ข้อต่อระบบลม (Pneumatic System Fittings)

New

[P]ข้อต่อลมทองเหลืองเกลียวมิล M22x1.5x10

Metric, Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

New

[P]ข้อต่อลมทองเหลืองเกลียวมิล M22x1.5x12

Metric, Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

New

3-way Rapid, Threaded-to-Tube Pneumatic Compression Fitting 4x4x4 mm

3-way Rapid, Threaded-to-Tube Pneumatic Compression Fitting 4x4x4 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

New

3-way Rapid, Threaded-to-Tube Pneumatic Compression Fitting 12x12x12 mm

3-way Rapid, Threaded-to-Tube Pneumatic Compression Fitting 12x12x12 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

New

3-way Rapid, Threaded-to-Tube Pneumatic Compression Fitting 8x8x8 mm

3-way Rapid, Threaded-to-Tube Pneumatic Compression Fitting 8x8x8 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

New

Rapid, Threaded-to-Tube Pneumatic Compression Fitting 18x6 mm

Rapid, Threaded-to-Tube Pneumatic Compression Fitting 8x6 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

Rapid, Threaded-to-Tube Pneumatic Compression Fitting 12x12 mm

Rapid, Threaded-to-Tube Pneumatic Compression Fitting 12x12 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿129 ฿129
 

 

New

Rapid, Threaded-to-Tube Pneumatic Compression Fitting 12x8 mm

Rapid, Threaded-to-Tube Pneumatic Compression Fitting 12x8 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

Rapid, Threaded-to-Tube Pneumatic Compression Fitting 10x6 mm

Rapid, Threaded-to-Tube Pneumatic Compression Fitting 10x6 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿97 ฿97
 

 

New

Rapid, Threaded-to-Tube Pneumatic Compression Fitting 10x10 mm

Rapid, Threaded-to-Tube Pneumatic Compression Fitting 10x10 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿97 ฿97
 

 

New

Rapid, Threaded-to-Tube Pneumatic Compression Fitting 10x12 mm

Rapid, Threaded-to-Tube Pneumatic Compression Fitting 10x12 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿129 ฿129
 

 

New

Rapid, Threaded-to-Tube Pneumatic Compression Fitting 1/4"x8 mm เกลียวในxเสียบสาย

Rapid, Threaded-to-Tube Pneumatic Compression Fitting 1/4"x8 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

New

Rapid, Threaded-to-Tube Pneumatic Compression Fitting M6x4 mm เกลียวในxเสียบสาย

Rapid, Threaded-to-Tube Pneumatic Compression Fitting M6x4 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿54 ฿54
 

 

New

Rapid, Threaded-to-Tube Pneumatic Compression Fitting M5x4 mm เกลียวในxเสียบสาย

Rapid, Threaded-to-Tube Pneumatic Compression Fitting M5x4 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿54 ฿54
 

 

New

3-way Rapid, Threaded-to-Tube Pneumatic Compression Fitting 10x10x10 mm

3-way Rapid, Threaded-to-Tube Pneumatic Compression Fitting 10x10x10 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿236 ฿236
 

 

New

Rapid, Threaded-to-Tube Pneumatic Compression Fitting 1/8"x6 mm เกลียวในxเสียบสาย

Rapid, Threaded-to-Tube Pneumatic Compression Fitting 1/8"x6 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿65 ฿65
 

 

New

Rapid, Threaded-to-Tube Pneumatic Compression Fitting 1/8"x10 mm

Rapid, Threaded-to-Tube Pneumatic Compression Fitting 1/8"x10 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿85 ฿85
 

 

New

90° Rapid, Threaded-to-Tube Pneumatic Compression Fitting 1/2"x8 mm ยาว 32.3 mm

90° Rapid, Threaded-to-Tube Pneumatic Compression Fitting 1/2"x8 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

New

90° Rapid, Threaded-to-Tube Pneumatic Compression Fitting 1/2"x12 mm ยาว 31.2 mm

90° Rapid, Threaded-to-Tube Pneumatic Compression Fitting 1/2"x12 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

New

90° Rapid, Threaded-to-Tube Pneumatic Compression Fitting 1/2"x8 mm ยาว 23.7 mm

90° Rapid, Threaded-to-Tube Pneumatic Compression Fitting 1/2"x12 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

