ต๊าปเกลียวตัวผู้ เกลียวหุน-นิ้ว

TAPABPCO 1.1/4

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1.1/4" เกลียว 11 (BSP)

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿2,050 ฿2,050
 
สินค้าหมด

 

TAPAPEX1/2BSP14

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS APEX 1/2 เกลียว 14 (BSP)

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

TAPAPEX1/4NPT18

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS APEX 1/4 เกลียว 18 (NPT)

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

TAPEXTRA5/8BSP14

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS EXTRA 5/8" เกลียว 14 (BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

TAPEXTRA7/8BSP14

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS EXTRA 7/8" เกลียว 14 (BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿856 ฿856
 

 

TAPFUKA1"-11 BSPF

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS FUKA 1" เกลียว 11 (BSPF)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,354 ฿2,354
 

 

TAPFUKA1"-11.5 NPT

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS FUKA 1" เกลียว 11.5 (NPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,568 ฿2,568
 

 

TAPFUKA1/2"-14 NPT

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS FUKA 1/2" เกลียว 14 (NPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿963 ฿963
 

 

TAPFUKA1/4NPT18

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS FUKA 1/4" เกลียว 18 (NPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿514 ฿514
 

 

TAPFUKA1/4"-19 BSPF

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS FUKA 1/4" เกลียว 19 (BSPF)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

TAPFUKA1/8NPT27

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS FUKA 1/8" เกลียว 27 (NPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

TAPFUKA3/8NPT18

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS FUKA 3/8" เกลียว 18 (NPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿749 ฿749
 

 

TAPHTD3/8

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPSHTD 3/8 เกลียว 18 (NPT) ญี่ปุ่น

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿860 ฿860
 

 

TAPKANSEI1/2BSPT-14

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1/2 เกลียว 14 (BSPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿990 ฿990
 

 

TAPKANSEI3/4BSPT-14

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KANSEI 3/4 เกลียว 14 (BSPT)

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿856 ฿856
 

 

TAPKeiba1BSPF11

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 1" BSPF เกลียว 11

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿2,568 ฿2,568
 

 

TAPKeiba1BSPT11

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 1" BSPT เกลียว 11

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,568 ฿2,568
 

 

TAPKeiba1NPT

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 1" NPT เกลียว 11.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,640 ฿2,640
 

 

TAPKeiba1/2BSPF14

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 1/2" BSPF เกลียว 14

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿953 ฿953
 

 

TAPKeiba1/2NPT14

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 1/2" NPT เกลียว 14

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿1,284 ฿1,284
 

 

TAPKeiba1/4BSPF19

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 1/4" BSPF เกลียว 19

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

TAPKeiba 1/4NPT18

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 1/4" NPT เกลียว 18

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿910 ฿910
 

 

TAPKeiba1/8BSPF28

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 1/8" BSPF เกลียว 28

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿482 ฿482
 

 

TAPKeiba 1/8NPT27

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 1/8" NPT เกลียว 27

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿696 ฿696
 

 

TAPKeiba3/4BSPF14

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 3/4" BSPF เกลียว 14

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,391 ฿1,391
 

 

TAPKeiba3/4BSPT14

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 3/4" BSPT เกลียว 14

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,712 ฿1,712
 

 

TAPKeiba3/4NPT14

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 3/4" NPT เกลียว 14

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,712 ฿1,712
 

 

TAPKeiba3/8BSPF19

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 3/8" BSPF เกลียว 19

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿642 ฿642
 

 

TAPKeiba3/8NPT18

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 3/8" NPT เกลียว 18

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,049 ฿1,049
 

 

TAPKUGEL1/2BSPF-14

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 1/2" BSPF เกลียว 14

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

TAPKUGEL1/4BSPF-19

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 1/4" BSPF เกลียว 19

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿225 ฿225
 

 

TAPKUGEL1/4NPT-18

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 1/4" NPT เกลียว 18

ขายแล้ว 8 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

TAPKUGEL1/8

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 1/8 เกลียว 27 (NPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿160 ฿160
 

 

TAPKUGEL1/8BSPF-28

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 1/8" BSPF เกลียว 28

ขายแล้ว 10 ชิ้น

฿160 ฿160
 

 

TAPKUGEL3/8BSPF-19

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 3/8" BSPF เกลียว 19

ขายแล้ว 6 ชิ้น

฿215 ฿215
 

 

TAPPERFECT1/4"-19 BSPF

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS PERFECT 1/4" เกลียว 19 (BSPF)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

TAPPERFECT1/4"-19 BSPT

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS PERFECT 1/4" เกลียว 19 (BSPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

