ดอกเอ็นมิลไฮสปีดผสมโคบอลท์ (Endmill HSSCo8)

EC4FYGHSS35mm

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีดโคบอลท์ Endmill High Speed Steel Cobalt 8% YG 4 ฟัน 35 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿5,500 ฿5,500
 

 

EC4FYGHSS32mm

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีดโคบอลท์ Endmill High Speed Steel Cobalt 8% YG 4 ฟัน 32 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,210 ฿3,210
 

 

EC4FYGHSS28mm

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีดโคบอลท์ Endmill High Speed Steel Cobalt 8% YG 4 ฟัน 28 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,860 ฿2,860
 

 

EC4FYGHSS27mm

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีดโคบอลท์ Endmill High Speed Steel Cobalt 8% YG 4 ฟัน 27 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,675 ฿2,675
 

 

EC4FYGHSS26mm

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีดโคบอลท์ Endmill High Speed Steel Cobalt 8% YG 4 ฟัน 26 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,354 ฿2,354
 

 

EC4FYGHSS23mm

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีดโคบอลท์ Endmill High Speed Steel Cobalt 8% YG 4 ฟัน 23 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,926 ฿1,926
 

 

EC4FKUGELHSS26mm

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีดโคบอลท์ Endmill High Speed Steel Cobalt 8% KUGEL 4 ฟัน 26 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,712 ฿1,712
 

 

EC4FYGHSS 16mm คมกัดยาวพิเศษ

Endmill High Speed Steel Cobalt 8% YG 4 ฟัน 16 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,498 ฿1,498
 

 

EC4FYGHSS20mm

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีดโคบอลท์ Endmill High Speed Steel Cobalt 8% YG 4 ฟัน 20 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,391 ฿1,391
 

 

EC4FYGHSS 18mm คมกัดยาวพิเศษ

Endmill High Speed Steel Cobalt 8% YG 4 ฟัน 18 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,284 ฿1,284
 

 

EC4FYGHSS19mm

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีดโคบอลท์ Endmill High Speed Steel Cobalt 8% YG 4 ฟัน 19 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,150 ฿1,150
 

 

EC4FYGHSS18mm

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีดโคบอลท์ Endmill High Speed Steel Cobalt 8% YG 4 ฟัน 18 mm

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿1,070 ฿1,070
 

 

EC4FYGHSS17mm

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีดโคบอลท์ Endmill High Speed Steel Cobalt 8% YG 4 ฟัน 17 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,070 ฿1,070
 

 

EC4FKugelHSS20mm

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีดโคบอลท์ Endmill High Speed Steel Cobalt 8% Kugel 4 ฟัน 16 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,017 ฿1,017
 

 

EC4FYGHSS 13mm คมกัดยาวพิเศษ

Endmill High Speed Steel Cobalt 8% YG 4 ฟัน 13 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,016 ฿1,016
 

 

EC4FYGHSS 12mm คมกัดยาวพิเศษ

Endmill High Speed Steel Cobalt 8% YG 4 ฟัน 12 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿954 ฿954
 

 

EC4FYGHSS 11mm คมกัดยาวพิเศษ

Endmill High Speed Steel Cobalt 8% YG 4 ฟัน 11 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿945 ฿945
 

 

EC4FYGHSS16mm

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีดโคบอลท์ Endmill High Speed Steel Cobalt 8% YG 4 ฟัน 16 mm

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿942 ฿942
 

 

EC4FYGHSS15mm

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีดโคบอลท์ Endmill High Speed Steel Cobalt 8% YG 4 ฟัน 15 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿942 ฿942
 

 

EC4FYGHSS 2.5 mm

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีดโคบอลท์ Endmill High Speed Steel Cobalt 8% YG 4 ฟัน 2.5 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿803 ฿803
 

 

EC4FYGHSS 3.5 mm

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีดโคบอลท์ Endmill High Speed Steel Cobalt 8% YG 4 ฟัน 3.5 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿803 ฿803
 

 

EC4FYGHSS14mm

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีดโคบอลท์ Endmill High Speed Steel Cobalt 8% YG 4 ฟัน 14 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿803 ฿803
 

 

EC4FYGHSS13mm

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีดโคบอลท์ Endmill High Speed Steel Cobalt 8% YG 4 ฟัน 13 mm

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿803 ฿803
 

 

