ข้อต่อตรงนิปเปิ้ล (Pipe Nipple)

New

Fข้อต่อนิปเปิ้ลSTL2"x2" NPT รุ่นหนาพิเศษ imtoim

Pipe Nipple (Male x Male Fitting), Size 2" NPT x 2" NPT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,407 ฿1,407
 

 

New

Fข้อต่อนิปเปิ้ลSTL1/4"x1/4" NPT รุ่นหนาพิเศษ imtoim

Pipe Nipple (Male x Male Fitting), Size 1/4" NPT x 1/4" NPT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿132 ฿132
 

 

New

Fข้อต่อนิปเปิ้ลSTL3/8"x3/8" NPT รุ่นหนาพิเศษ imtoim

Pipe Nipple (Male x Male Fitting), Size 3/8" NPT x 3/8" NPT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿158 ฿158
 

 

New

Fข้อต่อนิปเปิ้ลSTL1/8"x1/8" NPT รุ่นหนาพิเศษ imtoim

Pipe Nipple (Male x Male Fitting), Size 1/8" NPT x 1/8" NPT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿121 ฿121
 

 

New

Fข้อต่อนิปเปิ้ลSTL3/4"x3/4" NPT รุ่นหนาพิเศษ imtoim

Pipe Nipple (Male x Male Fitting), Size 3/4" NPT x 3/4" NPT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿315 ฿315
 

 

New

Fข้อต่อนิปเปิ้ลSTL1.1/2"x1.1/2" NPT รุ่นหนาพิเศษ imtoim

Pipe Nipple (Male x Male Fitting), Size 1.1/2" NPT x 1.1/2" NPT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,080 ฿1,080
 

 

New

Fข้อต่อนิปเปิ้ลSTL1.1/4"x1.1/4" NPT รุ่นหนาพิเศษ imtoim

Pipe Nipple (Male x Male Fitting), Size 1.1/4" NPT x 1.1/4" NPT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿788 ฿788
 

 

New

Fข้อต่อนิปเปิ้ลSTL1"x1" NPT รุ่นหนาพิเศษ imtoim

Pipe Nipple (Male x Male Fitting), Size 1" NPT x 1" NPT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿486 ฿486
 

 

New

Fข้อต่อนิปเปิ้ลSTL1/2x1/2 NPT รุ่นหนาพิเศษ imtoim

Pipe Nipple (Male x Male Fitting), Size 1/2" NPT x 1/2" NPT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿216 ฿216
 

 

New

Fข้อต่อนิปเปิ้ลSTL1"x" รุ่นหนาพิเศษ imtoim

Pipe Nipple (Male x Male Fitting), Size 1" BSPT x 1" BSPT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿297 ฿297
 

 

New

Fข้อต่อนิปเปิ้ลSTL3/4x3/4 รุ่นหนาพิเศษ imtoim

Pipe Nipple (Male x Male Fitting), Size 3/4" BSPT x 3/4" BSPT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

New

Fข้อต่อนิปเปิ้ลSTL1/2x1/2 รุ่นหนาพิเศษ imtoim

Pipe Nipple (Male x Male Fitting), Size 1/2" BSPT x 1/2" BSPT

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿128 ฿128
 

 

New

Fข้อต่อนิปเปิ้ลSTL3/8x3/8 รุ่นหนาพิเศษ imtoim

Pipe Nipple (Male x Male Fitting), Size 3/8" BSPT x 3/8" BSPT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿112 ฿112
 

 

New

Fข้อต่อนิปเปิ้ลSTL1/4x1/4 รุ่นหนาพิเศษ imtoim

Pipe Nipple (Male x Male Fitting), Size 1/4" BSPT x 1/4" BSPT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿89 ฿89
 

 

New

Fข้อต่อนิปเปิ้ลSTL1/8x1/8 รุ่นหนาพิเศษ imtoim

Pipe Nipple (Male x Male Fitting), Size 1/8" BSPT x 1/8" BSPT

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿59 ฿59
 

 

New

ข้อต่อนิปเปิ้ลSTL 316 1.1/2"x1.1/2"

Stainless Steel 316 Pipe Nipple (Male x Male Fitting), Size 1.1/2" BSPT x 1.1/2" BSPT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿918 ฿918
 

 

New

ข้อต่อนิปเปิ้ลSTL 316 1.1/4"x1.1/4"

Stainless Steel 316 Pipe Nipple (Male x Male Fitting), Size 1.1/4" BSPT x 1.1/4" BSPT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿778 ฿778
 

 

New

ข้อต่อนิปเปิ้ลSTL 316 1"x1"

