ดายเกลียวลูกต๊าปกลมเกลียวซ้าย LEFT-HANDED THREAD DIES

ดายเกลียวเกลียวซ้าย-ลูกต๊าปกลมเกลียวซ้าย 1/2 BSW เกลียว 12 LEFT-HANDED THREAD DIES

฿ 390 ฿ 390

ดายเกลียวเกลียวซ้าย-ลูกต๊าปกลมเกลียวซ้าย 1/2 BSW เกลียว 12 LEFT-HANDED THREAD DIES

฿ 1,050 ฿ 1,050

ดายเกลียวเกลียวซ้าย-ลูกต๊าปกลมเกลียวซ้าย 1/2 UNC เกลียว 13 LEFT-HANDED THREAD DIES

฿ 390 ฿ 390

ดายเกลียวเกลียวซ้าย-ลูกต๊าปกลมเกลียวซ้าย 1/4 BSW/NC เกลียว 20 LEFT-HANDED THREAD DIES

฿ 260 ฿ 260

ดายเกลียวเกลียวซ้าย-ลูกต๊าปกลมเกลียวซ้าย 3/4" BSW/NC เกลียว 10 LEFT-HANDED THREAD DIES

฿ 550 ฿ 550

ดายเกลียวเกลียวซ้าย-ลูกต๊าปกลมเกลียวซ้าย 3/8 BSW/NC เกลียว 16 LEFT-HANDED THREAD DIES

฿ 390 ฿ 390

ดายเกลียวเกลียวซ้าย-ลูกต๊าปกลมเกลียวซ้าย 5/16 BSW/NC เกลียว 18 LEFT-HANDED THREAD DIES

฿ 260 ฿ 260

ดายเกลียวเกลียวซ้าย-ลูกต๊าปกลมเกลียวซ้าย 5/8 BSW/NC เกลียว 11 LEFT-HANDED THREAD DIES

฿ 550 ฿ 550

ดายเกลียวเกลียวซ้าย-ลูกต๊าปกลมเกลียวซ้าย 7/16 BSW/NC เกลียว 14 LEFT-HANDED THREAD DIES

฿ 390 ฿ 390

ดายเกลียวเกลียวซ้าย-ลูกต๊าปกลมเกลียวซ้าย M10x1.5 LEFT-HANDED THREAD DIES

฿ 270 ฿ 270

ดายเกลียวเกลียวซ้าย-ลูกต๊าปกลมเกลียวซ้าย M12x1.75 LEFT-HANDED THREAD DIES

฿ 400 ฿ 400

ดายเกลียวเกลียวซ้าย-ลูกต๊าปกลมเกลียวซ้าย M14x2.0 LEFT-HANDED THREAD DIES

฿ 535 ฿ 535

ดายเกลียวเกลียวซ้าย-ลูกต๊าปกลมเกลียวซ้าย M16x2.0 LEFT-HANDED THREAD DIES

฿ 535 ฿ 535

ดายเกลียวเกลียวซ้าย-ลูกต๊าปกลมเกลียวซ้าย M16x2.0 LEFT-HANDED THREAD DIES

฿ 535 ฿ 535

ดายเกลียวเกลียวซ้าย-ลูกต๊าปกลมเกลียวซ้าย M20x1.5 LEFT-HANDED THREAD DIES

฿ 720 ฿ 720

ดายเกลียวเกลียวซ้าย-ลูกต๊าปกลมเกลียวซ้าย M20x2.5 LEFT-HANDED THREAD DIES

฿ 720 ฿ 720

ดายเกลียวเกลียวซ้าย-ลูกต๊าปกลมเกลียวซ้าย M6x1.0 LEFT-HANDED THREAD DIES

฿ 260 ฿ 260

ดายเกลียวเกลียวซ้าย-ลูกต๊าปกลมเกลียวซ้าย M8x1.25 LEFT-HANDED THREAD DIES

฿ 290 ฿ 290