ข้อต่อ

New

GNSTLM10x1.5-90°

Brass, 90° Angle, Grease Nipple M10x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿27 ฿27
 

 

New

[P]ข้อต่อลมเกลียวมิลM7x1.0x3 mm

Metric, Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿40 ฿40
 

 

New

]ข้อต่อลมทองเหลือง 1/16"x3

Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting 1/16" เกลียว 28 (BSP) x 3 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

[P]ข้อต่อลมงอ90 ทองเหลือง1/16"x3

Pipe Thread, Thread-to-Tube Pneumatic Fitting

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿126 ฿126
 

 

New

[]ข้อต่อตรงเกลียวใน ทล. 1/2" x 1/2" imtoim

Female x Female Thread Pipe 1/2" (BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

Speed Control Valve M6x4 mm

Pneumatic Air Flow Speed Control Valve M6x4 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

Speed Control Valve M6x6 mm

Pneumatic Air Flow Speed Control Valve M6x6 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

Speed Control Valve M5x6 mm

Pneumatic Air Flow Speed Control Valve M5x6 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

Speed Control Valve M5x4 mm

Pneumatic Air Flow Speed Control Valve M5x4 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

Speed Control Valve 1/2"x8 mm

Pneumatic Air Flow Speed Control Valve 1/2"x8 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

New

Speed Control Valve 1/2"x10 mm

Pneumatic Air Flow Speed Control Valve 1/2"x10 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

New

Speed Control Valve 3/8"x6 mm

Pneumatic Air Flow Speed Control Valve 3/8"x6 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

New

Speed Control Valve 3/8"x12 mm

Pneumatic Air Flow Speed Control Valve 3/8"x12 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

New

Speed Control Valve 3/8"x10 mm

Pneumatic Air Flow Speed Control Valve 3/8"x10 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

New

Speed Control Valve 3/8"x8 mm

Pneumatic Air Flow Speed Control Valve 3/8"x8 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

New

Speed Control Valve 1/4"x12 mm

Pneumatic Air Flow Speed Control Valve 1/4"x12 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

New

Speed Control Valve 1/4"x6 mm

Pneumatic Air Flow Speed Control Valve 1/4"x6 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

Speed Control Valve 1/4"x8 mm

Pneumatic Air Flow Speed Control Valve 1/4"x8 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

Speed Control Valve 1/8"x4 mm

Pneumatic Air Flow Speed Control Valve 1/8"x4 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

Speed Control Valve 1/8"x10 mm

Pneumatic Air Flow Speed Control Valve 1/8"x10 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

Speed Control Valve 1/8"x6 mm

Pneumatic Air Flow Speed Control Valve 1/8"x6 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

Speed Control Valve 1/8"x8 mm

Pneumatic Air Flow Speed Control Valve 1/8"x8 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

ข้อต่อตาไก่สแตนเลส 1/2"x12 mm

Stainless 316, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) 1/2"x12 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿428 ฿428
 

 

New

Left external thread x Right internal thread 1.1/4" x 1" (BSPT/NPT)

Stainless steel 316 straight joint Left external thread x Right internal thread 1.1/4" x 1"(BSPT/NPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿428 ฿428
 

 

New

Left external thread x Right internal thread 7/8" x 3/4" (BSPT/NPT)

Stainless steel 304 straight joint Left external thread x Right internal thread 7/8" x 3/4" (BSPT/NPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

New

Left external thread x Right internal thread 3/4" x1/2" (BSPT/NPT)

Stainless steel 304 straight joint Left external thread x Right internal thread 3/4" x1/2"(BSPT/NPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

New

Stainless Steel 316 Bulkhead Tank fitting Size1"-11 (BSP)

Stainless Steel 316 Bulkhead Tank fitting Size 1"-11 (BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿428 ฿428
 

 

New

Stainless Steel 304 Bulkhead Tank fitting Size3/4"-14 (BSP)

Stainless Steel 304 Bulkhead Tank fitting Size 1/2"-14 (BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

New

Stainless Steel 304 Bulkhead Tank fitting Size 1/2"-14 (BSP)

Stainless Steel 304 Bulkhead Tank fitting Size 1/2"-14 (BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

New

ReducerM16x2.0x1/4"

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe M16x2.0 x 1/4" (BSPT/NPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

New

Stainless Steel Reducing Elbow 90° 1"x 2" imtoim

Stainless Steel Reducing Elbow 90° 1"x 2"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿375 ฿375
 

 

New

Stainless Steel Reducing Elbow 90° 1.1/4"x 1.1/2" imtoim

Stainless Steel Reducing Elbow 90° 1.1/4"x 1.1/2"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

New

Stainless Steel Reducing Elbow 90° 1"x 1.1/2" imtoim

Stainless Steel Reducing Elbow 90° 1"x 1.1/2"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

