.0 x 1/8" (BSPT/NPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿129 ฿129
 

 

New

Reducer1/8"xM6x1.0

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1/8" (BSPT/NPT) x M6x1.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

New

Reducer 1"x1"

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1" x1" (BSPT/NPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

New

Reducer1/4"xM14x1.5

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1/4" (BSPT/NPT) x M14x1.5

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

New

ReducerM14x1.5x1/4"

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe M14x1.5 x 1/4" (BSPT/NPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

New

Reducer3/8"xM14x1.5

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 3/8" (BSPT/NPT) x M14x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

New

ReducerM12x1.25x1/4"

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe M12x1.25 x 1/4" (BSPT/NPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

New

Reducer M20x1.5x1/4

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe M20 x1.5 x 1/4 NPT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

New

Reducer 3/4x3/4

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 3/4 x 3/4 (BSPT/NPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

New

Reducer M12x1.5x1/4"

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe M12x1.5 x 1/4" (BSPT/NPT)

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿165 ฿165
 

 

New

Reducer M14x1.5x1/2"

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe M14x1.5 x 1/2" (BSPT/NPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿245 ฿245
 

 

New

Reducer1/2xM20x1.5

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1/2" x M20x1.5 (NPT)

ขายแล้ว 11 ชิ้น

฿245 ฿245
 

 

New

ReducerM20x1.5x1/2"

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe M20x1.5 x 1/2 (BSPT/NPT)

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

New

Reducer1/8x1/2

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1/8" (BSP) x 1/2"(BSP/PT)

ขายแล้ว 5 ชิ้น

฿168 ฿168
 

 

New

Reducer1/8x3/8

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1/8" (BSP) x 3/8"(BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿128 ฿128
 

 

New

Reducer1/8x1/4

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1/8" (BSP) x 1/4"(BSP)

ขายแล้ว 11 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

Reducer1/8x1/8

Male x Female Thread, Pipe Connector, Fitting 1/8" x 1/8"(BSPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

Reducer3/4x1

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 3/4" x 1" (BSPT)

ขายแล้ว 22 ชิ้น

฿297 ฿297
 

 

New

Reducer1/2x3/4

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1/2" x 3/4" (BSPT)

ขายแล้ว 22 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

New

Reducer1/4x3/8

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1/4" x 3/8" (BSPT)

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿128 ฿128
 

 

New

Reducer1/2x1/4

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1/2" (PT) x 1/4"(BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿168 ฿168
 

 

New

Reducer1/2x1

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1/2" x 1" (BSPT)

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

New

Reducer3/8x3/4

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 3/8" x 3/4" (BSPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿235 ฿235
 

 

New

Reducer1/4x3/4

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1/4" x 3/4" (BSPT)

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿235 ฿235
 

 

New

Reducer1/2x1/2

Male x Female Thread, Pipe Connector, Fitting 1/2" x 1/2"(PT)

ขายแล้ว 11 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

New

Reducer1/2x3/8

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1/2" (PT) x 3/8"(BSPT)

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿147 ฿147
 

 

New

Reducer1/4x1/2

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1/4"(BSPT) x 1/2" (PT)

ขายแล้ว 14 ชิ้น

฿147 ฿147
 

 

New

Reducer3/8x1/2

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 3/8"(BSPT) x 1/2" (PT)

ขายแล้ว 65 ชิ้น

฿147 ฿147
 

 

New

Reducer3/8x3/8

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 3/8" x 3/8" (BSPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿128 ฿128
 

 

New

Reducer3/8x1/4

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 3/8" x 1/4" (BSPT)

ขายแล้ว 16 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

Reducer1/4x1/4

Male x Female Thread, Pipe Connector, Fitting 1/4" x 1/4"(BSPT)

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้