ข้อต่อหางไหลเสียบสาย (Tube Connector)

New

[]ข้อต่อเกลียวนอกxหางไหลSTL 3/8-19x25

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size 3/8" (BSP/PT) x 25 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿248 ฿248
 

 

New

[]ข้อต่อเกลียวนอกxหางไหลSTL 3/8-19x19

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size 3/8" (BSP/PT) x 19 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿203 ฿203
 

 

New

[]ข้อต่อเกลียวนอกxหางไหลSTL 3/8-19x16

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size 3/8" (BSP/PT) x 16 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿121 ฿121
 

 

New

[]ข้อต่อเกลียวนอกxหางไหลSTL 3/8-19x14

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size 3/8" (BSP/PT) x 14 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿121 ฿121
 

 

New

[]ข้อต่อเกลียวนอกxหางไหลSTL 3/8-19x13

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size 3/8" (BSP/PT) x 13 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

[]ข้อต่อเกลียวนอกxหางไหลSTL 3/8-19x10

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size 3/8" (BSP/PT) x 10 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿74 ฿74
 

 

New

[]ข้อต่อเกลียวนอกxหางไหลSTL 3/8-19x8

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size 3/8" (BSP/PT) x 8 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿74 ฿74
 

 

New

[]ข้อต่อเกลียวนอกxหางไหลSTL 3/8-19x6

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size 3/8" (BSP/PT) x 6 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿94 ฿94
 

 

New

[]ข้อต่อเกลียวนอกxหางไหลSTL 1/4-19x4

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size 1/4" (BSP/PT) x 4 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿113 ฿113
 

 

New

[]ข้อต่อเกลียวนอกxหางไหลSTL 3/4-14x13

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size 3/4" (BSP/PT) x 13 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

New

[]ข้อต่อเกลียวนอกxหางไหลSTL 1/8-28x4

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size 1/8" (BSP/PT) x 4 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿113 ฿113
 

 

New

[]ข้อต่อเกลียวนอกxหางไหลSTL 1/4-19x14

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size 1/4" (BSP/PT) x 14 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿114 ฿114
 

 

New

[]ข้อต่อเกลียวนอกxหางไหลSTL 1/4-19x13

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size 1/4" (BSP/PT) x 13 mm

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

[]ข้อต่อเกลียวนอกxหางไหลSTL 1/8-28x10

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size 1/8" (BSP/PT) x 10 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿63 ฿63
 

 

New

[]ข้อต่อเกลียวนอกxหางไหลSTL 1/8-28x8

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size 1/8" (BSP/PT) x 8 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿57 ฿57
 

 

New

[]ข้อต่อเกลียวนอกxหางไหลSTL 1/8-28x6

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size 1/8" (BSP/PT) x 6 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿57 ฿57
 

 

New

ข้อต่อเกลียวนอกxหางไหลSTL 1.1/2"-11x25

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size 1.1/2" (BSP/PT) x 25 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

New

ข้อต่อเกลียวนอกxหางไหลSTL 1.1/4"-11x38

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size 1.1/4" (BSP/PT) x 38 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

New

ข้อต่อเกลียวนอกxหางไหลSTL 1"-11x32

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size 1" (BSP/PT) x 32 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

New

STLหางไหลสองข้าง 3" x 3"

Straight Connector, Stainless Steel Hose Barb

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

New

[] STLหางไหลสองข้าง2.1/2"x2.1/2"

Straight Connector, Stainless Steel Hose Barb

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿150 ฿150
 

 

New

[] STLหางไหลสองข้าง1.1/4"x1.1/4"

Straight Connector, Stainless Steel Hose Barb

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿97 ฿97
 

 

New

[] STLหางไหลสองข้าง1"x1"

Straight Connector, Stainless Steel Hose Barb

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿91 ฿91
 

 

New

[F]ข้อต่อเกลียวนอกxหางไหลSTL 4-11x4

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size 4" (BSPT) x 4"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,600 ฿1,600
 

 

New

[F]ข้อต่อเกลียวนอกxหางไหลSTL 3-11x3

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size 3" (BSPT) x 3"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿963 ฿963
 

 

New

[B]ข้อต่อสามทางหางไหลทองเหลือง 3/4

Three-Way Hose Barb, Size 3/4"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿385 ฿385
 

 

