ดอกเจาะ อุปกรณ์ทำเกลียว

TAPHSSM56x6.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M56x6.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿6,206 ฿6,206
 

 

TAPHSSM40x2.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M40x2.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,354 ฿2,354
 

 

TAPHSSM34x3.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M34x3.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,140 ฿2,140
 

 

TAPHSSM12x0.75

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M12x0.75

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿375 ฿375
 

 

TAPHSSM1.6x0.35

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M1.6x0.35

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

TAPHSSM1.2x0.25

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M1.2x0.25

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

TAPHSSM1.8x0.35

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M1.8x0.35

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

SpiralTapHSSE-KUGEL1/2"-13

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง KUGEL 1/2" เกลียว 13 Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿482 ฿482
 

 

SpiralTapHSSE-YG-M20x2.5

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG M20x2.5 Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,284 ฿1,284
 

 

SpiralTapHSSE-HTD-M30x3.5

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง HTD M30x3.5 Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4,280 ฿4,280
 

 

DIES1/4(UNF)-28HTD

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 1/4" เกลียว 28 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

TAPKEIBAM12x1.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M12x1.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,017 ฿1,017
 

 

SpiralTapHSSE-3/4" - 16

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง 3/4" เกลียว 16 (UNF) Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,461 ฿2,461
 

 

SpiralTapHSSE-5/8" - 18

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง 5/8" เกลียว 18 (UNF) Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,391 ฿1,391
 

 

SpiralTapHSSE-HTD5/16"- 24

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง 5/16" เกลียว 24 Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿428 ฿428
 

 

SpiralTapHSSE-HTD-M2x0.4

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง HTD M2x0.4 Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

New

HSSHoleSawFUKA54mm

Tungsten Carbide Tip Hole Saw Cutter for Stainless Steel and Hardened Steel Hole Drilling

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿856 ฿856
 

 

New

HSSHoleSawFUKA42mm

Tungsten Carbide Tip Hole Saw Cutter for Stainless Steel and Hardened Steel Hole Drilling

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿696 ฿696
 

 

New

HSSHoleSawFUKA35mm

Tungsten Carbide Tip Hole Saw Cutter for Stainless Steel and Hardened Steel Hole Drilling

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿696 ฿696
 

 

New

HSSHoleSawFUKA34mm

Tungsten Carbide Tip Hole Saw Cutter for Stainless Steel and Hardened Steel Hole Drilling

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿589 ฿589
 

 

New

HSSHoleSawFUKA33mm

Tungsten Carbide Tip Hole Saw Cutter for Stainless Steel and Hardened Steel Hole Drilling

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿578 ฿578
 

 

New

HSSHoleSawFUKA32mm

Tungsten Carbide Tip Hole Saw Cutter for Stainless Steel and Hardened Steel Hole Drilling

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿578 ฿578
 

 

New

HSSHoleSawFUKA60mm

High Speed Steel (HSS) Hole Saw Cutter

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿803 ฿803
 

 

New

HSSHoleSawFUKA48mm

High Speed Steel (HSS) Hole Saw Cutter

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿642 ฿642
 

 

New

HSSHoleSawFUKA40mm

High Speed Steel (HSS) Hole Saw Cutter

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿428 ฿428
 

 

New

HSSHoleSawFUKA28mm

High Speed Steel (HSS) Hole Saw Cutter

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

New

HSSHoleSawFUKA25mm

High Speed Steel (HSS) Hole Saw Cutter

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

New

HSSHoleSawFUKA22mm

High Speed Steel (HSS) Hole Saw Cutter

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿236 ฿236
 

 

New

HSSHoleSawFUKA21mm

High Speed Steel (HSS) Hole Saw Cutter

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿236 ฿236
 

 

New

HSSHoleSawFUKA16mm

High Speed Steel (HSS) Hole Saw Cutter

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

New

HSSHoleSawFUKA14mm

High Speed Steel (HSS) Hole Saw Cutter

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

TAPHSSแบบ 6 ตัวชุด

ต๊าปเกลียวตัวผู้แบบ 6 ตัวชุด HAND TAPS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

New

TPMEXCOHSS 16.0 mm

High Speed Steel, Taper Shank High Quality MEXCO

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿396 ฿396
 

 

TAP PERFECT3/4BSPT-14

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS PERFECT 3/4 เกลียว 14 (BSPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿856 ฿856
 

 

LEFTTAPHSS1" BSP11L

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1" BSP 11 เกลียวซ้าย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,605 ฿1,605
 

