สกรูเกลียวปล่อย (Screw)

New

เกลียวปล่อยหัวเหลี่ยมSTL5/16"x4"

Stainless Steel Hexagon Head Screw 5/16"x4" (7.93x101.6 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿36 ฿36
 

 

New

เกลียวปล่อยปลายสว่านหัวเหลี่ยมติดจานSTL#8x1"

Stainless Steel Hexagon with Flange, Self Tapping, Metal Sheet Screw #8x1 ( 4x25 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿12 ฿12
 

 

PHSTLM2x4

Stainless Phillip Round Head Screw SUS304 M2x4

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3 ฿3
 

 

PHSTLM2.6x4

Stainless Phillip Round Head Screw SUS304 M2.6x4

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3 ฿3
 

 

PHSTLM2.6x16

Stainless Phillip Round Head Screw SUS304 M2.6x16

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿5 ฿5
 

 

PHSTLM2.6x12

Stainless Phillip Round Head Screw SUS304 M2.6x12

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3 ฿3
 

 

THSTL3x15

Stainless Phillip Head Screw SUS304 3x15

ขายแล้ว 10 ชิ้น

฿1.70 ฿1.70
 

 

THSTL3x12

Stainless Phillip Head Screw SUS304 3x12

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1.70 ฿1.70
 

 

THSTL3x10

Stainless Phillip Head Screw SUS304 3x10

ขายแล้ว 10 ชิ้น

฿1.70 ฿1.70
 

 

New

เกลียวปล่อยหัวเหลี่ยมSTL5/16x2.1/2"

Stainless Steel Hexagon Head Screw 5/16"x2.1/2" (7.70x63.5 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿24 ฿24
 

 

New

เกลียวปล่อยหัวเหลี่ยมSTL5/16x2"

Stainless Steel Hexagon Head Screw 5/16"x2" (7.76x50.8 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿19 ฿19
 

 

PHSTLM2.6x10

Stainless Phillip Round Head Screw SUS304 M2.6x10

ขายแล้ว 12 ชิ้น

฿3 ฿3
 

 

THSTL4x6

Stainless Phillip Head Screw SUS304 4x6

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1.60 ฿1.60
 

 

New

YellowZincTaper#10x4"

Yellow Zinc Taper, Self Tapping, Screw #10x4" (5x101.6 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿5 ฿5
 

 

New

YellowZincTaper#10x3"

Yellow Zinc Taper, Self Tapping, Screw #10x3" (5x76.2 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4 ฿4
 

 

New

YellowZincTaper#8x3"

Yellow Zinc Taper, Self Tapping, Screw #8x3" (4.1x76.2 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3 ฿3
 

 

New

YellowZincTaper#8x2.1/2"

Yellow Zinc Taper, Self Tapping, Screw #8x2.1/2" (4.1x63.5 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3 ฿3
 

 

New

YellowZincTaper#8x2"

Yellow Zinc Taper, Self Tapping, Screw #8x2" (4.1x50.8 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2 ฿2
 

 

New

YellowZincTaper#8x1.1/2"

Yellow Zinc Taper, Self Tapping, Screw #8x1.1/2" (4.1x38.1 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2 ฿2
 

 

New

YellowZincTaper#8x1.1/4"

Yellow Zinc Taper, Self Tapping, Screw #8x1.1/4" (4.1x31.75 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2 ฿2
 

 

New

YellowZincTaper#8x1

Yellow Zinc Taper, Self Tapping, Screw #8x1" (4.1x25.4 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1 ฿1
 

 

New

YellowZincTaper#8x5/8"

Yellow Zinc Taper, Self Tapping, Screw #8x5/8" (4.1x15.87 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1 ฿1
 

 

New

YellowZincTaper#8x1/2"

Yellow Zinc Taper, Self Tapping, Screw #8x1/2" (4.1x12.7 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1 ฿1
 

 

New

เกลียวปล่อยปลายสว่านหัวเหลี่ยมติดจานSTL#12x75

Stainless Steel Hexagon with Flange, Self Tapping, Metal Sheet Screw #12x75

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿20 ฿20
 

 

