ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม DIES

DIESM10x1.0HTD

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M10x1.0 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

DIESM10x1.0KEIBA

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M10x1.0 DIES TAP

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿406 ฿406
 

 

DIESM10x1.25HTD

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M10x1.25 DIES TAP

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿589 ฿589
 

 

DIESM10x1.25KENSEI

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M10x1.25 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿135 ฿135
 

 

DIESM10x1.25KUGEL

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M10x1.25 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿128 ฿128
 

 

DIESM10x1.25Xtreme

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M10x1.25 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

DIESM10x1.5HTD

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M10x1.5 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿621 ฿621
 

 

DIESM10x1.5KUGEL

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M10x1.5 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿130 ฿130
 

 

DIESM10x1.75KEIBA

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M10x1.75 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿500 ฿500
 

 

DIESM12x1.0KEIBA

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M12x1.0 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿749 ฿749
 

 

DIESM12x1.25APEX

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M12x1.25 DIES ต๊าปตัวเมีย ต๊าปกลม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

DIESM12x1.25KUGEL

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M12x1.25 DIES TAP

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

DIESM12x1.5HTD

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M12x1.5 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿589 ฿589
 

 

DIESM12x1.5KEIBA

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M12x1.5 DIES TAP

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿642 ฿642
 

 

DIESM12x1.5KUGEL

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M12x1.5 DIES TAP

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

DIESM12x1.75KUGEL

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M12x1.75 DIES TAP

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

DIESM12x1.75TS

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M12x1.75 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

DIESM13x1.5Xtreme

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M13x1.5 DIES ต๊าปตัวเมีย ต๊าปกลม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

DIESM14x1.0HTD

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M14x1.0 DIES TAP

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿749 ฿749
 

 

DIESM14x1.0KEIBA

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M14x1.0 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿856 ฿856
 

 

DIESM14x1.0 เกลียวซ้าย

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M14x1.0 เกลียวซ้าย DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿375 ฿375
 

 

DIESM14x1.25APEX

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M14x1.25 DIES ต๊าปตัวเมีย ต๊าปกลม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

DIESM14x1.25PHOENIX

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M14x1.25 DIES TAP

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

DIESM14x1.5HTD

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M14x1.5 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿589 ฿589
 

 

DIESM14x1.5KUGEL

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M14x1.5 DIES TAP

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

DIESM14x2.0HTD

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M14x2.0 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿589 ฿589
 

 

DIESM14x2.0KUGEL

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M14x2.0 DIES TAP

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

DIESM15x1.0

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M15x1.0 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿756 ฿756
 

 

DIESM15x1.5

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M15x1.5 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,070 ฿1,070
 

 

DIESM16x1.0KEIBA

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M16x1.0 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿856 ฿856
 

 

DIES M16x1.0Xtreme

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M16x1.0 DIES ต๊าปตัวเมีย ต๊าปกลม

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

DIESM16x1.0Xtreme

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M16x1.0 DIES ต๊าปตัวเมีย ต๊าปกลม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

DIESM16x1.5KUGEL

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M16x1.5 DIES TAP

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

DIESM16x2.0HTD

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M16x2.0 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿622 ฿622
 

 

DIESM16x2.0KUGEL

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M16x2.0 DIES TAP

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

DIESM18x1.0KEIBA

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M18x1.0 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿856 ฿856
 

 

DIESM18x1.5Apex

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M18x1.5 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

DIESM18x1.5KEIBA

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M18x1.5 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

DIESM18x2.5Apex

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M18x2.5 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

DIESM18x2.5HTD

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M18x2.5 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿589 ฿589
 

 

DIESM2.5x0.45KEIBA

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M2.5x0.45 DIES TAP

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿406 ฿406
 

 

DIESM20x1.5APEX

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M20x1.5 DIES ต๊าปตัวเมีย ต๊าปกลม

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

DIESM20x1.5KEIBA

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M20x1.5 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,015 ฿1,015
 

 

DIESM20x1.5KEIBA

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M20x1.5 DIES TAP

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿589 ฿589
 

 

DIESM20x2.0HTD

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M20x2.0 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿865 ฿865
 

 

DIESM20x2.0KEIBA

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M20x2.0 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿642 ฿642
 

 

DIESM20x2.5APEX

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M20x2.5 DIES ต๊าปตัวเมีย ต๊าปกลม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

