สลัก บูชเพลา เหล็กแท่ง แผ่นชิม วัสดุต่างๆ
 
 
 
 
 
 
แผ่นชิม                   ลูกเหล็ก                      ลูกยางโอริง