ต๊าปเกลียวตัวผู้ 3 ตัวชุด เกลียวมิล

TAPM32x2.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M32x2.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿5,000 ฿5,000
 

 

ดอกต๊าปเกลียว 3 ตัวชุด APEX M6 x1.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS APEX M6x1.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿100 ฿100
 

 

TAPAPEXM12x1.25

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M12x1.25

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿185 ฿185
 

 

TAPDAIICHI36x2.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M36x2.0

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿6,500 ฿6,500
 

 

TAPFUKAM10x1.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M10x1.0

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿428 ฿428
 

 

TAPFUKAM10x1.25

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M10x1.25

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

TAPFUKAM10x1.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M10x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

TAPFUKAM12x1.25

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M12x1.25

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

TAPFUKAM16x2.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M16x2.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿803 ฿803
 

 

TAPFUKAM18x2.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M18x2.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿963 ฿963
 

 

TAPFUKAM20x2.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M20x2.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,070 ฿1,070
 

 

TAPFUKAM5x0.8

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M5x0.8v

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

TAPFUKAM6x1.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M6x1.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

TAPFUKAM7x1.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M7x1.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

TAPFUKAM8x1.25

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M8x1.25

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

TAPHTDM10x1.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M10x1.0

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿420 ฿420
 

 

TAPHTD M10x1.25

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M10x1.25

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿482 ฿482
 

 

TAPHTDM10x1.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M10x1.5

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿482 ฿482
 

 

TAPHTD M12x1.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M12x1.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿696 ฿696
 

 

TAPHTD M12x1.25

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M12x1.25

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿589 ฿589
 

 

TAPHTD M12x1.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M12x1.5

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿589 ฿589
 

 

TAPHTD M12x1.75

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M12x1.75

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿621 ฿621
 

 

TAPHTD M14x1.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M14x1.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿910 ฿910
 

 

TAPHTD M14x1.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M14x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿749 ฿749
 

 

TAPHTD M14x2.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M14x2.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿749 ฿749
 

 

TAPHTD M16x1.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M16x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿906 ฿906
 

 

TAPHTD M16x2.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M16x2.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿942 ฿942
 

 

TAPHTD M18x1.25

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M18x1.25

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,200 ฿2,200
 

 

TAPHTD M18x1.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M18x1.5

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿1,177 ฿1,177
 

 

TAPHTD M18x2.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M18x2.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,177 ฿1,177
 

 

TAPHTDM2.5x0.45

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M2.5x0.45

ขายแล้ว 6 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

TAPHTDM2.6x0.45

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M2.6x0.45

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

TAPHTD M20x1.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M20x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,498 ฿1,498
 

 

TAPHTD M20x2.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M20x2.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,498 ฿1,498
 

 

TAPHTD M22x1.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M22x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,926 ฿1,926
 

 

TAPHTD M22x2.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M22x2.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,926 ฿1,926
 

 

TAPHTD M24x1.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M24x1.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,568 ฿2,568
 

 

TAPHTD M24x1.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M24x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,140 ฿2,140
 

 

TAPHTD M24x3.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M24x3.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,926 ฿1,926
 

 

TAPHTDM2x0.4

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M2x0.4

ขายแล้ว 8 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

TAPHTD M3x0.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M3x0.5

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

TAPHTDM4x0.7

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M4x0.7

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿257 ฿257
 

 

TAPHTDM4x0.75

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M4x0.75

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿257 ฿257
 

 

TAPHTDM5x0.8

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M5x0.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿257 ฿257
 

 

TAPHTD M6x1.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M6x1.0

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

TAPHTDM7x1.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M7x1.0

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿330 ฿330
 

 

TAPHTD M8x0.75

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M8x0.75

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

TAPHTD M8x1.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M8x1.0

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿354 ฿354
 

 

TAPHTD M8x1.25

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M8x1.25

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

TAPHTDM9x1.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M9x1.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿520 ฿520
 

 

TAPKANSEIM16x2.0R

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M16x2.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

TAPKANSEIM24x2.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M24x2.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,177 ฿1,177
 

 

TAPKANSEIM25x1.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M25x1.5

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿1,290 ฿1,290
 

 

TAPKANSEIM27x1.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M27x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,620 ฿1,620
 

 

