ข้อต่อตรงเกลียวนอก ยาวพิเศษ (Extra Long Pipe Connector)