 

LEFTTAPHSS3/4" BSP14L

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 3/4" BSP 14 เกลียวซ้าย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,070 ฿1,070
 

 

LEFTTAPHSS1/2" BSP14L

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1/2" BSP 14 เกลียวซ้าย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿856 ฿856
 

 

LEFTTAPHSS1/8" BSP28L

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1/8" BSP 28 เกลียวซ้าย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿375 ฿375
 

 

LEFTTAPHSS3/8" BSP19L

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 3/8" BSP 19 เกลียวซ้าย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿696 ฿696
 

 

LEFTTAPHSS1/4" BSP19L

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1/4" BSP 19 เกลียวซ้าย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿482 ฿482
 

 

DIES1-11BSP11

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 1" BSP เกลียว 11 เกลียวซ้าย DIES ต๊าปตัวเมีย ต๊าปกลม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿963 ฿963
 

 

DIES3/4-14BSP14

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 3/4" BSP เกลียว 14 เกลียวซ้าย DIES ต๊าปตัวเมีย ต๊าปกลม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿749 ฿749
 

 

DIES1/8-28BSPF28

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 1/8" BSPF เกลียว 28 เกลียวซ้าย DIES ต๊าปตัวเมีย ต๊าปกลม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

DIES3/8-19BSPF19

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 3/8" BSPF เกลียว 19 เกลียวซ้าย DIES ต๊าปตัวเมีย ต๊าปกลม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿482 ฿482
 

 

DIES1/4-19BSPF19

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 1/4" BSPF เกลียว 19 เกลียวซ้าย DIES ต๊าปตัวเมีย ต๊าปกลม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿428 ฿428
 

 

DIES1/2-14BSPF14

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 1/2" BSPF เกลียว 14 เกลียวซ้าย DIES ต๊าปตัวเมีย ต๊าปกลม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿589 ฿589
 

 

TAPKEIBAM9x1.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M9x1.5

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿514 ฿514
 

 

TAPKEIBAM9x1.25

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M9x1.25

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿428 ฿428
 

 

TAPKEIBAM9x0.75

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M9x0.75

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿856 ฿856
 

 

SpiralTapHSSE-HTD-M16x20

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง HTD M16x2.0 Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿963 ฿963
 

 

DIES1/8"-28BSPAPEX

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 1/8" เกลียว 28 (BSP) DIES ต๊าปตัวเมีย ต๊าปกลม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿129 ฿129
 

 

DIES1/8"-27NPTAPEX

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 1/8" เกลียว 27 (NPT) DIES ต๊าปตัวเมีย ต๊าปกลม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿129 ฿129
 

 

DIESM12x1.5HTD

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M12x1.5 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿589 ฿589
 

 

TAPHSSM10x0.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M10x0.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿482 ฿482
 

 

LEFTTAPHSSM3x0.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M3x0.5 เกลียวซ้าย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿130 ฿130
 

 

LEFTTAPHSSM4x0.7

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M4x0.7 เกลียวซ้าย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿130 ฿130
 

 

LEFTTAPHSSM10x1.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M10x1.5 เกลียวซ้าย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿235 ฿235
 

 

LEFTTAPHSSM20x2.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M20x2.5 เกลียวซ้าย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿856 ฿856
 

 

LEFTTAPHSSM20x1.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M20x1.5 เกลียวซ้าย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿856 ฿856
 

 

LEFTTAPHSSM24x1.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M24x1.5 เกลียวซ้าย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,070 ฿1,070
 

 

LEFTTAPHSSM24x2.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M24x2.0 เกลียวซ้าย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,070 ฿1,070
 

 

HSS 8.0x400x500

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSSCo 8.0 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,461 ฿2,461
 

 

HSS 8.0x300x400

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSSCo 8.0 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,712 ฿1,712
 

 

HSS 3.5x150x200

ดอกสว่านเจาะเหล็กยาวพิเศษ HSS 3.5 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿482 ฿482
 

 

BallCarbideEndmill YG 14.0 mm

ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์หัวบอล Ball Carbide Endmill YG 2 ฟัน 14.0 mm R7

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,498 ฿1,498
 

 

BallCarbideEndmill YG 13.0 mm

ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์หัวบอล Ball Carbide Endmill YG 2 ฟัน 13.0 mm R6.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,284 ฿1,284
 

 

BallCarbideEndmill YG 12.0 mm

ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์หัวบอล Ball Carbide Endmill YG 2 ฟัน 12.0 mm R6

