ต๊าปเกลียวตัวผู้ 1 ตัวชุด เกลียวมิล

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M30x2.0

฿ 1,605 ฿ 1,605

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M24x2.0

฿ 728 ฿ 728

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M13x1.25

฿ 407 ฿ 407

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M11x1.5

฿ 214 ฿ 214

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M9x1.25

฿ 182 ฿ 182

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M42x1.5

฿ 2,140 ฿ 2,140

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M45x3.0

฿ 4,066 ฿ 4,066

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M42x2.0

฿ 2,996 ฿ 2,996

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M39x2.0

฿ 2,354 ฿ 2,354

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M36x2.0

฿ 2,140 ฿ 2,140

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M33x2.0

฿ 1,498 ฿ 1,498

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M6x1.25

฿ 230 ฿ 230