ดอกสว่านยาวพิเศษ HSS

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 5.0 mm

฿ 420 ฿ 420

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 7.5 mm

฿ 550 ฿ 550

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 10 mm

฿ 1,650 ฿ 1,650

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 10 mm

฿ 1,100 ฿ 1,100

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 9 mm

฿ 1,315 ฿ 1,315

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 8 mm

฿ 1,115 ฿ 1,115

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 8 mm

฿ 850 ฿ 850

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 7 mm

฿ 920 ฿ 920

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 7 mm

฿ 790 ฿ 790

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 6 mm

฿ 1,050 ฿ 1,050

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 5.5 mm

฿ 190 ฿ 190

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 5 mm

฿ 535 ฿ 535

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 5 mm

฿ 465 ฿ 465

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 3 mm

฿ 395 ฿ 395

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 9.5 mm

฿ 580 ฿ 580

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 8 mm

฿ 995 ฿ 995

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 5.5 mm

฿ 795 ฿ 795

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 13 mm

฿ 1,200 ฿ 1,200

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 12.5 mm

฿ 1,500 ฿ 1,500

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 12 mm

฿ 1,500 ฿ 1,500

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 11 mm

฿ 1,215 ฿ 1,215

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 11 mm

฿ 865 ฿ 865

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 10.5 mm

฿ 1,215 ฿ 1,215

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 10.5 mm

฿ 765 ฿ 765

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 10.1 mm

฿ 1,000 ฿ 1,000

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 10.0 mm

฿ 665 ฿ 665

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 9.5 mm

฿ 920 ฿ 920

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 9.5 mm

฿ 720 ฿ 720

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 9.5 mm

฿ 820 ฿ 820

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 9 mm

฿ 820 ฿ 820

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 8.5 mm

฿ 720 ฿ 720

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 6 mm

฿ 570 ฿ 570

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 6 mm

฿ 460 ฿ 460

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 8.0 mm

฿ 390 ฿ 390

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 7.5 mm

฿ 749 ฿ 749

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 7 mm

฿ 535 ฿ 535

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 6.5 mm

฿ 490 ฿ 490

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 5.0 mm

฿ 420 ฿ 420

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 9.0 mm

฿ 749 ฿ 749

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 9.0 mm

฿ 550 ฿ 550

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 9.0 mm

฿ 400 ฿ 400

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 7.0 mm

฿ 450 ฿ 450

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 7.0 mm

฿ 350 ฿ 350

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 6.8 mm

฿ 350 ฿ 350

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 6.0 mm

฿ 320 ฿ 320

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 6.0 mm

฿ 260 ฿ 260

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 5.0 mm

฿ 246 ฿ 246

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 5.0 mm

฿ 300 ฿ 300

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 4.2 mm

฿ 360 ฿ 360

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 3.5 mm

฿ 200 ฿ 200

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 3.5 mm

฿ 185 ฿ 185

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 3.3 mm

฿ 185 ฿ 185

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 2.8 mm

฿ 350 ฿ 350

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 2.0 mm

฿ 200 ฿ 200

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 2.0 mm

฿ 185 ฿ 185

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 5.5 mm

฿ 482 ฿ 482

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 3.5 mm

฿ 300 ฿ 300

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 7.0 mm

฿ 335 ฿ 335

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 6.0 mm

฿ 265 ฿ 265

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 10 mm

฿ 550 ฿ 550

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 8.5 mm

฿ 380 ฿ 380

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 8.0 mm

฿ 350 ฿ 350

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 7.5 mm

฿ 330 ฿ 330

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 6.5 mm

฿ 300 ฿ 300

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 5.0 mm

฿ 300 ฿ 300

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 5.0 mm.

฿ 214 ฿ 214

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 3/16"

฿ 170 ฿ 170

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 4.5 มิล

฿ 150 ฿ 150

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 4.0 มิล

฿ 352 ฿ 352

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 3.0 มิล

฿ 450 ฿ 450

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 3.0 มิล

฿ 300 ฿ 300

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 3.0 มิล

฿ 160 ฿ 160

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 2.5 มิล

฿ 230 ฿ 230

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 2.5 มิล

฿ 160 ฿ 160

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 2.0 มิล

฿ 150 ฿ 150
New

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 1.5 มิล

฿ 140 ฿ 140
New

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 1 มิล

฿ 120 ฿ 120