ต๊าปเกลียวตัวผู้ 3 ตัวชุด เกลียวมิล

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M32x2.0

฿ 5,000 ฿ 5,000

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS APEX M6x1.0

฿ 100 ฿ 100

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M12x1.25

฿ 180 ฿ 180

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M36x2.0

฿ 6,500 ฿ 6,500

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M10x1.0

฿ 428 ฿ 428

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M10x1.25

฿ 407 ฿ 407

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M10x1.5

฿ 407 ฿ 407

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M12x1.25

฿ 535 ฿ 535

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M16x2.0

฿ 803 ฿ 803

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M18x2.5

฿ 963 ฿ 963

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M5x0.8v

฿ 214 ฿ 214

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M6x1.0

฿ 214 ฿ 214

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M7x1.0

฿ 321 ฿ 321

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M10x1.0

฿ 420 ฿ 420

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M10x1.25

฿ 482 ฿ 482

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M10x1.5

฿ 482 ฿ 482

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M12x1.25

฿ 589 ฿ 589

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M12x1.5

฿ 589 ฿ 589

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M12x1.75

฿ 620 ฿ 620

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M14x1.5

฿ 749 ฿ 749

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M14x2.0

฿ 749 ฿ 749

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M16x1.5

฿ 906 ฿ 906

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M16x2.0

฿ 906 ฿ 906

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M18x1.25

฿ 2,200 ฿ 2,200

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M18x1.5

฿ 1,177 ฿ 1,177

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M18x2.5

฿ 1,049 ฿ 1,049

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M2.5x0.45

฿ 300 ฿ 300

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M2.6x0.45

฿ 270 ฿ 270

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M20x1.5

฿ 1,498 ฿ 1,498

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M20x2.5

฿ 1,498 ฿ 1,498

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M22x1.5

฿ 1,926 ฿ 1,926

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M22x2.5

฿ 1,926 ฿ 1,926

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M24x1.0

฿ 2,033 ฿ 2,033

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M24x1.5

฿ 2,140 ฿ 2,140

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M24x3.0

฿ 1,926 ฿ 1,926

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M2x0.4

฿ 300 ฿ 300

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M3x0.5

฿ 268 ฿ 268

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M4x0.7

฿ 257 ฿ 257

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M4x0.75

฿ 257 ฿ 257

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M5x0.8

฿ 257 ฿ 257

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M6x1.0

฿ 268 ฿ 268

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M7x1.0

฿ 330 ฿ 330

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M8x0.75

฿ 535 ฿ 535

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M8x1.0

฿ 354 ฿ 354

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M8x1.25

฿ 407 ฿ 407

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M9x1.0

฿ 520 ฿ 520

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M25x1.5

฿ 1,290 ฿ 1,290

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M27x2.0

฿ 1,391 ฿ 1,391

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M30x1.5

฿ 2,160 ฿ 2,160

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M42x4.5

฿ 4,815 ฿ 4,815

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M45x4.5

฿ 5,350 ฿ 5,350

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M48x5.0

฿ 7,704 ฿ 7,704

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M9x1.25

฿ 260 ฿ 260

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M10x0.75

฿ 728 ฿ 728

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M10x1.75

฿ 910 ฿ 910

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M4x0.5

฿ 589 ฿ 589

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M5.5x0.5

฿ 631 ฿ 631

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M5x0.5

฿ 535 ฿ 535

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M5x0.7

฿ 428 ฿ 428

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M5x0.75

฿ 428 ฿ 428

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M5x0.9

฿ 235 ฿ 235

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M6x0.75

฿ 357 ฿ 357

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M6x1.25

฿ 620 ฿ 620

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M6x1.5

฿ 470 ฿ 470

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M7x0.75

฿ 720 ฿ 720

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M8x0.75

฿ 589 ฿ 589

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M8x1.25

฿ 364 ฿ 364

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M8x1.5

฿ 503 ฿ 503

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M10x1.0

฿ 160 ฿ 160

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M10x1.25

฿ 130 ฿ 130

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M10x1.5

฿ 130 ฿ 130

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel M11x1.5

฿ 295 ฿ 295

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M12x1.0

฿ 161 ฿ 161

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M12x1.25

฿ 160 ฿ 160

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M12x1.5

฿ 160 ฿ 160

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M12x1.75

฿ 160 ฿ 160

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M14x1.25

฿ 250 ฿ 250

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M14x1.5

฿ 407 ฿ 407

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M14x1.5

฿ 220 ฿ 220

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M14x2.0

฿ 407 ฿ 407

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M14x2.0

฿ 220 ฿ 220

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M16x1.5

฿ 268 ฿ 268

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M16x2.0

฿ 535 ฿ 535

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M16x2.0

฿ 265 ฿ 265

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M18x1.5

฿ 350 ฿ 350

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M18x2.5

฿ 350 ฿ 350

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M20x1.5

฿ 430 ฿ 430

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M20x2.5

฿ 430 ฿ 430

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M22x1.5

฿ 524 ฿ 524

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M22x2.5

฿ 530 ฿ 530

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M24x1.5

฿ 749 ฿ 749

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M24x3.0

฿ 690 ฿ 690

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M30x3.5

฿ 1,790 ฿ 1,790

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M3x0.5

฿ 80 ฿ 80

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M4x0.7

฿ 80 ฿ 80

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M5x0.8

฿ 90 ฿ 90

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M6x1.0

฿ 214 ฿ 214

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M6x1.0

฿ 90 ฿ 90

ต๊าปเกลียวตัวผู้ M8x1.0

฿ 130 ฿ 130

ต๊าปเกลียวตัวผู้ M8x1.25

฿ 100 ฿ 100
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้