New

90° Rapid, Threaded-to-Tube Pneumatic Compression Fitting 1/2"x8 mm ยาว 23.7 mm

90° Rapid, Threaded-to-Tube Pneumatic Compression Fitting 1/2"x8 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

New

90° Rapid, Threaded-to-Tube Pneumatic Compression Fitting 3/8"x8 mm

90° Rapid, Threaded-to-Tube Pneumatic Compression Fitting 3/8"x8 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

New

90° Rapid, Threaded-to-Tube Pneumatic Compression Fitting 1/4"x6 mm

90° Rapid, Threaded-to-Tube Pneumatic Compression Fitting 1/4"x6 mm

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿150 ฿150
 

 

New

90° Rapid, Threaded-to-Tube Pneumatic Compression Fitting 1/8"x8 mm

90° Rapid, Threaded-to-Tube Pneumatic Compression Fitting 1/8"x8 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿140 ฿140
 

 

New

90° Rapid, Threaded-to-Tube Pneumatic Compression Fitting 1/8"x6 mm

90° Rapid, Threaded-to-Tube Pneumatic Compression Fitting 1/8"x6 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿140 ฿140
 

 

New

Rapid, Threaded-to-Tube Pneumatic Compression Fitting M6x4 mm

Rapid, Threaded-to-Tube Pneumatic Compression Fitting M6x4 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿54 ฿54
 

 

New

Rapid, Threaded-to-Tube Pneumatic Compression Fitting 1/4"x3/8"

Rapid, Threaded-to-Tube Pneumatic Compression Fitting 1/4"x3/8"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿50 ฿50
 

 

New

Rapid, Threaded-to-Tube Pneumatic Compression Fitting M5x4 mm

Rapid, Threaded-to-Tube Pneumatic Compression Fitting M5x4 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿54 ฿54
 

 

New

Rapid, Threaded-to-Tube Pneumatic Compression Fitting 1/8"x8 mm

Rapid, Threaded-to-Tube Pneumatic Compression Fitting 1/8"x8 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿75 ฿75
 

 

New

Rapid, Threaded-to-Tube Pneumatic Compression Fitting 1/4"x10 mm

Rapid, Threaded-to-Tube Pneumatic Compression Fitting 1/4"x10 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

Rapid, Threaded-to-Tube Pneumatic Compression Fitting 1/4"x6 mm

Rapid, Threaded-to-Tube Pneumatic Compression Fitting 1/4"x6 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿86 ฿86
 

 

New

Rapid, Threaded-to-Tube Pneumatic Compression Fitting 1/8"x3/8"

Rapid, Threaded-to-Tube Pneumatic Compression Fitting 1/8"x3/8"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿50 ฿50
 

 

New

Rapid, Threaded-to-Tube Pneumatic Compression Fitting 1/8"x6 mm

Rapid, Threaded-to-Tube Pneumatic Compression Fitting 1/8"x6 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿54 ฿54
 

 

New

[P]ข้อต่อลมงอ90 พลาสติก5x8

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿83 ฿83
 

 

New

304ข้อต่อลมสแตนเลส 3/8" x 12 mm

Stainless Steel 304 Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting 3/8" เกลียว 19 (BSP) x 12 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿241 ฿241
 

 

New

304ข้อต่อลมงอ90 สแตนเลส 1/8"x8

Stainless Steel 304 Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿277 ฿277
 

 

New

304ข้อต่อลมงอ90 สแตนเลส 1/8"x6

Stainless Steel 304 Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿241 ฿241
 

 

New

ข้อต่อลมสี่ทาง เสียบสาย 4 ด้าน 10 mm

Four Way Tube-to-Tube-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿75 ฿75
 

 

New

ข้อต่อลมสี่ทาง เสียบสาย 4 ด้าน 8 mm

Four Way Tube-to-Tube-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿70 ฿70
 

 

New

ข้อต่อลมสี่ทาง เสียบสาย 4 ด้าน 6 mm

Four Way Tube-to-Tube-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿65 ฿65
 

 

New

ข้อต่อลมสี่ทาง เสียบสาย 4 ด้าน 4 mm

Four Way Tube-to-Tube-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿54 ฿54
 

