ดอกเจาะรีมเมอร์เตเปอร์ (Taper Reamer)

New

TAPER REAMER HSS #5/16" (ขนาด 6-8 mm) ดอกริมเมอร์แบบเอียงลง แบบ Slope

฿ 1,880 ฿ 1,880
New

TAPER REAMER HSS #7/8" (ขนาด 19-23 mm) ดอกริมเมอร์แบบเอียงลง แบบ Slope

฿ 6,000 ฿ 6,000
New

TAPER REAMER HSS #13/32" (ขนาด 7-10 mm) ดอกริมเมอร์แบบเอียงลง แบบ Slope

฿ 1,980 ฿ 1,980
New

TAPER REAMER HSS#11/32" (ขนาด 6-8 mm) ดอกริมเมอร์แบบเอียงลง แบบ Slope

฿ 1,880 ฿ 1,880
New

TAPER REAMER HSS #9/32" (ขนาด 5-7 mm) ดอกริมเมอร์แบบเอียงลง แบบ Slope

฿ 1,780 ฿ 1,780
New

TAPER REAMER HSS #8 (ขนาด 10-12 mm) ดอกริมเมอร์แบบเอียงลง แบบ Slope

฿ 2,750 ฿ 2,750
New

TAPER REAMER HSS #10 (ขนาด 14-18 mm) ดอกริมเมอร์แบบเอียงลง แบบ Slope

฿ 4,180 ฿ 4,180
New

TAPER REAMER HSS #7 (ขนาด 7-9 mm) ดอกริมเมอร์แบบเอียงลง แบบ Slope

฿ 1,980 ฿ 1,980