ข้อต่อตรงลด-เพิ่ม (เกลียวนอก x เกลียวนอก)

New

[]ข้อต่อลด-เพิ่มทองเหลือง 1" x 3/4" NPT imtoim

Brass Pipe Reducer Fitting (Male x Male Fitting), Size 1" NPT x 3/4" NPT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿397 ฿397
 

 

New

ข้อต่อลดไฮดรอลิกส์ M20x1.5x1/4"-18 NPT mtoim

Stainless Steel Pipe Reducer Fitting (Male x Male Fitting), Size M20x1.5 x 1/4" NPT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

New

[]ข้อต่อลด-เพิ่มทองเหลือง 1/2"x5/8"

Brass Pipe Reducer Fitting (Male x Male Fitting), Size 1/2" BSP x 5/8" BSP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿290 ฿290
 

 

New

[FH20]ข้อต่อลดไฮดรอลิกส์2"x1.1/2"

Stainless Steel Pipe Reducer Fitting (Male x Male Fitting), Size 2" BSP/PT x 1.1/2" BSPT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿589 ฿589
 

 

New

[FH20]ข้อต่อลดไฮดรอลิกส์1.1/2"x1.1/4"

Stainless Steel Pipe Reducer Fitting (Male x Male Fitting), Size 1.1/2" BSP/PT x 1.1/4" BSPT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

New

[FH20]ข้อต่อลดไฮดรอลิกส์1.1/2"x1"

Stainless Steel Pipe Reducer Fitting (Male x Male Fitting), Size 1.1/2" BSP/PT x 1" BSPT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

New

[FH20]ข้อต่อลดไฮดรอลิกส์1.1/2"x3/4"

Stainless Steel Pipe Reducer Fitting (Male x Male Fitting), Size 1.1/2" BSP/PT x 3/4" BSPT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

New

[FH19]ข้อต่อลดไฮดรอลิกส์1.1/4"x3/4"

Stainless Steel Pipe Reducer Fitting (Male x Male Fitting), Size 1.1/4" BSP/PT x 3/4" BSPT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

New

[FH20]ข้อต่อลดไฮดรอลิกส์1"x1/2"

Stainless Steel Pipe Reducer Fitting (Male x Male Fitting), Size 1" BSP/PT x 1/2" BSPT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

New

[F]ข้อต่อลดไฮดรอลิกส์1/4"x1/8"

Stainless Steel Pipe Reducer Fitting (Male x Male Fitting), Size 1/4" BSPT x 1/8" BSPT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿70 ฿70
 

 

New

[BM11]ข้อต่อลด-เพิ่มทองเหลือง 3/4"x1/2"

Brass Pipe Reducer Fitting (Male x Male Fitting), Size 3/4" BSPT x 1/2" BSPT/PT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

New

[BM11]ข้อต่อลด-เพิ่มทองเหลือง 3/4"x3/8"

Brass Pipe Reducer Fitting (Male x Male Fitting), Size 3/4" BSPT x 3/8" BSPT/PT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

New

[BM11]ข้อต่อลด-เพิ่มทองเหลือง 1/2"x1/8"

Brass Pipe Reducer Fitting (Male x Male Fitting), Size 1/2" BSPT x 1/8" BSPT/PT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

[BM11]ข้อต่อลด-เพิ่มทองเหลือง 1/2"x3/8"

Brass Pipe Reducer Fitting (Male x Male Fitting), Size 1/2" BSPT x 3/8" BSPT/PT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

[BM11]ข้อต่อลด-เพิ่มทองเหลือง 3/8" x 1/4"

Brass Pipe Reducer Fitting (Male x Male Fitting), Size 3/8" BSPT x 1/4" NPT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿86 ฿86
 

 

New

[BM11]ข้อต่อลด-เพิ่มทองเหลือง 1/4"x1/8"

Brass Pipe Reducer Fitting (Male x Male Fitting), Size 1/4" NPT x 1/8" BSPT/PT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿65 ฿65
 

 

New

[BM11]ข้อต่อลด-เพิ่มทองเหลือง 3/8"x1/8"

Brass Pipe Reducer Fitting (Male x Male Fitting), Size 3/8" BSPT x 1/8" BSPT/PT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿86 ฿86
 

 