TAPKANSEIM27x2.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M27x2.0

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿1,391 ฿1,391
 

 

TAPKANSEIM30x1.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M30x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,160 ฿2,160
 

 

TAPKANSEIM36x4.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M36x4.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,530 ฿3,530
 

 

TAPKANSEIM42x4.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M42x4.5

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿4,815 ฿4,815
 

 

TAPKANSEIM45x4.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M45x4.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿5,350 ฿5,350
 

 

TAPKANSEIM48x5.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M48x5.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿7,704 ฿7,704
 

 

TAPKANSEIM9x1.25

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M9x1.25

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿260 ฿260
 

 

TAPKEIBAM10x0.75

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M10x0.75

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿728 ฿728
 

 

TAPKEIBAM10x1.75

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M10x1.75

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿910 ฿910
 

 

TAPKEIBAM12x1.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M12x1.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,017 ฿1,017
 

 

TAPKEIBAM13x1.75

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M13x1.75

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿942 ฿942
 

 

TAPKEIBAM2.5x0.45

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M2.5x0.45

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿375 ฿375
 

 

TAPHTDM3.5x0.6

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M3.5x0.6

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

TAPKEIBAM4x0.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M4x0.5

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿589 ฿589
 

 

TAPHTDM5.5x0.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M5.5x0.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿631 ฿631
 

 

TAPHTDM5x0.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M5x0.5

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

TAPHTDM5x0.7

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M5x0.7

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿428 ฿428
 

 

TAPHTDM5x0.75

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M5x0.75

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿428 ฿428
 

 

TAPKEIBAM5x0.9

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M5x0.9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿235 ฿235
 

 

TAPKEIBAM6x0.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M6x0.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿642 ฿642
 

 

TAPKEIBAM6x0.75

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M6x0.75

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿357 ฿357
 

 

TAPKEIBAM6x1.25

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M6x1.25

ขายแล้ว 6 ชิ้น

฿630 ฿630
 

 

TAPKEIBAM6x1.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M6x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿632 ฿632
 

 

TAPKEIBAM7x0.75

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M7x0.75

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿720 ฿720
 

 

TAPKEIBAM8x0.75

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M8x0.75

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿589 ฿589
 

 

TAPKEIBAM8x1.25

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M8x1.25

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿364 ฿364
 

 

TAPKEIBAM8x1.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M8x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿503 ฿503
 

 

TAPKEIBAM9x0.75

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M9x0.75

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿856 ฿856
 

 

TAPKEIBAM9x1.25

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M9x1.25

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿428 ฿428
 

 

TAPKEIBAM9x1.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M9x1.5

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿514 ฿514
 

 

TAPKUGELM10x1.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M10x1.0

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿160 ฿160
 

 

TAPKUGELM10x1.25

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M10x1.25

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿130 ฿130
 

 

TAPKUGELM10x1.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M10x1.5

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿130 ฿130
 

 

ดอกต๊าปเกลียว 3 ตัวชุด Kugel M11x1.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel M11x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

TAPKUGELM12x1.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M12x1.0

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

TAPKUGELM12x1.25

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M12x1.25

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿160 ฿160
 

 

TAPKUGELM12x1.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M12x1.5

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿160 ฿160
 

 

TAPKUGELM12x1.75

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M12x1.75

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿160 ฿160
 

 

ดอกต๊าปเกลียว 3 ตัวชุด Kugel M13x1.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel M13x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿236 ฿236
 

 

TAPKUGELM14x1.25

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M14x1.25

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿250 ฿250
 

 

TAPดอกต๊าปเกลียว 3 ตัวชุด Kugel M14x1.5 (รุ่นงานหนัก)

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M14x1.5

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

TAPKUGELM14x1.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M14x1.5

ขายแล้ว 11 ชิ้น

฿220 ฿220
 

 

TAPดอกต๊าปเกลียว 3 ตัวชุด Kugel M14x2.0 (รุ่นงานหนัก)

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M14x2.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

TAPKUGELM14x2

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M14x2.0

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿220 ฿220
 

 

TAPKUGELM16x1.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M16x1.5

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

TAPดอกต๊าปเกลียว 3 ตัวชุด Kugel M16x2.0 (รุ่นงานหนัก)

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M16x2.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้