ดอกเจาะ อุปกรณ์ทำเกลียว

New

Tungsten Carbide Tip Hole Saw Cutter for Stainless Steel and Hardened Steel Hole Drilling

฿ 642 ฿ 642
New

Tungsten Carbide Tip Hole Saw Cutter for Stainless Steel and Hardened Steel Hole Drilling

฿ 599 ฿ 599

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1.5/8" เกลียว 8

฿ 3,210 ฿ 3,210

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1.3/4" เกลียว 8

฿ 4,066 ฿ 4,066
New

หัวเจียรยาง Tunsten

฿ 1,000 ฿ 1,000

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG 9/16" เกลียว 12 Spiral Machine Tap HSSE

฿ 1,070 ฿ 1,070

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG 1" เกลียว 8 Spiral Machine Tap HSSE

฿ 2,889 ฿ 2,889

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG 7/8" เกลียว 9 Spiral Machine Tap HSSE

฿ 2,140 ฿ 2,140

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG 7/16" เกลียว 14 Spiral Machine Tap HSSE

฿ 642 ฿ 642

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG 5/8" เกลียว 11 Spiral Machine Tap HSSE

฿ 1,070 ฿ 1,070

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG 3/4" เกลียว 10 Spiral Machine Tap HSSE

฿ 1,605 ฿ 1,605

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG M16x2.0 Spiral Machine Tap HSSE

฿ 963 ฿ 963
New

ต๊าปเกลียวตัวผู้ 1.1/8" BSW - 7 เกลียวซ้าย

฿ 3,000 ฿ 3,000
New

ต๊าปเกลียวตัวผู้ 1.1/4" BSW - 7 เกลียวซ้าย

฿ 3,745 ฿ 3,745
New

ต๊าปเกลียวตัวผู้ 1" BSW - 8 เกลียวซ้าย

฿ 1,820 ฿ 1,820

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 1/2" UNC เกลียว 13

฿ 165 ฿ 165
New

STI TAP PHOENIX M10x1.5

฿ 375 ฿ 375

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M14x1.0 DIES TAP

฿ 749 ฿ 749
New

High Speed Steel (HSS) Hole Saw Cutter

฿ 321 ฿ 321
New

ต๊าปเกลียวตัวผู้ M10x1.25 เกลียวซ้าย

฿ 375 ฿ 375

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M21x1.5 DIES TAP

฿ 1,018 ฿ 1,018

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M20x1.5 DIES TAP

฿ 589 ฿ 589

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M20x2.0 DIES TAP

฿ 642 ฿ 642

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M12x1.0

฿ 161 ฿ 161

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M14x1.25 DIES TAP

฿ 193 ฿ 193

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M16x2.0 DIES TAP

฿ 193 ฿ 193

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M20x2.5 DIES TAP

฿ 535 ฿ 535

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M16x2.0 DIES TAP

฿ 535 ฿ 535
New

Tungsten Carbide Tip Hole Saw Cutter for Stainless Steel and Hardened Steel Hole Drilling

฿ 599 ฿ 599
New

Tungsten Carbide Tip Hole Saw Cutter for Stainless Steel and Hardened Steel Hole Drilling

฿ 514 ฿ 514
New

Tungsten Carbide Tip Hole Saw Cutter for Stainless Steel and Hardened Steel Hole Drilling

฿ 578 ฿ 578
New

Tungsten Carbide Tip Hole Saw Cutter for Stainless Steel and Hardened Steel Hole Drilling

฿ 492 ฿ 492
New

Tungsten Carbide Tip Hole Saw Cutter for Stainless Steel and Hardened Steel Hole Drilling

฿ 460 ฿ 460
New

Tungsten Carbide Tip Hole Saw Cutter for Stainless Steel and Hardened Steel Hole Drilling

฿ 428 ฿ 428
New

Tungsten Carbide Tip Hole Saw Cutter for Stainless Steel and Hardened Steel Hole Drilling

฿ 407 ฿ 407
New

Tungsten Carbide Tip Hole Saw Cutter for Stainless Steel and Hardened Steel Hole Drilling

฿ 375 ฿ 375
New

Tungsten Carbide Tip Hole Saw Cutter for Stainless Steel and Hardened Steel Hole Drilling

฿ 364 ฿ 364
New

Tungsten Carbide Tip Hole Saw Cutter for Stainless Steel and Hardened Steel Hole Drilling

฿ 364 ฿ 364
New

Tungsten Carbide Tip Hole Saw Cutter for Stainless Steel and Hardened Steel Hole Drilling

฿ 321 ฿ 321
New

Tungsten Carbide Tip Hole Saw Cutter for Stainless Steel and Hardened Steel Hole Drilling

฿ 321 ฿ 321
New

Tungsten Carbide Tip Hole Saw Cutter for Stainless Steel and Hardened Steel Hole Drilling

฿ 321 ฿ 321
New

Tungsten Carbide Tip Hole Saw Cutter for Stainless Steel and Hardened Steel Hole Drilling

฿ 300 ฿ 300
New

Tungsten Carbide Tip Hole Saw Cutter for Stainless Steel and Hardened Steel Hole Drilling

฿ 289 ฿ 289
New

Tungsten Carbide Tip Hole Saw Cutter for Stainless Steel and Hardened Steel Hole Drilling

