ดอกเจาะ อุปกรณ์ทำเกลียว

Endmill High Speed Steel Cobalt 8% YG 4 ฟัน 18 mm

฿ 1,284 ฿ 1,284

Endmill High Speed Steel Cobalt 8% YG 4 ฟัน 16 mm

฿ 1,284 ฿ 1,284

Endmill High Speed Steel Cobalt 8% YG 4 ฟัน 13 mm

฿ 1,016 ฿ 1,016

Endmill High Speed Steel Cobalt 8% YG 4 ฟัน 12 mm

฿ 856 ฿ 856

Endmill High Speed Steel Cobalt 8% YG 4 ฟัน 11 mm

฿ 803 ฿ 803

Endmill High Speed Steel Cobalt 8% YG 4 ฟัน 8 mm

฿ 589 ฿ 589

Endmill High Speed Steel Cobalt 8% YG 4 ฟัน 7 mm

฿ 589 ฿ 589

KEIBA TAP 3 Pieces/Box ใช้กับน็อต 7/64" เกลียว 48 (7/64" = 2.778 mm)

฿ 407 ฿ 407

KEIBA TAP 3 Pieces/Box ใช้กับน็อต 5/32" เกลียว 36 (5/32 = 3.968 mm)

฿ 407 ฿ 407

KEIBA TAP 3 Pieces/Box ใช้กับน็อต 3/32" เกลียว 56 (3/32 = 2.381 mm)

฿ 407 ฿ 407

KEIBA TAP 3 Pieces/Box ใช้กับน็อต 5/64" เกลียว 64 (5/64" = 1.984 mm)

฿ 407 ฿ 407

KEIBA TAP 3 Pieces/Box ใช้กับน็อต 3/16" เกลียว 32 (3/16 = 4.762 mm)

฿ 428 ฿ 428

KEIBA TAP 3 Pieces/Box ใช้กับน็อต 3/16" เกลียว 24 (3/16 = 4.762 mm)

฿ 407 ฿ 407

KEIBA TAP 3 Pieces/Box ใช้กับน็อต 5/32" เกลียว 32 (9/64" = 3.96 mm)

฿ 407 ฿ 407

KEIBA TAP 3 Pieces/Box ใช้กับน็อต 9/64" เกลียว 40 (9/64" = 3.57 mm)

฿ 407 ฿ 407

KEIBA TAP 3 Pieces/Box ใช้กับน็อต 9/64" เกลียว 32 (9/64" = 3.57 mm)

฿ 407 ฿ 407

KEIBA TAP 3 Pieces/Box ใช้กับน็อต 1/8" เกลียว 40 (1/8 = 3.175 mm)

฿ 407 ฿ 407

KEIBA TAP 3 Pieces/Box ใช้กับน็อต 7/64 เกลียว 40 (7/64 = 2.77 mm)

฿ 407 ฿ 407

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M5.5x0.5

฿ 631 ฿ 631

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M5x0.5

฿ 535 ฿ 535

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีดโคบอลท์ Endmill High Speed Steel Cobalt 8% KUGEL 4 ฟัน 26 mm

฿ 1,712 ฿ 1,712

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีดโคบอลท์ Endmill High Speed Steel Cobalt 8% YG 4 ฟัน 32 mm

฿ 3,210 ฿ 3,210

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีดโคบอลท์ Endmill High Speed Steel Cobalt 8% YG 4 ฟัน 27 mm

฿ 2,675 ฿ 2,675

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีดโคบอลท์ Endmill High Speed Steel Cobalt 8% YG 4 ฟัน 26 mm

฿ 2,354 ฿ 2,354

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีดโคบอลท์ Endmill High Speed Steel Cobalt 8% YG 4 ฟัน 23 mm

฿ 1,926 ฿ 1,926

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีดโคบอลท์ Endmill High Speed Steel Cobalt 8% YG 4 ฟัน 14 mm

฿ 803 ฿ 803

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีดโคบอลท์ Endmill High Speed Steel Cobalt 8% YG 4 ฟัน 12 mm

฿ 589 ฿ 589

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีดโคบอลท์ Endmill High Speed Steel Cobalt 8% YG 4 ฟัน 10 mm

฿ 428 ฿ 428

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีดโคบอลท์ Endmill High Speed Steel Cobalt 8% YG 4 ฟัน 8 mm

฿ 375 ฿ 375

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีดโคบอลท์ Endmill High Speed Steel Cobalt 8% YG 4 ฟัน 7 mm

฿ 375 ฿ 375

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีดโคบอลท์ Endmill High Speed Steel Cobalt 8% YG 4 ฟัน 3 mm

฿ 268 ฿ 268
New
New
New
New
New
New

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KUGEL 1" เกลียว 8 (BSW)