New

เกลียวปล่อยปลายสว่านหัวเหลี่ยมติดจานSTL5.5x150

Stainless Steel Hexagon with Flange, Self Tapping, Metal Sheet Screw 5.5x150 ( 5.5x150 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿47 ฿47
 

 

SocketFlatBrass screwreleaseเบอร์ 8x1.1/4

Brass Flat Phillip Taper Head Screw release #8x1.1/4"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4 ฿4
 

 

SocketFlatBrass screwreleaseเบอร์ 14x1.1/4

Brass Flat Phillip Taper Head Screw release #14x1.1/4"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿8 ฿8
 

 

SocketFlatBrass screw releaseเบอร์ 8x1.1/4

Brass Flat Phillip Taper Head Screw release #8x1.1/4"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿5 ฿5
 

 

SocketFlatBrass screw releaseเบอร์ 6x1

Brass Flat Phillip Taper Head Screw release #6x1"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3 ฿3
 

 

SocketFlatBrass screw releaseเบอร์ 7x1.1/2

Brass Flat Phillip Taper Head Screw release #7x1.1/2"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿5 ฿5
 

 

SocketFlatBrass screwreleaseเบอร์ 7x1.1/4

Brass Flat Phillip Taper Head Screw release #7x1.1/4"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4 ฿4
 

 

New

เกลียวปล่อยปลายสว่านหัวกลมSTL#8x3/4

Stainless Steel Taper, Self Tapping, Metal Sheet Screw #8x3/4" (4.1x19 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4 ฿4
 

 

New

เกลียวปล่อยปลายสว่านหัวเตเปอร์STL#8x1.1/4

Stainless Steel Taper, Self Tapping, Metal Sheet Screw #8x1.1/4" (4.1x31 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿5 ฿5
 

 

New

เกลียวปล่อยปลายสว่านหัวเหลี่ยมติดจานSTL5x25

Stainless Steel Hexagon with Flange, Self Tapping, Metal Sheet Screw 5x25 ( 5x25 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿10 ฿10
 

 

New

เกลียวปล่อยปลายสว่านหัวเหลี่ยมติดจานSTL#12x55

Stainless Steel Hexagon with Flange, Self Tapping, Metal Sheet Screw #12x55 ( 5x55 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿14 ฿14
 

 

New

เกลียวปล่อยปลายสว่านหัวเหลี่ยมติดจานSTL#14x25

Stainless Steel Hexagon with Flange, Self Tapping, Metal Sheet Screw #14x25 ( 6x25 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿21 ฿21
 

 

New

เกลียวปล่อยปลายสว่านหัวเหลี่ยมติดจานSTL#14x1.1/2

Stainless Steel Hexagon with Flange, Self Tapping, Metal Sheet Screw #14x1.1/2" (6x38.1mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿21 ฿21
 

 

New

เกลียวปล่อยปลายสว่านหัวเหลี่ยมติดจานSTL#12x1.1/2

Stainless Steel Hexagon with Flange, Self Tapping, Metal Sheet Screw #12x1.1/2" (5x38.1mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿13 ฿13
 

 

New

เกลียวปล่อยปลายสว่านหัวเหลี่ยมติดจานSTL#14x1

Stainless Steel Hexagon with Flange, Self Tapping, Metal Sheet Screw #14x1" (6x25.4 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿14 ฿14
 

 

New

เกลียวปล่อยปลายสว่านหัวเหลี่ยมติดจานSTL#14x3/4

Stainless Steel Hexagon with Flange, Self Tapping, Metal Sheet Screw #14x3/4 (6x19.05 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿17 ฿17
 

 

New

เกลียวปล่อยปลายสว่านหัวเหลี่ยมติดจานSTL#12x2.1/2"

Stainless Steel Hexagon with Flange, Self Tapping, Metal Sheet Screw #12x2.1/2" ( 5.35x63.5 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿17 ฿17
 

 

