TAPS1.3/8" เกลียว 6

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1.3/8" เกลียว 6

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

TAPHSS2"-4.5 BSW

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 2"- 4.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

TAPKUGEL1/8BSW-40

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1/8" BSW/NC เกลียว 40

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿80 ฿80
 

 

TAPKUGEL1/4BSW-20

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 1/4" BSW/NC เกลียว 20

ขายแล้ว 5 ชิ้น

฿90 ฿90
 

 

TAPPerfect 5/16 เกลียว 18 (BSW)

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 5/16 เกลียว 18 (BSW)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

TAPAPEX1/4 UNF-28

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS APEX 1/4 เกลียว 28 (UNF)

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

TAPKUGEL5/16UNF-24

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 5/16" UNF เกลียว 24

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿110 ฿110
 

 

TAPPerfect 3/8 เกลียว 16 (BSW)

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 3/8 เกลียว 16 (BSW)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿128 ฿128
 

 

TAPKUGEL3/8UNF-24

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 3/8" UNF Pitch 24

ขายแล้ว 6 ชิ้น

฿129 ฿129
 

 

TAPKUGEL5/16BSW-18

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 5/16" BSW/NC Pitch 18

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿137 ฿137
 

 

TAPPerfect 7/16 เกลียว 14 (BSW)

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 7/16 เกลียว 14 (BSW)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿139 ฿139
 

 

TAPKUGEL7/16BSW-14

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 7/16" BSW/NC เกลียว 14

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿145 ฿145
 

 

TAPKUGEL1/8

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 1/8 เกลียว 27 (NPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿160 ฿160
 

 

TAPKUGEL1/8BSPF-28

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 1/8" BSPF เกลียว 28

ขายแล้ว 10 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

TAPKUGEL3/8BSW-16

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 3/8" BSW/NC เกลียว 16

ขายแล้ว 9 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

TAPKUGEL1/2BSW-12

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 1/2" BSW เกลียว 12

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿165 ฿165
 

 

TAPKUGEL1/2UNC-13

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 1/2" UNC เกลียว 13

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿165 ฿165
 

 

TAPKUGEL1/2UNF-12

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 1/2" เกลียว 20 UNF

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿165 ฿165
 

 

TAPKUGEL7/16UNF-20

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 7/16" UNF Pitch 20

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿165 ฿165
 

 

TAPAPEX7/16 UNF-20

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS APEX 7/16 เกลียว 20 (UNF)

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿170 ฿170
 

 

TAPAPEX1/2 UNF-20

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS APEX 1/2 เกลียว 20 (UNF)

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿190 ฿190
 

 

TAPKUGEL1/4NPT-18

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 1/4" NPT เกลียว 18

ขายแล้ว 8 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

TAPKUGEL3/8BSPF-19

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 3/8" BSPF เกลียว 19

ขายแล้ว 6 ชิ้น

฿215 ฿215
 

 

TAPKUGEL9/16BSW

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 9/16" BSW/NC เกลียว 12

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿220 ฿220
 

 

TAPKUGEL1/4BSPF-19

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 1/4" BSPF เกลียว 19

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿225 ฿225
 

 

TAPHTD3/16

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS HTD 3/16 เกลียว 24 (BSW/UNC) ญี่ปุ่น

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿236 ฿236
 

 

TAPKEIBA3/16 เกลียว 32 ญี่ปุ่น

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 3/16 เกลียว 32 (NF) ญี่ปุ่น

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿246 ฿246
 

 

TAPดอกต๊าปเกลียว 3 ตัวชุด Kugel 5/16 เกลียว 18 (BSW/NC) รุ่นงานหนัก

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 5/16 เกลียว 18 (BSW/NC) รุ่นงานหนัก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿267 ฿267
 

 

TAPAPEX9/16 UNF-18

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS APEX 9/16" เกลียว 18 (UNF)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

TAPPerfect 1/8 - 28

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Perfect 1/8 เกลียว 28 (BSPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

TAPHTD1/4 เกลียว 28 UNF

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPSHTD 1/4 เกลียว 28 (UNF) ญี่ปุ่น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

TAPKUGEL5/8BSW-11

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 5/8" BSW/NC Pitch 11

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿285 ฿285
 

 

TAPดอกต๊าปเกลียว 3 ตัวชุด Kugel 7/16 เกลียว 14 (BSW/NC)

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 7/16 เกลียว 14 (BSW/NC) (รุ่นงานหนัก)

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

TAPAPEX1/4NPT18

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS APEX 1/4 เกลียว 18 (NPT)

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

TAPAPEX1/2BSP14

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS APEX 1/2 เกลียว 14 (BSP)

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

TAPKEIBA1/4BRASS26

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 1/4 เกลียว 26 (BRASS)

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

TAPPERFECT1/4"-19 BSPT

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS PERFECT 1/4" เกลียว 19 (BSPT)

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

TAPKUGEL1/2BSPF-14

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 1/2" BSPF เกลียว 14

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

TAPPERFECT1/4"-19 BSPF

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS PERFECT 1/4" เกลียว 19 (BSPF)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

TAPKUGEL3/4

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 3/4 เกลียว 10 (BSW/UNC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿375 ฿375
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้