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿963 ฿963
 

 

SpiralTapHSSE- YAMAWA M2.5x0.45

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YAMAWA M2.5x0.45 Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

SpiralTapHSSE- YAMAWA M2x0.4

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YAMAWA M2x0.4 Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

TAPWRENCHFUKANo.03

Tap Wrench FUKA No.3

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

TAPWRENCHFUKANo.04

Tap Wrench FUKA No.4

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿728 ฿728
 

 

DIESM12x1.0KEIBA

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M12x1.0 DIES TAP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿749 ฿749
 

 

TAPHSS 1.1/16"x12

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1.1/16" เกลียว 12

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,354 ฿2,354
 

 

TAPHSS 1.5/16"x12

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1.5/16" เกลียว 12

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,568 ฿2,568
 

 

TAPHSS 1.7/8"x12

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1.7/8" เกลียว 12

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,564 ฿3,564
 

 

TAPHSS 1.7/8"x18

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1.7/8" เกลียว 18

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,670 ฿3,670
 

 

TAPHSS 1.5/8"x12

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1.5/8" เกลียว 12

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,970 ฿2,970
 

 

DIESLHXtreme 3/8-24

ดายเกลียวเกลียวซ้าย-ลูกต๊าปกลมเกลียวซ้าย 3/8 BSW เกลียว 24 LEFT-HANDED THREAD DIES

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

DIES3/8-24BSPF24KEIBA

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม 3/8 เกลียว 24 (NF) DIES ต๊าปตัวเมีย ต๊าปกลม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿728 ฿728
 

 

TAPHTDM3.5x0.6

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M3.5x0.6

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

New

DHSMALL0.35mm

ดอกสว่านเล็กแกนโตคุณภาพสูง HSS 0.35 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿74 ฿74
 

 

New

DHSMALL0.1mm

ดอกสว่านเล็กแกนโตคุณภาพสูง HSS 0.1 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿74 ฿74
 

 

New

DHSMALL0.9mm

ดอกสว่านเล็กแกนโตคุณภาพสูง HSS 0.9 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿35 ฿35
 

 

New

DHSMALL0.8mm

ดอกสว่านเล็กแกนโตคุณภาพสูง HSS 0.8 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿35 ฿35
 

 

New

DHSMALL1.0mm

ดอกสว่านเล็กแกนโตคุณภาพสูง HSS 1.0 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿35 ฿35
 

 

New

DHSMALL1.2mm

ดอกสว่านเล็กแกนโตคุณภาพสูง HSS 1.2 mm

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿35 ฿35
 

 

TAPWARRIOR(คนป่า)M27x3.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M27x3.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,210 ฿3,210
 

 

TAPKANSEIM24x2.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M24x2.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,177 ฿1,177
 

 

TAPKEIBAM6x0.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M6x0.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿642 ฿642
 

 

TAPWRENCHFUKANo.01

Tap Wrench FUKA No.1

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

New

ดอกนำศูนย์ FUKA 5 mm

High Speed Steel High Quality FUKA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

New

ดอกนำศูนย์ FUKA 4 mm

High Speed Steel High Quality FUKA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

New

ดอกนำศูนย์ FUKA 3 mm

High Speed Steel High Quality FUKA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿140 ฿140
 

 

New

ดอกนำศูนย์ FUKA 2.5 mm

High Speed Steel High Quality FUKA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿129 ฿129
 

 

BallCarbideEndmill YG 3.0 mm

ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์หัวบอล Ball Carbide Endmill YG 2 ฟัน 3.0 mm R1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿589 ฿589
 

 

BallCarbideEndmill YG 4.0 mm

ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์หัวบอล Ball Carbide Endmill YG 2 ฟัน 4.0 mm R2.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿589 ฿589
 

 

BallCarbideEndmill YG 2.5 mm

ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์หัวบอล Ball Carbide Endmill YG 2 ฟัน 2.5 mm R1.25

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿650 ฿650
 

 

BallCarbideEndmill YG 1.5 mm

ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์หัวบอล Ball Carbide Endmill YG 2 ฟัน 1.5 mm R0.75

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿642 ฿642
 

 

BallCarbideEndmill KUGEL 8.0 mm

ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์หัวบอล Ball Carbide Endmill KUGEL 2 ฟัน 8 mm R4.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿963 ฿963
 

 

BallCarbideEndmill KUGEL 4.0 mm

ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์หัวบอล Ball Carbide Endmill KUGEL 2 ฟัน 4 mm R2.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้