New

เกลียวปล่อยปลายสว่านหัวเหลี่ยมติดจานSTL#12x19

Stainless Steel Hexagon with Flange, Self Tapping, Metal Sheet Screw #12x19 ( 5x19 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿9 ฿9
 

 

New

เกลียวปล่อยปลายสว่านหัวเหลี่ยมติดจานSTL#14x1.1/4"

Stainless Steel Hexagon with Flange, Self Tapping, Metal Sheet Screw #14x1.1/4" ( 6.4x31.7 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿16 ฿16
 

 

New

เกลียวปล่อยหัวเหลี่ยมSTL3/8x4

Stainless Steel Hexagon Head Screw 3/8"x4" (9.52x101.6 mm)

ขายแล้ว 20 ชิ้น

฿43 ฿43
 

 

PHSTLM2.6x8

Stainless Phillip Round Head Screw SUS304 M2.6x8

ขายแล้ว 106 ชิ้น

฿3 ฿3
 

 

PHSTLM2.6x6

Stainless Phillip Round Head Screw SUS304 M2.6x6

ขายแล้ว 6 ชิ้น

฿3 ฿3
 

 

PHSTLM2x16

Stainless Phillip Round Head Screw SUS304 M2x1

ขายแล้ว 100 ชิ้น

฿4 ฿4
 

 

PHSTLM2x12

Stainless Phillip Round Head Screw SUS304 M2x12

ขายแล้ว 104 ชิ้น

฿3 ฿3
 

 

PHSTLM2x10

Stainless Phillip Round Head Screw SUS304 M2x10

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3 ฿3
 

 

PHSTLM2x8

Stainless Phillip Round Head Screw SUS304 M2x8

ขายแล้ว 115 ชิ้น

฿3 ฿3
 

 

PHSTLM2x5

Stainless Phillip Round Head Screw SUS304 M2x5

ขายแล้ว 115 ชิ้น

฿3 ฿3
 

 

New

เกลียวปล่อยหัวเหลี่ยมSTL1/2x4

Stainless Steel Hexagon Head Screw 1/2" BSW 12

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

เกลียวปล่อยหัวเหลี่ยมSTL1/2x3.1/2

Stainless Steel Hexagon Head Screw 1/2" BSW 12

ขายแล้ว 32 ชิ้น

฿65 ฿65
 

 

New

เกลียวปล่อยหัวเหลี่ยมSTL1/2x3

Stainless Steel Hexagon Head Screw 1/2" BSW 12

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿57 ฿57
 

 

New

เกลียวปล่อยหัวเหลี่ยมSTL1/2x2.1/2

Stainless Steel Hexagon Head Screw 1/2" BSW 12

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿48 ฿48
 

 

New

เกลียวปล่อยหัวเหลี่ยมSTL1/2x2

Stainless Steel Hexagon Head Screw 1/2" BSW 12

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿42 ฿42
 

 

New

เกลียวปล่อยหัวเหลี่ยมSTL3/8x6

Stainless Steel Hexagon Head Screw 3/8"x6" (9.52x152.4 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿65 ฿65
 

 

New

เกลียวปล่อยหัวเหลี่ยมSTL3/8x5

Stainless Steel Hexagon Head Screw 3/8"x5" (9.52x127 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿54 ฿54
 

 

New

Torx-HoleSTLM2.9x19

Stainless Steel Torx Button Taper Head Screws SUS304 M3x19

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3 ฿3
 

 

New

Torx-HoleSTLM2.9x16

Stainless Steel Torx Button Taper Head Screws SUS304 M3x16

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3 ฿3
 

 

New

Torx-HoleSTLM2.9x13

Stainless Steel Torx Button Taper Head Screws SUS304 M3x13

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3 ฿3
 

 

New

เกลียวปล่อยปลายสว่านหัวเตเปอร์STL#8x5/8

Stainless Steel Taper, Self Tapping, Metal Sheet Screw #8x5/8" (4.1x15.8 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4 ฿4
 

 

New

เกลียวปล่อยปลายสว่านหัวเตเปอร์STL#8x3/4

Stainless Steel Taper, Self Tapping, Metal Sheet Screw #8x3/4" (4.1x19 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4 ฿4
 