New

[B26]ข้อต่อเกลียวนอกxหางไหลSTL 1/2-14x20

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size 1/2" (BSP/PT) x 20 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

New

[B26]ข้อต่อเกลียวนอกxหางไหลSTL 1/2-14x16

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size 1/2" (BSP/PT) x 16 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿129 ฿129
 

 

New

[B26]ข้อต่อเกลียวนอกxหางไหลSTL 3/4-14x10

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size 3/4" (BSP/PT) x 10 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿140 ฿140
 

 

New

[]ข้อต่อเกลียวนอกxหางไหล 3/4"-14x3/4" TTT

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size 3/4" (BSP/PT) x 3/4"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

New

[]ข้อต่อเกลียวนอกxหางไหล 1"-11x1" TTT

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size 1" (BSP/PT) x 1"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

New

[B116]Brassหางไหลสองข้าง 1/2"x1/2"

Straight Connector, Brass Hose Barb

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿65 ฿65
 

 

New

[B116]Brassหางไหลสองข้าง 3/8"x3/8"

Straight Connector, Brass Hose Barb

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿40 ฿40
 

 

New

[B116]Brassหางไหลสองข้าง 6 mm

Straight Connector, Brass Hose Barb

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿30 ฿30
 

 

New

[BI11] STLหางไหลสองข้าง5/8"x5/8"

Straight Connector, Stainless Steel Hose Barb

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿59 ฿59
 

 

New

[BI12] STLหางไหลสองข้าง3/4"x3/4"

Straight Connector, Stainless Steel Hose Barb

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿86 ฿86
 

 

New

[B116] STLหางไหลสองข้าง1/2"x1/2"

Straight Connector, Stainless Steel Hose Barb

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿91 ฿91
 

 

New

[B116]STLหางไหลสองข้าง3/8"x3/8"

Straight Connector, Stainless Steel Hose Barb

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿70 ฿70
 

 

New

[B116]STLหางไหลสองข้าง1/4"x1/4"

Straight Connector, Stainless Steel Hose Barb

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿49 ฿49
 

 

New

[F126]ข้อต่อเกลียวนอกxหางไหลSTL 1"-11x1"

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size 1" (BSP/PT) x 1"

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

New

[B26]ข้อต่อเกลียวนอกxหางไหลSTL 1/4-19x16

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size 1/4" (BSP/PT) x 16 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿102 ฿102
 

 

New

[B26]ข้อต่อเกลียวนอกxหางไหลSTL 1/4-19x10

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size 1/4" (BSP/PT) x 10 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿92 ฿92
 

 

New

[B26]ข้อต่อเกลียวนอกxหางไหลSTL 1/4-19x8

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size 1/4" (BSP/PT) x 8 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿70 ฿70
 

 

New

[B26]ข้อต่อเกลียวนอกxหางไหลSTL 1/4-19x6

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size 1/4" (BSP/PT) x 6 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿70 ฿70
 

 

New

[B21]ข้อต่อเกลียวนอกxหางไหล 1/4-19x3/8 TTT

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size 1/4" (BSP/PT) x 3/8"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿117 ฿117
 

 

New

หางไหลลด 51x37

Stainless Steel Tube Reducing Connector

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,070 ฿1,070
 

 

New

หางไหลลด 10x16

Stainless Steel Tube Reducing Connector

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿173 ฿173
 

 

New

หางไหลลด12x6

Stainless Steel Tube Reducing Connector

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿86 ฿86
 

 

New

หางไหลลด10x6

Stainless Steel Tube Reducing Connector

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿75 ฿75
 

 

New

[M]ข้อต่อหางไหลหม้อลมเบรคเกลียวนอกxหางไหล งอ 90 M22x1.5x7.5

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), 90° Size M22x1.5 x 7.5 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿246 ฿246
 

 

New

[M]ข้อต่อหางไหลหม้อลมเบรคเกลียวนอกxหางไหล งอ 90 M22x1.5x11.2

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), 90° Size M22x1.5 x 11.2 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿246 ฿246
 

 

New

[M]ข้อต่อหางไหลหม้อลมเบรคเกลียวนอกxหางไหล งอ 90 M22x1.5x5.5

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), 90° Size M22x1.5 x 5.5 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿246 ฿246
 

 