New

Stainless Steel Reducing Elbow 90° 1"x 1.1/4" imtoim

Stainless Steel Reducing Elbow 90° 1"x 1.1/4"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿260 ฿260
 

 

New

Stainless Steel Reducing Elbow 90° 3/4"x 1.1/4" imtoim

Stainless Steel Reducing Elbow 90° 3/4"x 1.1/4"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

Stainless Steel Round Caps 4"BSPF11 imtoim

Stainless Steel Round Caps ฝาครอบเกลียวในสแตนเลส

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿963 ฿963
 

 

Stainless Steel Round Caps 3"BSPF11 imtoim

Stainless Steel Round Caps ฝาครอบเกลียวในสแตนเลส

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿642 ฿642
 

 

Stainless Steel Round Caps 1.1/2"BSPF11 imtoim

Stainless Steel Round Caps ฝาครอบเกลียวในสแตนเลส

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

Stainless Steel Round Caps 1.1/4"BSPF11 imtoim

Stainless Steel Round Caps ฝาครอบเกลียวในสแตนเลส

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿172 ฿172
 

 

Stainless Steel Round Caps 1"BSPF11 imtoim

Stainless Steel Round Caps ฝาครอบเกลียวในสแตนเลส

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿102 ฿102
 

 

Stainless Steel Round Caps 3/4"BSPF14 imtoim

Stainless Steel Round Caps ฝาครอบเกลียวในสแตนเลส

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿65 ฿65
 

 

Stainless Steel Round Caps 1/2"BSPF14 imtoim

Stainless Steel Round Caps ฝาครอบเกลียวในสแตนเลส

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿65 ฿65
 

 

Stainless Steel Round Caps 3/8"BSPF19 imtoim

Stainless Steel Round Caps ฝาครอบเกลียวในสแตนเลส

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿54 ฿54
 

 

Stainless Steel Round Caps 2.1/2"BSPF11 imtoim

Stainless Steel Round Caps ฝาครอบเกลียวในสแตนเลส

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿514 ฿514
 

 

Stainless Steel Round Caps 1/8"BSPF28 imtoim

Stainless Steel Round Caps ฝาครอบเกลียวในสแตนเลส

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿54 ฿54
 

 

New

[] ข้อต่อสี่ทางแสตนเลส เกลียวใน 2" imtoim

4-way Fitting, T-Shape Female x Female x Female, Pipe Thread Connector, Fitting 2"x 2"x 2"x 2" (BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿696 ฿696
 

 

New

[] ข้อต่อสี่ทางแสตนเลส เกลียวใน 1.1/4" imtoim

4-way Fitting, T-Shape Female x Female x Female, Pipe Thread Connector, Fitting 1.1/4"x1.1/4"x1.1/4"x1.1/4" (BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿621 ฿621
 

 

New

[F118] ข้อต่อสี่ทางแสตนเลส เกลียวใน 3/4" imtoim

4-way Fitting, T-Shape Female x Female x Female, Pipe Thread Connector, Fitting 3/4"x3/4"x3/4"x3/4" (BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿257 ฿257
 

 

Stainless Steel Round Caps 2"BSPF11 imtoim

Stainless Steel Round Caps ฝาครอบเกลียวในสแตนเลส

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

New

[LBM13]ข้อต่อตาไก่ทองเหลืองงอ 90° (เกลียวนอก x เสียบสาย) 1/2"x 12 mm

90° Degree, Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) (1/2"x 12 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

New

[LBM11]ข้อต่อตาไก่ทองเหลืองงอ 90° (เกลียวนอก x เสียบสาย) 3/8"x 12 mm

90° Degree, Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) (3/8"x 12 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿236 ฿236
 

 

New

[LBM29]ข้อต่อตาไก่ทองเหลืองงอ 90° (เกลียวนอก x เสียบสาย) 1/2"x 14 mm

90° Degree, Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) (1/2"x 14 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

New

[LBM29]ข้อต่อตาไก่ทองเหลืองงอ 90° (เกลียวนอก x เสียบสาย) 3/8"x 14 mm

90° Degree, Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) (3/8"x 14 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿260 ฿260
 

 

New

[LBM23]ข้อต่อตาไก่ทองเหลืองงอ 90° (เกลียวนอก x เสียบสาย) 3/8"x 10 mm

90° Degree, Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) (3/8"x 10 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿289 ฿289
 

 

New

[LBM23]ข้อต่อตาไก่ทองเหลืองงอ 90° (เกลียวนอก x เสียบสาย) 1/4"x 10 mm

90° Degree, Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) (1/4"x 10 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿182 ฿182
 

 

New

[LBM37]ข้อต่อตาไก่ทองเหลืองงอ 90° (เกลียวนอก x เสียบสาย) 1/4"x 12 mm

90° Degree, Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) (1/4"x 12 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

