ต๊าปเกลียวตัวผู้ 1 ตัวชุด เกลียวมิล

RTAPHSSM14x0.75

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M14x0.75

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿636 ฿636
 

 

RTAPHSSM10x0.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M10x0.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿482 ฿482
 

 

TAPHSSM38x2.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M38x2.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,103 ฿3,103
 

 

TAPHSSM34x1.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M34x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,573 ฿1,573
 

 

TAPHSSM1.1x0.25

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M1.1x0.25

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

TAPHSSM2.7x0.45

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M2.7x0.45

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

TAPHSSM2.6x0.45

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M2.6x0.45

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

TAPHSSM2.3x0.45

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M2.3x0.45

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

TAPHSSM2.8x0.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M2.8x0.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

TAPHSSM2.9x0.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M2.9x0.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

TAPHSSM2.5x0.25

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M2.5x0.25

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

TAPHSSM2.2x0.45

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M2.2x0.45

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

TAPHSSM2x0.25

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M2x0.25

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

TAPHSSM1.9x0.4

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M1.9x0.4

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

TAPHSSM1.7x0.35

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M1.7x0.35

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

TAPHSSMM1.5x0.35

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M1.5x0.35

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

TAPHSSM1.4x0.3

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M1.4x0.3

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

TAPHSSM1.3x0.3

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M1.3x0.3

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

TAPHSSM1.0x0.25

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M1.0x0.25

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

TAPHSSM0.9x0.225

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M0.9x0.225

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

TAPHSSM0.8x0.2

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M0.8x0.2

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

TAPHSSM32x2.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M32x2.0

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿1,926 ฿1,926
 

 

TAPHSSM14x1.75

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M14x1.75

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿375 ฿375
 

 

TAPHSSM22x0.75

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M22x0.75

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿963 ฿963
 

 

TAPHSSM32x2.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M32x2.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,926 ฿1,926
 

 

TAPHSSM32x3.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M32x3.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,820 ฿1,820
 

 

TAPHSSM52x3.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M52x3.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4,280 ฿4,280
 

 

TAPHSSM52x1.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M52x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4,280 ฿4,280
 

 

TAPHSSM56x5.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M56x5.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿5,885 ฿5,885
 

 

TAPHSSM40x2.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M40x2.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,354 ฿2,354
 

 

TAPHSSM34x3.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M34x3.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,140 ฿2,140
 

 

TAPHSSM12x0.75

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M12x0.75

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿375 ฿375
 

 

TAPHSSM1.6x0.35

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M1.6x0.35

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

TAPHSSM1.2x0.25

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M1.2x0.25

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

TAPHSSM1.8x0.35

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M1.8x0.35

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

TAPHSSแบบ 6 ตัวชุด

ต๊าปเกลียวตัวผู้แบบ 6 ตัวชุด HAND TAPS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

HSS M28x1.5-H2

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS HSS M28x1.5-H2

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,070 ฿1,070
 

 

HSS M45x1.5-H2

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS HSS M45x1.5-H2

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,745 ฿3,745
 

 

SXT M52x2-H2

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M52x2-H2

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿5,350 ฿5,350
 

 

HSSM40x1.5H2

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND M40x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,745 ฿3,745
 

 

TAPHSSM30x3.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M30x3.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,087 ฿2,087
 

 

TAPHSSM30x1.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M30x1.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,087 ฿2,087
 

 

TAPHSSM45x1.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M45x1.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,745 ฿3,745
 

 

TAPHSSM45x2.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M45x2.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,745 ฿3,745
 

 

TAPHSSM18x1.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M18x1.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿642 ฿642
 

 

TAPHSSM30x3.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M30x3.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,564 ฿1,564
 

 

TAPHSSM26x1.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M26x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,564 ฿1,564
 

 

TAPHSSM52

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M52x5.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4,708 ฿4,708
 

 

TAPHSSM48

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M48x5.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,906 ฿3,906
 

 

TAPHSSM17x2.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M17x2.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿573 ฿573
 

 

TAPHSSM17x1.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M17x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿573 ฿573
 

 

TAPHSSM17x1.25

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M17x1.25

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿573 ฿573
 

 

TAPHSSM17x1.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M17x1.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿573 ฿573
 

 

WHJ TAPHSSM25x2.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M25x2.0

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿1,320 ฿1,320
 

 

TAPHSSM30x1.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M30x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,564 ฿1,564
 

 

TAPHSSM25x1.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M25x1.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,140 ฿2,140
 

 

TAPHSSM36x3.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M36x3.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,980 ฿1,980
 

 

TAPHSSM27x2.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M27x2.0

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿1,320 ฿1,320
 

 

TAPHSSM11x1.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M11x1.0

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿307 ฿307
 

 

TAPHSSM13x1.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M13x1.5

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿307 ฿307
 

 

TAPHSSM30x2.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M30x2.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,605 ฿1,605
 

 

TAPHSSM24x2.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M24x2.0

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿728 ฿728
 

 

TAPHSSM13x1.25

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M13x1.25

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

TAPHSSM11x1.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M11x1.5

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿314 ฿314
 

 

TAPHSSM9x1.25

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M9x1.25

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿350 ฿350
 

 

TAPHSSM42x1.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M42x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,140 ฿2,140
 

 

TAPHSSM45x3.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M45x3.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4,066 ฿4,066
 

 

TAPHSSM42x2.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M42x2.0

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿2,996 ฿2,996
 

 

TAPHSSM39x2.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M39x2.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,354 ฿2,354
 

 

TAPHSSM36x2.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M36x2.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,140 ฿2,140
 

 

TAPHSSM33x2.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M33x2.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,498 ฿1,498
 

 

TAPHSSM6x1.25

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M6x1.25

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿241 ฿241
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้