ข้อต่อลดเหลี่ยม (Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe)

New

ลดเหลี่ยมSTL1/2"x1/4"

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1/2" (BSP) x 1/4"(BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

ลดเหลี่ยมท.ล.1/2"xM14x1.0

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1/2" (BSPT) x M14x1.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿108 ฿108
 

 

New

[FH] ลดเหลี่ยมSTL1/2" x M12x1.75

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1/2" (BSPT) x M12x1.75

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

New

ลดเหลี่ยมเหล็กชุบ3/4"x1/2"ตอกหน้า

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 3/4" (BSP) x 1/2"(BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

ลดเหลี่ยมเหล็กชุบ1/2"x3/8"ตอกหน้า

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1/2" (BSP) x 3/8"(BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿86 ฿86
 

 

New

[FH3,FH5,FH21] ลดเหลี่ยมSTL2x1

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 2" (BSPT) x 1"(BSPT)

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

New

[FH21] ลดเหลี่ยมSTL2.1/2x1.1/2

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 2.1/2" (BSPT) x 1.1/2"(BSPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿627 ฿627
 

 

New

[FH21] ลดเหลี่ยมSTL2.1/2x2

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 2.1/2" (BSPT) x 2"(BSPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿627 ฿627
 

 

New

[FH13] ลดเหลี่ยมSTL3x1.1/2

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 3" (BSPT) x 1.1/2"(BSPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿910 ฿910
 

 

New

[FH13] ลดเหลี่ยมSTL3x2

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 3" (BSPT) x 2"(BSPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿910 ฿910
 

 

New

[FH3,FH5,FH21] ลดเหลี่ยมSTL2x1

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 2" (BSPT) x 1"(BSPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

New

[FH5] ลดเหลี่ยมSTL2.1/2x2

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 2.1/2" (BSPT) x 2"(BSPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿627 ฿627
 

 

New

[FH3,FH5,FH21] ลดเหลี่ยมSTL2x1

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 2" (BSPT) x 1"(BSPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

New

[FH3] ลดเหลี่ยมSTL2x1.1/4

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 2" (BSPT) x 1.1/4"(BSPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

New

[FH3] ลดเหลี่ยมSTL2x1.1/2

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 2" (BSPT) x 1.1/2"(BSPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

New

FH13ลดเหลี่ยมSTL1.1/2x1/2

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1.1/2" (BSP) x 1/2"(BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

New

FH13ลดเหลี่ยมSTL1.1/2x1.1/4

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1.1/2" (BSP) x 1.1/4"(BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿279 ฿279
 

 

New

FH13ลดเหลี่ยมSTL1.1/2x3/4

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1.1/2" (BSP) x 3/4"(BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

New

FH13ลดเหลี่ยมSTL1.1/2x1

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1.1/2" (BSP) x 1"(BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

New

FH12ลดเหลี่ยมSTL1.1/4x3/4

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1.1/4" (BSP) x 3/4"(BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

New

FH12ลดเหลี่ยมSTL1.1/4x1

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1.1/4" (BSP) x 1"(BSP)

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

New

FH12ลดเหลี่ยมSTL1.1/4x3/8

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1.1/4" (BSP) x 3/8"(BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

New

FH12ลดเหลี่ยมSTL1.1/4x1/2

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1.1/4" (BSP) x 1/2"(BSP)

ขายแล้ว 5 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

New

FH12ลดเหลี่ยมSTL1.1/4x1/4

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1.1/4" (BSP) x 1/4"(BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

New

F13ลดเหลี่ยมSTL3/8x1/8

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 3/8" (BSP) x 1/8"(BSP)

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿70 ฿70
 

 

New

F13ลดเหลี่ยมSTL3/8x1/4ตอกหน้า

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 3/8" (BSP) x 1/4"(BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿70 ฿70
 

 

New

F13ลดเหลี่ยมSTL3/8x1/4

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 3/8" (BSP) x 1/4"(BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿70 ฿70
 

 

New

F13ลดเหลี่ยมSTL1/4x1/8

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1/4" (BSP) x 1/8"(BSP)