DIESM20x2.5HTD

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M20x2.5 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿589 ฿589
 

 

DIESM20x2.5KEIBA

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M20x2.5 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

DIESM21x1.5KEIBA

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M21x1.5 DIES TAP

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿1,018 ฿1,018
 

 

DIESM21x1.5

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M21x1.5 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿514 ฿514
 

 

DIESM22x0.75

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M22x0.75 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿963 ฿963
 

 

DIES M22x1.5 APEX

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M22x1.5 DIES ต๊าปตัวเมีย ต๊าปกลม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

DIESM22x1.5HTD

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M22x1.5 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿642 ฿642
 

 

DIESM22x1.5 KEIBA

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M22x1.5 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,391 ฿1,391
 

 

DIESM22x2.5APEX

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M22x2.5 DIES ต๊าปตัวเมีย ต๊าปกลม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿365 ฿365
 

 

DIESM22x2.5HTD

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M22x2.5 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿865 ฿865
 

 

DIESM24x1.5HTD

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M24x1.5 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿910 ฿910
 

 

DIESM24x3.0APEX

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M24x3.0 DIES ต๊าปตัวเมีย ต๊าปกลม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

DIESM24x3.0HTD

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M24x3.0 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿910 ฿910
 

 

DIESMM27x3.0ABPCO

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M27x3.0 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿748 ฿748
 

 

DIESM2x0.4KEIBA

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M2x0.4 DIES TAP

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿406 ฿406
 

 

DIESM2x0.45KEIBA

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M2x0.45 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿406 ฿406
 

 

DIESM30x1.5

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M30x1.5 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,070 ฿1,070
 

 

DIESM30x2.0

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M30x2.0 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,070 ฿1,070
 

 

DIESMM30x3.5ABPCO

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M30x3.5 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,605 ฿1,605
 
สินค้าหมด

 

DIES M30x3.5

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M30x3.5 HSS DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,605 ฿1,605
 

 

DIESM36x1.5 เกลียวซ้าย

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M36x1.5 เกลียวซ้าย DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,400 ฿1,400
 

 

DIESM3x0.5KEIBA

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M3x0.5 DIES ต๊าปตัวเมีย ต๊าปกลม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿380 ฿380
 

 

DIESM3x0.5KUGEL

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M3x0.5 DIES ต๊าปตัวเมีย

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿125 ฿125
 

 

DIESM42x1.5

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M42x1.5 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,712 ฿1,712
 

 

DIESM45x4.5

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M45x4.5 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,140 ฿2,140
 

 

DIESM48x5.0

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M48x5.0 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,745 ฿3,745
 

 

DIESM4x0.7HTD

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M4x0.7 DIES ต๊าปตัวเมีย ต๊าปกลม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿589 ฿589
 

 

DIESM4x0.7KEIBA

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M4x0.7 DIES ต๊าปตัวเมีย ต๊าปกลม

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿380 ฿380
 

 

DIESM50x2.0

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M50x2.0 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,612 ฿3,612
 

 

DIESM55x2.0

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M55x2.0 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,782 ฿2,782
 

 

DIESM5x0.8Kugel

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M5x0.8 DIES ต๊าปตัวเมีย ต๊าปกลม

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿125 ฿125
 

 

DIESM6x0.75KEIBA

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M6x0.75 DIES ต๊าปตัวเมีย ต๊าปกลม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

DIESM6x1.0HTD

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M6x1.0 DIES ต๊าปตัวเมีย ต๊าปกลม

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿589 ฿589
 

 

DIESM6x1.0KUGEL

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M6x1.0 DIES ต๊าปตัวเมีย ต๊าปกลม

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿130 ฿130
 

 

DIESM8x0.75KEIBA

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M8x0.75 DIES ต๊าปตัวเมีย ต๊าปกลม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿513 ฿513
 

 

DIESM8x1.0KEIBA

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M8x1.0 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

DIESM8x1.25Apex

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M8x1.25 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿129 ฿129
 

 

DIESM8x1.25HTD

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M8x1.25 DIES TAP

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿589 ฿589
 

 

DIESM8x1.25KUGEL

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M8x1.25 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿130 ฿130
 

 

DIESM8x1.25

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M8x1.25 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿125 ฿125
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้