ดอกต๊าปเกลียวสแตนเลส

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS HSSE 5/8 เกลียว 11 (BSW/NC) ต๊าปสแตนเลส

฿ 2,350 ฿ 2,350

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS HSSE 1/2 เกลียว 12 (BSW) ต๊าปสแตนเลส

฿ 1,320 ฿ 1,320

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS HSSE 3/8 เกลียว 16 (BSW/UNC) ต๊าปสแตนเลส

฿ 1,049 ฿ 1,049

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS HSSE 5/16 เกลียว 18 (BSW/UNC) ต๊าปสแตนเลส

฿ 715 ฿ 715

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS HSSE 1/4 เกลียว 20 (BSW/UNC) ต๊าปสแตนเลส

฿ 565 ฿ 565

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS HSSE M4x0.7 ต๊าปสแตนเลส

฿ 670 ฿ 670

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS HSSE M14x2.0 ต๊าปสแตนเลส

฿ 1,480 ฿ 1,480

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS HSSE M12x1.75 ต๊าปสแตนเลส

฿ 1,215 ฿ 1,215

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS HSSE M5x0.8 ต๊าปสแตนเลส

฿ 642 ฿ 642

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS HSSE M3x0.5 ต๊าปสแตนเลส

฿ 570 ฿ 570

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS HSSE M10x1.5 ต๊าปสแตนเลส

฿ 820 ฿ 820

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS HSSE M8x1.25 ต๊าปสแตนเลส

฿ 745 ฿ 745

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS HSSE M6x1.0 ต๊าปสแตนเลส

฿ 696 ฿ 696