New

[F131]ข้อต่อลดไฮดรอลิกส์1/2x3/8

Stainless Steel Pipe Reducer Fitting (Male x Male Fitting), Size 1/2" BSP/PT x 3/8" BSPT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿91 ฿91
 

 

New

[LBM5]ข้อต่อนอก x นอก 6x6

Straight Pipe x Metric Thread, Male x Male Brass Fitting, Adapter, Size M10x1.0 x M10x1.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿80 ฿80
 

 

New

[LBM7]ข้อต่อนอก x นอก 16x16

Straight Pipe x Metric Thread, Male x Male Brass Fitting, Adapter, Size M22x1.5 x M22x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

New

[BM4]ข้อต่อนอก x นอก 10x10

Straight Pipe x Metric Thread, Male x Male Brass Fitting, Adapter, Size M16x1.5 x M16x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿125 ฿125
 

 

New

[BM3,LBM9]ข้อต่อนอก x นอก 12x12

Straight Pipe x Metric Thread, Male x Male Brass Fitting, Adapter, Size M18x1.5 x M18x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿165 ฿165
 

 

New

[BM2]ข้อต่อนอก x นอก 14x14

Straight Pipe x Metric Thread, Male x Male Brass Fitting, Adapter, Size M20x1.5 x M20x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿236 ฿236
 

 

New

[LBM41]ข้อต่อนอก x นอก 12x8

Straight Pipe x Metric Thread, Male x Male Brass Fitting, Adapter, Size M18x1.5 x M12x1.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿165 ฿165
 

 

New

[LBM41]ข้อต่อนอก x นอก 12x6

Straight Pipe x Metric Thread, Male x Male Brass Fitting, Adapter, Size M18x1.5 x M10x1.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿178 ฿178
 

 

New

[LBM21]ข้อต่อนอก x นอก 18x18

Straight Pipe x Metric Thread, Male x Male Brass Fitting, Adapter, Size M24x1.5 x M24x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿387 ฿387
 

 

New

[LBM12]ข้อต่อนอก x นอก 8x6

Straight Pipe x Metric Thread, Male x Male Brass Fitting, Adapter, Size M12x1.0 x M10x1.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

[LBM12]ข้อต่อนอก x นอก 6x4

Straight Pipe x Metric Thread, Male x Male Brass Fitting, Adapter, Size M10x1.0 x M8x1.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿81 ฿81
 

 

New

[LBM24]ข้อต่อนอก x นอก 1/2x12

Straight Pipe x Metric Thread, Male x Male Brass Fitting, Adapter, Size 1/2" BSPT x M18x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿178 ฿178
 

 

New

[LBM24]ข้อต่อนอก x นอก 1/2x10

Straight Pipe x Metric Thread, Male x Male Brass Fitting, Adapter, Size 1/2" BSPT x M16x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿142 ฿142
 

 

New

[LBM27]ข้อต่อนอก x นอก 1/4x4

Straight Pipe x Metric Thread, Male x Male Brass Fitting, Adapter, Size 1/4" BSPT x M8x1.0

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿70 ฿70
 

 

New

[LBM16]ข้อต่อนอก x นอก 3/8x16

Straight Pipe x Metric Thread, Male x Male Brass Fitting, Adapter, Size 3/8" NPT x M22x1.5

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿178 ฿178
 

 

New

[LBM16]ข้อต่อนอก x นอก 1/4x16

Straight Pipe x Metric Thread, Male x Male Brass Fitting, Adapter, Size 1/4" BSPT x M22x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿142 ฿142
 

 

New

[LBM6]ข้อต่อนอก x นอก 1/4x10

Straight Pipe x Metric Thread, Male x Male Brass Fitting, Adapter, Size 1/4" BSPT x M16x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿72 ฿72
 

 

New

[LBM6]ข้อต่อนอก x นอก 1/4x12

Straight Pipe x Metric Thread, Male x Male Brass Fitting, Adapter, Size 1/4" BSPT x M18x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿128 ฿128
 

 

New

[LBM18]ข้อต่อนอก x นอก 3/8x8

Straight Pipe x Metric Thread, Male x Male Brass Fitting, Adapter, Size 3/8" BSPT x M12x1.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿85 ฿85
 

 

New

[LBM18]ข้อต่อนอก x นอก 3/8x6

Straight Pipe x Metric Thread, Male x Male Brass Fitting, Adapter, Size 3/8" BSPT x M10x1.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿85 ฿85
 