Stainless Steel 316 Pipe Nipple (Male x Male Fitting), Size 1" BSPT x 1" BSPT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿477 ฿477
 

 

New

ข้อต่อนิปเปิ้ลSTL 316 3/4"x3/4"

Stainless Steel 316 Pipe Nipple (Male x Male Fitting), Size 3/4" BSPT x 3/4" BSPT

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿334 ฿334
 

 

New

ข้อต่อนิปเปิ้ลSTL 316 1/2"x1/2"

Stainless Steel 316 Pipe Nipple (Male x Male Fitting), Size 1/2" BSPT x 1/2" BSPT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿247 ฿247
 

 

New

ข้อต่อนิปเปิ้ลSTL 316 3/8"x3/8"

Stainless Steel 316 Pipe Nipple (Male x Male Fitting), Size 3/8" BSPT x 3/8" BSPT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿231 ฿231
 

 

New

ข้อต่อนิปเปิ้ลSTL 316 1/4"x1/4"

Stainless Steel 316 Pipe Nipple (Male x Male Fitting), Size 1/4" BSPT x 1/4" BSPT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿195 ฿195
 

 

New

ข้อต่อนิปเปิ้ลSTL 316 1/8"x1/8"

Stainless Steel 316 Pipe Nipple (Male x Male Fitting), Size 1/8" BSPT x 1/8" BSPT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿176 ฿176
 

 

New

[]ข้อต่อตรงสแตนเลสยาวพิเศษ ขนาด 4" ยาว 6 นิ้ว

Extra Long Fitting (Male x Male Fitting), Size 4" BSPT-11 Length 6"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿428 ฿428
 

 

New

[]ข้อต่อตรงสแตนเลสยาวพิเศษ ขนาด 3" ยาว 6 นิ้ว

Extra Long Fitting (Male x Male Fitting), Size 3" BSPT-11 Length 6"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

New

[]ข้อต่อตรงสแตนเลสยาวพิเศษ ขนาด 2.1/2" ยาว 6 นิ้ว

Extra Long Fitting (Male x Male Fitting), Size 2.1/2" BSPT-11 Length 6"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿642 ฿642
 

 

New

[LF]ข้อต่อตรงสแตนเลสยาวพิเศษ ขนาด 1/2" ยาว 8 นิ้ว

Extra Long Fitting (Male x Male Fitting), Size 1/2" BSPT-14 Length 8"

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

New

[]ข้อต่อนิปเปิ้ลSTL4"x4"

Pipe Nipple (Male x Male Fitting), Size 4" BSPT x 4" BSPT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

New

[]ข้อต่อนิปเปิ้ลSTL2.1/2"x2.1/2"

Pipe Nipple (Male x Male Fitting), Size 2.1/2" BSPT x 2.1/2" BSPT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿642 ฿642
 

 

New

[]ข้อต่อนิปเปิ้ลSTL2"x2"

Pipe Nipple (Male x Male Fitting), Size 2" BSPT x 2" BSPT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

New

[}ข้อต่อนิปเปิ้ลเหล็กหนา1/4"x1/4"BSPT

Thick Steel Pipe Nipple (Male x Male Fitting), Size 1/4" BSPT x 1/4" BSPT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿54 ฿54
 

 

New

[FI4]ข้อต่อนิปเปิ้ลSTL1.1/4x1.1/4

Pipe Nipple (Male x Male Fitting), Size 1.1/4" BSPT x 1.1/4" BSPT

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿301 ฿301
 

 

New

[FI3]ข้อต่อนิปเปิ้ลSTL1.1/2x1.1/2

Pipe Nipple (Male x Male Fitting), Size 1.1/2" BSPT x 1.1/2" BSPT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿301 ฿301
 

 

New

[LF3]ข้อต่อตรงสแตนเลสยาวพิเศษ ขนาด 1 ยาว 8 นิ้ว

Extra Long Fitting (Male x Male Fitting), Size 1" BSPT-11 Length 8"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿298 ฿298
 

 

New

[LF3]ข้อต่อตรงสแตนเลสยาวพิเศษ ขนาด 1 ยาว 6 นิ้ว

Extra Long Fitting (Male x Male Fitting), Size 1" BSPT-11 Length 6"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

New

[LF3]ข้อต่อตรงสแตนเลสยาวพิเศษ ขนาด 3/4 ยาว 8 นิ้ว

Extra Long Fitting (Male x Male Fitting), Size 3/4" BSPT-14 Length 8"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