 

New

เกลียวปล่อยปลายสว่านหัวเหลี่ยมติดจานSTL#12x1.1/4

Stainless Steel Hexagon with Flange, Self Tapping, Metal Sheet Screw #12x1.1/4" (5.35x31.7 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿10 ฿10
 

 

New

เกลียวปล่อยปลายสว่านหัวเหลี่ยมติดจานSTL#12x1

Stainless Steel Hexagon with Flange, Self Tapping, Metal Sheet Screw #12x1.1/4" ( 5.35x25.4 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿10 ฿10
 

 

New

เกลียวปล่อยปลายสว่านหัวเหลี่ยมติดจานSTL#10x1.1/2

Stainless Steel Hexagon with Flange, Self Tapping, Metal Sheet Screw #10x1.1/2" (4.8x38.1 mm)

ขายแล้ว 500 ชิ้น

฿9 ฿9
 

 

New

เกลียวปล่อยปลายสว่านหัวเตเปอร์STL#8x1

Stainless Steel Taper, Self Tapping, Metal Sheet Screw #8x3/8" (4.1x25.4 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4 ฿4
 

 

New

เกลียวปล่อยปลายสว่านหัวเหลี่ยมติดจานSTL#14x2

Stainless Steel Hexagon with Flange, Self Tapping, Metal Sheet Screw #14x2" (6.2x50.8 mm)

ขายแล้ว 50 ชิ้น

฿13 ฿13
 

 

PHSTLM8x60

Stainless Phillip Round Head Screw SUS304 M8x60

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿23 ฿23
 

 

PHSTLM8x50

Stainless Phillip Round Head Screw SUS304 M8x50

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿20 ฿20
 

 

PHSTLM8x40

Stainless Phillip Round Head Screw SUS304 M8x40

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿18 ฿18
 

 

PHSTLM8x30

Stainless Phillip Round Head Screw SUS304 M8x30

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿15 ฿15
 

 

PHSTLM8x25

Stainless Phillip Round Head Screw SUS304 M8x25

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿13 ฿13
 

 

PHSTLM8x20

Stainless Phillip Round Head Screw SUS304 M8x20

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿11 ฿11
 

 

PHSTLM8x15

Stainless Phillip Round Head Screw SUS304 M8x15

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿9 ฿9
 

 

New

เกลียวปล่อยหัวเหลี่ยมSTL3/8x2

Stainless Steel Hexagon Head Screw 3/8"x2" (9.52x50.8 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿24 ฿24
 

 

New

เกลียวปล่อยหัวเหลี่ยมSTL3/8x1.1/2

Stainless Steel Hexagon Head Screw 3/8"x1.1/2" (9.52x38.1 mm)

ขายแล้ว 10 ชิ้น

฿20 ฿20
 

 

New

เกลียวปล่อยหัวเหลี่ยมSTL3/8x1.1/4

Stainless Steel Hexagon Head Screw 3/8"x1.1/4" (9.52x31.75 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿22 ฿22
 

 

New

เกลียวปล่อยหัวเหลี่ยมSTL5/16x3.1/2

Stainless Steel Hexagon Head Screw 5/16"x3.1/2" (7.93x88.9 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿32 ฿32
 

 

New

เกลียวปล่อยหัวเหลี่ยมSTL5/16x3

Stainless Steel Hexagon Head Screw 5/16"x3" (7.93x76.2 mm)

ขายแล้ว 8 ชิ้น

฿28 ฿28
 

 

New

เกลียวปล่อยหัวเหลี่ยมSTL5/16x1.1/2

Stainless Steel Hexagon Head Screw 5/16"x1.1/2" (7.93x38.1 mm)

ขายแล้ว 257 ชิ้น

฿14 ฿14
 

 

New

เกลียวปล่อยหัวเหลี่ยมSTL5/16x1

Stainless Steel Hexagon Head Screw 5/16"x1" (7.93x25.4 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿14 ฿14
 

 