฿ 770 ฿ 770

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS HSSE M24x2.0 ต๊าปสแตนเลส

฿ 3,852 ฿ 3,852

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M30x2.0

฿ 1,605 ฿ 1,605

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M24x2.0

฿ 728 ฿ 728

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M13x1.25

฿ 407 ฿ 407

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M11x1.5

฿ 214 ฿ 214

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M9x1.25

฿ 182 ฿ 182

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง HTD 7/16" เกลียว 20 (UNF) Spiral Machine Tap HSSE

฿ 835 ฿ 835

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง HTD 3/8" เกลียว 24 (UNF) Spiral Machine Tap HSSE

฿ 514 ฿ 514

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG 1/2" เกลียว 12 (BSW) เกาหลี Spiral Machine Tap HSSE

฿ 856 ฿ 856

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG 5/16" เกลียว 18 (BSW/NC) เกาหลี Spiral Machine Tap HSSE

฿ 407 ฿ 407

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG 9/16" เกลียว 12 (BSW/NC) เกาหลี Spiral Machine Tap HSSE

฿ 1,070 ฿ 1,070

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG 1" เกลียว 8 (BSW/NC) เกาหลี Spiral Machine Tap HSSE

฿ 2,889 ฿ 2,889

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG 7/8" เกลียว 9 (BSW/NC) เกาหลี Spiral Machine Tap HSSE

฿ 2,140 ฿ 2,140

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG 3/4" เกลียว 10 (BSW/NC) เกาหลี Spiral Machine Tap HSSE

฿ 1,605 ฿ 1,605

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG 5/8" เกลียว 11 (BSW/NC) เกาหลี Spiral Machine Tap HSSE

฿ 1,070 ฿ 1,070

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG 7/16" เกลียว 14 (BSW/NC) เกาหลี Spiral Machine Tap HSSE

฿ 642 ฿ 642

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG 3/8" เกลียว 16 (BSW/NC) เกาหลี Spiral Machine Tap HSSE

฿ 471 ฿ 471

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG 3/16" เกลียว 24 (BSW) เกาหลี Spiral Machine Tap HSSE

฿ 310 ฿ 310

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG 1/4" เกลียว 20 (BSW/NC) เกาหลี Spiral Machine Tap HSSE

฿ 321 ฿ 321

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M42x1.5

฿ 2,140 ฿ 2,140
New

TAPER REAMER HSS #5/16" (ขนาด 6-8 mm) ดอกริมเมอร์แบบเอียงลง แบบ Slope

฿ 1,880 ฿ 1,880
New

TAPER REAMER HSS #7/8" (ขนาด 19-23 mm) ดอกริมเมอร์แบบเอียงลง แบบ Slope

฿ 6,000 ฿ 6,000
New

TAPER REAMER HSS #13/32" (ขนาด 7-10 mm) ดอกริมเมอร์แบบเอียงลง แบบ Slope

฿ 1,980 ฿ 1,980
New

TAPER REAMER HSS#11/32" (ขนาด 6-8 mm) ดอกริมเมอร์แบบเอียงลง แบบ Slope

฿ 1,880 ฿ 1,880
New

TAPER REAMER HSS #9/32" (ขนาด 5-7 mm) ดอกริมเมอร์แบบเอียงลง แบบ Slope

฿ 1,780 ฿ 1,780
New

TAPER REAMER HSS #8 (ขนาด 10-12 mm) ดอกริมเมอร์แบบเอียงลง แบบ Slope

฿ 2,750 ฿ 2,750
New

TAPER REAMER HSS #10 (ขนาด 14-18 mm) ดอกริมเมอร์แบบเอียงลง แบบ Slope

฿ 4,180 ฿ 4,180
New

TAPER REAMER HSS #7 (ขนาด 7-9 mm) ดอกริมเมอร์แบบเอียงลง แบบ Slope

฿ 1,980 ฿ 1,980

ต๊าปเกลียวสแตนเลสตัวผู้ HAND TAPS M30x3.5

฿ 3,210 ฿ 3,210

ต๊าปเกลียวสแตนเลสตัวผู้ HAND TAPS M30x1.5

฿ 3,424 ฿ 3,424

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M8x1.25 DIES TAP

฿ 125 ฿ 125

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 3/8 เกลียว 20 (BSF)

฿ 449 ฿ 449

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 3/8 เกลียว 26 (BRASS)

฿ 642 ฿ 642

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 5/16 เกลียว 26 (BRASS)

฿ 610 ฿ 610

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 1/4 เกลียว 26 (BRASS)

฿ 321 ฿ 321
New
New

High Speed Steel High Quality KEIBA JAPAN For Stainless and Hardened Steel Drilling

฿ 1,391 ฿ 1,391

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M45x3.0

฿ 4,066 ฿ 4,066

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M42x2.0

฿ 2,996 ฿ 2,996