ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ Endmill Carbide

ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Endmill Carbide Kugel 4 ฟัน 12 mm

฿ 1,819 ฿ 1,819

ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Endmill Carbide Kugel 4 ฟัน 10 mm

฿ 1,250 ฿ 1,250

ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Endmill Carbide Kugel 4 ฟัน 8 mm

฿ 820 ฿ 820

ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Endmill Carbide Kugel 4 ฟัน 6 mm

฿ 570 ฿ 570

ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Endmill Carbide Kugel 4 ฟัน 5 mm

฿ 570 ฿ 570

ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Endmill Carbide Kugel 4 ฟัน 3 mm

฿ 400 ฿ 400

ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Endmill Carbide Kugel 4 ฟัน 2 mm

฿ 400 ฿ 400

ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Endmill Carbide Kugel 4 ฟัน 4 mm

฿ 420 ฿ 420