ต๊าปเกลียวตัวผู้ เกลียวหุน-นิ้ว

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1.1/4" เกลียว 11 (BSP)

฿ 2,050 ฿ 2,050

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS APEX 1/2 เกลียว 14 (BSP)

฿ 321 ฿ 321

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS APEX 1/4 เกลียว 18 (NPT)

฿ 268 ฿ 268

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPSHTD 3/8 เกลียว 18 (NPT) ญี่ปุ่น

฿ 860 ฿ 860

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1/2 เกลียว 14 (BSPT)

฿ 990 ฿ 990

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KANSEI 3/4 เกลียว 14 (BSPT)

฿ 850 ฿ 850

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 1" BSPF เกลียว 11

฿ 2,354 ฿ 2,354

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 1" BSPT เกลียว 11

฿ 2,568 ฿ 2,568

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 1/2" BSPF เกลียว 14

฿ 910 ฿ 910

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 1/2" NPT เกลียว 14

฿ 1,284 ฿ 1,284

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 1/4" BSPF เกลียว 19

฿ 535 ฿ 535

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 1/4" NPT เกลียว 18

฿ 906 ฿ 906

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 1/8" BSPF เกลียว 28

฿ 375 ฿ 375

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 1/8" NPT เกลียว 27

฿ 696 ฿ 696

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 3/4" BSPF เกลียว 14

฿ 1,391 ฿ 1,391

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 3/8" BSPF เกลียว 19

฿ 642 ฿ 642

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 3/8" NPT เกลียว 18

฿ 1,049 ฿ 1,049

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 1/2" BSPF เกลียว 14

฿ 315 ฿ 315

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 1/4" BSPF เกลียว 19

฿ 225 ฿ 225

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 1/4" NPT เกลียว 18

฿ 175 ฿ 175

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 1/8 เกลียว 27 (NPT)

฿ 160 ฿ 160

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 1/8" BSPF เกลียว 28

฿ 160 ฿ 160

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 3/8" BSPF เกลียว 19

฿ 215 ฿ 215

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS WARRIOR 1/2 เกลียว 14 (NPT)

฿ 1,150 ฿ 1,150

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS WARRIOR 1/2 เกลียว 14 (BSPF)

฿ 815 ฿ 815

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS WARRIOR 1/8 เกลียว 27 (NPT)

฿ 510 ฿ 510

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1" เกลียว 11 (BSPF)

฿ 1,712 ฿ 1,712

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1" เกลียว 11.5 (NPT)

฿ 1,650 ฿ 1,650

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS APEX 1" เกลียว 12 (UNF)

฿ 750 ฿ 750

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS APEX 1/2 เกลียว 20 (UNF)

฿ 190 ฿ 190

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS APEX 3/4 เกลียว 16 (UNF)

฿ 400 ฿ 400

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS APEX 7/16 เกลียว 20 (UNF)

฿ 170 ฿ 170

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS HTD 3/16 เกลียว 24 (BSW/UNC) ญี่ปุ่น

฿ 236 ฿ 236

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS HTD 5/32 เกลียว 32 (BSW/UNC) ญี่ปุ่น

฿ 210 ฿ 210

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPSHTD 7/8 เกลียว 14 (UNF) ญี่ปุ่น

฿ 1,350 ฿ 1,350

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1-1/2" เกลียว 12 UNF

฿ 2,996 ฿ 2,996

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1/2เกลียว 26 (BRASS) ญี่ปุ่น

฿ 1,150 ฿ 1,150

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 1/4 เกลียว 26 (BRASS)

฿ 321 ฿ 321

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1/4 เกลียว 32 (UNEF) ญี่ปุ่น

฿ 706 ฿ 706

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 3/16 เกลียว 32 (NF) ญี่ปุ่น

฿ 246 ฿ 246

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 3/8 เกลียว 20 (BSF)

฿ 449 ฿ 449

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 3/8 เกลียว 26 (BRASS)

฿ 642 ฿ 642

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 5/16 เกลียว 26 (BRASS)

฿ 610 ฿ 610

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 7/16 เกลียว 28 (UNEF) ญี่ปุ่น

฿ 1,250 ฿ 1,250

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KUGEL 1" เกลียว 8 (BSW)

฿ 770 ฿ 770

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 1" เกลียว 8 (BSW/UNC)

฿ 680 ฿ 680

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 1/2" BSW เกลียว 12

฿ 165 ฿ 165

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 1/2" UNC เกลียว 13

฿ 165 ฿ 165

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 1/2" เกลียว 20 UNF

฿ 165 ฿ 165

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 1/4" BSW/NC เกลียว 20

฿ 90 ฿ 90

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1/8" BSW/NC เกลียว 40

฿ 80 ฿ 80

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 3/4 เกลียว 10 (BSW/UNC)

฿ 350 ฿ 350

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 3/8" BSW/NC เกลียว 16

฿ 135 ฿ 135

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 3/8" UNF Pitch 24

฿ 128 ฿ 128

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 5/16" BSW/NC Pitch 18

฿ 105 ฿ 105

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 5/16" UNF เกลียว 24

฿ 110 ฿ 110

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 5/8" BSW/NC Pitch 11

฿ 285 ฿ 285

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 7/16" BSW/NC เกลียว 14

฿ 145 ฿ 145

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 7/16" UNF Pitch 20

฿ 130 ฿ 130

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 9/16" BSW/NC เกลียว 12

฿ 220 ฿ 220

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 3/8 เกลียว 16 (BSW)

฿ 128 ฿ 128

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 5/16 เกลียว 18 (BSW)

฿ 107 ฿ 107

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 7/16 เกลียว 14 (BSW)

฿ 139 ฿ 139

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1-1/8" เกลียว 16 NS

฿ 5,500 ฿ 5,500

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS WARRIOR 1" เกลียว 12 (UNF)

฿ 2,050 ฿ 2,050

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1-1/4" เกลียว 12 UNF

฿ 2,300 ฿ 2,300

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1-1/8" เกลียว 12 UNF

฿ 1,819 ฿ 1,819

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1-3/8" เกลียว 12 UNF

฿ 2,950 ฿ 2,950

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1.1/2 เกลียว 8

฿ 2,568 ฿ 2,568

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1.1/4 เกลียว 8

฿ 1,712 ฿ 1,712

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1.1/8 เกลียว 8

฿ 1,605 ฿ 1,605

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1.3/4" เกลียว 8

฿ 4,066 ฿ 4,066

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1.5/8" เกลียว 8

฿ 3,210 ฿ 3,210