ดอกสว่านยาวพิเศษ HSS

DYG10.5x200x250

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 10.5 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,017 ฿1,017
 

 

HSS 8.0x400x500

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSSCo 8.0 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,461 ฿2,461
 

 

HSS 8.0x300x400

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSSCo 8.0 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,712 ฿1,712
 

 

HSS 3.5x150x200

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 3.5 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿482 ฿482
 

 

DYG10.0x200x300

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 10.0 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,070 ฿1,070
 

 

DHSS 14x180x300

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 14 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,568 ฿2,568
 

 

DAWYCK3.5x110x160

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 3.5 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

DYG3.0x100x150

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 3 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿199 ฿199
 

 

D4x220x300

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 4 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿696 ฿696
 

 

DYG5x220x300

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 3 mm

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿856 ฿856
 

 

DYG4x220x300

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 3 mm

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿749 ฿749
 

 

DYG3x220x300

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 3 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿749 ฿749
 

 

DFE5x180x250

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 5 mm

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿749 ฿749
 

 

DFE4x180x250

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 4 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿642 ฿642
 

 

DFE3x180x250

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 3 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿584 ฿584
 

 

DFE16x230x300

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 16.0 มิล Code PHS

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿2,200 ฿2,200
 

 

DFE20x400x500

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 20.0 มิล Code PHS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4,700 ฿4,700
 

 

DFE20x300x400

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 20.0 มิล Code PHS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,930 ฿3,930
 

 

DFE18x400x500

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 18.0 มิล Code PHS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4,270 ฿4,270
 

 

DFE18x295x400

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 18.0 มิล Code PHS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,600 ฿3,600
 

 

DFE16x380x500

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 16.0 มิล Code PHS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,950 ฿3,950
 

 

DFE16x300x400

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 16.0 มิล Code PHS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,480 ฿3,480
 

 

DFE15x355x500

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 15.0 มิล Code PHS

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿3,080 ฿3,080
 

 

DFE14x380x500

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 14.0 มิล Code PHS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,800 ฿2,800
 

 

DFE14x300x400

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 14.0 มิล Code PHS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,450 ฿2,450
 

 

DFE13x375x500

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 13.0 มิล Code PHS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,650 ฿2,650
 

 

DYG5.0x200x250

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 5.0 mm

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿469 ฿469
 

 

DYG7.5x200x250

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 7.5 mm

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿578 ฿578
 

 

DKBC10x150x300

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 10 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,650 ฿1,650
 

 

DKBC10x130x250

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 10 mm

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿1,284 ฿1,284
 

 

DKBC9x150x300

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 9 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,315 ฿1,315
 

 

DKBC8x150x300

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 8 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,391 ฿1,391
 

 

DKBC8x130x250

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 8 mm

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿887 ฿887
 

 

DKBC7x150x300

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 7 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿963 ฿963
 

 

DKBC7x130x250

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 7 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿863 ฿863
 

 

DKBC6x150x300

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 6 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,120 ฿1,120
 

 

DOSB5.5x90x140

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 5.5 mm

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

DKBC5x100x200

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 5 mm

ขายแล้ว 7 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

DKBC5x90x150

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 5 mm

ขายแล้ว 16 ชิ้น

฿487 ฿487
 

 

DKBC3x100x200

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 3 mm

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿428 ฿428
 

 

DFE9.5x110x170

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 9.5 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿642 ฿642
 

 

DFE8x200x250

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 8 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,070 ฿1,070
 

 

DFE5.5x200x250

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 5.5 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿842 ฿842
 

 

DYG13x200x250

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 13 mm

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿1,284 ฿1,284
 

 

DYG12.5x200x300

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 12.5 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,605 ฿1,605
 

 

DYG12x200x300

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 12 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,551 ฿1,551
 

 

DYG11x200x300

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 11 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,264 ฿1,264
 

 

DYG11x150x200

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 11 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿912 ฿912
 

 

DYG10.5x200x300

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 10.5 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,264 ฿1,264
 

 