New

[LBM37]ข้อต่อตาไก่ทองเหลืองงอ 90° (เกลียวนอก x เสียบสาย) 1/4"x 6 mm

90° Degree, Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) (1/4"x 6 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿113 ฿113
 

 

New

[B319]ข้อต่องอ ตาไก่xตาไก่ท.ล. 1/2"x1/2"

90 Degree, Brass, Ferrule Compression Fitting (Tube x Tube) (18x1.25) x (18x1.25)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

New

[B319]ข้อต่องอ ตาไก่xตาไก่ท.ล. 1/4"x1/4"

90 Degree, Brass, Ferrule Compression Fitting (Tube x Tube) (12x1.0) x (12x1.0)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿150 ฿150
 

 

New

Stainless Steel Reducing Elbow 90° 1/2"x 1.1/4" imtoim

Stainless Steel Reducing Elbow 90° 1/2"x 1.1/4"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿236 ฿236
 

 

Stainless Steel Round Caps 1/4"BSPF19 imtoim

Stainless Steel Round Caps ฝาครอบเกลียวในสแตนเลส

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿54 ฿54
 

 

New

[F121] ข้อต่อสี่ทางแสตนเลส เกลียวใน 1/2" imtoim

4-way Fitting, T-Shape Female x Female x Female, Pipe Thread Connector, Fitting 1/2"x1/2"x1/2"x1/2(BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿152 ฿152
 

 

New

Reducer1"x1/2"รุ่นหนาพิเศษ

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1"(BSPT) x 1/2" (PT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿295 ฿295
 

 

New

ลดเหลี่ยมท.ล.1/2"xM14x1.0

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1/2" (BSPT) x M14x1.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿108 ฿108
 

 

New

[B324]ข้อต่อตาไก่ทองเหลืองงอ 90° (เกลียวนอก x เสียบสาย) 1/2"x1/2"

90° Degree, Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) (1/2"x1/2")

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿257 ฿257
 

 

New

[B327]ข้อต่อตาไก่ทองเหลืองงอ 90° (เกลียวนอก x เสียบสาย) 3/8"x3/8"

90° Degree, Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) (3/8"x3/8")

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

New

[B327]ข้อต่อตาไก่ทองเหลืองงอ 90° (เกลียวนอก x เสียบสาย) 3/8"x5/16"

90° Degree, Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) (3/8"x5/16")

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

New

[B317]ข้อต่อตาไก่ทองเหลืองงอ 90° (เกลียวนอก x เสียบสาย) 1/4"x1/2"

90° Degree, Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) (1/4"x1/2")

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿113 ฿113
 

 

New

[B317]ข้อต่อตาไก่ทองเหลืองงอ 90° (เกลียวนอก x เสียบสาย) 1/4"x3/8"

90° Degree, Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) (1/4"x3/8")

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿113 ฿113
 

 

New

[B317]ข้อต่อตาไก่ทองเหลืองงอ 90° (เกลียวนอก x เสียบสาย) 1/4"x5/16"

90° Degree, Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) (1/4"x5/16")

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿113 ฿113
 

 

New

[B317]ข้อต่อตาไก่ทองเหลืองงอ 90° (เกลียวนอก x เสียบสาย) 1/4"x1/4"

90° Degree, Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) (1/4"x1/4")

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿113 ฿113
 

 

New

[B312]ข้อต่อตาไก่ทองเหลืองงอ 90° (เกลียวนอก x เสียบสาย) 1/8"x3/8"

90° Degree, Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) (1/8"x3/8")

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿120 ฿120
 

 

New

[B312]ข้อต่อตาไก่ทองเหลืองงอ 90° (เกลียวนอก x เสียบสาย) 1/8"x5/16"

90° Degree, Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) (1/8"x5/16")

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

[B312]ข้อต่อตาไก่ทองเหลืองงอ 90° (เกลียวนอก x เสียบสาย) 1/8"x1/8"

90° Degree, Brass, Ferrule Compression Fitting (Male x Tube) (1/8"x1/8")

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

[]ข้อต่อตรง ทล. เกลียวใน 2 ด้าน M14x1.0 x 1/4"-19 mtoim

Brass Fitting Female x Female Thread Pipe M14x1.0 x 1/4"-19 (BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿129 ฿129
 

 

New

Brass Fitting ขนาด 12 mm

Brass Fitting ขนาด 12 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿12 ฿12
 

 

New

Brass Fitting ขนาด 8 mm

Brass Fitting ขนาด 8 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿12 ฿12
 

 

New

Brass Fitting ขนาด 10 mm

Brass Fitting ขนาด 10 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿12 ฿12
 

 

New

Brass Fitting ขนาด 4 mm

Brass Fitting ขนาด 4 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿12 ฿12
 

 

New

Brass Fitting ขนาด 6 mm

Brass Fitting ขนาด 6 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿12 ฿12
 

 

