ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม เกลียวหุน DIES

DIES1"NPT11.5

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 1" เกลียว 11.5 (NPT) DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿856 ฿856
 

 

DIES1"UNC-8HTD

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 1" เกลียว 8 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿910 ฿910
 

 

DIES1"(BSW/UNC)-8KEIBA

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 1" เกลียว 8 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿910 ฿910
 

 

DIES1.1/16"UNC8

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 1.1/16" เกลียว 8 (UNC) DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,712 ฿1,712
 

 

DIES1.1/2"NPT11.5

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 1.1/2" เกลียว 11.5 (NPT) DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,926 ฿1,926
 

 

DIES1.1/2"UNC8

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 1.1/2" เกลียว 8 (UNC) DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,926 ฿1,926
 

 

DIES1.1/4"NPT11.5

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 1.1/4" เกลียว 11.5 (NPT) DIES TAP

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿1,284 ฿1,284
 

 

DIES1.1/4"UNC8

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 1.1/4" เกลียว 8 (UNC) DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,500 ฿1,500
 

 

DIES1.1/8"UNC8

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 1.1/8" เกลียว 8 (UNC) DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,284 ฿1,284
 

 

DIES1.1/8" UNC8

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 1.1/8" เกลียว 8 (UNC) DIES TAP

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿1,070 ฿1,070
 

 

DIES1/2(BSW-12HTD

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 1/2" เกลียว 12 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿621 ฿621
 

 

DIES1/2UNC-12

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 1/2" เกลียว 12 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

DIES1/2NC-13Kugel

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 1/2" เกลียว 13 DIES TAP

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

DIES1/2UNF-20HTD

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 1/2" เกลียว 20 DIES TAP

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿589 ฿589
 

 

DIES1/2UNF-28

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 1/2" เกลียว 28 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

DIES1/2BSP14APEX

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 1/2 เกลียว 14 (BSP) DIES ต๊าปตัวเมีย ต๊าปกลม

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿428 ฿428
 

 

DIES1/4BSPF-19Kugel

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 1/4" เกลียว 19 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

DIES1/4(UNF)-28HTD

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 1/4" เกลียว 28 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

DIES1/4-18 NPT APEX

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 1/4 เกลียว 18 (NPT) DIES ต๊าปตัวเมีย ต๊าปกลม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

DIES1/4-19BSP14APEX

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 1/4 เกลียว 19 (BSP) DIES ต๊าปตัวเมีย ต๊าปกลม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿215 ฿215
 

 

DIES1/4UNC-20KUGEL

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 1/4" เกลียว 20 DIES TAP

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿129 ฿129
 

 

DIES1/4"(UNF)-28KEIBA

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 1/4" เกลียว 28 DIES TAP

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿445 ฿445
 

 

DIES15/16"UNC8

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 15/16" เกลียว 8 (UNC) DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,712 ฿1,712
 

 

DIES2"NPT11.5

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 2" เกลียว 11.5 (NPT) DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,000 ฿3,000
 

 

DIES3/4UNC-10HTD

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 3/4" เกลียว 10 DIES TAP

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿621 ฿621
 

 

DIES3/4UNC-16HTD

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 3/4" เกลียว 16 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿589 ฿589
 

 

DIES3/4UNC-10KUGEL

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 3/4" เกลียว 10 DIES TAP

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

DIES3/8BSW-16APEX

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 3/8" เกลียว 16 DIES TAP

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿128 ฿128
 

 

DIES3/8BSW-16KUGEL

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 3/8" เกลียว 16 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿128 ฿128
 

 

DIES3/8BSW-16WARRIOR

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 3/8" เกลียว 16 DIES TAP

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿289 ฿289
 

 

DIES3/8(BSW/UNC)-16HTD

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 3/8" เกลียว 16 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿589 ฿589
 

 

DIES3/8(BSW/UNC)-16KEIBA

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 3/8" เกลียว 16 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿642 ฿642
 

 

DIES3/8UNF-24APEX

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 3/8" เกลียว 24 DIES TAP

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿128 ฿128
 

 

DIES3/8(UNF)-24HTD

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 3/8" เกลียว 24 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿589 ฿589
 

 

DIES3/8(UNEF)-32KEIBA

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 3/8" เกลียว 32 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,070 ฿1,070
 

 

DIES3/8-18 NPT APEX

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 3/8" เกลียว 18 (NPT) DIES ต๊าปตัวเมีย ต๊าปกลม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

DIES3/8-19BSP14APEX

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 3/8 เกลียว 19 (BSP) DIES ต๊าปตัวเมีย ต๊าปกลม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿215 ฿215
 

 

DIES5/816BSW/NC-18KUGEL

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 5/16" เกลียว 18 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿129 ฿129
 

 

DIES5/16UNC-18HTD

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 5/16" เกลียว 18 DIES TAP

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

DIES5/16(UNF)-24KEIBA

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 5/16" เกลียว 24 DIES TAP

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿468 ฿468
 

 

DIES5/8UNC-11HTD

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 5/8 เกลียว 11 DIES TAP

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿590 ฿590
 

 

DIES5/8UNC-18HTD

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 5/8" เกลียว 18 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿589 ฿589
 

 

DIES7/16(NC)-14HTD

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 7/16" เกลียว 14 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿589 ฿589
 

 

DIES7/16(UNF)-20HTD

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 7/16" เกลียว 20 DIES TAP

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿589 ฿589
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้