 

New

ข้อต่อลมสี่ทาง เสียบสาย 4 ด้าน 12 mm

Four Way Tube-to-Tube-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿97 ฿97
 

 

New

[P]ข้อต่อลมเกลียวมิลM7x1.0x3 mm

Metric, Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿40 ฿40
 

 

New

]ข้อต่อลมทองเหลือง 1/16"x3

Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting 1/16" เกลียว 28 (BSP) x 3 mm

ขายแล้ว 10 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

[P]ข้อต่อลมงอ90 ทองเหลือง1/16"x3

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿126 ฿126
 

 

New

Speed Control Valve M6x4 mm

Pneumatic Air Flow Speed Control Valve M6x4 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

Speed Control Valve M6x6 mm

Pneumatic Air Flow Speed Control Valve M6x6 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

Speed Control Valve M5x6 mm

Pneumatic Air Flow Speed Control Valve M5x6 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

Speed Control Valve M5x4 mm

Pneumatic Air Flow Speed Control Valve M5x4 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

Speed Control Valve 1/2"x8 mm

Pneumatic Air Flow Speed Control Valve 1/2"x8 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

New

Speed Control Valve 1/2"x10 mm

Pneumatic Air Flow Speed Control Valve 1/2"x10 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

New

Speed Control Valve 3/8"x6 mm

Pneumatic Air Flow Speed Control Valve 3/8"x6 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

New

Speed Control Valve 3/8"x12 mm

Pneumatic Air Flow Speed Control Valve 3/8"x12 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

New

Speed Control Valve 3/8"x10 mm

Pneumatic Air Flow Speed Control Valve 3/8"x10 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

New

Speed Control Valve 3/8"x8 mm

Pneumatic Air Flow Speed Control Valve 3/8"x8 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

New

Speed Control Valve 1/4"x12 mm

Pneumatic Air Flow Speed Control Valve 1/4"x12 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

New

Speed Control Valve 1/4"x6 mm

Pneumatic Air Flow Speed Control Valve 1/4"x6 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

Speed Control Valve 1/4"x8 mm

Pneumatic Air Flow Speed Control Valve 1/4"x8 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿130 ฿130
 

 

New

Speed Control Valve 1/8"x4 mm

Pneumatic Air Flow Speed Control Valve 1/8"x4 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

Speed Control Valve 1/8"x10 mm

Pneumatic Air Flow Speed Control Valve 1/8"x10 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

Speed Control Valve 1/8"x6 mm

Pneumatic Air Flow Speed Control Valve 1/8"x6 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

Speed Control Valve 1/8"x8 mm

Pneumatic Air Flow Speed Control Valve 1/8"x8 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

[P]ข้อต่อลมเกลียวมิลM5x0.8x6

Metric, Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿40 ฿40
 

 

New

[P]ข้อต่อลมเกลียวแป๊ป 1/4x8 mm

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿35 ฿35
 

 

New

[P]ข้อต่อลมเกลียวแป๊ป 1/4x12 mm

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿59 ฿59
 

 

New

[P]ข้อต่อลมเกลียวแป๊ป 1/4x6 mm

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿35 ฿35
 

 

New

[P]ข้อต่อลมเกลียวแป๊ป 1/4x10 mm

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿38 ฿38
 

 

New

[P]ข้อต่อลมเกลียวแป๊ป 1/2x12 mm

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿65 ฿65
 

 

New

[P]ข้อต่อลมเกลียวแป๊ป 1/2x6 mm

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿54 ฿54
 

 

New

[P]ข้อต่อลมเกลียวแป๊ป 1/2x10 mm

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿59 ฿59
 

 

New

[P]ข้อต่อลมเกลียวแป๊ป 1/4x4 mm

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿35 ฿35
 

 

New

[P]ข้อต่อลมเกลียวแป๊ป 1/8x10 mm

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿40 ฿40
 

 

New

[P]ข้อต่อลมเกลียวแป๊ป 1/8x8 mm

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿35 ฿35
 

 

New

[P]ข้อต่อลมเกลียวแป๊ป 1/8x6 mm

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿35 ฿35
 

 

New

[P]ข้อต่อลมเกลียวแป๊ป 1/8x4 mm

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿35 ฿35
 

 

