สกรูหัวจมดำ (Carbon Steel Hex Socket Screw)

 

เกลียวมิล มาตรฐานทั่วไป


สกรูหัวจมดำ M3x0.6

สกรูหัวจมดำ M4x0.7

สกรูหัวจมดำ M5x0.8

สกรูหัวจมดำ M6x1.0

สกรูหัวจมดำ M7x1.0

สกรูหัวจมดำ M8x1.25


สกรูหัวจมดำ M10x1.5

สกรูหัวจมดำ M12x1.75

สกรูหัวจมดำ M14x2.0

สกรูหัวจมดำ M16x2.0

สกรูหัวจมดำ M18x2.5

สกรูหัวจมดำ M20x2.5

สกรูหัวจมดำ M22x2.5

สกรูหัวจมดำ M24x3.0

สกรูหัวจมดำ M27x3.0

สกรูหัวจมดำ M30x3.5

สกรูหัวจมดำ M36x4.0


เกลียวมิล ละเอียด


สกรูหัวจมดำ M10x1.0

สกรูหัวจมดำ M10x1.25

สกรูหัวจมดำ M12x1.25

สกรูหัวจมดำ M12x1.5

สกรูหัวจมดำ M14x1.5

 

เกลียวหุน/เกลียวนิ้ว มาตรฐานทั่วไป

 

สกรูหัวจมดำ 3/16" - 24G (BSW/NC)

สกรูหัวจมดำ 1/4" - 20G (BSW/NC)

สกรูหัวจมดำ 5/16" - 18G (BSW/NC)

สกรูหัวจมดำ 3/8" - 16G (BSW/NC)

สกรูหัวจมดำ 7/16" - 14G (BSW/NC)

 

สกรูหัวจมดำ 1/2" - 12G (BSW)

สกรูหัวจมดำ 1/2" - 13G (NC)

สกรูหัวจมดำ 9/16" - 12G (BSW/NC)

สกรูหัวจมดำ 5/8" - 11G (BSW/NC)

สกรูหัวจมดำ 3/4" - 10G (BSW/NC)

 

สกรูหัวจมดำ 7/8" - 9G (BSW/NC)

สกรูหัวจมดำ 1" - 8G (BSW/NC)

สกรูหัวจมดำ 1.1/8" - 7G (BSW/NC)

สกรูหัวจมดำ 1.1/4" - 7G (BSW/NC)

สกรูหัวจมดำ 1.1/2" - 6G (BSW/NC)

 

เกลียวหุนละเอียด


สกรูหัวจมดำ 1/4" - 20G (BSW/NC)


สกรูหัวจมดำ 5/16" - 18G (BSW/NC)

สกรูหัวจมดำ 3/8" - 16G (BSW/NC)

สกรูหัวจมดำ 1/2" - 18G (NF)