สลัก บูชเพลา เหล็กแท่ง แผ่นชิม วัสดุต่างๆ (Bushing, Material, Shim Plates and Others)
 
 
บูชเพลา                               สลักกลมตัน                 ปิ๊นเตเปอร์    
 
 
 
 
 
 
สลักหัวแบนมีรู                         ลิ่มแท่งเหล็ก            ลิ่มสแตนเลส             

 
แผ่นชิม                                    ลูกเหล็ก                  ลูกยางโอริง