New

เกลียวปล่อยหัวเหลี่ยมSTL1/4x4

Stainless Steel Hexagon Head Screw 1/4"x4" (6.35x101.6 mm)

ขายแล้ว 12 ชิ้น

฿25 ฿25
 

 

New

เกลียวปล่อยหัวเหลี่ยมSTL1/4x3.1/2

Stainless Steel Hexagon Head Screw 1/4"x3.1/2" (6.35x88.9 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿19 ฿19
 

 

New

เกลียวปล่อยหัวเหลี่ยมSTL1/4x3

Stainless Steel Hexagon Head Screw 1/4"x3" (6.35x76.2 mm)

ขายแล้ว 6 ชิ้น

฿17 ฿17
 

 

New

เกลียวปล่อยหัวเหลี่ยมSTL1/4x2.1/2

Stainless Steel Hexagon Head Screw 1/4"x2.1/2" (6.35x63.5 mm)

ขายแล้ว 8 ชิ้น

฿15 ฿15
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

เกลียวปล่อยหัวเหลี่ยมSTL1/4x2

Stainless Steel Hexagon Head Screw 1/4"x2" (6.35x50.8 mm)

ขายแล้ว 6 ชิ้น

฿10 ฿10
 

 

New

เกลียวปล่อยหัวเหลี่ยมSTL1/4x1.1/2

Stainless Steel Hexagon Head Screw 1/4"x1.1/2" (6.35x38.1 mm)

ขายแล้ว 606 ชิ้น

฿9 ฿9
 

 

New

เกลียวปล่อยหัวเหลี่ยมSTL1/4x1.1/4

Stainless Steel Hexagon Head Screw 1/4"x1.1/4" (6.35x31.75 mm)

ขายแล้ว 28 ชิ้น

฿11 ฿11
 

 

New

เกลียวปล่อยหัวเหลี่ยมSTL1/4x1

Stainless Steel Hexagon Head Screw 1/4"x1" (6.35x25.4 mm)

ขายแล้ว 150 ชิ้น

฿9 ฿9
 

 

New

เกลียวปล่อยหัวเหลี่ยมติดจานSTLM6x25

Stainless Steel Hexagon with Flange, Philip Head Screw 6x25 mm

ขายแล้ว 112 ชิ้น

฿9 ฿9
 

 

New

เกลียวปล่อยหัวเหลี่ยมติดจานSTLM6x20

Stainless Steel Hexagon with Flange, Philip Head Screw 6x20 mm

ขายแล้ว 60 ชิ้น

฿8 ฿8
 

 

New

เกลียวปล่อยหัวเหลี่ยมติดจานSTLM5x25

Stainless Steel Hexagon with Flange, Philip Head Screw 5x25 mm

ขายแล้ว 102 ชิ้น

฿7 ฿7
 

 

New

เกลียวปล่อยหัวเหลี่ยมติดจานSTLM5x20

Stainless Steel Hexagon with Flange, Philip Head Screw 5x20 mm

ขายแล้ว 9 ชิ้น

฿7 ฿7
 

 

New

เกลียวปล่อยหัวเหลี่ยมติดจานSTLM5x15

Stainless Steel Hexagon with Flange, Philip Head Screw 5x15 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿6 ฿6
 

 

New

เกลียวปล่อยหัวเหลี่ยมติดจานSTLM5x12

Stainless Steel Hexagon with Flange, Philip Head Screw 5x12 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿6 ฿6
 

 

New

Torx-HoleSTLM3.9x25

Stainless Steel Torx Button Taper Head Screws SUS304 M4x25

ขายแล้ว 150 ชิ้น

฿4 ฿4
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

Torx-HoleSTLM3.9x19

Stainless Steel Torx Button Taper Head Screws SUS304 M4x19

ขายแล้ว 100 ชิ้น

฿4 ฿4
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

Torx-HoleSTLM3.9x16

Stainless Steel Torx Button Taper Head Screws SUS304 M4x16

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿4 ฿4
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

Torx-HoleSTLM3.9x9.5

Stainless Steel Torx Button Taper Head Screws SUS304 M4x9.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4 ฿4
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้