ข้อต่อ

New

Stainless Stell 304 Female x Female Union, Pipe Fitting 3/4x 3/4 (BSPT/NPT)

฿ 214 ฿ 214

Stainless Steel Round Head with Hex Socket Plug ปลั๊กอุดตัวหนอนรูหกเหลี่ยมประแจแอลขัน

฿ 86 ฿ 86
New

Brass, 45° Angle, Grease Nipple M4x0.7

฿ 27 ฿ 27
New

Brass, 90° Angle, Grease Nipple M4x0.7

฿ 27 ฿ 27
New

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 20 x1.5 x 1/2 (BSPT/NPT)

฿ 268 ฿ 268

Stainless Steel Round Head with Hex Socket Plug ปลั๊กอุดตัวหนอนรูหกเหลี่ยมประแจแอลขัน

฿ 268 ฿ 268

Stainless Steel Square Head Plug Bolt ปลั๊กอุดสแตนเลส ปลั๊กอุดเกลียวนอก

฿ 32 ฿ 32

Stainless Steel Square Head Plug Bolt ปลั๊กอุดสแตนเลส ปลั๊กอุดเกลียวนอก

฿ 42 ฿ 42

Stainless Steel Square Head Plug Bolt ปลั๊กอุดสแตนเลส ปลั๊กอุดเกลียวนอก

฿ 54 ฿ 54

Stainless Steel Socket Screw Plug 3/8" BSPF 19 น็อตอุดตัวหนอนเกลียวแป๊ป เกลียวท่อ

฿ 62 ฿ 62

Stainless Steel Socket Screw Plug 1/2" BSPF 14 น็อตอุดตัวหนอนเกลียวแป๊ป เกลียวท่อ

฿ 62 ฿ 62

Stainless Steel Socket Screw Plug 1/4" BSPF 19 น็อตอุดตัวหนอนเกลียวแป๊ป เกลียวท่อ

฿ 35 ฿ 35

Stainless Steel Socket Screw Plug 1/8" BSPF 27 น็อตอุดตัวหนอนเกลียวแป๊ป เกลียวท่อ

฿ 22 ฿ 22

Stainless Steel Socket Screw Plug 1/8" NPT 27 น็อตอุดตัวหนอนเกลียวแป๊ป เกลียวท่อ

฿ 37 ฿ 37
New

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

฿ 291 ฿ 291
New

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

฿ 259 ฿ 259
New

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

฿ 248 ฿ 248
New

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

฿ 194 ฿ 194
New

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

฿ 194 ฿ 194
New

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

฿ 172 ฿ 172
New

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

฿ 237 ฿ 237
New

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

฿ 194 ฿ 194
New

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

฿ 162 ฿ 162
New

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

฿ 140 ฿ 140
New

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

฿ 162 ฿ 162
New

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

฿ 151 ฿ 151
New

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

฿ 129 ฿ 129
New

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

฿ 108 ฿ 108
New

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

฿ 356 ฿ 356
New

Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting 1/2" เกลียว 14 (BSP) x 16 mm

฿ 195 ฿ 195
New

Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting 1/2" เกลียว 14 (BSP) x 15 mm

฿ 249 ฿ 249
New

Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting 1/2" เกลียว 14 (BSP) x 14 mm

฿ 195 ฿ 195
New

Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting 3/8" เกลียว 19 (BSP) x 15 mm

฿ 249 ฿ 249
New

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

฿ 82 ฿ 82
New

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

฿ 82 ฿ 82
New

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

฿ 93 ฿ 93
New

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

฿ 82 ฿ 82
New

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

฿ 70 ฿ 70
New

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

฿ 80 ฿ 80
New

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

฿ 80 ฿ 80
New

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

฿ 85 ฿ 85
New

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

฿ 85 ฿ 85
New

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

฿ 75 ฿ 75
New

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

฿ 70 ฿ 70
New

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

฿ 53 ฿ 53
New

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

฿ 53 ฿ 53
New

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

฿ 70 ฿ 70
New

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

฿ 53 ฿ 53
New

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

฿ 49 ฿ 49
New

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

฿ 49 ฿ 49
New

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

฿ 49 ฿ 49
New

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

฿ 49 ฿ 49
New

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

฿ 49 ฿ 49
New

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

฿ 49 ฿ 49
New

Brass, 45° Angle, Grease Nipple M10x1.25

฿ 16 ฿ 16
New

Brass, 45° Angle, Grease Nipple M10x1.5

฿ 16 ฿ 16
New

Brass, Straight Type, Grease Nipple M4x0.7

฿ 16 ฿ 16
New

Brass, 45° Angle, Grease Nipple M8x1.25

฿ 10 ฿ 10
New

Brass, Straight Type, Grease Nipple M10x1.25

฿ 15 ฿ 15
New

Brass, 90° Angle, Grease Nipple M8x1.25

฿ 27 ฿ 27
New

Stainless Stell 304 Female x Female Union, Pipe Fitting 2" x 2" (BSPT/NPT)

