ข้อต่อ

New

Stainless Steel 304, Straight-Type Grease Nipple 1/4 เกลียว 28

฿ 25 ฿ 25
มีสินค้าราคาส่ง
New

Brass, 45° Angle, Grease Nipple 1/8 เกลียว 28 (BSPT)

฿ 10 ฿ 10
มีสินค้าราคาส่ง
New

Brass, 45° Angle, Grease Nipple 1/8 เกลียว 28 (BSPT)

฿ 15 ฿ 15
มีสินค้าราคาส่ง
New

Brass, 90° Angle, Grease Nipple 1/8 เกลียว 28 (BSPT)

฿ 15 ฿ 15
มีสินค้าราคาส่ง
New

Pipe Nipple (Male x Male Fitting), Size 1/8" NPT x 1/8" NPT

฿ 43 ฿ 43
New

Pipe Nipple (Male x Male Fitting), Size 1/4" NPT x 1/4" NPT

฿ 49 ฿ 49
New

Pipe Nipple (Male x Male Fitting), Size 3/8" NPT x 3/8" NPT

฿ 70 ฿ 70
New

Pipe Nipple (Male x Male Fitting), Size 1/2" NPT x 1/2" NPT

฿ 91 ฿ 91
New

Pipe Nipple (Male x Male Fitting), Size 1/2" BSPT x 1/2" BSPT

฿ 96 ฿ 96
New

Pipe Nipple (Male x Male Fitting), Size 3/8" BSPT x 3/8" BSPT

฿ 70 ฿ 70
New

Pipe Nipple (Male x Male Fitting), Size 1/4" BSPT x 1/4" BSPT

฿ 70 ฿ 70
New

Pipe Nipple (Male x Male Fitting), Size 1/8" BSPT x 1/8" BSPT

฿ 59 ฿ 59
New

Stainless Steel Tube Reducing Connector

฿ 268 ฿ 268
New

Stainless Steel Tube Reducing Connector

฿ 268 ฿ 268
New

Stainless Steel Tube Reducing Connector

฿ 214 ฿ 214
New

Stainless Steel Tube Reducing Connector

฿ 161 ฿ 161
New

Stainless Steel Tube Reducing Connector

฿ 102 ฿ 102
New

Stainless Steel Tube Reducing Connector

฿ 75 ฿ 75
New

Stainless Steel Tube Reducing Connector

฿ 86 ฿ 86
New

Stainless Steel 316, Straight-Type Grease Nipple M10x1.0

฿ 40 ฿ 40
New

Stainless Steel 316, Straight-Type Grease Nipple 1/4 เกลียว 19

฿ 95 ฿ 95
New

Stainless Steel 316, Straight-Type Grease Nipple 1/8 เกลียว 28

฿ 40 ฿ 40
New

Stainless Steel 304, Straight-Type Grease Nipple 3/8 เกลียว 19

฿ 98 ฿ 98
New

Brass, 45° Angle, Grease Nipple 1/4-19 BSP

฿ 27 ฿ 27
New

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 3/8" (BSP) x 1/8"(BSP)

฿ 70 ฿ 70
New

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 3/8" (BSP) x 1/4"(BSP)

฿ 70 ฿ 70
New

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 3/8" (BSP) x 1/4"(BSP)

฿ 70 ฿ 70
New

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1/4" (BSP) x 1/8"(BSP)

฿ 59 ฿ 59
New

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1/2" (BSP) x 3/8"(BSP)

฿ 70 ฿ 70
New

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1/2" (BSP) x 3/8"(BSP)

฿ 70 ฿ 70
New

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1/2" (BSP) x 1/4"(BSP)

฿ 70 ฿ 70
New

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1/2" (BSP) x 1/8"(BSP)

฿ 59 ฿ 59
New

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1" (BSP) x 1/2"(BSP)

฿ 139 ฿ 139
New

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1" (BSP) x 1/4"(BSP)

฿ 139 ฿ 139
New

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1" (BSP) x 3/8"(BSP)

฿ 139 ฿ 139
New

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1" (BSP) x 3/4"(BSP)