EC4FKugelHSS16mm

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีดโคบอลท์ Endmill High Speed Steel Cobalt 8% Kugel 4 ฟัน 16 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿749 ฿749
 

 

EC4FYGHSS11mm

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีดโคบอลท์ Endmill High Speed Steel Cobalt 8% YG 4 ฟัน 11 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿590 ฿590
 

 

EC4FYGHSS 8mm คมกัดยาวพิเศษ

Endmill High Speed Steel Cobalt 8% YG 4 ฟัน 8 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿589 ฿589
 

 

EC4FYGHSS 7mm คมกัดยาวพิเศษ

Endmill High Speed Steel Cobalt 8% YG 4 ฟัน 7 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿589 ฿589
 

 

EC4FYGHSS12mm

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีดโคบอลท์ Endmill High Speed Steel Cobalt 8% YG 4 ฟัน 12 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿589 ฿589
 

 

EC4FKugelHSS13mm

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีดโคบอลท์ Endmill High Speed Steel Cobalt 8% Kugel 4 ฟัน 10 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿471 ฿471
 

 

EC4FYGHSS1mm

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีดโคบอลท์ Endmill High Speed Steel Cobalt 8% YG 4 ฟัน 1 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿471 ฿471
 

 

EC4FYGHSS10mm

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีดโคบอลท์ Endmill High Speed Steel Cobalt 8% YG 4 ฟัน 10 mm

ขายแล้ว 6 ชิ้น

฿428 ฿428
 

 

EC4FYGHSS8mm

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีดโคบอลท์ Endmill High Speed Steel Cobalt 8% YG 4 ฟัน 8 mm

ขายแล้ว 5 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

EC4FKugelHSS8mm

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีดโคบอลท์ Endmill High Speed Steel Cobalt 8% Kugel 4 ฟัน 8 mm

ขายแล้ว 7 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

EC4FYGHSS9mm

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีดโคบอลท์ Endmill High Speed Steel Cobalt 8% YG 4 ฟัน 9 mm

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿400 ฿400
 

 

EC4FYGHSS7mm

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีดโคบอลท์ Endmill High Speed Steel Cobalt 8% YG 4 ฟัน 7 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿375 ฿375
 

 

EC4FKugelHSS12mm

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีดโคบอลท์ Endmill High Speed Steel Cobalt 8% Kugel 4 ฟัน 12 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿343 ฿343
 

 

EC4FYGHSS6mm

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีดโคบอลท์ Endmill High Speed Steel Cobalt 8% YG 4 ฟัน 6 mm

ขายแล้ว 6 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

EC4FYGHSS5mm

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีดโคบอลท์ Endmill High Speed Steel Cobalt 8% YG 4 ฟัน 5 mm

ขายแล้ว 5 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

EC4FKugelHSS10mm

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีดโคบอลท์ Endmill High Speed Steel Cobalt 8% Kugel 4 ฟัน 10 mm

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

EC4FYGHSS4mm

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีดโคบอลท์ Endmill High Speed Steel Cobalt 8% YG 4 ฟัน 4 mm

ขายแล้ว 5 ชิ้น

฿299.60 ฿299.60
 

 

EC4FYGHSS3mm

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีดโคบอลท์ Endmill High Speed Steel Cobalt 8% YG 4 ฟัน 3 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

EC4FKugelHSS6mm

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีดโคบอลท์ Endmill High Speed Steel Cobalt 8% Kugel 4 ฟัน 6 mm

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

EC4FKugelHSS4mm

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีดโคบอลท์ Endmill High Speed Steel Cobalt 8% Kugel 4 ฟัน 4 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

EC4FKugelHSS7mm

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีดโคบอลท์ Endmill High Speed Steel Cobalt 8% Kugel 4 ฟัน 7 mm

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿210 ฿210
 

 

EC4FKugelHSS3mm

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีดโคบอลท์ Endmill High Speed Steel Cobalt 8% Kugel 4 ฟัน 3 mm

ขายแล้ว 5 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

EC4FKugelHSS5mm

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีดโคบอลท์ Endmill High Speed Steel Cobalt 8% Kugel 4 ฟัน 5 mm

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿172 ฿172
 

 

EC4FKugelHSS2mm

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีดโคบอลท์ Endmill High Speed Steel Cobalt 8% Kugel 4 ฟัน 2 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿165 ฿165
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้