ข้อต่อระบบลม (Pneumatic System Fittings)

New

[P]ข้อต่อลมงอ90 ทองเหลือง1/8x3

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿126 ฿126
 

 

New

[P11]ข้อต่อลมเหล็กชุบ 1/8x3

Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting 1/8" เกลียว 28 (BSP) x 3 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿83 ฿83
 

 

New

[P11]ข้อต่อลมทองเหลือง 1/8x3

Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting 1/8" เกลียว 28 (BSP) x 3 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿137 ฿137
 

 

New

[P]ข้อต่อสามทางเสียบสาย3ด้าน พลาสติก 3 mm

Three Way Tube-to-Tube-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿158 ฿158
 

 

New

[P]ข้อต่อตรงเสียบสาย2ด้าน ทองเหลือง 3 mm

Tube-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿158 ฿158
 

 

New

[P]ข้อต่อตรงเสียบสาย2ด้าน พลาสติก 3 mm

Tube-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿74 ฿74
 

 

New

[P]ข้อต่อสามทางเสียบสาย3ด้าน พลาสติก 12 mm

Three Way Tube-to-Tube-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿94 ฿94
 

 

New

[P]ข้อต่อสามทางเสียบสาย3ด้าน พลาสติก 8 mm

Three Way Tube-to-Tube-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿61 ฿61
 

 

New

[P]ข้อต่อสามทางเสียบสาย3ด้าน พลาสติก 6 mm

Three Way Tube-to-Tube-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿55 ฿55
 

 

New

[P]ข้อต่อสามทางเสียบสาย3ด้าน พลาสติก 4 mm

Three Way Tube-to-Tube-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿55 ฿55
 

 

New

[P]ข้อต่อตรงเสียบสาย2ด้าน ทองเหลือง 12 mm

Tube-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿198 ฿198
 

 

New

[P]ข้อต่อตรงเสียบสาย2ด้าน ทองเหลือง 10 mm

Tube-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿165 ฿165
 

 

New

[P]ข้อต่อตรงเสียบสาย2ด้าน ทองเหลือง 8 mm

Tube-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿132 ฿132
 

 

New

[P]ข้อต่อตรงเสียบสาย2ด้าน ทองเหลือง 6 mm

Tube-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿110 ฿110
 

 

New

[P]ข้อต่อตรงเสียบสาย2ด้าน ทองเหลือง 4 mm

Tube-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿110 ฿110
 

 

New

[P]ข้อต่อตรงเสียบสาย2ด้าน พลาสติก 4 mm

Tube-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿44 ฿44
 

 

New

[P]ข้อต่อตรงเสียบสาย2ด้าน พลาสติก 12 mm

Tube-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿61 ฿61
 

 

New

[P]ข้อต่อตรงเสียบสาย2ด้าน พลาสติก 10 mm

Tube-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿55 ฿55
 

 

New

[P]ข้อต่อตรงเสียบสาย2ด้าน พลาสติก 8 mm

Tube-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿44 ฿44
 

 

New

[P]ข้อต่อตรงเสียบสาย2ด้าน พลาสติก 6 mm

Tube-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿44 ฿44
 

 

New

[P]ข้อต่อลมงอ90 ทองเหลือง1/2x12

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿291 ฿291
 

 

New

[P]ข้อต่อลมงอ90 ทองเหลือง1/2x10

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿259 ฿259
 

 

New

[P]ข้อต่อลมงอ90 ทองเหลือง3/8x12

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿248 ฿248
 

 

New

[P]ข้อต่อลมงอ90 ทองเหลือง3/8x10

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿194 ฿194
 

 

New

[P]ข้อต่อลมงอ90 ทองเหลือง3/8x8

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿194 ฿194
 

 

New

[P]ข้อต่อลมงอ90 ทองเหลือง3/8x6

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿172 ฿172
 

 

New

[P]ข้อต่อลมงอ90 ทองเหลือง1/4x12

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿237 ฿237
 

 

New

[P]ข้อต่อลมงอ90 ทองเหลือง1/4x10

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿194 ฿194
 

 

New

[P]ข้อต่อลมงอ90 ทองเหลือง1/4x8

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿162 ฿162
 

 

New

[P]ข้อต่อลมงอ90 ทองเหลือง1/4x6

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿140 ฿140
 

 

New

[P]ข้อต่อลมงอ90 ทองเหลือง1/8x10

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿162 ฿162
 

 

New

[P]ข้อต่อลมงอ90 ทองเหลือง1/8x8

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿151 ฿151
 

 

New

[P]ข้อต่อลมงอ90 ทองเหลือง1/8x6

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿129 ฿129
 

 

New

[P]ข้อต่อลมงอ90 ทองเหลือง1/8x4

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿108 ฿108
 

 

New

[P]ข้อต่อลมงอ90 ทองเหลือง3/8x15

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿356 ฿356
 

 

New

[P13]ข้อต่อลมทองเหลือง 1/2x16

Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting 1/2" เกลียว 14 (BSP) x 16 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿195 ฿195
 

 

New

[P13]ข้อต่อลมทองเหลือง 1/2x15

Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting 1/2" เกลียว 14 (BSP) x 15 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿249 ฿249
 

 

New

[P13]ข้อต่อลมทองเหลือง 1/2x14

Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting 1/2" เกลียว 14 (BSP) x 14 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿195 ฿195
 

 

New

[P13]ข้อต่อลมทองเหลือง 3/8x15

Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting 3/8" เกลียว 19 (BSP) x 15 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿249 ฿249
 

 

New

[P]ข้อต่อลมงอ90 พลาสติก5x3

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿82 ฿82
 

 

