ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม เกลียวหุน DIES

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 1/4" เกลียว 19 DIES TAP

฿ 214 ฿ 214

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 3/8" เกลียว 24 DIES TAP

฿ 535 ฿ 535

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 7/16" เกลียว 20 DIES TAP

฿ 535 ฿ 535

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 7/16" เกลียว 14 DIES TAP

฿ 535 ฿ 535

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 3/8" เกลียว 32 DIES TAP

฿ 0 ฿ 0

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 3/8" เกลียว 16 DIES TAP

฿ 289 ฿ 289

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 3/8" เกลียว 16 DIES TAP

฿ 128 ฿ 128

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 3/8" เกลียว 16 DIES TAP

฿ 128 ฿ 128

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 3/8" เกลียว 16 DIES TAP

฿ 0 ฿ 0

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 3/8" เกลียว 16 DIES TAP

฿ 535 ฿ 535

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 1/2" เกลียว 28 DIES TAP

฿ 535 ฿ 535

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 1/2" เกลียว 12 DIES TAP

฿ 535 ฿ 535

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 1/2" เกลียว 12 DIES TAP

฿ 535 ฿ 535

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 1/2" เกลียว 20 DIES TAP

฿ 535 ฿ 535

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 1/2" เกลียว 13 DIES TAP

฿ 193 ฿ 193

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 3/4" เกลียว 10 DIES TAP

฿ 621 ฿ 621

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 3/4" เกลียว 16 DIES TAP

฿ 515 ฿ 515

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 5/8" เกลียว 18 DIES TAP

฿ 515 ฿ 515

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 5/8 เกลียว 11 DIES TAP

฿ 590 ฿ 590

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 3/8 เกลียว 19 (BSP) DIES ต๊าปตัวเมีย ต๊าปกลม

฿ 215 ฿ 215

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 1/4 เกลียว 19 (BSP) DIES ต๊าปตัวเมีย ต๊าปกลม

฿ 215 ฿ 215

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 1/2 เกลียว 14 (BSP) DIES ต๊าปตัวเมีย ต๊าปกลม

฿ 428 ฿ 428