New

[P]ข้อต่อลมเกลียวแป๊ป 3/8x8 mm

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿43 ฿43
 

 

New

[P]ข้อต่อลมเกลียวแป๊ป 3/8x10 mm

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿54 ฿54
 

 

New

[P]ข้อต่อลมเกลียวแป๊ป 3/8x12 mm

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿54 ฿54
 

 

New

[P]ข้อต่อลมเกลียวแป๊ป 3/8x6 mm

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿43 ฿43
 

 

New

[P]ข้อต่อลมงอ90 ทองเหลือง1/8x3

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿126 ฿126
 

 

New

[P11]ข้อต่อลมเหล็กชุบ 1/8x3

Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting 1/8" เกลียว 28 (BSP) x 3 mm

ขายแล้ว 6 ชิ้น

฿97 ฿97
 

 

New

[P11]ข้อต่อลมทองเหลือง 1/8x3

Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting 1/8" เกลียว 28 (BSP) x 3 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿137 ฿137
 

 

New

[P]ข้อต่อสามทางเสียบสาย3ด้าน พลาสติก 3 mm

Three Way Tube-to-Tube-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿158 ฿158
 

 

New

[P]ข้อต่อตรงเสียบสาย2ด้าน ทองเหลือง 3 mm

Tube-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿158 ฿158
 

 

New

[P]ข้อต่อตรงเสียบสาย2ด้าน พลาสติก 3 mm

Tube-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿74 ฿74
 

 

New

[P]ข้อต่อสามทางเสียบสายxเกลียวxเสียบสาย ทองเหลือง 3/8x3/8

Three Way Tube-to-Tube-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

New

[P]ข้อต่อสามทางเสียบสายxเกลียวxเสียบสาย ทองเหลือง 3/8x1/4

Three Way Tube-to-Tube-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿195 ฿195
 

 

New

[P]ข้อต่อสามทางเสียบสายxเกลียวxเสียบสาย พลาสติก 3/8x1/4

Three Way Tube-to-Tube-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿152 ฿152
 

 

New

[P]ข้อต่อสามทางเสียบสาย3ด้าน พลาสติก 16 mm

Three Way Tube-to-Tube-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿105 ฿105
 

 

New

[P]ข้อต่อสามทางลดเสียบสาย3ด้าน พลาสติก 12x10 mm

Three Way Tube-to-Tube-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿99 ฿99
 

 

New

[P]ข้อต่อสามทางลดเสียบสาย3ด้าน พลาสติก 12x8 mm

Three Way Tube-to-Tube-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿99 ฿99
 

 

New

[P]ข้อต่อสามทางลดเสียบสาย3ด้าน พลาสติก 10x6 mm

Three Way Tube-to-Tube-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿88 ฿88
 

 

New

[P]ข้อต่อสามทางลดเสียบสาย3ด้าน พลาสติก 8x6 mm

Three Way Tube-to-Tube-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿66 ฿66
 

 

New

[P]ข้อต่อสามทางลดเสียบสาย3ด้าน พลาสติก 6x4 mm

Three Way Tube-to-Tube-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿55 ฿55
 

 

New

[P]ข้อต่อสามทางเสียบสาย3ด้าน พลาสติก 12 mm

Three Way Tube-to-Tube-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿94 ฿94
 

 

New

[P]ข้อต่อสามทางเสียบสาย3ด้าน พลาสติก 8 mm

Three Way Tube-to-Tube-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿61 ฿61
 

 

New

[P]ข้อต่อสามทางเสียบสาย3ด้าน พลาสติก 6 mm

Three Way Tube-to-Tube-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿55 ฿55
 

 

New

[P]ข้อต่อสามทางเสียบสาย3ด้าน พลาสติก 4 mm

Three Way Tube-to-Tube-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿55 ฿55
 

 

New

[P]ข้อต่อสามทางเสียบสายxเกลียวxเสียบสาย ทองเหลือง 1/4x12

Three Way Tube-to-Tube-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿275 ฿275
 

 

New

[P]ข้อต่อสามทางเสียบสายxเกลียวxเสียบสาย ทองเหลือง 1/4x10

Three Way Tube-to-Tube-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿264 ฿264
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้