 

New

[LBM8]ข้อต่อนอก x นอก 3/8x12

Straight Pipe x Metric Thread, Male x Male Brass Fitting, Adapter, Size 3/8" BSPT x M18x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿142 ฿142
 

 

New

[LBM8]ข้อต่อนอก x นอก 3/8x10

Straight Pipe x Metric Thread, Male x Male Brass Fitting, Adapter, Size 3/8" BSPT x M16x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿128 ฿128
 

 

New

[LBM32]ข้อต่อนอก x นอก 1/4x4

Straight Pipe x Metric Thread, Male x Male Brass Fitting, Adapter, Size 1/4" BSPT x M8x1.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿90 ฿90
 

 

New

[LBM32]ข้อต่อนอก x นอก 1/8x6

Straight Pipe x Metric Thread, Male x Male Brass Fitting, Adapter, Size 1/8" BSPT x M10x1.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿90 ฿90
 

 

New

[LBM32]ข้อต่อนอก x นอก 1/8x4

Straight Pipe x Metric Thread, Male x Male Brass Fitting, Adapter, Size 1/8" BSPT x M8x1.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿90 ฿90
 

 

New

[LBM32]ข้อต่อนอก x นอก 4x4

Straight Pipe x Metric Thread, Male x Male Brass Fitting, Adapter, Size 8x1.0 x M8x1.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿90 ฿90
 

 

New

[F131]ข้อต่อลดไฮดรอลิกส์1x3/4

Stainless Steel Pipe Reducer Fitting (Male x Male Fitting), Size 1" BSPT x 3/4" BSPT/PT

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

New

[F131]ข้อต่อลดไฮดรอลิกส์3/4x1/2

Stainless Steel Pipe Reducer Fitting (Male x Male Fitting), Size 3/4" BSP/PT x 1/2" BSPT/PT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿102 ฿102
 

 

New

[F131]ข้อต่อลดไฮดรอลิกส์3/4x3/8

Stainless Steel Pipe Reducer Fitting (Male x Male Fitting), Size 3/4" BSP/PT x 3/8" BSPT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿102 ฿102
 

 

New

[F131]ข้อต่อลดไฮดรอลิกส์1/2x1/4

Stainless Steel Pipe Reducer Fitting (Male x Male Fitting), Size 1/2" BSP/PT x 1/4" BSPT

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿85 ฿85
 

 

New

[M38H]ข้อต่อลดไฮดรอลิกส์ 1/2x3/8

Steel Pipe Reducer Fitting (Male x Male Fitting), Size 1/2" BSPT x 3/8" BSPT

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

[M34H]ข้อต่อลดไฮดรอลิกส์ 1/4x1/8

Steel Pipe Reducer Fitting (Male x Male Fitting), Size 1/4" BSPT x 1/8" BSPT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿65 ฿65
 

 

New

[M39H]ข้อต่อลดไฮดรอลิกส์ 1/2x1

Steel Pipe Reducer Fitting (Male x Male Fitting), Size 1/2" BSPT x 1" BSPT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

[M133H]ข้อต่อลดไฮดรอลิกส์ 1x3/4

Steel Pipe Reducer Fitting (Male x Male Fitting), Size 1" BSPT x 3/4" BSPT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿137 ฿137
 

 

New

[M36H]ข้อต่อลดไฮดรอลิกส์ 3/8x3/4

Steel Pipe Reducer Fitting (Male x Male Fitting), Size 3/8" BSPT x 3/4" BSPT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿110 ฿110
 

 

New

[M35H]ข้อต่อลดไฮดรอลิกส์ 3/8x1/4

Steel Pipe Reducer Fitting (Male x Male Fitting), Size 3/8" BSPT x 1/4" BSPT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿72 ฿72
 

 

New

[M13H,M25H]ข้อต่อลดไฮดรอลิกส์ 3/4x1/2

Steel Pipe Reducer Fitting (Male x Male Fitting), Size 3/4" BSPT x 1/2" BSPT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

[F131]ข้อต่อลดไฮดรอลิกส์3/8x1/4

Stainless Steel Pipe Reducer Fitting (Male x Male Fitting), Size 3/8" BSPT x 1/4" BSPT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿75 ฿75
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้