ดอกเจาะ อุปกรณ์ทำเกลียว

New

Thread Repair Coil Spring/Recoil/Helicoil

฿ 231 ฿ 231
New

Thread Repair Coil Spring/Recoil/Helicoil

฿ 128 ฿ 128
New

Thread Repair Coil Spring/Recoil/Helicoil

฿ 86 ฿ 86
New

Thread Repair Coil Spring/Recoil/Helicoil

฿ 48 ฿ 48
New

Thread Repair Coil Spring/Recoil/Helicoil

฿ 38 ฿ 38
New

Thread Repair Coil Spring/Recoil/Helicoil

฿ 428 ฿ 428
New

Thread Repair Coil Spring/Recoil/Helicoil

฿ 428 ฿ 428
New

Thread Repair Coil Spring/Recoil/Helicoil

฿ 353 ฿ 353
New

Thread Repair Coil Spring/Recoil/Helicoil

฿ 193 ฿ 193
New

High Speed Steel Drill YG

฿ 182 ฿ 182

Carbide Drill YG 11 mm

฿ 2,996 ฿ 2,996

Carbide Drill YG 10.5 mm

฿ 2,568 ฿ 2,568

Carbide Drill YG 10 mm

฿ 2,461 ฿ 2,461

Carbide Drill YG 9 mm

฿ 1,926 ฿ 1,926

Carbide Drill YG 8 mm

฿ 1,605 ฿ 1,605

Carbide Drill YG 7 mm

฿ 1,391 ฿ 1,391

Carbide Drill YG 5 mm

฿ 696 ฿ 696

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1/4 เกลียว 32 (UNEF) ญี่ปุ่น

฿ 706 ฿ 706

ต๊าปเกลียวสแตนเลสตัวผู้ HAND TAPS M30x2.0

฿ 3,531 ฿ 3,531

ต๊าปเกลียวสแตนเลสตัวผู้ HAND TAPS M27x3.0

฿ 2,675 ฿ 2,675

ต๊าปเกลียวสแตนเลสตัวผู้ HAND TAPS M27x2.0

฿ 2,675 ฿ 2,675

ต๊าปเกลียวสแตนเลสตัวผู้ HAND TAPS M24x3.0

฿ 1,926 ฿ 1,926

ต๊าปเกลียวสแตนเลสตัวผู้ HAND TAPS M24x1.5

฿ 1,926 ฿ 1,926

ต๊าปเกลียวสแตนเลสตัวผู้ HAND TAPS M22x2.5

฿ 1,498 ฿ 1,498

ต๊าปเกลียวสแตนเลสตัวผู้ HAND TAPS M22x1.5

฿ 1,498 ฿ 1,498

ต๊าปเกลียวสแตนเลสตัวผู้ HAND TAPS M20x2.5

฿ 1,070 ฿ 1,070

ต๊าปเกลียวสแตนเลสตัวผู้ HAND TAPS M20x1.5

฿ 1,070 ฿ 1,070

ต๊าปเกลียวสแตนเลสตัวผู้ HAND TAPS M18x1.5

฿ 963 ฿ 963

ต๊าปเกลียวสแตนเลสตัวผู้ HAND TAPS M16x2.0

฿ 803 ฿ 803

ต๊าปเกลียวสแตนเลสตัวผู้ HAND TAPS M16x1.5

฿ 803 ฿ 803