฿ 660 ฿ 660
New

Stainless Stell 304 Female x Female Union, Pipe Fitting 1.1/2" x 1.1/2" (BSPT/NPT)

฿ 605 ฿ 605
New

Stainless Stell 304 Female x Female Union, Pipe Fitting 1.1/4" x 1.1/4" (BSPT/NPT)

฿ 418 ฿ 418
New

Stainless Stell 304 Female x Female Union, Pipe Fitting 1" x 1" (BSPT/NPT)

฿ 321 ฿ 321
New

Stainless Stell 304 Female x Female Union, Pipe Fitting 1/2x 1/2 (BSPT/NPT)

฿ 214 ฿ 214
New

Stainless Stell 304 Female x Female Union, Pipe Fitting 3/8 x 3/8 (BSPT/NPT)

฿ 135 ฿ 135
New

Stainless Stell 304 Female x Female Union, Pipe Fitting 1/4 x 1/4 (BSPT/NPT)

฿ 182 ฿ 182
New

Grease Nipple 3/8 เกลียว 24 (UNF)

฿ 30 ฿ 30
New

Steel Grease Nipple, 90° Angle, Grease Nipple 3/8 - 24 (UNF)

฿ 40 ฿ 40
New

Steel Grease Nipple 45° Angle, Grease Nipple 3/8 เกลียว 24 (UNF)

฿ 40 ฿ 40
New

Universal Joint Cross ขนาด 38x100 mm ตัวกลางเชื่อมระหว่างแกนที่หักเป็นมุม 2 แกนเข้าด้วยกัน เพื่อส่งต่อแรงหมุนไปยังอีกแกน

฿ 2,000 ฿ 2,000
New

Universal Joint Cross ขนาด 38x100 mm ตัวกลางเชื่อมระหว่างแกนที่หักเป็นมุม 2 แกนเข้าด้วยกัน เพื่อส่งต่อแรงหมุนไปยังอีกแกน

฿ 2,000 ฿ 2,000
New

Universal Joint Cross ขนาด 38x100 mm ตัวกลางเชื่อมระหว่างแกนที่หักเป็นมุม 2 แกนเข้าด้วยกัน เพื่อส่งต่อแรงหมุนไปยังอีกแกน

฿ 2,000 ฿ 2,000
New

Universal Joint Cross ขนาด 38x100 mm ตัวกลางเชื่อมระหว่างแกนที่หักเป็นมุม 2 แกนเข้าด้วยกัน เพื่อส่งต่อแรงหมุนไปยังอีกแกน

฿ 2,000 ฿ 2,000
New

Universal Joint Cross ขนาด 38x100 mm ตัวกลางเชื่อมระหว่างแกนที่หักเป็นมุม 2 แกนเข้าด้วยกัน เพื่อส่งต่อแรงหมุนไปยังอีกแกน

฿ 2,000 ฿ 2,000
New

Universal Joint Cross ขนาด 38x100 mm ตัวกลางเชื่อมระหว่างแกนที่หักเป็นมุม 2 แกนเข้าด้วยกัน เพื่อส่งต่อแรงหมุนไปยังอีกแกน

฿ 1,500 ฿ 1,500
New

Universal Joint Cross ขนาด 38x100 mm ตัวกลางเชื่อมระหว่างแกนที่หักเป็นมุม 2 แกนเข้าด้วยกัน เพื่อส่งต่อแรงหมุนไปยังอีกแกน

฿ 1,400 ฿ 1,400

Stainless Steel Round Head with Hex Socket Plug ปลั๊กอุดตัวหนอนรูหกเหลี่ยมประแจแอลขัน

฿ 749 ฿ 749

Tip or funnel type Grease Nozzle

฿ 59 ฿ 59

Tip or funnel type Grease Nozzle

฿ 85 ฿ 85

Tip or funnel type Grease Nozzle

฿ 107 ฿ 107
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้