ต๊าปตัวผู้เกลียวซ้าย

TAPKANSEI M6x1.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M6x1.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

New

TAPL5x0.8

ต๊าปเกลียวตัวผู้ M5x0.8 เกลียวซ้าย

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

New

TAPL1/4BSW

ต๊าปเกลียวตัวผู้ 1/4" BSW/NC - 20 เกลียวซ้าย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

New

TAPL6x1.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ M6x1.0 เกลียวซ้าย

ขายแล้ว 10 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

TAPKANSEIM8x1.25

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M8x1.25

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

New

TAPL5/16UNF

ต๊าปเกลียวตัวผู้ 5/16" UNF - 24 เกลียวซ้าย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿330 ฿330
 

 

New

TAPL305

ต๊าปเกลียวตัวผู้ M3x0.5 เกลียวซ้าย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿330 ฿330
 

 

New

TAPL1010

ต๊าปเกลียวตัวผู้ M10x1.0 เกลียวซ้าย

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿360 ฿360
 

 

TA KANSEIM10x1.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M10x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿375 ฿375
 

 

New

TAPL10x1.25Xtreme

ต๊าปเกลียวตัวผู้ M10x1.25 เกลียวซ้าย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿375 ฿375
 

 

New

TAPL1015

ต๊าปเกลียวตัวผู้ M10x1.5 เกลียวซ้าย

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿375 ฿375
 

 

New

TAPL8125

ต๊าปเกลียวตัวผู้ M8x1.25 เกลียวซ้าย

ขายแล้ว 7 ชิ้น

฿375 ฿375
 

 

New

TAPL5/16BSW

ต๊าปเกลียวตัวผู้ 5/16" BSW/NC - 18 เกลียวซ้าย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿385 ฿385
 

 

TAPKANSEIM12x1.75

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M12x1.75

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿428 ฿428
 

 

New

TAPL3/8BSWXtreme

ต๊าปเกลียวตัวผู้ 3/8" BSW - 16 เกลียวซ้าย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿428 ฿428
 

 

New

TAPL3/8NFXtreme

ต๊าปเกลียวตัวผู้ 3/8" UNF - 24 เกลียวซ้าย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿428 ฿428
 

 

TAPKANSEIM16x2.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M16x2.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

TAPKANSEIM14x2.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M14x2.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

New

TAPL1215

ต๊าปเกลียวตัวผู้ M12x1.5 เกลียวซ้าย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

New

TAPL12175

ต๊าปเกลียวตัวผู้ M12x1.75 เกลียวซ้าย

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

New

TAPL1/2BSW

ต๊าปเกลียวตัวผู้ 1/2" BSW - 12 เกลียวซ้าย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿550 ฿550
 

 

New

TAPL12125

ต๊าปเกลียวตัวผู้ M12x1.25 เกลียวซ้าย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿550 ฿550
 

 

New

TAPL1/2UNF

ต๊าปเกลียวตัวผู้ 1/2" UNF - 20 เกลียวซ้าย

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿550 ฿550
 

 

New

TAPL1/2UNC

ต๊าปเกลียวตัวผู้ 1/2" UNC - 13 เกลียวซ้าย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿550 ฿550
 

 

TAPKAIBAM6x1.0 L

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M6x1.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿589 ฿589
 

 

New

TAPL1420

ต๊าปเกลียวตัวผู้ M14x2.0 เกลียวซ้าย

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿650 ฿650
 

 

New

TAPL9/18UNFXtreme

ต๊าปเกลียวตัวผู้ 9/16" UNF - 18 เกลียวซ้าย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿728 ฿728
 

 

New

TAPL9/16UNF

ต๊าปเกลียวตัวผู้ 9/16" UNF - 18 เกลียวซ้าย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿728 ฿728
 

 

New

TAPL3/8NF

ต๊าปเกลียวตัวผู้ 3/8" UNF - 24 เกลียวซ้าย

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿760 ฿760
 

 

New

TAPL1/4NFKeiba

ต๊าปเกลียวตัวผู้ 1/4" UNF - 28 เกลียวซ้าย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿780 ฿780
 

 

TAPKAIBAM8x1.25 L

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M8x1.25

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿803 ฿803
 

 

New

TAPL161.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ M16x1.5 เกลียวซ้าย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿803 ฿803
 

 

New

TAPL5/8BSW

ต๊าปเกลียวตัวผู้ 5/8" BSW/NC - 11 เกลียวซ้าย

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿845 ฿845
 

 

New

TAPL5/8UNFXtreme

ต๊าปเกลียวตัวผู้ 5/8" UNF - 18 เกลียวซ้าย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿856 ฿856
 

 

New

TAPL1620

ต๊าปเกลียวตัวผู้ M16x2.0เกลียวซ้าย

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿856 ฿856
 

 

TAPKAIBAM10x1.5 L

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M10x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿910 ฿910
 

 

New

TAPL1825

ต๊าปเกลียวตัวผู้ M18x2.5 เกลียวซ้าย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,000 ฿1,000
 

 

New

TAPL1815

ต๊าปเกลียวตัวผู้ M18x1.5 เกลียวซ้าย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,000 ฿1,000
 

 

New

TAPL3/4BSWXtreme

ต๊าปเกลียวตัวผู้ 3/4" BSW - 10 เกลียวซ้าย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,070 ฿1,070
 

 

New

TAPL3/4UNFXtreme

ต๊าปเกลียวตัวผู้ 3/4" UNF - 16 เกลียวซ้าย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,070 ฿1,070
 

 

New

TAPL20x1.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ M20x1.5 เกลียวซ้าย

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿1,231 ฿1,231
 

 

New

TAPL2025

ต๊าปเกลียวตัวผู้ M20x2.5 เกลียวซ้าย

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿1,250 ฿1,250
 
สินค้าหมด

 

TAPKAIBAM12x1.75 L

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M12x1.75

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,338 ฿1,338
 

 

New

TAPL7/8BSWXtreme

ต๊าปเกลียวตัวผู้ 7/8" BSW - 9 เกลียวซ้าย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,338 ฿1,338
 

 

New

TAPL7/8NFXtreme

ต๊าปเกลียวตัวผู้ 7/8" UNF - 14 เกลียวซ้าย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,498 ฿1,498
 

 

New

TAPL2225

ต๊าปเกลียวตัวผู้ M22x2.5 เกลียวซ้าย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,650 ฿1,650
 

 

New

TAPL2215

ต๊าปเกลียวตัวผู้ M22x1.5 เกลียวซ้าย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,650 ฿1,650
 

 

New

TAPL1BSWXtreme

ต๊าปเกลียวตัวผู้ 1" BSW - 8 เกลียวซ้าย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,820 ฿1,820
 

 

New

TAPL1.1/8BSWXtreme

ต๊าปเกลียวตัวผู้ 1.1/8" BSW - 7 เกลียวซ้าย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,000 ฿3,000
 

 

New

TAPL1.1/4BSWXtreme

ต๊าปเกลียวตัวผู้ 1.1/4" BSW - 7 เกลียวซ้าย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,745 ฿3,745
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้