TAPPerfect 1/8 - 28

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Perfect 1/8 เกลียว 28 (BSPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

TAP PERFECT3/4BSPT-14

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS PERFECT 3/4 เกลียว 14 (BSPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿856 ฿856
 

 

TAPPERFECT3/8"-19 BSPT

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS PERFECT 3/8" เกลียว 19 (BSPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿428 ฿428
 

 

TAPWARRIOR1/2

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS WARRIOR 1/2 เกลียว 14 (NPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,284 ฿1,284
 

 

TAPWARRIOR1/2BSP

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS WARRIOR 1/2 เกลียว 14 (BSPF)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,177 ฿1,177
 

 

TAPWARRIOR1/8

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS WARRIOR 1/8 เกลียว 27 (NPT)

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

TAPXtreme1" BSPF -11

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1" เกลียว 11 (BSPF)

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿1,712 ฿1,712
 

 

TAPXtreme1" NPT -11.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1" เกลียว 11.5 (NPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,750 ฿1,750
 

 

TAPXTREMEX1.1/2BSW6

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS XTREME 1. 1/2" เกลียว 6 (BSW/UNC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,850 ฿3,850
 

 

TAP1.1/2BSW6

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1. 1/2" เกลียว 6 (BSW/UNC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿7,480 ฿7,480
 

 

TAPAPEX1" UNF-12

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS APEX 1" เกลียว 12 (UNF)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿750 ฿750
 

 

TAPAPEX1/2 UNF-20

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS APEX 1/2 เกลียว 20 (UNF)

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿190 ฿190
 

 

TAPAPEX1/4 UNF-28

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS APEX 1/4 เกลียว 28 (UNF)

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

TAPAPEX3/4 UNF-16

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS APEX 3/4 เกลียว 16 (UNF)

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿482 ฿482
 

 

TAPAPEX7/16 UNF-20

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS APEX 7/16 เกลียว 20 (UNF)

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿170 ฿170
 

 

TAPAPEX7/8BSW-9

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS APEX 7/8" BSW/NC Pitch 9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿495 ฿495
 

 

TAPAPEX7/8 UNF-14

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS APEX 7/8" เกลียว 14 (UNF)

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿605 ฿605
 

 

TAPAPEX9/16 UNF-18

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS APEX 9/16" เกลียว 18 (UNF)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

TAPFUKA1/2-12

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS FUKA 1/2" เกลียว 12 (BSW)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

TAPFUKA1/2-13

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS FUKA 1/2" เกลียว 13 (UNC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿591 ฿591
 

 

TAPHTD1/4 เกลียว 28 UNF

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPSHTD 1/4 เกลียว 28 (UNF) ญี่ปุ่น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

TAPHTD3/16

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS HTD 3/16 เกลียว 24 (BSW/UNC) ญี่ปุ่น

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿236 ฿236
 

 

TAPHTD3/8 เกลียว 16 BSW/NC

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPSHTD 3/8 เกลียว 16 (BSW/NC) ญี่ปุ่น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

TAPHTD5/32

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS HTD 5/32 เกลียว 32 (BSW/UNC) ญี่ปุ่น

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

TAPHTD7/8 เกลียว 14 UNF

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPSHTD 7/8 เกลียว 14 (UNF) ญี่ปุ่น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,391 ฿1,391
 

 

TAPHTD7/8BSW-9

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS HTD 7/8" BSW/NC Pitch 9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,540 ฿1,540
 

 

TAPKANSEI1.1/2-12

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1-1/2" เกลียว 12 UNF

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,990 ฿3,990
 

 

TAPKEIBA1/2 เกลียว 26 ญี่ปุ่น

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1/2เกลียว 26 (BRASS) ญี่ปุ่น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,280 ฿1,280
 

 

TAPKEIBA1/4BRASS26

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 1/4 เกลียว 26 (BRASS)

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

TAPKEIBA1/4 เกลียว 32 (UNEF) ญี่ปุ่น

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1/4 เกลียว 32 (UNEF) ญี่ปุ่น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿730 ฿730
 

 

TAPKEIBA3/16 เกลียว 32 ญี่ปุ่น

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 3/16 เกลียว 32 (NF) ญี่ปุ่น

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿246 ฿246
 

 

TAPKEIBA3/8BSF20

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 3/8 เกลียว 20 (BSF)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿449 ฿449
 

 

TAPKEIBA3/8BRASS26

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 3/8 เกลียว 26 (BRASS)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿642 ฿642
 

 

TAPKEIBA5/16BSF22

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 5/16 เกลียว 22 (BSF)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

TAPKEIBA5/16BRASS26

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 5/16 เกลียว 26 (BRASS)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿610 ฿610
 