DYG10.5x150x200

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 10.5 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿821 ฿821
 

 

DYG10.1x200x300

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 10.1 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,070 ฿1,070
 

 

DYG10x150x200

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 10.0 mm

ขายแล้ว 5 ชิ้น

฿742 ฿742
 

 

DYG9.5x200x300

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 9.5 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿982 ฿982
 

 

DYG9.5x200x250

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 9.5 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿784 ฿784
 

 

DYG9.5x150x200

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 9.5 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿674 ฿674
 

 

DYG9x200x300

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 9 mm

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿864 ฿864
 

 

DYG8.5x200x300

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 8.5 mm

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿821 ฿821
 

 

DYG6x200x300

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 6 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿642 ฿642
 

 

DYG6x200x250

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 6 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿512 ฿512
 

 

DYG8x100x150

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 8.0 mm

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿428 ฿428
 

 

DYG7.5x200x300

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 7.5 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿762 ฿762
 

 

DYG7x200x250

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 7 mm

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿575 ฿575
 

 

DYG6.5x200x250

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 6.5 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿550 ฿550
 

 

DYG5.0x200x250-2

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 5.0 mm

ขายแล้ว 5 ชิ้น

฿442 ฿442
 

 

DYG9.0x200x250

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 9.0 mm

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿749 ฿749
 

 

DYG9.0x150x200

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 9.0 mm

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿589 ฿589
 

 

DYG9.0x103x150

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 9.0 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿465 ฿465
 

 

DYG7.0x150x200

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 7.0 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿487 ฿487
 

 

DYG7.0x100x160

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 7.0 mm

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿412 ฿412
 

 

DYG6.8x100x150

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 6.8 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿412 ฿412
 

 

DYG6.0x150x200

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 6.0 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿380 ฿380
 

 

DYG6.0x100x150

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 6.0 mm

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿312 ฿312
 

 

DYG5.0x95x150

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 5.0 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿312 ฿312
 

 

DYG5.0x150x200

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 5.0 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿350 ฿350
 

 

DYG4.2x150x200

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 4.2 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿400 ฿400
 

 

DYG3.5x150x200

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 3.5 mm

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿232 ฿232
 

 

DYG3.5x100x150

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 3.5 mm

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

DYG3.3x100x150

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 3.3 mm

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

DYG2.8x100x150

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 2.8 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿374 ฿374
 

 

DYG2.0x150x200

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 2.0 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿232 ฿232
 

 

DYG2.0x100x150

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 2.0 mm

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

DFE5.5x160x200

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 5.5 mm

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿482 ฿482
 

 

DFE3.5x100x160

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 3.5 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 
สินค้าหมด

 

DFE7.0x100x155

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 7.0 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿362 ฿362
 

 

DFE6.0x90x140

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 6.0 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿382 ฿382
 

 

DFE10x120x185

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 10 mm

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿642 ฿642
 

 

DFE8.5x105x160

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 8.5 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿402 ฿402
 

 

DFE8.0x105x167

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 8.0 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿402 ฿402
 

 

DFE7.5x100x155

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 7.5 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿352 ฿352
 

 

DFE6.5x100x150

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 6.5 mm

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿332 ฿332
 

 

DFE5.0x100x160

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 5.0 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿332 ฿332
 

 

DFE5.0x85x130

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 5.0 mm.

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿232 ฿232
 

 

DFE3/16x80x130

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 3/16"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

DFE4.5x80x120

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 4.5 มิล

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿178 ฿178
 

 

DFE4.0x100x160

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 4.0 มิล

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿368 ฿368
 

 

DFE3.0x156x200

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 3.0 มิล

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿470 ฿470
 

 

DFE3.0x100x160

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 3.0 มิล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿323 ฿323
 

 

DFE3.0x65x100

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 3.0 มิล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿182 ฿182
 

 

DFE2.5x100x160

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 2.5 มิล

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿254 ฿254
 

 

DFE2.5x60x95

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 2.5 มิล

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿180 ฿180
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้