ข้อต่อสามทางหางไหลทองเหลือง เสียบสาย ตัว T (Tee, Three-Way Hose Barb)