New

[LF3]ข้อต่อตรงสแตนเลสยาวพิเศษ ขนาด 3/4 ยาว 6 นิ้ว

Extra Long Fitting (Male x Male Fitting), Size 3/4" BSPT-14 Length 6"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿187 ฿187
 

 

New

[LF3]ข้อต่อตรงสแตนเลสยาวพิเศษ ขนาด 3/4 ยาว 4 นิ้ว

Extra Long Fitting (Male x Male Fitting), Size 3/4" BSPT-14 Length 4"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿165 ฿165
 

 

New

[LF3]ข้อต่อตรงสแตนเลสยาวพิเศษ ขนาด 3/4 ยาว 3 นิ้ว

Extra Long Fitting (Male x Male Fitting), Size 3/4" BSPT-14 Length 3"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿147 ฿147
 

 

New

[LF1,LF2]ข้อต่อตรงสแตนเลสยาวพิเศษ ขนาด 1/2 ยาว 6 นิ้ว

Extra Long Fitting (Male x Male Fitting), Size 1/2" BSPT-14 Length 6"

ขายแล้ว 9 ชิ้น

฿197 ฿197
 

 

New

[LF1]ข้อต่อตรงสแตนเลสยาวพิเศษ ขนาด 1/2 ยาว 4 นิ้ว

Extra Long Fitting (Male x Male Fitting), Size 1/2" BSPT-14 Length 4"

ขายแล้ว 7 ชิ้น

฿174 ฿174
 

 

New

[LF1]ข้อต่อตรงสแตนเลสยาวพิเศษ ขนาด 1/2 ยาว 3 นิ้ว

Extra Long Fitting (Male x Male Fitting), Size 1/2" BSPT-14 Length 3"

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿142 ฿142
 

 

New

[LF1]ข้อต่อตรงสแตนเลสยาวพิเศษ ขนาด 1/4 ยาว 8 นิ้ว

Extra Long Fitting (Male x Male Fitting), Size 1/4" BSPT-19 Length 8"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

New

[M344}ข้อต่อนิปเปิ้ลเหล็กหนา1/2x1/2BSPT/PT

Thick Steel Pipe Nipple (Male x Male Fitting), Size 1/2" BSPF x 1/2" BSPT/PT

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

[M37H}ข้อต่อนิปเปิ้ลเหล็กหนา3/4x3/4BSPT/PT

Thick Steel Pipe Nipple (Male x Male Fitting), Size 3/4" BSPT/PT x 3/4" BSPT/PT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

[M23H}ข้อต่อนิปเปิ้ลเหล็กหนา3/4x3/4BSPT

Thick Steel Pipe Nipple (Male x Male Fitting), Size 3/4" BSPT x 3/4" BSPT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

[M12H}ข้อต่อนิปเปิ้ลเหล็กหนา1x1BSPT

Thick Steel Pipe Nipple (Male x Male Fitting), Size 1" BSPT x 1" BSPT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

New

[M14H}ข้อต่อนิปเปิ้ลเหล็กหนา1.1/4x1.1/4BSPT

Thick Steel Pipe Nipple (Male x Male Fitting), Size 1.1/4" BSPT x 1.1/4" BSPT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

New

[M32H}ข้อต่อนิปเปิ้ลเหล็กหนา3/8x3/8BSPT

Thick Steel Pipe Nipple (Male x Male Fitting), Size 3/8" BSPT x 3/8" BSPT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿65 ฿65
 

 

New

[M33H}ข้อต่อนิปเปิ้ลเหล็กหนา1/2x1/2BSPT/PT

Thick Steel Pipe Nipple (Male x Male Fitting), Size 1/2" BSPT/PT x1/2" BSPT/PT

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿85 ฿85
 

 

New

[M11H}ข้อต่อนิปเปิ้ลเหล็กหนา3/4x3/4BSPT

Thick Steel Pipe Nipple (Male x Male Fitting), Size 3/4" BSPT x 3/4" BSPT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

[B118]ข้อต่อตรงยาวพิเศษทองเหลือง ขนาด 1/8-28 ยาว 6 นิ้ว

Extra Long Fitting (Male x Male Fitting), Size 1/8" BSPT-28 Length 6"

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿148 ฿148
 

 

New

[B118]ข้อต่อตรงยาวพิเศษทองเหลือง ขนาด 1/8-28 ยาว 4 นิ้ว

Extra Long Fitting (Male x Male Fitting), Size 1/8" BSPT-28 Length 4"

ขายแล้ว 35 ชิ้น

฿117 ฿117
 

 