New

[M]ข้อต่อหางไหลหม้อลมเบรคเกลียวนอกxหางไหล งอ 90 M16x1.5x5.5

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), 90° Size M16x1.5 x 5.5 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

New

[M]ข้อต่อหางไหลหม้อลมเบรคเกลียวนอกxหางไหล งอ 90 M16x1.5x11.2

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), 90° Size M16x1.5 x 11.2 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

New

[M]ข้อต่อหางไหลหม้อลมเบรคเกลียวนอกxหางไหล ตรง M22x1.5x9.3

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size M22x1.5 x 9.3 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

New

[M]ข้อต่อหางไหลหม้อลมเบรคเกลียวนอกxหางไหล ตรง M22x1.5x5.5

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size M22x1.5 x 5.5 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

New

[M]ข้อต่อหางไหลหม้อลมเบรคเกลียวนอกxหางไหล ตรง M22x1.5x7.5

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size M22x1.5 x 7.5 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

New

[M]ข้อต่อหางไหลหม้อลมเบรคเกลียวนอกxหางไหล ตรง M22x1.5x11.2

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size M22x1.5 x 11.2 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

New

[M]ข้อต่อหางไหลหม้อลมเบรคเกลียวนอกxหางไหล ตรง M16x1.5x11.2

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size M16x1.5 x 11.2 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿128 ฿128
 

 

New

[M]ข้อต่อหางไหลหม้อลมเบรคเกลียวนอกxหางไหล ตรง M16x1.5x7.5

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size M16x1.5 x 7.5 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿128 ฿128
 

 

New

[M]ข้อต่อหางไหลหม้อลมเบรคเกลียวนอกxหางไหล ตรง M16x1.5x5.5

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size M16x1.5 x 5.5 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿128 ฿128
 

 

New

[M]ข้อต่อหางไหลหม้อลมเบรคเกลียวนอกxหางไหล งอ 90 M16x1.5x7.5

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), 90° Size M16x1.5 x 7.5 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

New

[M]ข้อต่อหางไหลหม้อลมเบรคเกลียวนอกxหางไหล ตรง M16x1.5x9.3

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size M16x1.5 x 9.3 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿128 ฿128
 

 

New

หางไหลลด16x8

Brass Tube Reducing Connector

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿178 ฿178
 

 

New

[F]ข้อต่อเกลียวนอกxหางไหลSTL 2-11x2

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size 2" (BSPT) x 2"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

New

[F]ข้อต่อเกลียวนอกxหางไหลSTL 1.1/2-11x1.1/2

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size 1.1/2" (BSPT) x 1.1/2"

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

New

[F126]ข้อต่อเกลียวนอกxหางไหลSTL 3/4-14x3/4

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size 3/4" (BSP/PT) x 3/4"

ขายแล้ว 5 ชิ้น

฿139 ฿139
 

 

New

[FI1,FI2]ข้อต่อเกลียวนอกxหางไหลSTL 1.1/4-11x1.3/8

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size 1.1/4" (BSPT) x 1.3/8"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

New

[F112]ข้อต่อเกลียวนอกxหางไหลSTL 3/4-14x1

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size 3/4" (BSP/PT) x 1"

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿224 ฿224
 

 

New

[F112]ข้อต่อเกลียวนอกxหางไหล 3/4-14x1

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size 3/4" (BSP/PT) x 1"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

New

[B111]ข้อต่อเกลียวนอกxหางไหล 1/2-14x5/8

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size 1/2" (BSP/PT) x 5/8"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿64 ฿64
 

 

New

[B25]ข้อต่อเกลียวนอกxหางไหล 3/8-18x3/4

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size 3/8" (BSP) x 3/4"

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿150 ฿150
 

 

New

[B25]ข้อต่อเกลียวนอกxหางไหล 3/8-18x5/8

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size 3/8" (BSP) x 5/8"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿102 ฿102
 

 

New

[B25]ข้อต่อเกลียวนอกxหางไหล 3/8-18x1/2

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size 3/8" (BSP) x 1/2"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

[B25]ข้อต่อเกลียวนอกxหางไหล 3/8-19x3/8

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size 3/8" (NPT) x 3/8"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿75 ฿75
 

 

New

[B25]ข้อต่อเกลียวนอกxหางไหล 3/8-19x1/4

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size 3/8" (NPT) x 1/4"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿80 ฿80
 