New

Brass Fitting ขนาด 3/16" (5.1 mm)

Brass Fitting ขนาด 3/16" (5.1 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿12 ฿12
 

 

New

Brass Fitting ขนาด 3/8" (9.52 mm)

Brass Fitting ขนาด 3/8" 9.52 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿12 ฿12
 

 

[] StainlessSteel 304 Hexagonal Plug3/8"BSPT19 imtoim

Stainless Steel 304 Hexagonal Plug ปลั๊กอุดสแตนเลส ปลั๊กอุดเกลียวนอก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿70 ฿70
 

 

[] Stainless Steel 304 Hexagonal Plug1/4"BSPT19 imtoim

Stainless Steel 304 Hexagonal Plug ปลั๊กอุดสแตนเลส ปลั๊กอุดเกลียวนอก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿54 ฿54
 

 

[] Stainless Steel 304 Hexagonal Plug1/2"BSPT14 imtoim

Stainless Steel 304 Hexagonal Plug ปลั๊กอุดสแตนเลส ปลั๊กอุดเกลียวนอก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿82 ฿82
 

 

[] Stainless Steel 304 Hexagonal Solid Plug1/2"BSPT14 รุ่นงานอย่างดี imtoim

Stainless Steel 316 Stainless Steel 304 Hexagonal Solid Plug ปลั๊กอุดสแตนเลส ปลั๊กอุดเกลียวนอก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

[] Stainless Steel 316 Hexagonal Solid Plug3/8"BSPT19 รุ่นงานอย่างดี imtoim

Stainless Steel 316 Hexagonal Solid Plug ปลั๊กอุดสแตนเลส ปลั๊กอุดเกลียวนอก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿118 ฿118
 

 

[] Stainless Steel 316 Hexagonal Solid Plug1/4"BSPT19 รุ่นงานอย่างดี imtoim

Stainless Steel 316 Hexagonal Solid Plug ปลั๊กอุดสแตนเลส ปลั๊กอุดเกลียวนอก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿97 ฿97
 

 

[] Stainless Steel 316 Hexagonal Solid Plug1/8"BSPT28 รุ่นงานอย่างดี imtoim

Stainless Steel 316 Hexagonal Solid Plug ปลั๊กอุดสแตนเลส ปลั๊กอุดเกลียวนอก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿75 ฿75
 

 

ตาแมวดูน้ำมัน2"-11อลูมิเนียม

Oil Level Sight Glass Fitting 2" Pitch 11 (BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿325 ฿325
 

 

New

[B26]ข้อต่อเกลียวนอกxหางไหลSTL 1/2-14x20

Hose Barb Fitting (Male x Hose Barb), Size 1/2" (BSP/PT) x 20 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

New

Brass Fitting ขนาด 1/4" (6.5 mm)

Brass Fitting ขนาด 1/4" (6.5 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿12 ฿12
 

 

[B17] Brass Hexagonal Plug1/2"BSPT14 รุ่นหนา ยาว 20.3 mm imtoim

Brass Hexagonal Plug ปลั๊กอุดทองเหลือง ปลั๊กอุดเกลียวนอก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿65 ฿65
 

 

[B17] Brass Hexagonal Plug 1/2"BSPT14 imtoim

Brass Hexagonal Plug ปลั๊กอุดทองเหลือง ปลั๊กอุดเกลียวนอก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿38 ฿38
 

 

[B17] Brass Hexagonal Plug3/8"BSPT19 imtoim

Brass Hexagonal Plug ปลั๊กอุดทองเหลือง ปลั๊กอุดเกลียวนอก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿27 ฿27
 

 

[B17] Brass Hexagonal Plug 1/4"BSPT19 รุ่นหนา ยาว 16.5 mm imtoim

Brass Hexagonal Plug ปลั๊กอุดทองเหลือง ปลั๊กอุดเกลียวนอก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿43 ฿43
 

 

[B17]Brass Hexagonal Plug 1/4"BSPT19 imtoim

Brass Hexagonal Plug ปลั๊กอุดทองเหลือง ปลั๊กอุดเกลียวนอก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿22 ฿22
 

 

[B17]Brass Hexagonal Plug 1/8BSPT28 imtoim

Brass Hexagonal Plug ปลั๊กอุดทองเหลือง ปลั๊กอุดเกลียวนอก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿17 ฿17
 

 

New

[LF]ข้อต่อตรงสแตนเลสยาวพิเศษ ขนาด 1/2" ยาว 8 นิ้ว

Extra Long Fitting (Male x Male Fitting), Size 1/2" BSPT-14 Length 8"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

New

[B310]ข้อต่อตาไก่xตาไก่ท.ล. 3/4"x3/4" mtom

Brass, Ferrule Compression Fitting (Tube x Tube) (M27x1.5) x (M27x1.5)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿354 ฿354
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้