New

[P]ข้อต่อลมงอ90 พลาสติก1/8x3

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 6 ชิ้น

฿82 ฿82
 

 

New

[P]ข้อต่อลมงอ90 พลาสติก1/16x3

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿93 ฿93
 

 

New

[P]ข้อต่อลมงอ90 พลาสติก7.5x3

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿82 ฿82
 

 

New

[P]ข้อต่อลมงอ90 พลาสติก6x4

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿70 ฿70
 

 

New

[P]ข้อต่อลมงอ90 พลาสติก5x6

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿80 ฿80
 

 

New

[P]ข้อต่อลมงอ90 พลาสติก5x4

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿80 ฿80
 

 

New

[P]ข้อต่อลมงอ90 พลาสติก1/2x12

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿85 ฿85
 

 

New

[P]ข้อต่อลมงอ90 พลาสติก1/2x10

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿85 ฿85
 

 

New

[P]ข้อต่อลมงอ90 พลาสติก3/8x12

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿75 ฿75
 

 

New

[P]ข้อต่อลมงอ90 พลาสติก3/8x10

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿70 ฿70
 

 

New

[P]ข้อต่อลมงอ90 พลาสติก3/8x8

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿53 ฿53
 

 

New

[P]ข้อต่อลมงอ90 พลาสติก3/8x6

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿53 ฿53
 

 

New

[P]ข้อต่อลมงอ90 พลาสติก1/4x12

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿70 ฿70
 

 

New

[P]ข้อต่อลมงอ90 พลาสติก1/4x10

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿53 ฿53
 

 

New

[P]ข้อต่อลมงอ90 พลาสติก1/4x8

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿49 ฿49
 

 

New

[P]ข้อต่อลมงอ90 พลาสติก1/4x6

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿49 ฿49
 

 

New

[P]ข้อต่อลมงอ90 พลาสติก1/4x4

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿49 ฿49
 

 

New

[P]ข้อต่อลมงอ90 พลาสติก1/8x8

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿49 ฿49
 

 

New

[P]ข้อต่อลมงอ90 พลาสติก1/8x6

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿49 ฿49
 

 

New

[P]ข้อต่อลมงอ90 พลาสติก1/8x4

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿49 ฿49
 

 

New

[P]ข้อต่อลมเกลียวมิลM6x1.0x6

Metric, Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 6 ชิ้น

฿40 ฿40
 

 

New

[P]ข้อต่อลมเกลียวมิลM5x0.8x4

Metric, Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿40 ฿40
 

 

New

[P]ข้อต่อลมเกลียวมิลM12x1.75x12

Metric, Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿54 ฿54
 

 

New

[P]ข้อต่อลมเกลียวมิลM12x1.75x10

Metric, Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿54 ฿54
 

 

New

[P]ข้อต่อลมเกลียวมิลM12x1.75x8

Metric, Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿54 ฿54
 

 

New

[P]ข้อต่อลมเกลียวมิลM10x1.5x10

Metric, Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 20 ชิ้น

฿54 ฿54
 

 

New

[P]ข้อต่อลมเกลียวมิลM10x1.5x8

Metric, Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿54 ฿54
 

 

New

[P]ข้อต่อลมเกลียวมิลM10x1.5x6

Metric, Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿54 ฿54
 

 

New

[P]ข้อต่อลมเกลียวมิลM8x1.25x8

Metric, Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿53 ฿53
 

 

New

[P]ข้อต่อลมเกลียวมิลM8x1.25x6

Metric, Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 14 ชิ้น

฿53 ฿53
 

 

New

[P13]ข้อต่อลมทองเหลือง 3/8x12

Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting 3/8" เกลียว 19 (BSP) x 12 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿128 ฿128
 

 

New

[P13]ข้อต่อลมทองเหลือง 3/8x10

Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting 3/8" เกลียว 19 (BSP) x 10 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

[P13]ข้อต่อลมทองเหลือง 3/8x8

Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting 3/8" เกลียว 19 (BSP) x 8 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿96 ฿96
 

 

New

[P13]ข้อต่อลมทองเหลือง 3/8x6

Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting 3/8" เกลียว 19 (BSP) x 6 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿96 ฿96
 

 

New

[P12]ข้อต่อลมทองเหลือง 1/4x12

Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting 1/4" เกลียว 19 (BSP) x 12mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿128 ฿128
 

 

New

[P12]ข้อต่อลมทองเหลือง 1/4x10

Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting 1/4" เกลียว 19 (BSP) x 10 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

[P12]ข้อต่อลมทองเหลือง 1/4x8

Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting 1/4" เกลียว 19 (BSP) x 8 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿86 ฿86
 

 

New

[P12]ข้อต่อลมทองเหลือง 1/4x6

Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting 1/4" เกลียว 19 (BSP) x 6 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿75 ฿75
 

 

New

[P12]ข้อต่อลมทองเหลือง 1/4x4

Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting 1/4" เกลียว 19 (BSP) x 4 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿64 ฿64
 

 

New

[P11]ข้อต่อลมทองเหลือง 1/8x10

Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting 1/8" เกลียว 28 (BSP) x 10 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿91 ฿91
 

 

New

[P11]ข้อต่อลมทองเหลือง 1/8x8

Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting 1/8" เกลียว 28 (BSP) x 8 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿81 ฿81
 

 

New

[P11]ข้อต่อลมทองเหลือง 1/8x6

Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting 1/8" เกลียว 28 (BSP) x 6 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿64 ฿64
 

 

New

[P11]ข้อต่อลมทองเหลือง 1/8x4

Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting 1/8" เกลียว 28 (BSP) x 4 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿64 ฿64
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้