 

TAPKEIBA5/16 เกลียว 32 (UNEF) ญี่ปุ่น

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 5/16 เกลียว 32 (UNEF) ญี่ปุ่น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,006 ฿1,006
 

 

TAPKEIBA7/16 เกลียว 28 ญี่ปุ่น

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 7/16 เกลียว 28 (UNEF) ญี่ปุ่น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,250 ฿1,250
 

 

TAPKEIBANo.10-24

KEIBA TAP 3 Pieces/Box ใช้กับน็อต 3/16" เกลียว 24 (3/16 = 4.762 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

TAPKEIBANo.10-32

KEIBA TAP 3 Pieces/Box ใช้กับน็อต 3/16" เกลียว 32 (3/16 = 4.762 mm)

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿428 ฿428
 

 

TAPKEIBANo.2-64

KEIBA TAP 3 Pieces/Box ใช้กับน็อต 5/64" เกลียว 64 (5/64" = 1.984 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

TAPKEIBANo.3-56

KEIBA TAP 3 Pieces/Box ใช้กับน็อต 3/32" เกลียว 56 (3/32 = 2.381 mm)

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

TAPKEIBANo.4-40

KEIBA TAP 3 Pieces/Box ใช้กับน็อต 7/64 เกลียว 40 (7/64 = 2.77 mm)

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

TAPKEIBANo.4-48

KEIBA TAP 3 Pieces/Box ใช้กับน็อต 7/64" เกลียว 48 (7/64" = 2.778 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

TAPKEIBANo.5-40

KEIBA TAP 3 Pieces/Box ใช้กับน็อต 1/8" เกลียว 40 (1/8 = 3.175 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

TAPKEIBANo.6-32

KEIBA TAP 3 Pieces/Box ใช้กับน็อต 9/64" เกลียว 32 (9/64" = 3.57 mm)

ขายแล้ว 5 ชิ้น

฿428 ฿428
 

 

TAPKEIBANo.6-40

KEIBA TAP 3 Pieces/Box ใช้กับน็อต 9/64" เกลียว 40 (9/64" = 3.57 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

TAPKEIBANo.8-32

KEIBA TAP 3 Pieces/Box ใช้กับน็อต 5/32" เกลียว 32 (9/64" = 3.96 mm)

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

TAPKEIBANo.8-36

KEIBA TAP 3 Pieces/Box ใช้กับน็อต 5/32" เกลียว 36 (5/32 = 3.968 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

TAPKUGEL1 BSW-8

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KUGEL 1" เกลียว 8 (BSW)

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿770 ฿770
 

 

TAPKUGEL1" BSW/UNC-8

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 1" เกลียว 8 (BSW/UNC)

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿770 ฿770
 

 

TAPKUGEL1/2BSW-12

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 1/2" BSW เกลียว 12

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿165 ฿165
 

 

TAPKUGEL1/2UNC-13

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 1/2" UNC เกลียว 13

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿165 ฿165
 

 

TAPKUGEL1/2UNF-12

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 1/2" เกลียว 20 UNF

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿165 ฿165
 

 

TAPKUGEL1/4BSW-20

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 1/4" BSW/NC เกลียว 20

ขายแล้ว 5 ชิ้น

฿90 ฿90
 

 

TAPKUGEL1/8BSW-40

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1/8" BSW/NC เกลียว 40

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿80 ฿80
 

 

TAPKUGEL3/4

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 3/4 เกลียว 10 (BSW/UNC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿375 ฿375
 

 

TAPKUGEL3/8BSW-16

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 3/8" BSW/NC เกลียว 16

ขายแล้ว 9 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

TAPKUGEL3/8UNF-24

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 3/8" UNF Pitch 24

ขายแล้ว 6 ชิ้น

฿129 ฿129
 

 

TAPดอกต๊าปเกลียว 3 ตัวชุด Kugel 5/16 เกลียว 18 (BSW/NC) รุ่นงานหนัก

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 5/16 เกลียว 18 (BSW/NC) รุ่นงานหนัก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿267 ฿267
 

 

TAPKUGEL5/16BSW-18

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 5/16" BSW/NC Pitch 18

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿137 ฿137
 

 

TAPKUGEL5/16UNF-24

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 5/16" UNF เกลียว 24

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿110 ฿110
 

 

TAPKUGEL5/8BSW-11

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 5/8" BSW/NC Pitch 11

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿285 ฿285
 

 

TAPดอกต๊าปเกลียว 3 ตัวชุด Kugel 7/16 เกลียว 14 (BSW/NC)

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 7/16 เกลียว 14 (BSW/NC) (รุ่นงานหนัก)

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้