฿ 139 ฿ 139
New

Brass, Straight Type, Nipple M6x1.0

฿ 5 ฿ 5
มีสินค้าราคาส่ง
New

Brass, 45° Angle, Grease Nipple M6x1.0

฿ 8 ฿ 8
มีสินค้าราคาส่ง
New

Brass, 90° Angle, Grease Nipple M6x1.0

฿ 10 ฿ 10
มีสินค้าราคาส่ง
New

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 3/4" (BSP/PT) x 3/8"(BSP)

฿ 102 ฿ 102
New

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 3/4" (BSP/PT) x 1/2"(BSP/PT)

฿ 102 ฿ 102
New

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 3/4" (BSP/PT) x 1/4"(BSP)

฿ 102 ฿ 102
New

Metric, Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting

฿ 40 ฿ 40
New

Metric, Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting

฿ 40 ฿ 40
New

Metric, Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting

฿ 54 ฿ 54
New

Metric, Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting

฿ 54 ฿ 54
New

Metric, Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting

฿ 42 ฿ 42
New

Metric, Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting

฿ 54 ฿ 54
New

Metric, Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting

฿ 42 ฿ 42
New

Metric, Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting

฿ 42 ฿ 42
New

Metric, Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting

฿ 42 ฿ 42
New

Metric, Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting

฿ 42 ฿ 42
New

Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting 3/8" เกลียว 19 (BSP) x 12 mm

฿ 128 ฿ 128
New

Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting 3/8" เกลียว 19 (BSP) x 10 mm

฿ 107 ฿ 107
New

Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting 3/8" เกลียว 19 (BSP) x 8 mm

฿ 96 ฿ 96
New

Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting 3/8" เกลียว 19 (BSP) x 6 mm

฿ 96 ฿ 96
New

Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting 1/4" เกลียว 19 (BSP) x 12mm

฿ 128 ฿ 128
New

Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting 1/4" เกลียว 19 (BSP) x 10 mm

฿ 107 ฿ 107
New

Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting 1/4" เกลียว 19 (BSP) x 8 mm

฿ 86 ฿ 86
New

Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting 1/4" เกลียว 19 (BSP) x 6 mm

฿ 75 ฿ 75
New

Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting 1/4" เกลียว 19 (BSP) x 4 mm

฿ 64 ฿ 64
New

Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting 1/8" เกลียว 28 (BSP) x 10 mm

฿ 91 ฿ 91
New

Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting 1/8" เกลียว 28 (BSP) x 8 mm

฿ 81 ฿ 81
New

Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting 1/8" เกลียว 28 (BSP) x 6 mm

฿ 64 ฿ 64
New

Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting 1/8" เกลียว 28 (BSP) x 4 mm

฿ 64 ฿ 64

Stainless Steel Round Head with Hex Socket Plug ปลั๊กอุดตัวหนอนรูหกเหลี่ยมประแจแอลขัน

฿ 246 ฿ 246

Stainless Steel Round Head with Hex Socket Plug ปลั๊กอุดตัวหนอนรูหกเหลี่ยมประแจแอลขัน

฿ 407 ฿ 407

Stainless Steel Round Head with Hex Socket Plug ปลั๊กอุดตัวหนอนรูหกเหลี่ยมประแจแอลขัน

฿ 193 ฿ 193

Stainless Steel Round Head with Hex Socket Plug ปลั๊กอุดตัวหนอนรูหกเหลี่ยมประแจแอลขัน

฿ 128 ฿ 128

Stainless Steel Round Head with Hex Socket Plug ปลั๊กอุดตัวหนอนรูหกเหลี่ยมประแจแอลขัน

฿ 107 ฿ 107

Stainless Steel Round Head with Hex Socket Plug ปลั๊กอุดตัวหนอนรูหกเหลี่ยมประแจแอลขัน

฿ 86 ฿ 86

Stainless Steel Round Head with Hex Socket Plug ปลั๊กอุดตัวหนอนรูหกเหลี่ยมประแจแอลขัน

฿ 70 ฿ 70
New

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1/2" (NPT) x 1/4"(BSP)