New

[B118]ข้อต่อตรงยาวพิเศษทองเหลือง ขนาด 1/8-28 ยาว 3 นิ้ว

Extra Long Fitting (Male x Male Fitting), Size 1/8" BSPT-28 Length 3"

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿97 ฿97
 

 

New

[B118]ข้อต่อตรงยาวพิเศษทองเหลือง ขนาด 1/8-28 ยาว 2 นิ้ว

Extra Long Fitting (Male x Male Fitting), Size 1/8" BSPT-28 Length 2"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿82 ฿82
 

 

New

[B114]ข้อต่อตรงสแตนเลสยาวพิเศษ ขนาด 3/8 ยาว 6 นิ้ว

Extra Long Fitting (Male x Male Fitting), Size 3/8" BSPT-19 Length 6"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿137 ฿137
 

 

New

[B114]ข้อต่อตรงสแตนเลสยาวพิเศษ ขนาด 3/8 ยาว 4 นิ้ว

Extra Long Fitting (Male x Male Fitting), Size 3/8" BSPT-19 Length 3"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿128 ฿128
 

 

New

[B114]ข้อต่อตรงสแตนเลสยาวพิเศษ ขนาด 3/8 ยาว 2 นิ้ว

Extra Long Fitting (Male x Male Fitting), Size 3/8" BSPT-19 Length 2"

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿87 ฿87
 

 

New

[B112]ข้อต่อตรงสแตนเลสยาวพิเศษ ขนาด 1/4 ยาว 6 นิ้ว

Extra Long Fitting (Male x Male Fitting), Size 1/4" BSPT-19 Length 6"

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿128 ฿128
 

 

New

[B112]ข้อต่อตรงสแตนเลสยาวพิเศษ ขนาด 1/4 ยาว 4 นิ้ว

Extra Long Fitting (Male x Male Fitting), Size 1/4" BSPT-19 Length 4"

ขายแล้ว 72 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

[B112]ข้อต่อตรงสแตนเลสยาวพิเศษ ขนาด 1/4 ยาว 3 นิ้ว

Extra Long Fitting (Male x Male Fitting), Size 1/4" BSPT-19 Length 3"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿94 ฿94
 

 

New

[B112]ข้อต่อตรงสแตนเลสยาวพิเศษ ขนาด 1/4 ยาว 2 นิ้ว

Extra Long Fitting (Male x Male Fitting), Size 1/4" BSPT-19 Length 2"

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿84 ฿84
 

 

New

F114ข้อต่อนิปเปิ้ลSTL1x1

Pipe Nipple (Male x Male Fitting), Size 1" BSPT x 1" BSPT

ขายแล้ว 6 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

New

F111ข้อต่อนิปเปิ้ลSTL3/4x3/4

Pipe Nipple (Male x Male Fitting), Size 3/4" BSPT x 3/4" BSPT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

Fข้อต่อนิปเปิ้ลทองเหลือง1/8x1/8

Pipe Nipple (Male x Male Fitting), Size 1/8" NPT x 1/8" NPT

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿53 ฿53
 

 

New

Fข้อต่อนิปเปิ้ลทองเหลือง1/4x1/4

Pipe Nipple (Male x Male Fitting), Size 1/4" NPT x 1/4" NPT

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿59 ฿59
 

 

New

Fข้อต่อนิปเปิ้ลทองเหลือง3/8x3/8

Pipe Nipple (Male x Male Fitting), Size 3/8" NPT x 3/8" NPT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿80 ฿80
 

 

New

Fข้อต่อนิปเปิ้ลทองเหลือง1/2x1/2

Pipe Nipple (Male x Male Fitting), Size 1/2" PT x 1/2" PT

ขายแล้ว 51 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

Fข้อต่อนิปเปิ้ลSTL1/2x1/2

Pipe Nipple (Male x Male Fitting), Size 1/2" BSPT x 1/2" BSPT

ขายแล้ว 62 ชิ้น

฿96 ฿96
 

 

New

Fข้อต่อนิปเปิ้ลSTL3/8x3/8

Pipe Nipple (Male x Male Fitting), Size 3/8" BSPT x 3/8" BSPT

ขายแล้ว 6 ชิ้น

฿70 ฿70
 

 

New

Fข้อต่อนิปเปิ้ลSTL1/4x1/4

Pipe Nipple (Male x Male Fitting), Size 1/4" BSPT x 1/4" BSPT

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿65 ฿65
 

 

New

Fข้อต่อนิปเปิ้ลSTL1/8x1/8

Pipe Nipple (Male x Male Fitting), Size 1/8" BSPT x 1/8" BSPT

ขายแล้ว 5 ชิ้น

฿59 ฿59
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้