ขายแล้ว 13 ชิ้น

฿59 ฿59
 

 

New

F13ลดเหลี่ยมSTL1/2x3/8ตอกหน้า

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1/2" (BSP) x 3/8"(BSP)

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿70 ฿70
 

 

New

F13ลดเหลี่ยมSTL1/2x3/8

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1/2" (BSP) x 3/8"(BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿70 ฿70
 

 

New

F13ลดเหลี่ยมSTL1/2x1/4

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1/2" (BSP) x 1/4"(BSP)

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿70 ฿70
 

 

New

F13ลดเหลี่ยมSTL1/2x1/8

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1/2" (BSP) x 1/8"(BSP)

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿70 ฿70
 

 

New

F12ลดเหลี่ยมSTL1x1/2

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1" (BSP) x 1/2"(BSP)

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿140 ฿140
 

 

New

F12ลดเหลี่ยมSTL1x1/4

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1" (BSP) x 1/4"(BSP)

ขายแล้ว 13 ชิ้น

฿139 ฿139
 

 

New

F12ลดเหลี่ยมSTL1x3/8

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1" (BSP) x 3/8"(BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿139 ฿139
 

 

New

F12ลดเหลี่ยมSTL1x3/4

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1" (BSP) x 3/4"(BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿139 ฿139
 

 

New

F11ลดเหลี่ยมSTL3/4x3/8

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 3/4" (BSP/PT) x 3/8"(BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿102 ฿102
 

 

New

F11ลดเหลี่ยมSTL3/4x1/2

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 3/4" (BSP/PT) x 1/2"(BSP/PT)

ขายแล้ว 16 ชิ้น

฿102 ฿102
 

 

New

F11ลดเหลี่ยมSTL3/4x1/4

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 3/4" (BSP/PT) x 1/4"(BSP)

ขายแล้ว 5 ชิ้น

฿102 ฿102
 

 

New

B16ลดเหลี่ยมท.ล.1/2x1/4รุ่นบาง

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1/2" (NPT) x 1/4"(BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿72 ฿72
 

 

New

B16ลดเหลี่ยมท.ล.1/2x1/8

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1/2" (PT) x 1/8"(BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿72 ฿72
 

 

New

B16ลดเหลี่ยมท.ล.1/2x3/8

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1/2" (NPT) x 3/8"(BSP)

ขายแล้ว 10 ชิ้น

฿72 ฿72
 

 

New

B16ลดเหลี่ยมท.ล.1/2x1/4ยาว21

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1/2" (NPT) x 1/4"(BSP)

ขายแล้ว 10 ชิ้น

฿54 ฿54
 

 

New

B16ลดเหลี่ยมท.ล.1/2x1/4ยาว19

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1/2" (NPT) x 1/4"(BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿72 ฿72
 

 

New

B16ลดเหลี่ยมท.ล.1/2x3/8รุ่นบาง

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1/2" (NPT) x 3/8"(BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿60 ฿60
 

 

New

B15ลดเหลี่ยมท.ล.3/8x1/4NPT

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 3/8" (NPT) x 1/4"(NPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿62 ฿62
 

 

New

B15ลดเหลี่ยมท.ล.3/8x1/8NPT

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 3/8" (NPT) x 1/8"(NPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿62 ฿62
 

 

New

B15ลดเหลี่ยมท.ล.3/8x1/4

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 3/8" (BSPT) x 1/4"(BSPT)

ขายแล้ว 11 ชิ้น

฿62 ฿62
 

 

New

B15ลดเหลี่ยมท.ล.1/4x1/8

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1/4" (BSPT) x 1/8"(BSPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿52 ฿52
 

 

New

B15ลดเหลี่ยมท.ล.3/8x1/4รุ่นบาง

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 3/8" (BSPT) x 1/4"(BSPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿50 ฿50
 

 

New

B15ลดเหลี่ยมท.ล.1/4x1/8รุ่นบาง

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1/4" (BSPT) x 1/8"(BSPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿42 ฿42
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้