฿ 235 ฿ 235
New

Tungsten Carbide Tip Hole Saw Cutter for Stainless Steel and Hardened Steel Hole Drilling

฿ 268 ฿ 268
New

Tungsten Carbide Tip Hole Saw Cutter for Stainless Steel and Hardened Steel Hole Drilling

฿ 214 ฿ 214
New

Tungsten Carbide Tip Hole Saw Cutter for Stainless Steel and Hardened Steel Hole Drilling

฿ 214 ฿ 214
New

Tungsten Carbide Tip Hole Saw Cutter for Stainless Steel and Hardened Steel Hole Drilling

฿ 182 ฿ 182
New

Tungsten Carbide Tip Hole Saw Cutter for Stainless Steel and Hardened Steel Hole Drilling

฿ 182 ฿ 182
New

High Speed Steel (HSS) Hole Saw Cutter

฿ 428 ฿ 428
New

High Speed Steel (HSS) Hole Saw Cutter

฿ 385 ฿ 385
New

High Speed Steel (HSS) Hole Saw Cutter

฿ 375 ฿ 375
New

High Speed Steel (HSS) Hole Saw Cutter

฿ 439 ฿ 439
New

High Speed Steel (HSS) Hole Saw Cutter

฿ 161 ฿ 161
New

High Speed Steel (HSS) Hole Saw Cutter

฿ 161 ฿ 161
New

High Speed Steel (HSS) Hole Saw Cutter

฿ 150 ฿ 150
New

High Speed Steel (HSS) Hole Saw Cutter

฿ 128 ฿ 128
New

High Speed Steel (HSS) Hole Saw Cutter

฿ 289 ฿ 289
New

High Speed Steel (HSS) Hole Saw Cutter

฿ 289 ฿ 289
New

High Speed Steel (HSS) Hole Saw Cutter

฿ 268 ฿ 268
New

High Speed Steel (HSS) Hole Saw Cutter

฿ 214 ฿ 214
New

High Speed Steel (HSS) Hole Saw Cutter

฿ 193 ฿ 193
New

High Speed Steel (HSS) Hole Saw Cutter

฿ 214 ฿ 214
New

High Speed Steel (HSS) Hole Saw Cutter

฿ 214 ฿ 214
New

High Speed Steel (HSS) Hole Saw Cutter

฿ 214 ฿ 214
New

High Speed Steel (HSS) Hole Saw Cutter

฿ 214 ฿ 214
New

High Speed Steel (HSS) Hole Saw Cutter

฿ 214 ฿ 214
New

High Speed Steel (HSS) Hole Saw Cutter

฿ 171 ฿ 171
New

High Speed Steel (HSS) Hole Saw Cutter

฿ 171 ฿ 171
New

High Speed Steel (HSS) Hole Saw Cutter

฿ 150 ฿ 150

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M6x1.0

฿ 321 ฿ 321

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M3x0.5

฿ 246 ฿ 246

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M8x1.25

฿ 407 ฿ 407

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M5x0.8

฿ 214 ฿ 214

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M4x0.7

฿ 214 ฿ 214

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M20x1.5 DIES ต๊าปตัวเมีย ต๊าปกลม

฿ 193 ฿ 193

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 5.0 mm

฿ 420 ฿ 420

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M48x5.0

฿ 6,280 ฿ 6,280

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M42x4.5

฿ 3,820 ฿ 3,820

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M12x1.25

฿ 180 ฿ 180

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS APEX 1/2 เกลียว 20 (UNF)

฿ 190 ฿ 190

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 3/16 เกลียว 32 (NF) ญี่ปุ่น

฿ 246 ฿ 246

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M10x1.75

฿ 910 ฿ 910

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M8x1.5

฿ 503 ฿ 503

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M8x0.75

฿ 589 ฿ 589

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M5x0.9

฿ 235 ฿ 235

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง XTREME 3/4" เกลียว 10 Spiral Machine Tap HSSE

฿ 910 ฿ 910

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง XTREME 9/16" เกลียว 12 Spiral Machine Tap HSSE

฿ 407 ฿ 407

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง XTREME 5/8" เกลียว 11 Spiral Machine Tap HSSE

฿ 642 ฿ 642

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง XTREME 7/16" เกลียว 14 Spiral Machine Tap HSSE

฿ 407 ฿ 407

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง XTREME 1/2" เกลียว 12 Spiral Machine Tap HSSE

฿ 728 ฿ 728

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง KUGEL 1/2" เกลียว 14 Spiral Machine Tap HSSE

฿ 728 ฿ 728

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง KUGEL 1/4" เกลียว 19 Spiral Machine Tap HSSE

฿ 407 ฿ 407

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง KUGEL 3/8" เกลียว 19 Spiral Machine Tap HSSE

฿ 514 ฿ 514

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง IS 5/8"เกลียว 11 ญี่ปุ่น Spiral Machine Tap HSSE

฿ 1,177 ฿ 1,177
New

หัวเจียรยาง Tunsten

฿ 590 ฿ 590

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1.1/8 เกลียว 8

฿ 1,284 ฿ 1,284

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1.1/4 เกลียว 8

฿ 1,605 ฿ 1,605

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1.1/2 เกลียว 8

฿ 2,568 ฿ 2,568

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 3/8" UNF Pitch 24

฿ 128 ฿ 128