 

New

[B21-2]ข้อต่อเกลียวนอกxหางไหล 1/2-14x1/2

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size 1/2" (BSP/PT) x 1/2"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿130 ฿130
 

 

New

[B21-2]ข้อต่อเกลียวนอกxหางไหล 1/2-14x3/8

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size 1/2" (BSP/PT) x 3/8"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

[B21-2]ข้อต่อเกลียวนอกxหางไหล 1/2-14x5/16

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size 1/2" (BSP/PT) x 5/16"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

[B21-2]ข้อต่อเกลียวนอกxหางไหล 1/2-14x1/4

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size 1/2" (BSP/PT) x 1/4"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

[B21]ข้อต่อเกลียวนอกxหางไหล 1/2-14x3/4 รุ่น Toyox

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size 1/2" (BSP/PT) x 3/4" รุ่น Toyox

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

New

[B21]ข้อต่อเกลียวนอกxหางไหล 1/2-14x3/4 สั้น

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size 1/2" (BSP/PT) x 3/4"

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

New

[B21]ข้อต่อเกลียวนอกxหางไหล 1/2-14x1/2

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size 1/2" (BSP/PT) x 1/2"

ขายแล้ว 10 ชิ้น

฿130 ฿130
 

 

New

[B21]ข้อต่อเกลียวนอกxหางไหล 1/2-14x5/8 ยาว

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size 1/2" (BSP/PT) x 5/8"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿130 ฿130
 

 

New

[B21]ข้อต่อเกลียวนอกxหางไหล 1/2-14x5/8 สั้น

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size 1/2" (BSP/PT) x 5/8"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿128.40 ฿128.40
 

 

New

[B21]ข้อต่อเกลียวนอกxหางไหล 1/2-14x9/16

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size 1/2" (BSP/PT) x 9/16"

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

[B26]ข้อต่อเกลียวนอกxหางไหลSTL 1/2-14x1/2

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size 1/2" (BSP/PT) x 1/2"

ขายแล้ว 20 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

New

[B26]ข้อต่อเกลียวนอกxหางไหล 1/2-14x3/4รุ่น Toyox

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size 1/2" (BSP/PT) x 3/4" รุ่น Toyox

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

New

[B26]ข้อต่อเกลียวนอกxหางไหล 1/2-14x3/4

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size 1/2" (BSP/PT) x 3/4"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿171 ฿171
 

 

New

[B26]ข้อต่อเกลียวนอกxหางไหล 1/2-14x1/2

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size 1/2" (BSP/PT) x 1/2"

ขายแล้ว 10 ชิ้น

฿128 ฿128
 

 

New

[B26]ข้อต่อเกลียวนอกxหางไหล 1/2-14x1/4

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size 1/2" (BSP/PT) x 1/4"

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

[B22]ข้อต่อสามทางหางไหลทองเหลือง 7/16

Three-Way Hose Barb, Size 7/16"

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿85 ฿85
 

 

New

[B22]ข้อต่อสามทางหางไหลทองเหลือง 3/8

Three-Way Hose Barb, Size 3/8"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

[B22]ข้อต่อสามทางหางไหลทองเหลือง 1/2

Three-Way Hose Barb, Size 1/2"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿171 ฿171
 

 

New

[B22]ข้อต่อสามทางหางไหลทองเหลือง 5/16

Three-Way Hose Barb, Size 5/16"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿86 ฿86
 

 

New

[B22]ข้อต่อสามทางหางไหลทองเหลือง 1/4

Three-Way Hose Barb, Size 1/4"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿81 ฿81
 

 

New

[B22]ข้อต่อสามทางหางไหลทองเหลือง 1/8

Three-Way Hose Barb, Size 1/8"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿86 ฿86
 

 

New

[B23]ข้อต่อเกลียวนอกxหางไหล 1/4-18x1/2

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size 1/4" NPT x 1/2"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿75 ฿75
 

 

New

[B23]ข้อต่อเกลียวนอกxหางไหล 1/4-18x5/16

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size 1/4" NPT x 5/16"

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿60 ฿60
 

 

New

[B23]ข้อต่อเกลียวนอกxหางไหล 1/4-18x1/4

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size 1/4" NPT x 1/4"

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿54 ฿54
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้