ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1/8" BSW/NC เกลียว 40

฿ 80 ฿ 80

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 1/4" BSW/NC เกลียว 20

฿ 90 ฿ 90

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 5/16" BSW/NC Pitch 18

฿ 105 ฿ 105

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 5/16 เกลียว 18 (BSW)

฿ 107 ฿ 107

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 5/16" UNF เกลียว 24

฿ 110 ฿ 110

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 3/8" UNF Pitch 24

฿ 128 ฿ 128

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 3/8 เกลียว 16 (BSW)

฿ 128 ฿ 128

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 7/16" UNF Pitch 20

฿ 130 ฿ 130

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 3/8" BSW/NC เกลียว 16

฿ 135 ฿ 135

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 7/16 เกลียว 14 (BSW)

฿ 139 ฿ 139

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 7/16" BSW/NC เกลียว 14

฿ 145 ฿ 145

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 1/8" BSPF เกลียว 28

฿ 160 ฿ 160

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 1/8 เกลียว 27 (NPT)

฿ 160 ฿ 160

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 1/2" BSW เกลียว 12

฿ 165 ฿ 165

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 1/2" เกลียว 20 UNF

฿ 165 ฿ 165

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 1/2" UNC เกลียว 13

฿ 165 ฿ 165

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS APEX 7/16 เกลียว 20 (UNF)

฿ 170 ฿ 170

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 1/4" NPT เกลียว 18

฿ 175 ฿ 175

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS APEX 1/2 เกลียว 20 (UNF)

฿ 190 ฿ 190

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS HTD 5/32 เกลียว 32 (BSW/UNC) ญี่ปุ่น

฿ 210 ฿ 210

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 3/8" BSPF เกลียว 19

฿ 215 ฿ 215

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 9/16" BSW/NC เกลียว 12

฿ 220 ฿ 220

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 1/4" BSPF เกลียว 19

฿ 225 ฿ 225

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS HTD 3/16 เกลียว 24 (BSW/UNC) ญี่ปุ่น

฿ 236 ฿ 236

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 3/16 เกลียว 32 (NF) ญี่ปุ่น

฿ 246 ฿ 246

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS APEX 1/4 เกลียว 18 (NPT)

฿ 268 ฿ 268

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 5/8" BSW/NC Pitch 11

฿ 285 ฿ 285

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 1/2" BSPF เกลียว 14

฿ 315 ฿ 315

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS APEX 1/2 เกลียว 14 (BSP)

฿ 321 ฿ 321

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 1/4 เกลียว 26 (BRASS)

฿ 321 ฿ 321

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 3/4 เกลียว 10 (BSW/UNC)

฿ 350 ฿ 350

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 1/8" BSPF เกลียว 28

฿ 375 ฿ 375

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS APEX 3/4 เกลียว 16 (UNF)

฿ 400 ฿ 400

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 3/8 เกลียว 20 (BSF)

฿ 449 ฿ 449

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS WARRIOR 1/8 เกลียว 27 (NPT)

฿ 510 ฿ 510

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 1/4" BSPF เกลียว 19

฿ 535 ฿ 535

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 5/16 เกลียว 26 (BRASS)

฿ 610 ฿ 610

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 3/8" BSPF เกลียว 19

฿ 642 ฿ 642

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 3/8 เกลียว 26 (BRASS)

฿ 642 ฿ 642

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 1" เกลียว 8 (BSW/UNC)

฿ 680 ฿ 680