฿ 54 ฿ 54
New

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1/2" (PT) x 1/8"(BSP)

฿ 54 ฿ 54
New

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1/2" (NPT) x 3/8"(BSP)

฿ 54 ฿ 54
New

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1/2" (NPT) x 1/4"(BSP)

฿ 54 ฿ 54
New

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1/2" (NPT) x 1/4"(BSP)

฿ 54 ฿ 54
New

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1/2" (NPT) x 3/8"(BSP)

฿ 54 ฿ 54
New

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 3/8" (NPT) x 1/4"(NPT)

฿ 43 ฿ 43
New

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 3/8" (NPT) x 1/8"(NPT)

฿ 43 ฿ 43
New

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 3/8" (BSPT) x 1/4"(BSPT)

฿ 43 ฿ 43
New

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1/4" (BSPT) x 1/8"(BSPT)

฿ 32 ฿ 32
New

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 3/8" (BSPT) x 1/4"(BSPT)

฿ 43 ฿ 43
New

Male x Female Thread Reducer, Bushing Pipe 1/4" (BSPT) x 1/8"(BSPT)

฿ 32 ฿ 32

Stainless Steel Round Head with Hex Socket Plug ปลั๊กอุดตัวหนอนรูหกเหลี่ยมประแจแอลขัน

฿ 268 ฿ 268

Stainless Steel Round Head with Hex Socket Plug ปลั๊กอุดตัวหนอนรูหกเหลี่ยมประแจแอลขัน

฿ 214 ฿ 214

Stainless Steel Round Head with Hex Socket Plug ปลั๊กอุดตัวหนอนรูหกเหลี่ยมประแจแอลขัน

฿ 171 ฿ 171

Stainless Steel Round Head with Hex Socket Plug ปลั๊กอุดตัวหนอนรูหกเหลี่ยมประแจแอลขัน

฿ 171 ฿ 171

Stainless Steel Round Head with Hex Socket Plug ปลั๊กอุดตัวหนอนรูหกเหลี่ยมประแจแอลขัน

฿ 139 ฿ 139

Stainless Steel Round Head with Hex Socket Plug ปลั๊กอุดตัวหนอนรูหกเหลี่ยมประแจแอลขัน

฿ 118 ฿ 118

Stainless Steel Round Head with Hex Socket Plug ปลั๊กอุดตัวหนอนรูหกเหลี่ยมประแจแอลขัน

฿ 107 ฿ 107

Stainless Steel Round Head with Hex Socket Plug ปลั๊กอุดตัวหนอนรูหกเหลี่ยมประแจแอลขัน

฿ 86 ฿ 86

Stainless Steel Round Head with Hex Socket Plug ปลั๊กอุดตัวหนอนรูหกเหลี่ยมประแจแอลขัน

฿ 75 ฿ 75

Stainless Steel Round Head with Hex Socket Plug ปลั๊กอุดตัวหนอนรูหกเหลี่ยมประแจแอลขัน

฿ 70 ฿ 70

Stainless Steel Socket Screw Plug 1/2" NPT 14 น็อตอุดตัวหนอนเกลียวแป๊ป เกลียวท่อ

฿ 96 ฿ 96

Stainless Steel Socket Screw Plug 3/8" NPT 18 น็อตอุดตัวหนอนเกลียวแป๊ป เกลียวท่อ

฿ 64 ฿ 64

Stainless Steel Socket Screw Plug 1/4" NPT 18 น็อตอุดตัวหนอนเกลียวแป๊ป เกลียวท่อ

฿ 43 ฿ 43

Brass Socket Screw Plug 1/2" BSPT 14 น็อตอุดตัวหนอนเกลียวแป๊ป เกลียวท่อ

฿ 62 ฿ 62

Brass Socket Screw Plug 3/8" BSPT 19 น็อตอุดตัวหนอนเกลียวแป๊ป เกลียวท่อ

฿ 44 ฿ 44

Brass Socket Screw Plug 1/4" BSPT 19 น็อตอุดตัวหนอนเกลียวแป๊ป เกลียวท่อ

฿ 35 ฿ 35